Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

33 13 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:14

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Dòng điện gây tác dụng nhiệt dụng cụ đây? A A Nồi Nồi cơm cơm điện điện B Đồng hồ dùng pin C Quạt điện D Bóng đèn bút thử điện TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Dòng điện có tác dụng phát sáng chạy qua phận hay dụng cụ điện chúng hoạt động bình thường? A Ruột ấm điện B Công tắc C Dây dẫn điện mạch điện gia đình D Đèn báo tivi TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I TÁC DỤNG TỪ: Tính chất từ nam châm: Nam châm có “ tính chất từ” ? Hút vật sắt thép ? Làm quay kim nam châm TaiLieu.VN Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I TÁC DỤNG TỪ: Tính chất từ nam châm: Cuộn dây Lõi sắt non TaiLieu.VN Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I TÁC DỤNG TỪ: Tính chất từ nam châm: đồng sắt ? nhôm TaiLieu.VN Bài Bài2323:TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DỊNG ĐIỆN Tìm hiểu chng điện Nguồn điện + - Chốt kẹp Lá thép đàn hồi Cuộn dây Miếng sắt Tiếp điểm Đầu gõ chng chng TaiLieu.VN Tìm hiểu chng điện + Nguồn điện - Chốt kẹp Lá thép đàn hồi Miếng sắt Cuộn dây chng C2: Khi đóng cơng tắc, có tượng xảy với cuộn dây, với miếng sắt với đầu gõ chuông? TaiLieu.VN Tiếp điểm Đầu gõ chng Khi đóng cơng tắc, có dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây trở thành nam châm điện Khi cuộn dây hút miếng sắt làm cho đầu gõ chuông đập vào chuông, chuông kêu + Nguồn điện - Chốt kẹp Lá thép đàn hồi Miếng sắt Cuộn dây Tiếp điểm chuông C3: sau đó, mạch điện bị hở Hãy chỗ hở mạch Giải thích miếng sắt lại trở tì sát vào tiếp điểm? TaiLieu.VN Đầu gõ chuông Chỗ hở mạch tiếp điểm Khi mạch hở, cuộn dây khơng có dòng điện qua, khơng có tính chất từ nên khơng hút miếng sắt Do tính chất đàn hồi kim loại nên miếng sắt lại trở tì sát vào tiếp điểm + Nguồn điện - Chốt kẹp Lá thép đàn hồi Miếng sắt Cuộn dây chuông Tại chng kêu liên tiếp chừng cơng tắc đóng? C4 TaiLieu.VN Tiếp điểm Đầu gõ chng Khi miếng sắt tì vào tiếp điểm, mạch kín, cuộn dây lại có dòng điện chạy qua lại có tính chất từ Cuộn dây lại hút miếng sắt dầu gõ chuông lại đập vào làm chuông kêu Mạch bị hở Cứ chuông kêu liên tiếp chừng cơng tắc đóng II tac dụng hóa học C5: Quan sát đèn cơng tắc đóng cho biết dung dịch muối đồng sunphát (CuSO4) chất dẫn điện hay chất cách điện? TaiLieu.VN Dung dịch muối đồng sunphát (CuSO4) chất dẫn điện II Tác dụng hóa học: C6 thỏi than nối với cực âm lúc trước có màu đen Sau vài phút thí nghiệm phủ lớp màu gì? TaiLieu.VN Thỏi than nối với cực âm sau thí nghiệm phủ lớp màu đỏ nhạt Bài Tác 23: dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng sinh lý dịng điện I Tác dụng từ: II Tác dụng hóa học: Kết luận: Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm đồng cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp ……… TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bài Tác 23: dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng sinh lý dịng điện I Tác dụng từ: II Tác dụng hóa học: III Tác dụng sinh lí: TaiLieu.VN Tác dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng Bài 23: sinh lý dịng điện IV củng cố : Ghi nhớ: Dòng điện có tác dụng từ làm quay kim nam châm Dòng điện có tác dụng hố học, chẳng hạn cho dòng điện qua dung dịch muối đồng tách đồng khoi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người động vật TaiLieu.VN Tác dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng Bài 23: sinh lý dịng điện IV Vận dụng : C7 Vật có tác dụng từ? A.Một pin đặt riêng bàn B.Một mảnh nilông cọ xát C.Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua D.Một đoạn băng dính C8 Dòng điện khơng có tác dụng đây? A.Làm tê liệt thần kinh B.Làm quay kim nam châm C.Làm nóng dây dẫn D.Hút vụn giấy TaiLieu.VN Bài Tác 23: dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng sinh lý dịng điện IV Vận dụng : Hãy kẻ đoạn thẳng nối cột bên trái với cột bên phải để phù hợp chúng Tác dụng sinh lí Bóng đèn bút thử điện sáng tác dụng nhiệt Mạ điện Tác dụng hóa học Chng điện kêu Tác dụng phát sáng Dây tóc bóng đèn phát sáng Tác dụng từ Cơ co giật TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... lại Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN I TÁC DỤNG TỪ Tính chất từ nam châm TaiLieu.VN Bài 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN... TaiLieu.VN Bài Tác 23: dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng sinh lý dịng điện I Tác dụng từ: II Tác dụng hóa học: III Tác dụng sinh lí: TaiLieu.VN Tác dụng từ tác dụng hĩa học tác dụng Bài 23: sinh lý dịng... TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I TÁC DỤNG TỪ: Tính chất từ nam châm: Cuộn dây Lõi sắt non TaiLieu.VN Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn