Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:14

Bài 27 (Vật lý 8) Trường PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN Câu hỏi : Nêu tác dụng học dòng điện nêu ứng dụng nó? Trả lời : Dòng điện có tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng Tác dụng nhiệt: Bàn là, nồi cơm điện Tác dụng phát sáng: Bóng đèn, đèn báo tivi Tiết 25 - Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Hãy quan sát hình ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện Tiết 25 - Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I Tác dụng từ Tính chất từ cuả nam châm Thí nghiệm Thanh đồng Thanh sắt, (thép) Thanh nhôm Nam châm Nam châm có khả hút sắt (thép) Tiết 25 - Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Thí nghiệm Kim nam châm Thanh nam châm Nam châm có khả hút vật sắt (thép) làm lệch kim nam châm điều cho ta thấy nam châm có tính chất từ Nhận xét : Khi đưa kim nam châm lại gần đầu nam châm thẳng hai cực kim bị hút cực bị đẩy Tiết 25 - Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I Tác dụng từ Tính chất từ cuả nam châm Nam châm điện Quan sát nêu cấu tạo nam châm điện Cơng tắc Lõi sắt non Vòng dây quấn cách điện Nguồn điện + - Hình 23.1 ** Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện • C1: a) Ta đưa đầu cuộn dây lại gần đinh sắt nhỏ,các mẩu dây đồng nhơm Quan sát xem có tượng xảy cơng tắc ngắt cơng tắc đóng • b) Ta đưa kim nam châm lại gần đầu cuộn dây đóng cơng tắc.Hãy cho biết ,có khác xảy với hai cực kim nam châm Thí nghiệm Thanh đồng Thanh sắt (thép) Thanh nhơm - + Thí nghiệm + - Thí nghiệm Thanh đồng Thanh sắt (thép) Thanh nhôm - + Thanh đồng Thanh sắt (thép) Thanh nhơm + - Thí nghiệm + - Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐiỆN I – Tác dụng từ C3: Ngay sau mạch điện bị hở, chổ hở mạch này, Giải thích miếng sắt lại trở tì sát vào tiếp điểm Nguồn điện Chốt kẹp Trả lời  Chổ hở mạch chổ miếng sắt bị hút nên rời khỏi tiếp điểm Lá thép đàn hồi Cuộn dây Miếng sắt Tiếp điểm Đầu gõ chuông Chuông Hình 23.2 Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐiỆN I – Tác dụng từ C4: Tại chuông kêu liên tiếp chừng cơng tắc đóng Trả lời:  Khi miếng sắt trở lại tì sát vào tiếp điểm, mạch kín cuộn dây lại có dòng điện chạy qua lại có tính chất từ Cuộn dây lại hút miếng sắt đầu gõ chuông lại dập vào chuông làm chuông kêu Mạch lại bị hở Cứ chng kêu liên tiếp chừng cơng tắc đóng Nguồn điện Chốt kẹp Lá thép đàn hồi Cuộn dây Miếng sắt Tiếp điểm Đầu gõ chng Chng Hình 23.2 Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐiỆN I – Tác dụng từ - Đầu gõ chuông chuyển động làm chng kêu liên tiếp Nguồn điện Chốt kẹp - Đó biểu tác dụng học dòng điện -Các động điện quạt điện, máy bơm nước (mô tơ điện), hoạt động dựa tác dụng dòng điện Lá thép đàn hồi Cuộn dây Miếng sắt Tiếp điểm Đầu gõ chuông Chng Hình 23.2 II Tác dụng hố học Thí nghiệm Nắp nhựa Bóng đèn - + Cơng tắc Acquy Thỏi than Dung dịch muối đồng sunphat Thí nghiệm - + Acquy Khi đóng cơng tắc C5 Quan sát đèn đóng cơng tắc cho biết dung dịch C5 :Đèn sáng, dung dịch đồng sunphat muối dungđi dịch dẫn điện dịch hay cách điện? Kếtđồng luậnsunphat : Dònglàđiện qua dung muối chất dẫn điện C6.đồng Thỏilàm than nốithỏi vớithan cực âm màu đen cho nối lúc với trước cực âm C6: Sau thí nghiệm thỏi nốiphủ vớimàu cực âm Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng Sau vài phút thí nghiệm nóthan gì?đồng phủ lớp ……… lớp màuqua đỏ chứng nhạt tỏ dòng điện có có phủ dòngmột điện chạy tác dụng hóa học Câu hỏi: làm để biết tên hai cực ác quy dấu? Acquy Khi mở công tắc - + Acquy Khi đóng cơng tắc Ứng dụng cơng nghiệp mạ điện mạ đồng, mạ vàng, mạ thiếc…để chống gỉ, làm đẹp III Tác dụng sinh lý Nếu sơ ý để choảnh: dòng điện qua thể người tay chạm Quan sát hình vào ổ điện, dây điện tượng xảy ra? Nếu sơ ý dòng điện qua thể người dòng điện làm co giật, làm tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh tê liệt Quan sát hình ảnh cho biết hình ảnh nói lên điều gì? Quan sát hình ảnh cho biết hình ảnh nói lên điều gì? Dùng điện để châm cứu IV Vận dụng C7 Vật có tác dụng từ? A Một pin đặt riêng bàn B Mảnh nilông đã cọ xát mạnh C Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua D Một đoạn băng dính C8 Dòng điện khơng có tác dụng đây? A Làm tê liệt thần kinh B Làm quay kim nam châm C Làm nóng dây dẫn D Hút vụn giấy GHI NHỚ * Dòng điện có tác dụng từ làm quay kim nam châm * Dòng điện có tác dụng hố học, chẳng hạn cho dòng điện qua dung dịch muối đồng tách đồng khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng thỏi than nối với cực âm * Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người động vật Sắp xếp tượng dụng cụ dùng điện sau tương ứng với tác dụng dòng điện A Khi quạt điện hoạt động lâu, sờ vào Phát sáng ta thấy quạt bị nóng lên B Bóng đèn điện phát sáng C Rơle điện thiết bị điện tự động D Mạ vàng cho vỏ đồng hồ E Bị điện giật sơ ý chạm tay vào dây điện vỏ bọc cách điện Từ Sinh lí Nhiệt Hóa học HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Học thuộc ghi nhớ • Làm tập 23.1 đến 23.4 SBT • Xem lại từ 19 đến 23 tiết sau Ôn tập + Có loại điện tích nào? Các loại hút nhau, đẩy nhau? + Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? + Chất dẫn điện, chất cách điện? + Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện, kí hiệu phận mạch điện? + Năm tác dụng dòng điện? Các ứng dụng nó? ... 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Hãy quan sát hình ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện Tiết 25 - Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA... 23.2 Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐiỆN I – Tác dụng từ - Đầu gõ chuông chuyển động làm chuông kêu liên tiếp Nguồn điện Chốt kẹp - Đó biểu tác dụng học dòng điện. .. có dòng điện chạy qua nam châm điện Nam châm điện có tính chất từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép + - Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐiỆN I – Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn