tro choi rung chuong vang lop 2

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 21:49

Thể lệ Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 Cô Đinh Thị Nga Thầy Phạm Hồi Phương Cơ Cao Thị Diễm Thúy Nên khám định kỳ tháng lần Đáp án tháng Đèn giao thơng có màu? Mọi hệ người Việt Nam gọi Người Bác Người ai? Đáp án Hồ Chí Minh (Bác Hồ) Người phụ nữ sinh bố em em gọi gì? Đáp án Bà nội Tìm từ thiếu câu sau: “Trong đầm đẹp bằng…” hoa bơng sen em Số liền sau số 79 : 78 79 89 80 Trường em học có tên gì? Trường tiểu học Lục Sĩ Thành A Trường tiểu học Lục Sĩ Thành B Trường tiểu học Lục Sĩ Thành C Trường tiểu học Lục Sĩ Thành Số lớn có hai chữ số là: 98 89 99 00 Con dài nhất? Đáp án Con đường Con khơng gáy ò ó o mà người ta gọi gà? Con mèo Con chó Con cá Con gà Số chẵn liền sau số 28 số ? Đáp án 30 Ngày tháng ngày lễ kỉ niệm ? Đáp án Ngày Quốc tế lao động ...Thể lệ Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/ 2 Cô Đinh Thị Nga Thầy Phạm Hồi Phương Cơ Cao Thị Diễm Thúy Nên khám định kỳ tháng lần Đáp án tháng... án Hồ Chí Minh (Bác Hồ) Người phụ nữ sinh bố em em gọi gì? Đáp án Bà nội Tìm từ thiếu câu sau: “Trong đầm đẹp bằng…” hoa bơng sen em Số liền sau số 79 : 78 79 89 80 Trường em học có tên gì? Trường... đường Con khơng gáy ò ó o mà người ta gọi gà? Con mèo Con chó Con cá Con gà Số chẵn liền sau số 28 số ? Đáp án 30 Ngày tháng ngày lễ kỉ niệm ? Đáp án Ngày Quốc tế lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: tro choi rung chuong vang lop 2, tro choi rung chuong vang lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn