Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

10 20 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:14

Thanh nam châm s N S N Kim nam châm - Nam châm có khả hút vật sắt thép ( Các vật liệu từ ) - Có khả làm quay kim nam châm Ta nói nam châm có tính chất từ Phan Đình Trung Lõi sắt non - - Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện + K - Nam châm điện Có khả hút sắt thép Làm quay kim nam châm Nên nam châm điện có tính chất từ * Kết luận Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Nam châm điện có tính chất từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Phan Đình Trung - Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hố học - Kết luận: Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp võ đồng - Ứng dụng tác dụng hóa học: dùng phương pháp mạ điện, tinh luyện kim loại… Phan Đình Trung Dòng điện chạy qua thể người động vật làm co giật, làm tim ngừng đập, ngạt thở thần kinh bị tê liệt Đây tác dụng sinh lí dòng điện + Tác dụng sinh lí có hại Dòng điện chạy qua thể lớn ( dòng điện gia đình) gây điện giật nguy hiểm tới tính mạng người + Tác dụng sinh lí có lợi Trong Y học người ta dùng dòng điện thích hợp để châm cứu: Điện châm, kích hoạt tim… Phan Đình Trung Dòng điện qua số dụng cụ điện làm quay động n hi ệ B iể u Tác hóa học Tá cd s in hl í g ụn Biểu Tác dụng gd Ứn Các đèn ống: Huỳnh quang, Ứng đèn Led, bút thử dụng điện ụng d c Tá s t phá CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN Tác d ụ Cơ h ng ọc Dòng điện qua số chất khí Biểu làm chất khí phát sáng nh iệ t ụng Ứng d gt n ụ d Bi ể u B iể u hi ệ hi ện Chế tạo dụng cụ đốt nóng điện Ứn gd (bàn là, đèn ụn Tá g c dụ sợi đốt…) ng Dòng điện qua cuộn dây có lõi sắt cuộn dây có tác dụng nam châm ( hút sắt, làm quay kim nam châm) n Dòng điện qua vật dẫn làm vật dẫn nóng lên ụn g Ứng dụng Phan Đình Trung Chế tạo động điện ( Quạt điện, máy bơm nước…) Biểu Ứng dụng Chế tạo nam châm điện dùng cần cẩu điện, chng điện… Dòng điện qua dung dịch muối kim loại có khả tách kim loại nguyên chất khỏi dung dịch muối Mạ điện, tinh luyện kim loại… Dòng điện qua thể người động vật làm co giật Dùng trong Y học, châm cứu để chữa số bệnh Phan Đình Trung Phan Đình Trung Giới thiệu chng điện Chốt kẹp Nguồn điện + K - Lá thép đàn hồi Cuộn dây Miếng sắt Tiếp điểm Chng Đầu gõ chng C2 Khi đóng k, tượng xẩy với cuộn dây, với miếng sắt đầu gõ chng? C3 Ngay sau mạch bị hở Hãy chỗ hở Tại miếng sắt lại trở tì vào tiếp điểm? Phan Đình Trung C4 Tại chng kêu liên tiếp chừng cơng tắc đóng? + - K Phan Đình Trung ... người động vật làm co giật, làm tim ngừng đập, ngạt thở thần kinh bị tê liệt Đây tác dụng sinh lí dòng điện + Tác dụng sinh lí có hại Dòng điện chạy qua thể lớn ( dòng điện gia đình) gây điện giật... + Tác dụng sinh lí có lợi Trong Y học người ta dùng dòng điện thích hợp để châm cứu: Điện châm, kích hoạt tim… Phan Đình Trung Dòng điện qua số dụng cụ điện làm quay động n hi ệ B iể u Tác hóa. .. u Tác hóa học Tá cd s in hl í g ụn Biểu Tác dụng gd Ứn Các đèn ống: Huỳnh quang, Ứng đèn Led, bút thử dụng điện ụng d c Tá s t phá CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN Tác d ụ Cơ h ng ọc Dòng điện qua số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn