y pháp thiết

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:24

Đề y pháp đợt 20 câu Đ/S có điểm, sai trừ điểm, khơng làm khơng có điểm 50 câu chọn đáp án 20 câu tình ( tình huống) Đ/S Dấu hiệu xuất đáy mắt trẻ em rung lắc mạnh Đ Giai đoạn 4, tim đập 10-15p sau ngừng thở cấp cứu hồi phục S Nhận định thời gian chết cần dựa vào yếu tố là… Và….S Bỏng điện hay tổn thương xương S Rãnh xuyên thẳng S Dấu hiệu Taje dấu hiệu ngạt treo cổ S HC SIDS hội chứng chết đột ngột trẻ em ( viết k sai ) Ngộ độc CO, nồng độ HbCO tới 50% có hoen tử thi màu cánh senĐ Dấu hiệu ngạt CO cách để XĐ nạn nhân chết trước hay sau bị cháy Đ 10 Phù phổi, xung huyết, máu lỏng, chấm chảy máu đặc trưng cho ngạt treo cổĐ 11 Cơ chế chết ngạt treo cổ chèn ép đường thở, chèn ép mạch máu phản xạ ức chếĐ 12 Q trình chết gồm mê sâu, tiền mê, chết lâm sàng, chết sinh họcS 13 Tụ máu màng cứng gây suy hô hấp Đ Phần ABCDE Vết thương a Không pháp luật quy định b Mất liên tục tổ chức c … d … Nồng độ rượu gây lú lẫn a 0,25 b 0,3 c … d … Tác động rượu gây hội chứng a HC tiền đình b HC tuần hồn bàng hệ c HC d … Thương tích đâu vật nhọn tày giống a Cổ b Ngực c Tay d Đầu PH tinh dịch>7 (7,5) Phải khẳng định chết a 1h b 2h c 8h d … e … Điện trở cao a Da b Phổi c Máu d Cơ Đánh giả tuổi nữ 21 tuổi dựa vào a Mào chậu b Chỏm xuong đùi c Đàu đưới xương đùi d …ụ ngồi Vết hoen tử thi mờ, khơng có đơng lòng mạch, da NM nhợt, k có chấm XH, nguyên nhân tử vong a Mất máu cấp b Ngừng tim đột ngột c … d … 10 Chọn câu sai a Dòng điện tay – tay gây rung thất b Dòng điện xoay chiều gây tình trạng nặng dòng chiều c Dưới 100v không gấy tử vong d … 11 Dấu hiệu chứng tỏ thai nhi chết qua XQ trừ a Khí ĐMC b Giãn cột sống c Biến dạng CS d Chồng khớp so 12 Qua khám xác định tuổi trẻ từ a tháng đến tuổi b tháng đền… c tháng đến… d tháng đến… e tháng đến 15 tuổi 13 Cơ chế chết ngạt nước mặn nước a Giống b Khác c Giống nhưng… d … 14 Vỡ hồng cầu hàng loạt gặp a Ngạt nước mặn b Ngạt nước c Cả d Không 15 Trong GĐPY tội phạm tình dục khơng a Gửi giảm định lại cho nạn nhân sau có kết b Có thể thỏa thuận kết quả… c Thu giữ lại quần áo nạn nhân d , 16 Giòi có xuất hốc tự nhiên điêu kiện nóng ấm sau a 2h b 12h-24h c 6h – 12 h d … e … 24h or 2-3ngay 17 Tổn thương điện cao a Vết bỏng hình b Bỏng rộng c Cháy bỏng điện 18 Đầu đạn tạo a Đầu vào b Đầu c Đầu vào rãnh xuyên d Đạn chột 19 Tầm kề sát thái dương a Tầm kề sát hồn tồn b Tầm kề sát khơng hồn tồn c Tổn thương rộng d … 20 Khói thuốc súng a Tập trung quanh miệng vết thương tầm gần b lòng vết thương c cháy thuốc nổ d … 21 Cần làm thêm trường hợp nghi ngờ tự sát súng a Dấu vân tay súng b Mảnh đạn vết thương c … d Tất 22 Phẫu tích tủy sống từ phía a Phía trước b Trước bên c Sau d Sau Bên 23 BN TNGT sử dụng rượu cần làm XN tìm rượu a Máu ổ bung b Máu khoang ngực c DNT d Máu buồng tim … 24 Để xác định nồng độ rượu máu người ta thường làm XN a Sắc khí b Sắc lỏng ký cao áp @@ c PP widarl ~.~ d … 25 Tìm dấu vết vết xăm da a Dab Tổ chức da c Hạch BH cạnh d … 26 Dụng cụ hỗ trợ GĐ tội phạm tinh dục a Tìm tinh dịch b Bộc lộ tổn thương c Tuyệt đối không thăm khám màng trinh chưa rách d … 27 Tìm dấu vết tội phạm tình dục ( k nhớ ) a Điều tra trương quan trọng b Thu giữ quân áo nạn nhân c … d … 28 Vết cắt a Bờ mép vết thương giống vết đâm b c d … 29 Chấm xuất huyết gặp a Màng phổi b Niêm mạc PQ c PQ… d … 30 Tư thể đầu nút thắt trước a Cúi b Ngửa c d … 31 Mấy câu liên quan đến chẹn cổ, siết cổ… 32 Dấu hiêu bị bịt mũi miệng a Sây sát niêm mạc môi b Gãy xương móng c Vỡ sụn giáp d … 33 Có dấu vết sây xát da vùng cổ , treo cổ a Là tụ sát b Án mạng c Cả d … 34 câu tính Hình ảnh nam, chết điện giật, có hình ảnh bỏng., đen NV pháp y gọi tổn thương a Bỏng điện b Bỏng… c … d … Từ vết bỏng xác định a Đầu vào b Đầu c Không xác định d … tình BN có vết bầm tím sau tai, hàm trá Vài câu abcd Thương tích vật sắc vật tày gây giống A Cổ B Ngực C Đầu D Tay Tinh dịch tồn âm đạo A.10ng B.1-7ng C.2 tuần D tuần Màu đỏ vết bỏng tồn : 21 ngày, tháng, tháng, tháng Phân biệt chẹn cổ dây treo cổ không dựa vào: cổ không bị dài (ko biết chọn ln)(vị trí,vết thắt, Dấu hiệu đặc trưng siết cổ dây: vết hằn quanh cổ Ngộ độc digitalis: tăng K máu Trẻ em bỏng lưng, vết bỏng bàn tay diện tích bỏng là: 1% Nồng độ rượu máu đủ gây lú lẫn: 0,3; 0,03; 0,25 Vết xây sát quanh cổ gặp trường hơp: tự sát(treo cổ), án mạng 10 Đặc trưng cho ngạt nước: nấm bọt 11 Đặc điểm vết đứt: mép thẳng gọn, nham nhở (hung khí cùn) Ko tụ máu mép vết đứt Vết thương há miệng 12 Góc xuyên xác định: góc bắn 14 Chập đường điẹn cao gây: vết cháy bỏng da, sóng nổ 15 Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng thương tích điện: tuổi, giới, dòng điện, bề mặt thể tiếp xúc 16 Câu sau sai: da khơ có điện trở thấp 13 Phân biệt bầm tụ mâu trước sau chết không dựa vào ... nguyên nhân tử vong a Mất máu cấp b Ngừng tim đột ngột c … d … 10 Chọn câu sai a Dòng điện tay – tay g y rung thất b Dòng điện xoay chiều g y tình trạng nặng dòng chiều c Dưới 100v không g y tử... tích vật sắc vật t y g y giống A Cổ B Ngực C Đầu D Tay Tinh dịch tồn âm đạo A.10ng B.1-7ng C.2 tuần D tuần Màu đỏ vết bỏng tồn : 21 ng y, tháng, tháng, tháng Phân biệt chẹn cổ d y treo cổ không... mơi b G y xương móng c Vỡ sụn giáp d … 33 Có dấu vết s y xát da vùng cổ , treo cổ a Là tụ sát b Án mạng c Cả d … 34 câu tính Hình ảnh nam, chết điện giật, có hình ảnh bỏng., đen NV pháp y gọi tổn
- Xem thêm -

Xem thêm: y pháp thiết , y pháp thiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn