Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 17:13

VẬT LÍ TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN * MỤC TIÊU I/ Mục tiêu dạy: Kiến thức: Mô tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện Mơ tả thí nghiệm ứng dụng thực tế tác dụng hóa học dòng điện Nêu biểu tác dụng sinh lí dòng điện qua thể người Kĩ năng: Rèn luyện kĩ mơ tả thí nghiệm Thái độ: Ham hiểu biết, tích cực II/ Đồ dùng dạy học: Nam châm vĩnh cửu Chuông điện, công tắc, bóng đèn, dây nối Nam châm điện III/ Phương pháp: Quan sát, nêu vấn đề, giải vấn đề TaiLieu.VN CÂU HỎI TRẢ LỜI: Câu 1: Dòng điện qua vật dẫn thông thường, làm cho vật dẫn nóng lên Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao Câu 2: dụng cụ sau hoạt động phát sáng tác dụng nhiệt dòng điện có ích dụng cụ ? Khơng có ích đối Dòng điện làm sáng bóng đèn bút thử điện đèn điốt phát quang với dụng cụ ? đèn chưa nóng tới nhiệt độ cao - Quạt điện Câu 2: Tác dụng nhiệt dòng điện có - Nồi cơm điện ích đối với: nồi cơm điện, ấm điện - Máy thu hình Tác dụng nhiệt dòng điện khơng có ích Câu 1: Nêu tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện? - Máy thu (ra – – ô) - Ấm điện TaiLieu.VN đối với: Quạt điện, máy thu hình, máy thu (ra – – ô) Hãy cho biết tranh nói điều gì? Cần cẩu dùng nam châm điện để hút vật sắt, thép Nam châm diện gì? Nó hoạt động dựa vào tác dụng dòng điện? Câu trả lời làm rõ học hôm TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Thí nghiệm1 Thanh đồng Thanh sắt (thép) Thanh nhôm Đưa nam châm lại gần đồng, sắt (thép ), nhơm quan sát có tượng xảy ? Nam châm có khả hút sắt (thép) I/ Tác dụng từ: Nộinam dung 1.Tính chất từ I/ Tác châm : dụng từ : Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Thí nghiệm2 làm lệch kim nam châm Kim nam châm Thanh nam châm Nhận Đưa xét kim : Khinam đưachâm kim lại gần namđầu châm mộtlạithanh gần đầu nammột châm thẳng,quan nam châm sát thẳng tượng vàtrong nhận hai xét đẩy hút cực kim bị …… cực bị…… Từ hai thí nghiệm ta rút tính chất nam châm? Nam châm có tính chất từ TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Quan sát nêu cấu tạo nam châm điện Công tắc - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Lõi sắt non Vòng dây quấn cách điện Nguồn điện + - Hình 23.1 Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Thí nghiệm - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Thanh sắt (thép) Thanh nhôm Thanh đồng + - C1: a Đưa đầu cuộn dây lại gần mẩu sắt, đồng,nhơm.Quan sát xem có tượng xảy cơng tắc ngắt cơng tắc đóng? Nam châm điện hút vật sắt thép TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Thí nghiệm Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện + - C1 b) Đưa kim nam châm lại gần đầu cuộn dây đóng cơng tắc Có tượng xảy ? Đưa kim nam châm lại gần đầu cuộn dây đóng cơng tắc, kim nam châm quay TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Thí nghiệm làm lệch kim nam châm Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện Thanh sắt (thép) Thanh đồng Thanh nhôm + - + - Thí nghiệm - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: Nam châm điện có …………… tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Chốt kẹp Nguồn điện - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: Cuộn dây Tìm hiểu chng điện: TaiLieu.VN Miếng sắt Tiếp điểm Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Lá thép đàn hồi Đầu gõ chng Chng Hình 23.2 Khi hở đóng cơng tắc, dòngmiếng điện qua cuộn dây, Chỗ mạch chỗ sắt bị hút nên rời C2: C Ngay Khi Đóng sau đó, cơng mạch tắc, điện có bị hở tượng Hãy xảy ra cuộn dây trở thành nam châm điện Khi cuộn khỏi tiếp điểm với cuộn dây, với miếng sắt, với đầu gõ chỗ hở mạch dây hút miếng sắt làm cho đầu gõ chuông đập chuông ? vào chuông, chuông kêu Nội dung I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: Chốt kẹp Nguồn điện - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: Cuộn dây Tìm hiểu chng điện: TaiLieu.VN Miếng sắt Tiếp điểm Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Lá thép đàn hồi Đầu gõ chng Chng Hình 23.2 Khi miếng sắt trở lại tì sát vào tiếp điểm, mạch kín Khi mạch hở,dòng cuộnđiện dâychạy khơng cóvà dòng điệnchất cuộn dây lại có qua có tính C Gỉai thích miếng sắt trở tì khơng có tính chất từ nên khơng hút miến sắt qua, Khidây đóng tắc sắt saovàchng từ.C4 Cuộn lạicơng hút miếng đầu gõ chuông lại sát tiếp điểm Do tính đàn hồi? kêu loạiCứ nên điện kêu liên tiếp đập vào làm chuông Mạchkim lại hở miếng trởliên tiếp tì sátchừng vào tiếp chngsắt kêu nàođiểm cơng tắc đóng I/ Tác dụng từ: Nội dung Thí nghiệm Dung dich muối sunphat Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) làm lệch kim nam châm Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện + Acquy - Nam châm điện có tác dụng từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện: II/ Tác dụng hóa học: Thỏi than C5 Quan đènnối khivới đóng cơng tắc cho C5 Đènsát sáng,dung dịch đồng sunphat biết chấtdung dẫn C6 Thỏi than cực âm lúc trước màu Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng C6 Sau thí nghiệm thỏi than nối với cực âm Kết luận :phút Dòng điện qua dung dịch muối muối đồng sunphat làđidung dịch dẫn điện hay điện đen.Sau vài thí nghiệm phủ màu gì? * Kết luận : Dòng điện qua dung dịch dịch khiđồng có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện phủ lớp màu đỏ nâu làm cho thỏi than nối với cực âm có cách điện? muối đồng làm cho thỏi than nối với cực tácphủ dụng hóa học lớp ……… Đồng âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ: Chú ý: Tác dụng từ nam châm: Dòng điện gây phản ứng điện phân Việt Nam đất nước có khí hậu nóng ẩm, yếu tố tự nhiên, việc sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt, ) hoạt động sản xuất cơng nghiệp tạo nhiều khí thảy độc hại ( CO2 , CO, NO, NO2, SO2, H2S, ) Các khí hòa tan nước tạo môi trường điện li Môi trường điện li khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học) Nam châm điện: Tìm hiểu chng điện: II/ Tác dụng hóa học: * Kết luận : Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Đó tác dụng hóa học dòng điện Để giảm thiểu tác hại ta phải làm ? Trả lời: Cần bao bọc kim loại chất chống ăn mòn hóa học TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ: Tác dụng từ nam châm: Nam châm điện: Nếu sơ ý dòng điện qua Bị điện giật Tim đập,vào cơổcođiện, thể người ngừng tay chạm giật,dây ngạt thở, tê liệt điện thìthần hiệnkinh tượng xảy ra? Quan sát hình ảnh: người bị điện giật Tìm hiểu chng điện: II/ Tác dụng hóa học: III/ Tác dụng sinh lí: - Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người ( động vật), làm tim ngừng đập, co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt -Vì em khơng tự ý chạm vào mạng điện dân dụng chưa biết rõ cách sử dụng, tránh bị điện giật cách sử dụng chất cách điện để cách li dòng điện với thể tuân thủ quy tắc an toàn điện TaiLieu.VN Nội dung I/ Tác dụng từ: Tác dụng từ nam châm: Nam châm điện: C7: Vật khơng có tác dụng từ? a) Một pin đặt riêng bàn b) Một mảnh nilông cọ xát mạnh Tìm hiểu chng điện: c) Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua II/ Tác dụng hóa học: d) Một đoạn băng dính III/ Tác dụng sinh lí: C8: Dòng điện khơng có tác dụng đây? IV/ Vận dụng: a) Làm tê liệt thần kinh b) Làm quay kim nam châm c) Làm nóng dây dẫn d) Hút vụn giấy TaiLieu.VN GHI NHỚ: Dòng điện có tác dụng từ làm quay kim nam châm Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn cho dòng điện qua dung dịch muối đồng tách đồng khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm Dòng điện có tác dụng sinh lí qua thể người động vật HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + HỌC THUỘC BÀI + LÀM BTVN: 23.1 23.4 TR 24 SGK + CHUẨN BỊ TIẾT SAU ÔN TẬP ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TaiLieu.VN ... (thép) I/ Tác dụng từ: Nộinam dung 1.Tính chất từ I/ Tác châm : dụng từ : Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA... I/ Tác dụng từ : Tác dụng từ nam châm: - Nam châm hút sắt ( thép ) Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN Thí nghiệm làm lệch kim nam châm Nam châm điện: ... Mơ tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện Mơ tả thí nghiệm ứng dụng thực tế tác dụng hóa học dòng điện Nêu biểu tác dụng sinh lí dòng điện qua thể người Kĩ năng: Rèn luyện kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn