Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:58

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ Mơn: Vật Lí -Bài 24 CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Bài 24 – Tiết 28 I/ Cường độ dòng điện 1/ Quan sát thí nghiệm giáo viên: (TN Hình 24.1) TN Hình 24.1 Biến trơ Nguồn điện 2.5 mA Ampe kế Công tắc K Đèn * Nhận xét: Với bóng đèn định , mạnh (yếu) đèn sáng ……………… số lớn(nhỏ) ampe kế ………… -5 mA K Cường độ dòng điện a) Số ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu dòng điện giá trị cường độ dòng điện điện Cường độ dòng điện ký hiệu chữ I b) Đơn vị cường độ dòng điện ampe ký hiệu : A Để đo cường độ dòng điện nhỏ người ta dùng đơn vị mili-Ampe, kí hiệu : mA 1A = 1000mA 1mA = 0,001A Cường độ dòng điện AMPE (1775 – 1836) Nhà Bác học người Pháp Bài tập: Vận dụng *C3: Đổi đơn vị cho giá trị sau đây: 175 a) 0,175A = …… 380 b) 0,38A = …… 1,25 c) 1250mA = ……… 0,28 d) 280mA = ………… mA mA A A II Ampe kế Ampe kế dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện Tìm hiểu ampe kế Hình 24.2 C1-a: Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) ampe kế hình 24.2a hình 24.2b Bảng Ampe kế GHĐ ĐCNN Hình 24.2a 100mA 10mA Hình 24.2b 6A 0,5A Hình 24.2 C1: b) Hãy cho biết ampe kế hình 24.2 dùng kim thị ampe kế số Ampe kờờ́ dùng kim thị hình 24.2 a, b ampe kờờ́ …………… Ampe kờờ́ hiờợ̀n sụờ́ ampe hình 24.2 c kờờ́ …………………… Kim chỉ thị sơ hình 24.2 1d)Chôt điều chỉnh kim ampe kế 200 100 30 0 mA Hình 24.3 Giới thiệu sơ ampe kế III Đo cường độ dòng điện *1 Kí hiệu ampe kế: A * Vẽ sơ đồ mạch điện (H24.3/sgk): + K + A - Đ Mạch điện gồm có dụng cụ nào? Hình 24.3 Dựa vào bảng cho biết ampe kế nhóm em dùng để đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào? Bảng SốTT Dụng cụ dùng điện Cường độ dòng điện Bóng đèn bút thử điện Từ 0,001mA tới 3mA Đèn điôt phát quang Từ 1mA tới 30mA Bóng đèn dây tóc( Đèn Từ 0,1A tới 1A pin đèn xe máy) Quạt điện Bàn là, bếp điện Từ 0,5 tới 1A Từ 3A tới 5A Hãy cho biết GHĐ ĐCNN Ampe kế hình bên? Ampe kế Thang đo Thang đo GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 1A 0,02A Ampe kế Thang đo Thang đo GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 1A 0,02A Bảng T T Dụng cụ dùng điện Bóng đèn bút thử điện 0,001mA – 3mA Đèn điốt phát quang Dựa vào bảng cho biết ampe kế nhóm em dùng để đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào? Cường độ dòng điện 1mA – 30mA Bóng đèn dây tóc 0,1A – 1A (Đèn pin đèn xe máy) Quạt điện 0,5A – 1A Bàn là, bếp điện 3A – 5A Ampe kế Thang đo Thang đo GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 1A 0,02A Bảng T T Dụng cụ dùng điện Cường độ dòng điện Bóng đèn bút thử điện 0,001mA – 3mA Đèn điốt phát quang 1mA – 30mA Bóng đèn dây tóc 0,1A – 1A (Đèn pin đèn xe máy) Quạt điện 0,5A – 1A Bàn là, bếp điện 3A – 5A Tìm hiểu cách mắc ampe kế vào mạch điện TN/ H24.3 Lưu ý: TN lần (đôi với nguồn pin) TN lần (đôi với nguồn pin) Chú ý: Khi mắc mạch điện H24.3 -Điều chỉnh kim ampe kế vạch số -Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo cho chốt (+) ampe kế nối với cực dương (+) nguồn điện , không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực nguồn điện -Kim ampe kế đứng yên rồi đọc KQ đo Hình 24.3 Kết quả: Nhóm Lần đo Kết quả: Nhóm Độ sáng đèn Giá trị I Lần đo Độ sáng đèn Giá trị I I1 = (2pin) A I1 = (2pin) A I2 = (4pin) A I2 = (4pin) A Kết quả: Nhóm Lần đo Kết quả: Nhóm Độ sáng đèn Giá trị I Lần đo Độ sáng đèn Giá trị I I1 = (2pin) A I1 = (2pin) A I2 = (4pin) A I2 = (4pin) A *C2: Nêu nhận xét mối liên hệ độ sáng đèn cường độ dòng điện qua đèn : Dòng điện chạy qua đèn có cường lớn (nhỏ) độ ……………… đèn sáng (tối) ……… *Quy tắc sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện: Ước lường giá trị cường độ dòng điện cần đo Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hờp với giá trị cường độ dòng điện cần đo Điều chỉnh kim ampe kế vạch số Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo cho chốt (+) ampe kế nối với cực dương (+) nguồn điện , không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực nguồn điện Đọc ghi kết quy định Bài tập: Vận dụng *C4: Có ampe kế có giới hạn đo sau: 1)2mA ; 2) 20mA ; 3) 250mA ; 4) 2A Hãy cho biết ampe kế cho phù hợp để đo cường độ dòng điện sau đây: a) 15mA b) 0,15A c) 1,2A C5: Ampe kế sơ đồ hình 24.4 mắc đúng, sao? _ + _ + + + _ A X K - + a) A + A K Đúng b) K X Sai X c) Sai Hình 24.4 Vì: Hình a, chốt (+) ampe kế mắc vào phía cực dương(+) nguồn điện,chốt (-) ampe kế mắc vào phía cực âm(-) nguồn điện GHI NHỚ - Dòng điện mạnh cường độ dòng điện lớn - Đo cường độ dòng điện Ampe kế - Đơn vị đo cường độ dòng điện Ampe (A) Hướng dẫn học nhà - Học thuộc ghi nhớ SGK/68 - Làm tập từ 24.1 đến 24.4 - Đọc phần “có thể em chưa biết”/68 - Đọc trước 25: “ Hiệu điện thế” Tiết học đến hết Cám ơn quý thầy cô em học sinh! ... K Cường độ dòng điện a) Số ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu dòng điện giá trị cường độ dòng điện điện Cường độ dòng điện ký hiệu chữ I b) Đơn vị cường độ dòng điện ampe ký hiệu : A Để đo cường. .. dương(+) nguồn điện, chốt (-) ampe kế mắc vào phía cực âm(-) nguồn điện GHI NHỚ - Dòng điện mạnh cường độ dòng điện lớn - Đo cường độ dòng điện Ampe kế - Đơn vị đo cường độ dòng điện Ampe (A)... độ sáng đèn cường độ dòng điện qua đèn : Dòng điện chạy qua đèn có cường lớn (nhỏ) độ ……………… đèn sáng (tối) ……… *Quy tắc sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện: Ước lường giá trị cường độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn