Nhận xét về chtr GDPT mới

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 20:03

• Chương trình Ngữ văn thể ưu điểm lớn:  Chương trình biên soạn theo hướng mở, quy định yêu cầu cần đạt, không qui định nội dung dạy học văn cụ thể Tạo điều kiện chủ động, sáng tạo cho GV tác giả viết sách giáo khoa  Kế thừa phát huy ưu điểm chương trình hành đảm bảo tính tích hợp, tính đa kiểu loại văn  Thống phương pháp dạy học phương pháp đánh giá ba cấp học, quán triệt quan điểm lực tồn chương trình: từ mục tiêu, yêu cầu, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục đánh giá kết giáo dục Khắc phục mâu thuẫn mục tiêu với nội dung phương pháp giáo dục; mâu thuẫn nội dung phương pháp giáo dục với phương thức đánh giá kết chương trình trước • Tuy nhiên khuyết điểm sau đây: Có vài điểm chưa thật quán vấn đề Chẳng hạn, lĩnh vực kiến thức biện pháp tu từ Đối với học sinh học chương trình Tiếng Việt (Tiểu học) hành, kiến thức biện pháp tu từ nhân hóa so sánh hình thành lớp HS tiếp nhận sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cách tự nhiên, sinh động Tuy nhiên, biện pháp tu từ so sánh, việc hình thành kiến thức biện pháp HS tốt kĩ vận dụng vào hoạt động giao tiếp đọc hiểu, viết, nói…của HS chưa đạt yêu cầu, việc dạy học biện pháp chưa hiệu Có lẽ mà có biện pháp nhân hóa đưa vào nội dung kiến thức lớp Thế nhưng, điều chưa hợp lý suốt năm học lớp 4, HS không hình thành thêm kiến thức biện pháp tu từ nữa; đến lớp 5, chương trình trở lại giới thiệu lại nhân hóa giới thiệu thêm biện pháp so sánh, điệp từ, điệp ngữ Điều không đảm bảo kiến thức để HS lớp hình thành phát triển kĩ viết văn miêu tả Bởi yêu cầu cần đạt "3 Biết viết văn miêu tả đồ vật, vật, cối; dùng từ ngữ gợi lên đặc điểm bật đối tượng miêu tả" Đặc trưng văn miêu tả tính sinh động tạo hình Sử dụng biên pháp nhân hóa giúp HS làm nên sinh động, sống động đối tượng miêu tả Nhưng muốn văn miêu tả có tính tạo hình, làm bật đặc điểm đối tượng miêu tả đồ vật, vật, cối… không sử dụng biện pháp so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét về chtr GDPT mới, Nhận xét về chtr GDPT mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn