Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:13

BÀI 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi Câu 1: Nêu tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện? Đáp án - Dòng điện qua vật dẫn thơng thường, làm cho vật dẫn nóng lên Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao phát sáng - Dòng điện làm sáng bóng đèn bút thử điện đèn điốt phát quang đèn chưa nóng tới nhiệt độ cao TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Câu : Xét dụng cụ: Ấm điện Radio Quạt điện Đèn dây tóc Nồi cơm điện Đèn huỳnh quang Trả lời: - Khi dụng cụ hoạt động tác dụng nhiệt dòng điện có Hãy cho biết dụng cụ hoạt động tác dụng nhiệt , tác ích : Ấm điện nồi cơm điện dụng quang dòng điện có ích dụng cụ nào? - Dòng điện có tác dụng phát sáng bóng đèn huỳnh TaiLieu.VN quang,bóng đèn dây tóc TaiLieu.VN Chuông điện Châm cứu điện TaiLieu.VN Mạ kim loại cho tượng ,đ đồng hồ BÀI 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Mạ kim loại Chuông điện TaiLieu.VN Châm cứu điện Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: -Nam châm có tính chất từ : Có khả hút vật sắt thép,Làm quay kim nam châm Thí nghiệm sắt ? TaiLieu.VN Nam châm có khả gì? Nội dung I/ Tác dụng từ : Thí nghiệm Tác dụng từ nam châm: Nam châm có tính chất từ : Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: Kết luận : a/ Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm ……………… (1) điện b/ Nam châm điện có tính chất (2) từ …………………… có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: (SGK) TaiLieu.VN Nam châm điện C1 a) Đưa đầu cuộn dây lại gần đinh sắt nhỏ, mẫu dây đồng nhơm Quan sát xem có tượng xảy cơng tắc ngắt cơng tắc đóng b) Đưa kim nam châm lại gần đầu cuộn dây đóng cơng tắc Hãy cho biết có tượng xảy với kim nam châm? Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Nam châm có tính chất từ : Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Chốt kẹp Nguồn điện Cuộn dây Lá thép đàn hồi Miếng sắt Tiếp điểm Nam châm điện: Kết luận : a/ Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện ……………… b/ Nam châm điện có tính chất từ …………………… có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: (SGK) TaiLieu.VN Đầu gõ chng Chng Hình 23.2 Nguồn điện Chốt kẹp Sơ đồ mơ tả Đóng tắc cấu cơng tạo Tạm dừng chuông điện Cuộn dây Tiếp điểm Chuông TaiLieu.VN Lá thép đàn hồi Miếng sắt Đầu gõ chuông Nội dung I/ Tác dụng từ: Thí nghiệm Dung dich muối sunphat Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép )và làm lệch kim nam châm Nam châm điện: -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: (SGK) II/ Tác dụng hóa học: - + Acquy Thỏi than C5C6 Hiện Đèn tượng sáng,dung đồng tách dịch khỏi đồng dung sunphat dịch muối chất đồng dẫn C5 Quan sát đèn đóng cơng tắc cho biết dung C6 Thỏi Sau than thí nối nghiệm với cực thỏi âm than lúc nối trước với màu cực âm * Kết luận : Dòng điện qua dung dịch điện có điện chạy qua chứng tỏ phủ dòng điện có Kếtdòng luận : Dòng điện qua dung dịch muối dịch muối đồng sunphat làđỏ dung dịch dẫn điện hay vài phủ phút thí lớp nghiệm màu nâu màu gì? muối đồng làm cho thỏi than nối với cực đen.Sau tác dụng đồng làmhọc cho thỏi than nối với cực âm cách điện?hóa âm phủ lớp đồng Đó tác Đồng phủ lớp ……… dụng hóa học dòng điện TaiLieu.VN  Ứng dụng cơng nghiệp mạ kim loại TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ: Tác dụng từ nam châm: Nam châm điện: - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: (SGK) II/ Tác dụng hóa học: •Kết luận : Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người ( động vật), làm tim ngừng đập, co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt TaiLieu.VN Quan sát hình ảnh: người bị điện giật ? Nếu sơ ýgiật điện quacocơ thể Bị điện Timdòng ngừng đập, người taythở, chạm vào ổ điện, dây điện giật,như ngạt thần kinh tê liệt tượng xảy ra? Nội dung I/ Tác dụng từ: Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép )và làm lệch kim nam châm Nam châm điện: -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Tìm hiểu chng điện: (SGK) II/ Tác dụng hóa học: •Kết luận : Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người ( động vật), làm tim ngừng đập, co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt TaiLieu.VN I/ Tác dụng từ: Nội dung Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép )và làm lệch kim nam châm Nam châm điện: -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Tìm hiểu chng điện: (SGK) II/ Tác dụng hóa học: •Kết luận : Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người ( động vật), làm tim ngừng đập, co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt TaiLieu.VN IV/ Vận dụng C7: Vật có tác dụng từ? A Một pin đặt riêng bàn mảnh nilông cọ xát mạnh B Một C Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua D Một đoạn băng dính C8: Dòng điện khơng có tác dụng đây? A Làm tê liệt thần kinh B Làm quay kim nam châm C Làm nóng dây dẫn D Hút vụn giấy GHI NHỚ: Dòng điện có tác dụng từ làm quay kim nam châm Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn cho dòng điện qua dung dịch muối đồng tách đồng khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người động vật HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + HỌC THUỘC BÀI + LÀM BTVN: 23.1 23.4 TR 24 SBT + CHUẨN BỊ TIẾT SAU ÔN TẬP ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TaiLieu.VN Nguồn điện Chốt kẹp Sơ đồ mơ tả Đóng tắc cấu công tạo Tạm dừng chuông điện Lá thép đàn hồi Miếng sắt Cuộn dây Tiếp điểm Chuông Đầu gõ chng Khi đóng cơngcơng tắc tắc có tượng xảy với : C2 Khi đóng  Cuộn dây :? trở thành nam châm điện  Miếng sắt :? bị nam châm điện hút  Đầu gõ chuông :? đánh vào chuông TaiLieu.VN Tạm dừng C3 Ngay sau đó, mạch điện bị hở : Hãy chỗ hở mạch Giải thích miếng sắt lại trở tì sát vào tiếp điểm? TaiLieu.VN ... II/ Tác dụng hóa học: •Kết luận : Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh. .. đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người ( động vật) , làm tim ngừng đập, co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt TaiLieu.VN I/ Tác dụng. .. Khi dụng cụ hoạt động tác dụng nhiệt dòng điện có Hãy cho biết dụng cụ hoạt động tác dụng nhiệt , tác ích : Ấm điện nồi cơm điện dụng quang dòng điện có ích dụng cụ nào? - Dòng điện có tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn