KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI

15 15 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 21:29

Thực hành là cơ hội để người học ứng dụng những kiến thức từ sách vở, giảng đường vào thực tế để tự trang bị kỹ năng, kinh nghiệm cho mình. Với chuyên ngành Công tác xã hội thì việc thực hành – thực tập là vô cùng cần thiết. Để hoạt động này đạt hiệu quả, vai trò của các giảng viên, các kiểm huấn viên cơ sở, sự hỗ trợ từ các cơ sở xã hội đều được nhấn mạnh. Báo cáo dưới đây đề cập đến hoạt động thực hành – thực tập của sinh viên chuyên ngành công tác xã hội có ý nghĩa then chốt ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nhưng lại gặp không ít trở ngại trong thực tế. KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI Họ tên: Phạm Thị Tâm, Tạ Thị Thanh Thủy, Cao Văn Quang Học vị: Nghiên cứu sinh THE EXPERIENCE OF DESIGNING PROGRAMS OF PRACTICE AND EDUCATION FOR STUDENTS AT BACKGROUNDS AND SOCIAL ORGANIZATIONS Tóm tắt Việc thực hành quan trọng với môn học Thực hành hội để người học ứng dụng kiến thức từ sách vở, giảng đường vào thực tế để tự trang bị kỹ năng, kinh nghiệm cho Với chun ngành Cơng tác xã hội việc thực hành – thực tập vô cần thiết Để hoạt động đạt hiệu quả, vai trò giảng viên, kiểm huấn viên sở, hỗ trợ từ sở xã hội nhấn mạnh Báo cáo đề cập đến hoạt động thực hành – thực tập sinh viên chuyên ngành cơng tác xã hội có ý nghĩa then chốt ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo lại gặp không trở ngại thực tế Từ khóa: Cơng tác xã hội, sở xã hội, sinh viên, thiết kế chương trình thực tập Abstract The practice is important with any other discipline Practice is an opportunity for trainees to apply the knowledge from books, lecture halls into practice to equip themselves with the skills, experience for themselves With specialized social work , the practice - practice is extremely necessary To operate effectively, the role of teachers, trainers and testing facility, the support from the social base are stressed The report below refers to operating practice - practice of students majoring in social work with key significance affecting the quality of education but faced many obstacles in practice Key words: social work, social foundation, student, internship program design Đặt vấn đề Hiện tại, nhóm tác giả giảng viên ngành Công tác xã hội thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh Chúng tơi trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hành Công tác xã hội 08 năm Theo thời gian, khóa sinh viên trường, đồng thời, kinh nghiệm mà chúng tơi tích lũy từ việc hướng dẫn em thực hành nghề Công tác xã hội ngày nhiều Nhưng thực sự, chưa thật tự tin để khẳng định sinh viên hướng dẫn sau tốt nghiệp vững tin với kiến thức kỹ đào tạo trường Đại học Thực tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân Có nguyên nhân chủ quan từ ý thức nỗ lực học em Và tất nhiên, có nguyên nhân khách quan từ chương trình giáo dục đại học, từ thái độ cách đón nhận xã hội sinh viên thực hành hay xin việc làm Trong giới hạn tham luận này, nhóm tác giả xin bàn luận vế vấn đề thực hành, thực tập sinh viên ngành Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.Và chúng tơi tập trung số trở ngại trực tiếp ảnh hưởng đến kết thực hành, thực tập nghề sinh viên Nội dung 2.1 Chương trình thực hành, thực tập sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội thời gian qua Đối với sinh viên ngành Công tác xã hội thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, từ học kỳ năm học thứ sinh viên làm quen với môn Thực hành sở Mơn học chiếm 02 tín chỉ, tương đương 30 tiết học Mục đích mơn học giúp sinh viên ban đầu có điều kiện tham quan trực tiếp tiếp xúc với đối tượng mà sau nhân viên Công tác xã hội can thiệp để trợ giúp Sinh viên giáo viên hướng dẫn tới sở xã hội/ mái ấm/ trung tâm/ nhà mở, v.v… để trò chuyện, tâm sự, để mắt thấy, tai nghe, tay chân làm thấu cảm khó khăn, trăn trở nguyện vọng đối tượng bị tổn thương Nhiều sinh viên sau học xong môn hứng thú chia sẻ nhật ký thực hành ngành Công tác xã hội thật đặc biệt từ năm sinh viên thực hành đến tận mắt chứng kiến thực tế chúng em cảm thấy yêu nghề Công tác xã hội Tuy nhiên, nhiều sinh viên than phiền gặp số trở ngại ảnh hưởng đến tinh thần thực hành em Đó thời gian dành cho việc học môn đại cương lớp nhiều Một số mơn khơng có nhiều liên quan đến ngành học tầm quan trọng chưa cao sinh viên phải học Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Thực hành văn tiếng việt, v.v…Lượng kiến thức yêu cầu sinh viên phải tiếp thu lớp nhiều, sinh viên phải tự học nhà với mức độ yêu cầu cao gấp 03 lần lượng kiến thức thời gian lớp Với đặc thù môn Thực hành sở, sinh viên phải tự xe buýt xe ôm tới sở xã hội để thực hành Ngoài việc thời gian di chuyển, đa số sinh viên than phiền phải tốn chi phí lại Nhiều sinh viên xuất thân từ nông thôn miền Bắc, miền Trung có hồn cảnh gia đình khó khăn, ngồi việc học phải làm thêm từ năm nên việc dành thời gian chi phí cho mơn học khiến em bận tâm suy nghĩ Sang năm thứ hai, sinh viên tiếp cận với 02 môn học: Thực hành hỗ trợ nâng cao lực cộng đồng Thực hành hỗ trợ nâng cao lực cộng đồng Ở môn Thực hành hỗ trợ nâng cao lực cộng đồng 1, sinh viên trang bị kiến thức mang tính lý thuyết: kỹ làm việc với thân chủ; vấn đề tâm lý qua lứa tuổi nói chung tâm lý nhóm có hồn cảnh đặc biệt; sinh viên sắm vai mơ tả xử lý tình xảy thực tế sở xã hội Đây coi mơn học mang tính bắc cầu môn Thực hành sở năm thứ môn Thực hành hỗ trợ nâng cao lực cộng đồng năm thứ Vì sau sinh viên tận mắt nhìn, nghe, tự cảm nhận, suy nghĩ mang tính cá nhân giáo viên định hướng trang bị kiến thức mang tính khoa học Đến môn Thực hành hỗ trợ nâng cao lực cộng đồng 2, giáo viên hướng dẫn từ 10-15 sinh viên lựa chọn sở phù hợp với sở thích, khả sinh viên để thực hành khoảng thời gian 03 tháng với 03 buổi sáng chiều/01 tuần tùy theo xếp thời gian sở Nếu môn Thực hành sở năm có 02 tín mơn học chiếm 03 tín nên thời gian sinh viên thực hành sở nhiều Mỗi sinh viên không nhìn, nghe, trò chuyện với thân chủ mà phải tự lên kế hoạch can thiệp trợ giúp để cải thiện vấn đề thân chủ Sinh viên làm việc theo nhóm cá nhân Nhiều sinh viên nhận thấy mơn học bổ ích kiến thức mà giáo viên trang bị sinh viên áp dụng trực tiếp vào thực tế Thân chủ em có hợp tác cải thiện vấn đề hay khơng phụ thuộc lớn vào khả nỗ lực sinh viên Khi hướng dẫn sinh viên thực hành môn học này, thấy thời gian đầu em hứng thú, khoảng 1,2 tuần sau có vấn đề phát sinh cần giải Các sinh viên than phiền đối tượng can thiệp chủ yếu em nhỏ (dưới 18 tuổi) là: trẻ có HIV/AIDS, trẻ khuyết tật, trẻ mồ cơi, trẻ lang thnag đường phố, v.v… Sinh viên có hội tiếp cận với nhóm người trưởng thành Khi ký kết với Ban quản lý sở/trung tâm/mái ấm, v.v… nhiệm vụ sinh viên trò chuyện, cho em ăn uống/vệ sinh, dạy kèm văn hóa Nhiều sinh viên khơng phân biệt đâu nhiệm vụ/vai trò nhân viên Cơng tác xã hội đâu nhiệm vụ/vai trò người dạy kèm nên nhật ký thực hành em ghi chép lại dòng chữ đều ngày giống “Hôm rèn chữ cho bé, dạy bé học đánh vần, học tốn, đọc tả, v.v….” Chính giáo viên hướng dẫn sinh viên nhắc nhở em sinh viên ngành Công tác xã hội tới sở để dạy kèm văn hóa mà để trợ giúp em nhỏ cải thiện kết học tập từ việc tạo thay đổi hành vi, từ mức độ chưa ý thức quan trọng việc học tới việc tự ý thức có hành vi tích cực việc học Đó nhiệm vụ nhân viên Công tác xã hội ngày sinh viên tới để dạy kèm mong đợi tới hết học kỳ xem kết thi em có cao hay khơng Vấn đề đặt sinh viên biết cách vận dụng kỹ năng, lý thuyết, công cụ can thiệp đẻ trợ giúp thân chủ Có nhóm sinh viên động, biết cách vận dụng kiến thức chuyên ngành Công tác xã hội để áp dụng vào thực tế lại không nhân viên sở chấp nhận hoạt động mà sinh viên đề xuất Ví dụ, em sinh viên thực hành trường tình thương A Sinh viên chọn em học sinh để tìm hiểu vấn đề lên kế hoạch trợ giúp em học sinh Vấn đề em học sinh ngày bị cô giáo bắt phạt đứng hành lang tiếng đồng hồ nhà khơng chịu làm tập Sinh viên đề xuất với cô giáo chủ nhiệm tới nhà học sinh để vãng gia, tìm hiểu hồn cảnh gia đình em hy vọng nhận tác động từ phía gia đình việc quản lý, theo dõi việc học học sinh nhà Giáo viên chủ nhiệm từ chối đề xuất sinh viên cho em học sinh cá biệt từ năm nên có tới nhà tác động khơng có kết Sinh viên thất vọng chia sẻ nhật ký việc đến nhà thân chủ vãng gia để lấy thông tin nhằm trợ giúp cho thân chủ điều đương nhiên sách chuyên ngành Công tác xã hội ra, hoàn cảnh sinh viên lại khơng phép Sinh viên cảm thấy bối rối kiến thức giảng đường/trong sách hồn cảnh thực tế có khoảng cách lớn Sinh viên cảm thấy bất lực nhân viên xã hội sở/trung tâm/mái ấm,v.v….một phần số họ chưa sẵn sàng đón nhận kiến thức coi chuyên nghiệp, mang tính khoa học nghề Cơng tác xã hội Phải họ mang nặng tư tưởng kinh nghiệm làm việc thân quan trọng Có dòng nhật ký em thấm đẫm nước mắt với tâm trạng bất lực sau ngày thực hành Sinh viên chia sẻ nhóm lên kế hoạch chi tiết, cụ thể hấp dẫn cho buổi tập huấn theo chủ đề cho em nhỏ Trung tâm trẻ có HIV/AIDS Khi sinh viên tới sở em nhỏ ngủ trưa sinh viên đợi chờ tới 14 chiều Sinh viên phải ngồi đợi anh chị nhân viên Trung tâm nói em nhỏ có hồn cảnh khó khăn, mang bệnh kỷ thiệt thòi lớn nên chủ yếu em ăn, ngủ, chơi em ngủ thoải mái Khi 1,2 em thức dậy sinh viên phải năn nỉ em tham gia vào buổi vui chơi, tập huấn Nhiều em nhỏ chống đối khơng thích tham gia, phá bĩnh cách lôi kéo em khác chỗ khác chơi thay hợp tác với anh chị sinh viên Sinh viên nhờ anh chị nhân viên quản thúc em anh chị nói trẻ trung tâm nhóm trẻ bị tổn thương nên cần ngào, không nên quát nạt Và cho dù sinh viên có ngào đến cỡ em tự chạy nhảy, làm theo ý thích, khơng có kỷ luật Nhiều sinh viên cảm thấy mệt mỏi ao ước anh chị nhân viên hợp tác với sinh viên có nguyên tắc quản lý, giám sát trẻ nghiêm khắc việc can thiệp, trợ giúp mang tính chất ngành Công tác xã hội từ sinh viên tới em nhỏ có hiệu Khi giáo viên chúng tơi đọc nhật ký hiểu khó khăn sinh viên chúng tơi có gặp sở trao đổi lại với anh chị nhân viên với tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn để tạo điều kiện cho sinh viên thực hành Một số sở họ hiểu, thông cảm chấp nhận hợp tác Một số sở họ khơng quan tâm có “tự ái” sang năm sau không nhận sinh viên ngành Công tác xã hội trường tới thực hành Và thế, thị trường sở thực hành Công tác xã hội sinh viên vốn hạn hẹp lại khó khăn Mong muốn thân giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hành sở muốn sinh viên học hỏi kinh nghiệm thực tế qua việc áp dụng kiến thức từ giảng đường Nhưng rõ ràng, môi trường để sinh viên thực tập, trau dồi kỹ nghề Cơng tác xã hội khơng phải dễ tìm Mơi trường bên cạnh có mặt thân chủ cần nhận thức nhân viên sở vai trò nhân viên Công tác xã hội việc trợ giúp cho thân chủ Làm để sinh viên nhân viên sở đồng thuận rằng: để can thiệp trợ giúp cho ca phải theo bước này, theo tiến trình này, vận dụng công cụ này, v.v…Đây thực khó khăn trở ngại sinh viên thực hành Công tác xã hội Khi sinh viên học năm thứ 3, bên cạnh môn học khác, sinh viên học môn chuyên ngành Thực hành Công tác xã hội (Phát triển cộng đồng) Thực hành Công tác xã hội (Cơng tác xã hội cá nhân/nhóm) với số tín mơn học 03 tín Với 02 môn học này, sinh viên dành trọn thời gian suốt 03 tháng cộng đồng tiếp xúc, trợ giúp cho thân chủ mà sinh viên tự chọn trung tâm/mái ấm/nhà mở Vì Cơng tác xã hội nghề nên học nghề dễ Sinh viên học nghề Công tác xã hội phải chấp nhận dấn thân vào nơi khó khăn, gian khổ chí có nguy hiểm Vì có nơi họ cần tới có mặt nhân viên Công tác xã hội Với môn Thực hành Công tác xã hội 1, yêu cầu sinh viên thực hành với kết đạt mức độ cao so với môn thực hành trước Sinh viên bắt buộc phải xuống cộng đồng khu phố/phường/ấp/thơn/xã, v.v….để khảo sát, tìm hiểu phát vấn đề cộm cộng đồng lên kế hoạch can thiệp, giải vấn đề dựa đồng thuận góp sức quyền địa phương người dân Rõ ràng, với yêu càu sinh viên phải thâm nhập thực tế, ăn, ngủ, sinh hoạt với người dân thời gian khám phá vấn đề Có sinh viên viết nhật ký thực hành sinh viên tận mắt nhìn thấy nhiều ống xi lanh người dùng ma túy bỏ nhiều gốc cây, góc tường sau sáng sinh viên báo cáo lên quyền địa phương vấn đề nghiêm trọng, cần quyền can thiệp, giải để người dân yên tâm quyền khơng quan tâm Sinh viên đánh dấu hỏi to vào sổ nhật ký sau câu viết “Ở phường có tình trạng tiêm chích ma túy đáng báo động mà cán phường lại làm ngơ?” Sinh viên chụp hình, chí ghi âm vấn người dân xung quanh để cán phường chứng thực cán phường nói khơng có thời gian để xem hay nghe chuyện Có cán nói để xem sinh viên chờ đợi mà không thấy họ phản hồi Nhiều sinh viên xúc sinh viên tới cộng đồng để áp dụng kiến thức Cơng tác xã hội tìm hiểu vấn đề cộng đồng mong muốn trợ giúp cộng đồng cải thiện tình trạng xấu để hướng tới cộng đồng tốt đẹp dường điều thật khó thực Mặc dù biết cộng đồng có vấn đề cộm thành tích, mặt cộng đồng mà quyền địa phương khơng dám “chấp nhận thực tế” không hợp tác với sinh viên để cải thiện tình hình điều dễ hiểu Mong muốn đào tạo nghề Công tác xã hội cho sinh viên khao khát học nghề sinh viên lớn trở ngại thực tế lại có tác động khơng nhỏ tới chất lượng đào tạo nghề Nếu cộng đồng sinh viên khó có hội học kiến thức, kỹ để trở thành tác viên phát triển cộng đồng Tôi xin chia sẻ thêm thực tế việc sinh viên học môn Thực hành Công tác xã hội – Công tác xã hội cá nhân/nhóm u cầu mơn học sinh viên dành trọn thời gian 03 tháng để tìm hiểu, tiếp cận với một nhóm đối tượng lên kế hoạch can thiệp, tìm kiếm kết nối dịch vụ hỗ trợ thân chủ Yêu cầu phù hợp sinh viên trải qua 04 mơn thực hành trước lúc sinh viên thực hành nhân viên Công tác xã hội Phần lớn em cố gắng để hồn thành u cầu mơn học Tơi nhận thấy có số khó khăn mà em gặp phải thực hành Trước hết số lượng sở/trung tâm/mái ấm để em chọn nơi thực hành có hạn Hằng năm hết khóa sinh viên đến khóa sinh viên khác thực hành sở cố định Đó chưa kể đến sinh viên ngành Công tác xã hội trường khác đăng ký thực hành sở Điều dễ dẫn đến nhàm chán cho sinh viên lẫn đối tượng sở Có em nhỏ sinh hoạt sở từ 3-5 năm năm có anh chị sinh viên hỏi hỏi lại câu hỏi vậy, muốn em làm việc vậy, lặp lặp lại khiến em thấy đơn điệu, tẻ nhạt chí em học thuộc lòng sinh viên chưa hỏi tới vấn đề mà em trả lời trước Thực tế khiến sinh viên không thấy hứng thú có mượn báo cáo anh chị khóa trước để chép nguyên văn thực hành cho có lệ Có sinh viên động, chịu khó học hỏi mong muốn áp dụng cách thức nhằm tạo chuyển biến tích cực hành vi thân chủ phải đề xuất đồng ý sở sinh viên làm Những nhân viên sở nhắc nhở với sinh viên cần phải chấp nhận thân chủ cách vô điều kiện – nguyên tắc nghề nghiệp nhân viên Công tác xã hội Thực tế đằng sau câu nhắc nhở tính tốn tài cho có lợi cho thân quan/ tổ chức họ Họ không chưa muốn đối tượng sở họ sống tốt hơn, khỏi sở sớm Họ muốn đối tượng để họ nhận tài trợ từ tổ chức từ thiện/thiện nguyện, v.v…Ngoài ra, số sở/trung tâm/mái ấm nhận sinh viên vào thực hành để sinh viên làm công việc không tên quét dọn, lau chùi bàn ghế, pha trà, photo giấy tờ, v.v…Họ sợ không dám giao việc cho sinh viên nghĩ sinh viên khơng làm được, làm hỏng việc, để sinh viên làm việc vặt hiệu Thực tế khiến khơng sinh viên ngành Công tác xã hội thực hành phải rơi nước mắt sau ba tháng thực hành mà chưa học bổ ích cho nghề Tơi xin bàn luận thêm vấn đề thực tập nghề sinh viên Ở trường chúng tôi, sinh viên học môn Thực tập nghề vào học kỳ thứ với số lượng tín 08 tín Sinh viên thực hành sở hay cộng đồng suốt thời gian 06 tháng với việc dành trọn 08 tiếng/01 ngày, 06 ngày/01 tuần nhân viên Công tác xã hội thực Đây đợt thực tạp cuối nên sinh viên phải cố gắng để tự tin xin việc sau tốt nghiệp Những khó khăn mà em gặp phải đợt thực hành giống khó khăn mà tơi chia sẻ đợt thực hành trước Một số sinh viên chủ động đổi sở để tiếp cận với đối tượng khác nhau, môi trường khác có hội học hỏi kinh nghiệm nhiều Nhưng đề cập, số lượng sở có hạn, số lượng sinh viên khóa lại cao (trung bình từ 80 đến 100 sinh viên) nên cho dù có đổi sở kiều em gặp phải khó khăn đối tượng quen mặt sinh viên Công tác xã hội Điều thách thức việc tổ chức thực hành cho sinh viên khóa tiếp sau Một số sinh viên chọn quê để thực tập cho gần nhà để thay đổi môi trường thực tập điều không bảo đảm chất lượng đánh giá trình thực tập sinh viên từ sở tỉnh địa phương Để giám sát, quản lý, đánh giá trình thực tập sinh Cơng tác xã hội nhân viên sở phải trang bị kiến thức ngành Cơng tác xã hội, có cử nhân thuộc ngành Công tác xã hội ngành THỰC HÀNH CTXH gần với Công tác xã hội, có chứng từ lớp đào tạo chuyên mơn Cơng tác xã hội Và thực tế điều khó đạt quan/tổ chức địa phương 2.22-Chia sẻ 1kinh nghiệm NĂM thiết kế thực3tập cho sinh NĂM HK NĂM chương trình thực hành, NĂM viên chun ngành Cơng tác xã hội sở xã hội Qua kinh nghiệm nhiều năm kiểm huấn sinh viên thực hành CTXH, THỰC TẬP THỰC nhận thấy TẾ CƠ SỞ (02cần TC) có 1- CTXH HKlại 2- THỰC HKthực 1- TỔhành chuyên HK 2- nghiệp, THỰC sựHK điều chỉnh, thiết kế mơ hình CÁ NHÂN/ NHĨM sau: - Để sinh viên hiệu làm quen bước Thứ nhất, về(04TC) tiến trình thực đầu với nghề -SV nắm CTXH kiến - Kiểm tra kiến thức thức, khả năng, Công tác tâm huyết với xã hội cá ngành học nhân, yếu tố cấu thành, tiến trình giải vấn đề, thiết lập quản lý hồ sơ cá nhân, kỹ CTXH HÀNH CTXH CÁ NHÂN/ NHÓM hành CTXH qua CHỨC VÀ PTCĐ (04TC) HÀNH PTCĐ (04TC) năm học sinh -SVviên: vận -SV nhìn (04TC) dụng lý nhận - Giúp sinh thuyết nắm vững viên vận học để tìm nguyên dụng lý hiểu tình tắc, tiến thuyết hình thực trình, kỹ CTXH cá tế, mặt nhân/nhóm, mạnh mặt PTCD, các kỹ yếu, tiềm mơ hình CTXH cá PTCD CĐ, vấn nhân/nhóm thường gặp đề nhu với nhằm có cầu CĐ trường hợp - xây dựng thể ứng thân chủ đề án dụng nhóm yếu khả thi áp thực tế cụ thể dụng PP PTCD THỰC TẬP NGHỀ CTXH (08TC) nội dung chủ yếu: 1) CTXH với cá nhân, 2) CTXH với nhóm, 3) Tổ chức PTCD, 4) Những vấn đề XH An sinh XH -SVvận dụng lý thuyết PP CTXH để giải nhiệm vụ thực tập Thứ hai, mạng lưới sở xã hội/cộng đồng để sinh viên thực hành Trước bắt đầu hành 01 tuần, Ban điều phối môn học lên danh sách sở với thông tin: tên sở, địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, chương trình hành động sở, đối tượng hưởng lợi, yêu cầu công việc sở dành cho sinh viên CTXH thực hành Những thông tin phải cập nhật đầy đủ, xác Sau đó, Ban điều phối gửi bảng thông tin cho lớp sinh viên đọc, đăng ký sở cho phù hợp với khả Cơng việc đòi hỏi Điều phối phải làm việc trước với sở: tới gặp gỡ, trao đổi thông tin, xây dựng quan hệ hợp tác,… Đây khâu nhiều thời gian, cơng sức hiệu Ban điều phối mơn học biết nhu cầu cần sinh viên CTXH thực tập sở việc chọn lựa sở khách quan sinh viên Thứ ba, việc kiểm huấn/đánh giá kết thực hành sinh viên phải thực khách quan, minh bạch Chúng xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm thực hành sinh viên với mức thang điểm sau: Cột điểm Tiêu chí đánh giá/ Hình thức đánh giá Kế hoạch thực tập Phần trăm Tổng quan sở Nhật ký thực tập Bảng theo dõi thời gian Biên thực cơng cụ Tiến trình làm việc (Đảm bảo thời gian nộp sản phẩm, họp với KHV, thái độ tinh thần làm việc…) Lưu ý: Họp định kỳ với giáo viên kiểm huấn trường tuần/lần Điểm KHV sở (phiếu lượng giá kỳ dành cho sở) Lưu ý: Họp định kỳ với giáo viên kiểm Giữa kỳ huấn sở tuần/lần Báo cáo kỳ Phiếu tiếp nhận đánh giá ban đầu Hồ sơ xã hội Kế hoạch can thiệp Biên vấn đàm Biên thực công cụ khác Hình ảnh Bản theo dõi thời gian từ đầu thực tập Phiếu lượng giá kỳ KHV sở, sinh viên, cảm nhận Toàn nhật ký từ đầu thực tập Tổng cộng Nhật ký thực tập Bảng theo dõi thời gian Biên thực công cụ 10% Tiến độ / Thời gian nộp 5% 15% 15% 15% 40% 100% 15% Sau thực hành sở ½ thời gian tổng thời gian quy định Tiến trình làm việc 15% (Đảm bảo thời gian nộp sản phẩm, họp 01 tuần sau kết thúc đợt với KHV, thái độ tinh thần làm việc…) thực hành sở Lưu ý: Họp định kỳ với giáo viên kiểm huấn trường tuần/lần Điểm KHV sở (phiếu lượng giá 15% kỳ dành cho sở) Lưu ý: Họp định kỳ với giáo viên kiểm huấn sở tuần/lần Tự lượng giá sinh viên 5% Báo cáo cuối kỳ 50% Cuối kỳ Báo cáo công tác xã hội cá nhân (viết theo hướng dẫn) Phụ lục: Những sản phẩm chứa đựng thông tin để viết báo cáo Ví dụ: +Hồ sơ xã hội (hoàn chỉnh) +Biên vấn đàm +.Biên thực cơng cụ khác +Hình ảnh 3.Bản theo dõi thời gian từ đầu thực tập Phiếu lượng giá cuối kỳ KHV sở, sinh viên, cảm nhận 5.Toàn nhật ký từ tập Tổng cộng 100% Thứ tư, lượng giá kết thúc thực hành Sau kết thúc thực hành học phần phải tiến hành lượng giá học phần Lượng giá thực hành gắp gỡ trực tiếp 03 bên: Ban chủ nhiệm Khoa – Ban điều phối môn học + Đại diện/kiểm huấn viên sở + Sinh viên Lượng giá buổi chia sẻ ưu/nhược điểm, thuận lợi/khó khăn, học kinh nghiệm sinh viên q trình thực hành Ngồi ra, sở cho biết mong muốn, đề xuất cải tiến chương trình đào tạo cho gần hơn, phù hợp với nhu cầu công việc nhân viên CTXH sở Ban chủ nhiệm Khoa lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ bên (sinh viên, sở) để điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình thực hành cho phù hợp với yêu cầu thực tế Thứ năm, chế độ thù lao kiểm huấn cho giảng viên trường kiểm huấn viên sở Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu kiểm huấn thực hành sinh viên Theo tôi, ngồi học phí sinh viên phải đóng theo quy định với mơn thực hành, Khoa phải thiết kế quy chuẩn số tiền sinh viên phải đóng thêm để chi trả cho hoạt động sở: sinh hoạt sở, thù lao cho kiểm huấn viên sở,… Phần học phí sinh viên đóng thêm phải cân nhắc, tính tốn sở khoa học, khơng vượt q khung học phí theo quy định Từ phần học phí đóng thêm này, Khoa Ban điều phối môn học cân nhắc bồi dưỡng thêm cho kiểm huấn viên sở kiểm huấn viên trường Điều cần thiết cơng việc kiểm huấn vất vả, nhiều thời gian, công sức Khi quan tâm, có đãi ngộ, họ thực có trách nhiệm, hiệu Kết luận Bàn luận vấn đề thực hành, tực tập sinh viên ngành Công tác xã hội chắn nhiều vấn đề cần đưa tìm lời giải đáp Với vị trí giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành Công tác xã hội, suy nghĩ vấn đề thực hành để biết, hiểu yêu nghế Công tác xã hội sinh viên quan trọng Một số quan làm việc liên quan đến Công tác xã hội tuyển dụng sinh viên ngành Công tác xã hội vào làm việc có nơi hài lòng, có nơi chưa hài lòng với chất lượng đào tạo nhân lực ngành Công tác xã hội Điều chắn xuất phát từ nhiều nguyên nhân Ngồi yếu tố nỗ lực thân sinh viên việc tạo hội cho em có mơi trường thực hành, thực tập tốt thực cần thiết Vì Cơng tác xã hội nghề, mà nghề phải có người dạy môi trường để thực tập, trải nghiệm Sinh viên học ngành cần phải thực hành – thực tập để bước vận dụng kiến thức từ giảng đường, sách vào thực tế sống Với ngành CTXH điều cần thiết Vì CTXH nghề Đã nghề phải có kỹ thực tế, khơng thể nói sng lý thuyết Chúng tơi nghĩ rằng, cho dù học CTXH đâu, thời gian ngắn hay dài, sau tốt nghiệp, sinh viên CTXH phải hiểu, vận dụng lý thuyết CTXH cá nhân, nhóm, phát triển cộng đồng Người học nắm lý thuyết, tiến trình can thiệp, công cụ vận dụng, kỹ giải vấn đề,…chỉ qua q trình thực hành – thực tập Thực hành chăm chỉ, vận dụng tốt mau giỏi nghề Thiết kế chương trình thực hành hay, hiệu nhiệm vụ Khoa, Nhà trường, cần thiết kế chương trình thực hành hiệu nâng cao chất lượng đầu ngành CTXH – chất lượng nhân viên CTXH tương lai ...students majoring in social work with key significance affecting the quality of education but faced many obstacles in practice Key words: social work, social foundation, student,... quan/tổ chức địa phương 2.22-Chia sẻ 1kinh nghiệm NĂM thiết kế thực3tập cho sinh NĂM HK NĂM chương trình thực hành, NĂM viên chun ngành Cơng tác xã hội sở xã hội Qua kinh nghiệm nhiều năm kiểm huấn... kiến thức coi chuyên nghiệp, mang tính khoa học nghề Cơng tác xã hội Phải họ mang nặng tư tưởng kinh nghiệm làm việc thân quan trọng Có dòng nhật ký em thấm đẫm nước mắt với tâm trạng bất lực
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI, KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn