Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 21:39

Ở bậc giáo dục đại học, việc giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và nghiên cứu khoa học là hoạt động cần thiết, có vai trò thực sự quan trọng. Đối với giảng viên, đây là cơ hội rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, cập nhật những vấn đề xã hội cần giải quyết, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm công dân với vai trò là một trí thức. Từ kinh nghiệm bản thân cho thấy, nghiên cứu khoa học là cơ sở để thực hiện phương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Đối với sinh viên, nghiên cứu khoa học là hoạt động để sinh viên trải nghiệm những kiến thức sinh động từ lý thuyết đưa vào thực tế. Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY Họ tên: Phạm Thị Tâm, Tạ Thị Thanh Thủy, Cao Văn Quang Học vị: Nghiên cứu sinh MEANING OF SCIENTIFIC RESEARCH OF LECTURERS AND STUDENTS IN UNIVERSITY CURRENT Tóm tắt Ở bậc giáo dục đại học, việc giảng dạy kết hợp với thực nghiệm nghiên cứu khoa học hoạt động cần thiết, có vai trò thực quan trọng Đối với giảng viên, hội rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, cập nhật vấn đề xã hội cần giải quyết, đồng thời thể ý thức trách nhiệm công dân với vai trò trí thức Từ kinh nghiệm thân cho thấy, nghiên cứu khoa học sở để thực phương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã hội Đối với sinh viên, nghiên cứu khoa học hoạt động để sinh viên trải nghiệm kiến thức sinh động từ lý thuyết đưa vào thực tế Đây hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học học tập thực tiễn, sinh viên bước đầu vận dụng cách tổng hợp tri thức học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải vấn đề khoa học thực tiễn sống nghề nghiệp đặt để từ đào sâu, mở rộng hồn thiện vốn hiểu biết Bài viết trình bày ý nghĩa hiệu thực tế từ công tác nghiên cứu khoa học chương trình đào tạo cử nhân, cao học giảng viên sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM Từ khóa: Cơng tác xã hội, đào tạo đại học, giảng viên, nghiên cứu khoa học, sinh viên Abstract In university training, teaching in combination with empirical and scientific research is a necessary activity that plays a very important role For lecturers, this is an opportunity to train, improve professional knowledge, update social issues to solve, and show a sense of civic responsibility as an intellectual From personal experience, scientific research is the basis for implementing teaching methods, improving the quality of training to meet the increasing demands of the society For students, scientific research is the activity for students to experience the lively knowledge from theory put into practice This is the intellectual activity that helps students apply the methodology and methods of scientific research in learning and in practice, in which students initially apply a synthesis of learned knowledge to carry out activities Awareness is a study that initially contributes to solving scientific problems caused by real life and occupation so that it can deepen, broaden and improve their understanding The paper presents the meaning and practical effect of scientific research on the bachelor's and master's degree programs of lecturers and students working in social work at the University of Social Sciences and Humanities in HCMC Key words: social work, university training, lecturers, scientific research, students Đặt vấn đề Bản thân sinh viên suốt năm đại học năm đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khi trở thành giảng viên Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM, ý thức vai trò, ý nghĩa hoạt động việc khích lệ tinh thần khơng ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức chun mơn Với thực tế ngành Công tác xã hội ngành học Việt Nam, nhu cầu xã hội nhân viên xã hội tăng cao, với tư cách Khoa đào tạo công tác xã hội có uy tín khu vực phía Nam, năm qua Khoa không ngừng cố gắng nâng cao số lượng chất lượng đảm bảo cho công tác dạy học Công tác nghiên cứu khoa học ln Khoa trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận thực tế phục vụ cho việc giảng dạy Hằng năm Khoa có đề tài nghiên cứu cấp, viết đăng tạp chí, hội thảo quốc tế ngồi nước Những thành tựu nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thương hiệu ngành học thời gian qua Phương pháp nghiên cứu Bài viết dựa số liệu thứ cấp từ báo cáo cơng trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học sinh viên giảng viên khoa Công tác xã hội từ năm 2011 Nhóm tác giả tổng hợp, phân loại, so sánh phân tích ý nghĩa hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giảng viên chương trình đào tạo đại học sau đại học Khoa Những thơng tin trích dẫn xác định nguồn rõ ràng bảo đảm tính xác thực thông tin Kết thảo luận 3.1 Ý nghĩa hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên Khoa Công tác xã hội (CTXH) Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để đào tạo nên người vừa có đức vừa có tài "Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội"1 Từ nguyên lý giáo dục này, Ban chủ nhiệm Khoa CTXH coi hoạt động NCKH “nhiệm vụ sinh viên” Có thể nhận thấy rõ ý nghĩa quan trọng từ hoạt động NCKH sinh viên: để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tồn diện; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phát huy tính động, sáng tạo, khả NCKH độc lập sinh viên, hình thành lực tự học cho sinh viên; góp phần tạo tri thức, sản phẩm cho xã hội Ngay từ Khoa CTXH bắt đầu tuyển sinh khóa (2006) 11 khóa, sinh viên ln khuyến khích tiếp cận làm quen với hoạt động NCKH Chẳng hạn, sinh viên năm thứ tham dự buổi báo cáo khoa học “Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học”, qua sinh viên bắt đầu có hình dung nghiên cứu khoa học, sinh viên khóa trước có thành tích Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, trang 472 nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm, kỹ để thực báo cáo; sinh viên có suy nghĩ, ấp ủ để thức bắt tay vào việc thực cơng trình nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai (sau học Phương pháp nghiên cứu khoa học, Thống kê khoa học xã hội số môn sở ngành) Kinh nghiệm cho thấy việc định hướng cho sinh viên NCKH từ thời điểm có ưu điểm sau: Thứ nhất, sinh viên tham gia làm đề tài NCKH cho dù đề tài mang tính hàn lâm hay ứng dụng thực tiễn điểm tích cực thể sinh viên đam mê muốn tìm hiểu sâu vấn đề xã hội Khi có đam mê, sinh viên tìm cách để có hiểu biết nhiều vấn đề quan tâm, có nghĩa lúc kiến thức sinh viên nâng lên tầm Thứ hai, NCKH, áp lực thử thách phải hiểu phương pháp luận vận dụng phân tích, bình luận kết nghiên cứu yêu cầu sinh viên phải dành nhiều thời gian để tham khảo nghiên cứu trước tập đưa kiến cá nhân, điều giúp sinh viên có nhiều kiến thức cảm thấy hoạt động nhiều hơn, nổ nhạy bén trí tuệ Thực tế qua nhiều năm hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH, thấy sinh viên tích cực làm NCKH trường em tự tin với kinh nghiệm thực tế ln có nhiều ý tưởng cho tương lai: ấp ủ nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ hay viết dự án để xây dựng nguồn tài trợ, v.v…Đây thực thành đáng tự hào mà chương trình giáo dục đào tạo đại học ln mong đợi sinh viên Với chương trình đào tạo cử nhân ngành CTXH có nhiều nét đặc thù: mang tính thực hành nhiều lý thuyết, việc thực hành NCKH ln khích lệ sinh viên học học kỳ năm thứ Trong học giảng đường, sinh viên giảng viên định hướng vấn đề nghiên cứu mang tính trọng tâm có liên quan đến mơn học nói riêng ngành CTXH nói chung Khi thực hành, thực tập (17 tín chỉ), nhóm SV thực đề tài vừa mang tính học thuật chun ngành lại vừa mang tính thực tiễn cao, có số cơng trình đạt giải thưởng Thành Đồn thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng Eureka,…với nội dung kết nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính sáng tạo Trong năm qua (từ 2011 đến 2016), nhiều sinh viên Khoa tham gia thi nghiên cứu khoa học Các nhóm sinh viên thực dự án nghiên cứu học môn học thực hành sở Một số sinh viên giành giải thưởng thi có tính chun mơn khoa học cao Và Khoa CTXH nhiều lần Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn trao tặng giải thưởng vinh danh cho hoạt động xuất sắc nghiên cứu học thuật Bảng cho thấy giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên CTXH năm qua Tỷ lệ tăng lên Bảng 1: Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên Công tác xã hội qua năm STT Giải thưởng nghiên cứu khoa học 2011 2012 - 2012 2013 10 Năm học - 2013 2014 20152014 - 2015 2016 Cấp Khoa Cấp Trường Cấp Thành phố Cấp quốc gia Giải thưởng Holcim Tổng 15 15 16 16 13 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Công tác xã hội từ năm 2011 đến năm 2016 (2/2017) Thông qua nghiên cứu khoa học, sinh viên rèn luyện tư khoa học hướng dẫn giảng viên có kinh nghiệm thực tế việc nghiên cứu Đồng thời, sinh viên tìm thấy niềm đam mê động lực em chuyên ngành lựa chọn 3.2 Ý nghĩa hoạt động NCKH giảng viên Khoa CTXH trình đào tạo đại học sau đại học Mỗi trường Đại học có chức giảng dạy (đào tạo đại học, sau đại học) nghiên cứu khoa học NCKH giảng dạy có mối quan hệ hữu với nhau, gắn kết chặt chẽ với hỗ trợ cho NCKH tạo sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực tốt nhiệm vụ giảng dạy lớp Ngược lại, công tác giảng dạy phản ánh kết hoạt động NCKH Do vậy, khẳng định rằng, với hoạt động giảng dạy, NCKH thước đo lực chuyên môn giảng viên Hai chức cấu tổ chức trường đại học mà nhiệm vụ giảng viên Nhận thức vai trò ý nghĩa quan trọng hoạt động NCKH giảng viên, Ban chủ nhiệm Khoa CTXH định hướng cho giảng viên ngồi cơng tác giảng dạy hướng dẫn sinh viên NCKH, giảng viên cần tích cực đăng ký tham gia hoạt động NCKH cấp: sở (ĐH KHXH&NV TPHCM), cấp Đại học quốc gia, cấp Thành, cấp Bộ, đăng ký theo đơn đăt hàng Sở Khoa học công nghệ tỉnh Từ kết nghiên cứu, giảng viên sử dụng để viết chuyên đề, báo đăng Kỷ yếu hội thảo, tạp chí chuyên ngành xuất thành sách So với mặt chung Trường, tỷ lệ công trình nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, cấp ĐHQG, cấp Trường Khoa CTXH 4.3 (khá cao), đặc biệt cơng trình nghiên cứu giảng viên mang tính thực tiễn cao ứng dụng vào thực tế Đây nguồn tài liệu quý giá phục vụ học tập sinh viên học viên cao học Bảng 2: Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên khoa Công tác xã hội Năm học Sách xuất Nghiên cứu cấp Sở/Tỉnh Nghiên cứu cấp Bài viết có số Bài viết có số trường ISBN ISSN 2011-2012 10 2012-2013 2013-2014 0 26 2014-2015 1 19 2015-2016 1 24 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên khoa CTXH từ 2011 đến 2016 (2/2017) Chất lượng giảng dạy đại học định nhiều yếu tố quan trọng chuyên môn, đạo đức, phẩm chất người thầy NCKH coi biện pháp hàng đầu để nâng cao chất lượng người thầy chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng thói quen làm việc khoa học sinh viên Như thân trường đại học trung tâm NCKH Tại Khoa CTXH, mục tiêu phát triển đào tạo học thuật minh định cách rõ ràng, cụ thể, khả thi, phù hợp với kế hoạch phát triển Khoa, phù hợp với sứ mạng nhà trường Mục tiêu hướng tới Khoa CTXH trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng nguồn nhân lực CTXH chuyên nghiệp với trình độ cao cho xã hội dịch vụ khoa học làm sở cho việc hoạch định sách xã hội an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển xã hội bền vững NCKH có ý nghĩa quan trọng giảng viên trình đào tạo đại học sau đại học Khoa CTXH sau: Thứ nhất, NCKH giúp xây dựng nguồn giảng viên vững lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn Vì thơng qua hoạt động NCKH, giảng viên có điều kiện đào sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ kiến thức chun mơn mà trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung kiến thức chưa chuẩn xác giảng Người giảng viên tham gia NCKH mặt vừa củng cố lại kiến thức chun mơn mặt khác vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều từ kiến thức từ chuyên ngành khác Thứ hai, đào tạo đại học trình phát triển tư duy, lực sáng tạo, khả làm việc độc lập, trau dồi tri thức phương pháp nhận thức khoa học cho sinh viên Mục tiêu đạt thơng qua hoạt động NCKH Những hoạt động NCKH giảng viên hướng dẫn sinh viên tham gia thực cần thiết bối cảnh giáo dục đại Thứ ba, việc tham gia hoạt động NCKH trình giúp giảng viên cập nhật thông tin, kiến thức từ nguồn khác để đánh giá hoàn thiện lại kiến thức thân Điều giúp giảng viên tự tin hướng dẫn, trao đổi thông tin với sinh viên Thứ tư, kinh nghiệm tự thân cho thấy NCKH giúp giảng viên thêm yêu ngành nghề, hòa nhập tốt hơn, chủ động cơng việc mình, sở cần thiết để tiến hành đổi nội dung, phương pháp giảng dạy Điều góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Thứ năm, hoạt động NCKH góp phần quan trọng để khẳng định uy tín nhà trường với trường bạn toàn quốc Mỗi viết tham gia hội thảo đánh giá cao, cơng trình NCKH cấp, viết đăng tạp chí chuyên ngành với tên cán bộ, giảng viên gắn với tên nhà trường lần thương hiệu uy tín nhà trường thể Qua nâng cao vị uy tín thân giảng viên, đồng thời khẳng định vị uy tín trường với xã hội Kết luận đề xuất 4.1 Kết luận Một yếu tố quan trọng nhấn mạnh chiến lược giảng dạy học tập Khoa CTXH ln hướng đến việc xây dựng tảng đào tạo theo định hướng nghiên cứu Đây vừa mục tiêu, vừa nhiệm vụ xác định trình hình thành phát triển đơn vị Chính vậy, từ Khoa bắt đầu tuyển sinh khóa khóa tiếp sau, sinh viên khuyến khích làm quen tiếp cận với hoạt động NCKH từ năm thứ nhất, thơng qua chương trình như: Tọa đàm phương pháp học tốt bậc đại học, sinh viên giới thiệu để có hình dung NCKH, sinh viên có thành tích nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm, kỹ để thực báo cáo, lên lớp sinh viên giáo viên định hướng vấn đề nghiên cứu mang tính trọng tâm có liên quan đến mơn học nói riêng ngành CTXH nói chung Từ hoạt động này, sinh viên có suy nghĩ, ấp ủ vấn đề mà em quan tâm, trọng đề tài hướng đến khách thể nhóm đối tượng CTXH Như vậy, đồng thời sinh viên vừa trau đồi kiến thức học giảng đường (cả học phần đại cương, sở ngành, chuyên ngành) vừa làm giàu thêm vốn kiến thức xã hội, thực hành công cụ, phương pháp nghiên cứu chung phương pháp nghiên cứu cơng tác xã hội Bên cạnh đó, từ hoạt động NCKH, thơng qua tiến trình thực đề tài, từ lúc xây dựng đề cương đến thu thập thông tin, xử lý, viết trình bày báo cáo, sinh viên có hội rèn luyện kỹ nghề nghiệp như: kỹ phân tích xác định vấn đề, kỹ giao tiếp, quan sát, lắng nghe, xử lý tình huống… Đây kiến thức thiết thực bổ ích cho sinh viên, hành trang vững cho sinh viên sau tốt nghiệp Với định hướng đào tạo Khoa CTXH: “Gắn kết nghiên cứu với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu liên ngành nhằm tạo sản phẩm khoa học có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao”, đặt bối cảnh tồn cầu hóa xu hướng phổ biến nay, với vai trò quan trọng tri thức khoa học, việc đẩy mạnh NCKH giảng viên lại có ý nghĩa thiết thực Hoạt động NCKH giảng viên hoạt động quan trọng việc biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Đây sở cần thiết để tiến hành đổi nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, hướng đến đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao 4.2 Đề xuất Để đạt mục tiêu định hướng đào tạo trên, thời gain tới, Khoa CTXH đẩy mạnh hoạt động: - Phát triển NCKH SV, GV, đăng tải trang web Khoa nghiên cứu, viết, hoạt động, kiện lĩnh vực CTXH Web Khoa CTXH SV CTXH tham khảo thường xuyên - Liên tục mở Hội thảo khoa học để phát triển chia sẻ NCKH Khoa đại học khác nước giới - Rà soát lại đề cương môn học, xây dựng mục tiêu học tập sinh viên theo khía cạnh: kiến thức, kỹ năng, thái độ Các đề cương chi tiết môn học cần trình bày rõ hoạt động dạy học khuyến khích người học chủ động, tự giác, tích cực tham gia hoạt động nhóm, thuyết trình, để khuyến khích kỹ tư sinh viên thông qua hoạt động NCKH - Tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên khoa nhân viên xã hội cộng đồng với tham gia giảng dạy giáo sư nước Nội dung buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ cho nhân viên CTXH làm việc với đối tượng bị tổn thương người khiếm thị, người già,…Các buổi tập huấn khuyến khích tham gia đông đảo GV, sinh viên nhân viên CTXH công tác sở xã hội để khơi dậy chủ đề nghiên cứu Thay lời kết Về chất, giáo dục cung cấp điều kiện người học có tri thức khoa học, kể tri thức tự nghiên cứu tìm phát minh cải biến xã hội Vì giáo dục phải gắn chặt với nghiên cứu khoa học Bởi phương pháp giáo dục tiên tiến “Nhà trường gắn liền với xã hội”, “học đôi với hành”, “lý luận gắn bó với thực tiễn”, dạy cho tốt để học cho tốt – học cho tốt để “làm” tốt, “làm” tốt để có kết cao, lại phải tổng kết, rút tri thức để giúp cho “làm” tốt nữa, tức “Tri hành – Đạt nhân” Việc phát triển nghiên cứu khoa học trường đại học phương pháp tích cực hữu hiệu giúp giảng viên, sinh viên phát huy sáng kiến, phát triển tư duy, tìm tòi ứng dụng thành tựu vào thực tế sống, góp phần đẩy nhanh q trình học tập, phù hợp với xu hội nhập Nghiên cứu khoa học không đợi ai, không đợi tuổi, từ đưa ý tưởng biến ý tưởng thành đề tài nghiên cứu khoa học có ích cho xã hội Hãy bắt đầu với niềm đam mê thân TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quy chế Nghiên cứu khoa học giảng viên trường đại học cao đẳng, Hà Nội Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2004), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội 3 Khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV TPHCM, Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên khoa CTXH từ 2011 đến 2016 (2/2017) Trần Mai Ước (2011), Giáo dục Việt nam xu hội nhập, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Số 67 ... huy tính động, sáng tạo, khả NCKH độc lập sinh viên, hình thành lực tự học cho sinh viên; góp phần tạo tri thức, sản phẩm cho xã hội Ngay từ Khoa CTXH bắt đầu tuyển sinh khóa (2006) 11 khóa, sinh. .. nhiều sinh viên Khoa tham gia thi nghiên cứu khoa học Các nhóm sinh viên thực dự án nghiên cứu học môn học thực hành sở Một số sinh viên giành giải thưởng thi có tính chun mơn khoa học cao Và Khoa. .. cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Công tác xã hội từ năm 2011 đến năm 2016 (2/2017) Thông qua nghiên cứu khoa học, sinh viên rèn luyện tư khoa học hướng dẫn giảng viên có
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY, Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn