QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 21:50

Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập là một trong những vấn đề cấp thiết và quan trọng cần được quan tâm, trong điều kiện dân số tăng nhanh với nhu cầu gửi trẻ ngày càng cao, các cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày càng nở rộ như trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tế trên, tác giả đi sâu tìm hiểu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở một số cơ sở mầm non ngoài công lập tại địa bàn quận 12, TP.HCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM Management the quality assurance of childcare in some private kindergartens in District 12, Ho Chi Minh City Hồ Cẩm Giới1 Đinh Hoàng Bảo Ngọc2, Lê Thị Minh Hiền3 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, TT NC Việt Nam & Đông Nam Á, email:hocamgioi1501@cvseas.edu.vn, mobile: +84919115733 Trường THCS –THPT Đức Trí, email: baongoc80909@gmail.com, mobile: +84906309357 Email: hien.minh91@gmail.com, mobile: +84982714501 Tóm tắt: Chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ sở giáo dục ngồi cơng lập vấn đề cấp thiết quan trọng cần quan tâm, điều kiện dân số tăng nhanh với nhu cầu gửi trẻ ngày cao, sở giáo dục ngồi cơng lập ngày nở rộ giai đoạn Từ thực tế trên, tác giả sâu tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ số sở mầm non ngồi cơng lập địa bàn quận 12, TP.HCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non sở giáo dục ngồi cơng lập địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Abstract: In a condition of the fast-growing population with the increasing demand for childcare and the private educational institutions are increasingly flourishing as in the current period, the quality of foster care for children at these institutions is one of the most important and urgent issues to be considered From that fact, to contribute to improving the quality of private preschool education in the locality and responding to the requirements of education reform We have thoroughly investigated the situation as well as proposed solutions to manage the quality assurance of childcare in some private kindergartens in District 12, Ho Chi Minh City Từ khóa: quản lý chất lượng, chăm sóc giáo dục trẻ, ngồi cơng lập, quận 12 Keywords: quality management, childcare, non-public education, District 12 1,2,3 Học viên cao học khóa đợt 2-2017, Khoa Quản lý giáo dục, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM ĐẶT VẤN ĐỀ I Quận 12 quận vùng ven TP.HCM công bố thành lập ngày 01 tháng năm 1997 theo Nghị định 03/CP, ngày tháng năm 1997của Chính phủ sở tồn diện tích xã Thạnh Lộc, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, phần xã Tân Chánh Hiệp; phần xã Trung Mỹ Tây thuộc huyện Hóc Mơn trước Tổng diện tích đất tự nhiên 5.274,89 ha, dân số 560.000 người, tốc độ tăng dân số 22.000 người/ năm, 60% dân số người ngoại tỉnh (Nguồn từ: http://quan12.hochiminhcity.gov.vn/pages/gioi-thieu-tong-quat.aspx) Trong năm gần quận 12 đẩy mạnh q trình thị ,quá trình phát triển kinh tế - xã hội , điều đươc biểu qua việc hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất mẽ, thu hút lượng lớn dân nhập cư Chính để đáp ứng nhu cầu người dân địa phương đặc biệt em công nhân làm việc KCN, KCX mà hệ thống trường mầm non, mạng lưới trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ngồi cơng lập Quận 12 phát triển mạnh với đa dạng loại hình như: Trường mẫu giáo, nhóm trẻ, nhóm trẻ gia định, lớp mẫu giáo độc lập tư thục… Theo thống kê từ phòng GD-ĐT quận 12 bậc học mầm non, mẫu giáo: địa bàn quận 12 có 636 trẻ thuộc lớp nhà trẻ trường công lập; 2.937 trẻ thuộc lớp nhà trẻ ngồi cơng lập, số trẻ mẫu giáo học trường cơng lập 6.156 trẻ, số trẻ mẫu giáo học trường ngồi cơng lập 20.527 trẻ Tồn quận có 53 trường, sở mẫu giáo ngồi cơng lập; 19 trường mầm non cơng lập 257 nhóm lớp trẻ tư thục Trường mầm non tư thục, nhóm lớp mầm non ngồi cơng lập góp phần giải nhu cầu lớn người dân việc trơng giữ trẻ góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống giáo dục mầm non cơng lập Tuy nhiên sư phát triển mạnh mẽ rầm rộ sở giáo dục ngồi cơng lập mà vấn đề chất lượng hoạt động sở cần quan tâm kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sở giáo dục ngồi cơng lập địa bàn quận 12, TP.HCM việc làm cần thiết nhằm cung cấp sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sở ngồi cơng lập quận 12 nói riêng giáo dục mầm non nói chung II MỘT SỐ KHÁI NIỆM Quản lý Xuất phát từ góc độ nghiên cứu khác nhau, nhiều học giả nước đưa giải thích khơng giống quản lý Cho đến nay, chưa có định nghĩa thống quản lý Đặc biệt kể từ kỷ 21, quan niệm quản lý lại phong phú Các trường phái quản lý học đưa định nghĩa quản lý sau: Tailor: "Làm quản lý bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc ý đến cách tốt nhất, kinh tế mà họ làm " Fayel: "Quản lý hoạt động mà tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, phủ) có, gồm yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, đạo, điều chỉnh kiểm sốt Quản lý thực kế hoạch, tổ chức, đạo điều chỉnh kiểm soát ấy” Hard Koont: "Quản lý xây dựng trì mơi trường tốt giúp người hoàn thành cách hiệu mục tiêu định" Peter F Druker: "Suy cho cùng, quản lý thực tiễn Bản chất khơng nằm nhận thức mà hành động; kiểm chứng khơng nằm logic mà thành quả; quyền uy thành tích" Peter F Dalark: "Định nghĩa quản lý phải giới hạn môi trường bên ngồi Theo đó, quản lý bao gồm chức là: Quản lý doanh nghiệp, quản lý giám đốc, quản lý công việc nhân công" Theo từ điển tiếng Việt thông dụng (1998): Quản lý trình tổ chức, điều khiển hoạt động đơn vị, quan (tr 453) Tác giả Trần Kiểm đưa khái niệm quản lý sau: “Quản lý tác động chủ thể việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) tổ chức (chủ yếu nội lực) cách tối ưu nhằm đạt mục đích tổ chức với hiệu cao nhất” ( tr.15) Chất lượng Một số định nghĩa chất lượng thường gặp: Chất lượng mức phù hợp sản phẩm yêu cầu người tiêu dùng” (European Organization for Quality Control) Chất lượng phù hợp với yêu cầu” (Philip B Crosby) Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể tạo cho thực thể khả thỏa mãn nhu cầu nêu nhu cầu tiềm ẩn (ISO 8402) Chất lượng tổng thể tính chất, thuộc tính vật (sự việc)… làm cho vật (sự việc) phân biệt với vật (sự việc) khác (Từ điển tiếng Việt phổ thông) Chất lượng khả thỏa mãn nhu cầu thị trường với chi phí thấp (Kaoru Ishikawa) Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) khã thõa mãn nhu cầu nêu nhu cầu tiềm ẩn (ISO 8402) Tóm lại, chất lượng khái niệm động đa chiều Theo nghĩa tuyệt đối, chất lượng thuộc tính chất vật, sản phẩm, dịch vụ có ưu vượt trội so với đối tượng loại Theo nghĩa tương đối, chất lượng tổng thể thuộc tính, đặc trưng chất đáp ứng mục tiêu, mong đợi chủ thể Chăm sóc chào đón nhiệt tình, hành động cần thiết phải làm để thỏa mãn nhu cầu mong đợi người chăm sóc theo cách mà họ mong muốn Giáo dục Có nhiều cách hiểu khác khái niệm “giáo dục”: Giáo dục hiểu trình hình thành phát triển nhân cách ảnh hưởng tất hoạt động từ bên ngồi, thực cách có ý thức người nhà trường, gia đình ngồi xã hội Giáo dục hiểu hệ thống tác động có mục đích xác định tổ chức cách khoa học (có kế hoạch, có phương pháp, có hệ thống) quan giáo dục chuyên biệt (nhà trường) nhằm phát triển toàn diện nhân cách Giáo dục hiểu trình hình thành phát triển nhân cách người giáo dục quan hệ tác động sư phạm nhà trường, liên quan đến mặt giáo dục như: trí học, đức học, thể dục, giáo dục lao động Giáo dục mầm non bậc giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đến sáu tuổi, giáo dục mầm non thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Nhằm tìm hiểu thực trạng quản lý chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ số sở giáo dục mầm non địa bàn quận 12, dùng phương pháp điều tra khảo sát, vấn, quan sát, phân tích đánh giá 03 trường mầm non tư thục: Trường MN Hoa phượng đỏ, Trường MN TT Ánh Hồng, Trường MN Bé Yêu nhóm trẻ tư thục: Lớp MN TT Hướng dương, Lớp MN TT Bambi, Lớp MN TT Thiên Ân Đặc biệt phương pháp điều tra tác giả tiến hành khảo sát phiếu điều tra 10 CBQL, 20 giáo viên 70 phụ huynh học sinh có trẻ gửi trường, lớp năm học 2017 – 2018 Nội dung khảo sát bao gồm: Trình độ lực CBQL giáo viên; mức độ thực hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục Bộ giáo dục đào tạo, mức độ hài lòng ý kiến phụ huynh học sinh chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ trường, lớp Kết nghiên cứu cho thấy, công tác quản lý chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ số sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập địa bàn quận 12, TP.HCM có đặc điểm sau: III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM Chăm sóc trẻ từ giai đoạn đầu đời (0-3 tuổi) có ý nghĩa đặc biệt có tác dụng phi thường phát triển toàn diện trẻ em Các chứng khoa học cho thấy tương tác tích cực mối quan hệ hỗ trợ, ổn định với cha mẹ người chăm sóc gần gũi khác yếu tố quan trọng trẻ sơ sinh trẻ biết để phát triển thành người khỏe mạnh mặt xã hội tình cảm (Anda& Brown, 2010, Hội đồng khoa học Quốc gia trẻ em phát triển, 2007, Zero to Three, 2009) Tuy nhiên công tác quản lý sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập gặp khơng khó khăn Cụ thể sau: Thực trạng hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trường mầm non ngồi cơng lập quận 12 Tp.HCM: 1.1 Về hoạt động chăm sóc trẻ: Thực tế khảo sát cho thấy trường tổ chức thực hoạt động chăm sóc ni dưỡng cách ổn định, nề nếp, quan tâm đồng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, an tồn nhà trường; Đầu tư cải tạo CSVC, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc ni dưỡng; Làm tốt cơng tác ni dưỡng sở, cụ thể: - 100% sở GDMN NCL có tổ chức cho trẻ ăn bán trú; - 98 % trẻ khám sức khoẻ định kỳ tẩy giun lần năm học; - 100% trẻ theo dõi biểu đồ tăng trưởng; - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng giảm 65 % so với đầu năm (chỉ tiêu SGD& ĐT quy định giảm 60%) - Số trẻ giảm suy dinh dưỡng chiều cao đạt 40 % so với đầu năm; - 100% trường bảo đảm an tồn, khơng xảy dịch bệnh ngộ độc thực phẩm sở - Các sở thực chun đề chăm sóc ni dưỡng (mơ hình phòng chống suy dinh dưỡng, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm…) - Kết qủa kiểm tra Liên sở y tế - Giáo dục xếp loại công tác y tế - An toàn trường học đạt tỷ lệ 64% 1.2 Về hoạt động giáo dục trẻ: Hiện toàn quận có khoảng 25,64% sở GDMNNCL thực Chương trình giáo dục mầm non mới; bước đầu trường vừa làm vừa rút kinh nghiệm chương trình giáo dục mầm non thông qua việc thực chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm thực tốt công tác tuyền truyền, phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ gia đình nhà trường Khi đánh giá, xếp loại tay nghề giáo viên trường khơng tập trung vào hoạt động học có chủ đích, hoạt động chơi theo ý thích mà tất hoạt động sinh hoạt ngày, Ban Giám hiệu Giáo viên tập trung xây dựng môi trường hoạt động giúp trẻ cảm thấy “Mỗi ngày đến trường niềm vui” chủ đề năm học đề Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cháu tham gia tốt hoạt động, sở cháu tiếp thu kiến thức giới xung quanh bước đầu hình thành kỹ sống cho trẻ… Thực trạng việc lập kế hoạch hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ Cơ sở để xây dựng kế hoạch chăm sóc- giáo dục trẻ u cầu, quy định đặt văn quy phạm pháp luật Bộ, Ngành địa phương có liên quan (khoản điều 15 khoản điều 17–Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT) Tuy nhiên, lập kế hoạch chăm sóc- giáo dục trẻ có vào quy định - đạt mức độ tốt 20% Qua tìm hiểu cho thấy trường mầm non NCL có qui mơ lớn Mức chưa đạt yêu cầu lên đến 26,7 % Việc xây dựng kế hoạch CSGD trẻ tồn trường có phối hợp phận/xác định nhiệm vụ trọng tâm cụ thể đánh giá mức đạt yêu cầu 30% 46,7% 10% chưa quan tâm đến công tác Thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch chăm sóc - giáo dục: Căn vào khoản điều 15, Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT, người quản lý (hiệu trưởng) người có trách nhiệm đạo tổ chức thực CS-GD nhóm trẻ báo cáo kết hoạt động theo quy định UBND cấp xã Phòng GD&ĐT Thực trạng cho thấy việc tổ chức thực kế hoạch CS- GD HT trường MN NCL tốt, đánh giá mức độ cao chiếm đa số Việc phân công rõ ràng tổ chức thực kế hoạch HT đạt tỉ lệ 36.7% đánh giá mức độ 33.3% đánh giá mức độ trung bình, 13.3% đánh giá mức độ yếu Việc xây dựng loại quy định nhà trường (nề nếp làm việc cá nhân/bộ phận; chế báo cáo; quy định sử dụng nguồn lực; quy định khen thưởng/ trách phạt, quy định trách nhiệm/ nghĩa vụ/ quyền hạn….) Qua khảo sát, HT trường MN NCL trọng đến việc này, có 16, 7% yếu việc xây dựng qui định Số lại (83, 3%) thực mức độ cao Như vậy, thực trạng tổ chức thực kế hoạch CS- GD HT trường MN NCL tốt, đánh giá mức độ cao chiếm đa số Điều chứng tỏ việc thực CS-GD trẻ quan tâm, đầu tư cách làm trường MN NCL Việc triển khai kế hoạch trường qua khảo sát có khoảng 90% đánh giá tốt trung bình việc triển khai kế hoạch trường, ngành đến giáo viên Đây tỉ lệ cao, chứng tỏ HT sâu sát với công tác thực kế hoạch trường ngành Có triển khai kế hoạch đến giáo viên để giáo viên hiểu rõ mục tiêu, nội dung cơng việc giáo viên thực tốt Qua việc thực kế hoạch đạt kết cao Tuy nhiên, 10% đánh giá chưa triển khai kế hoạch trường, ngành đến giáo viên Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ Khoản 1, điều 24 - Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT quy định việc CSGDMN có trách nhiệm thường xuyên thực tự kiểm tra hoạt động theo quy định hành Hiện trường MN NCL quan tâm tới chất lượng giáo dục mầm non, nhiên trường thường trọng hoạt động chăm sóc ni dưỡng hoạt động giáo dục Kết tổ chức học CB, GV đánh giá mức độ tốt 46.8% Hoạt động chơi đánh giá mức độ cao thứ 31.2% Kết hoạt động ngày hội, ngày lễ đánh giá mức độ cao thứ 28.1% Kết HĐLĐ đánh giá mức độ thấp 25% Điều chứng tỏ giáo viên chưa trọng tới kết hoạt động giáo dục cách toàn diện, hầu hết giáo viên trọng đến học, hoạt động khác tổ chức cách chiếu lệ, đối phó Kết việc kiểm tra thực nội dung kế hoạch chăm sóc sức khỏe qua khảo sát ta thấy ngủ trẻ trực cô chưa nghiêm túc, giáo viên chưa thay phiên trực quan sát giấc ngủ trẻ, 53.2% giáo viên ngủ trẻ Kết việc kiểm tra tổ chức bữa ăn đạt 53.1% cho thấy trường MNTT trọng đến việc tăng cân trẻ Hoạt động chế biến ăn cấp dưỡng đạt trung bình 34.3% cho thấy cấp dưỡng chưa đào tạo qua kỹ thuật viên nấu ăn Việc thực vệ sinh lớp, vệ sinh cá nhân trẻ đạt 21.8% cho thấy chưa trọng đến vấn đề vệ sinh để đảm bảo an tòan cho trẻ Thực trạng trình độ lực quản lý trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo viên Kết nghiên cứu cho thấy 95% cán quản lý qua khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, 97.5% giáo viên có chun mơn sư phạm mầm non, có số cán quản lý tổ chun mơn họ có chun mơn nghiệp vụ số giáo viên q trình hồn thiện khóa học Như vậy, phần lớn nhận thức quản lý, giáo viên ý thức lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ có ý thức tự giác, tự đào tạo, tự trang bị kiến thức cho thân theo quy định ngành Tuy nhiên, không phủ nhận việc đội ngũ cán quản lý, giáo viên trường thường xuyên biến động, thay đổi Cộng thêm việc đội ngũ nhân trường MN NCL thường Do công tác chuyên môn y tế, văn thư, chữ thập đỏ kiêm nhiệm, người làm hai ba vai Đây khó khăn trường tư thục, tìm nguồn nhân khó, để giữ người khó Nhưng có nghịch lý trường MN NCL khảo sát yêu cầu giáo viên CS- GD trẻ tốt để giữ học trò lại chưa quan tâm đến bồi dưỡng chuyên môn cho GV CS-GD trẻ Minh chứng cụ thể qua kết khảo sát: công tác kiểm tra nội bộ, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ sinh hoạt tổ chuyên môn chưa quan tâm Công tác kiểm tra để đánh giá, theo dõi, giúp đỡ người kiểm tra phát huy điểm tốt khắc phục cải tiến điểm chưa tốt Ở có 13,3% mức độ tốt khá, có đến 26/30 người khảo sát (chiếm 86,7%) đánh giá mức đạt yêu cầu chưa đạt yêu cầu IV BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM: Trình độ, lực chuyên môn người giáo viên yếu tố định lĩnh vực giáo dục Khi nắm vững yếu tố trên, người giáo viên mầm non dễ dàng nắm bắt mục tiêu, nhận thức vai trò vị trí nhiệm tìm tòi để có phương pháp tối ưu việc chăm sóc giáo dục trẻ Thêm vào đó, giáo viên có phương pháp chăm sóc, bảo vệ an tồn cho trẻ suốt thời gian bé trường Đó lý do, nhà trường nên tạo điều kiện để giáo viên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chun mơn 10 Bên cạnh có đội ngũ nhân viên hùng hậu, sở vật chất trang thiết bị giữ vai trò khơng quan trọng Nếu nhà trường có đủ điều kiện, trang bị trang thiết bị như: chăn gối, tủ hấp, thiết bị sinh ….cũng góp phần hỗ trợ cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mục tiêu Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đầy đủ, đại phù hợp giúp giáo viên, nhân viên trẻ thao tác dễ dàng, đảm bảo an toàn, vệ sinh Những hoạt động, sinh hoạt thường nhật đảm bảo ta phải nghĩ đến vấn đề ăn uống Nhà trường nên có chuyên gia nhân viên am hiểu lĩnh vực dinh dưỡng để đặt thực đơn phù hợp lứa tuổi trẻ, phù hợp mùa thời tiết địa phương đảm bảo tính kinh tế co nhà trường Món ăn phải ngon, trình bày đẹp mắt, hợp sinh để kích thích vị giác lẫn thị giác trẻ Và tất nhiên phải đảm bảo cung cấp đày đủ protein, tinh bột, chất béo, lipid, chất xơ… Đối với bé thừa cân có phần ăn hạn chế protein, hạn chế tinh bột tăng thêm chất xơ rau quả, nước trái Ngược lại, bé suy dinh dưỡng nên tăng cường thêm phần ăn tăng thêm bữa phụ V ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ Đối với ban ngành chức có liên quan nên phối hợp nhịp nhàng với đơn vị giáo dục địa phương để có biện pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên mầm non thường xuyên Từ đó, nắm bắt tình hình chất lượng giáo viên tránh tình trạng trường học tuyển dụng, sử dụng nguồn lực yếu ảnh hưởng cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Bên cạnh đó, kiểm sốt gắt gao sở vật chất trang bị trường mầm non đảm bảo tất đảm bảo tính an toàn, vệ sinh Nhất đơn vị mới, đảm bảo đầy đủ đồng lực lượng giáo viên, sở vật chất trang thiết bị thành lập, đưa vào hoạt động Địa phương nên có sách hỗ trợ kinh phí tài để trường mầm non đổi trang thiết bị định kì, nâng cao sở vật chất đảm bảo tính an tồn Đồng thời nên tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, sơ cứu cho tất 11 giáo viên địa bàn nói chung giáo viên mầm non nói riêng để ứng dụng đối phó trường hợp bất đắc dĩ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành, Điều lệ trường MN số 05/VBHN - BGDĐT ngày 13/02/2014 Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh (2000) Một số vấn đề QLGD MN, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Y tế (2000), Bảng thành phần DD thực phẩm Việt Nam, Nxb Y học Vũ Thị Minh Hà (2004), Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non Hà Nội Lê Cảnh Nhạc, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, Ủy ban chăm sóc trẻ em Việt Nam Nguyễn Kim Thanh (2001), Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 12 13 14 ... lý chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ số sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập địa bàn quận 12, TP.HCM có đặc điểm sau: III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở. .. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM: Trình độ, lực chun mơn người giáo viên yếu tố định lĩnh vực giáo dục Khi nắm... nhiên công tác quản lý sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập gặp khơng khó khăn Cụ thể sau: Thực trạng hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trường mầm non ngồi cơng lập quận 12 Tp.HCM: 1.1 Về hoạt động chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI QUẬN 12, TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn