Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

18 5 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:58

BÀI GIẢNG VẬT LÝ Bài 24: Cho biết phát biểu sau hay sai? a) Vật dẫn nóng lên có dòng chạy qua ĐÚNG X b) Dòng điện khơng thể chạy qua chất khí c) Đèn LED cho dòng điện theo chiều SAI X X xác định d)Dòng điện có tác dụng từ hút sắt e)Để mạ bạc nhẫn sắt người ta dựa tác dụng từ dòng điện X X Bài 24 : Cường độ dòng điện I.Cường độ dòng điện Quan sát thí nghiệm giáo viên ( hình 24.1) Hãy so sánh số ampe kế đèn sáng mạnh yếu ? NX : Với bóng đèn định, đèn sáng mạnh (yếu) số ampe kế … lớn (nhỏ) ……… Thí nghiệm hình 24.1 2.5 mA K Bài 24 : Cường độ dòng điện I.Cường độ dòng điện Quan sát thí nghiệm giáo viên ( hình 24.1) Cường độ dòng điện - Số ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu dòng điện gọi cường độ dòng điện - Kí hiệu : I - Đơn vị : ampe (A), miliampe (mA) 1A = 1000 mA ; 1mA = 0,001 A Phiếu học tập : Hãy đổi đơn vị cho giá trị sau 35= a) 0,035A ………mA 1,25 d) 1250 mA=………A 0,105 27 b) 105 mA = …… e) 0,2755A = A …… mA 55 7500 c) 0,55 A = ……… g) 7,5 A = ……… mA mA Bài 24 : Cường độ dòng điện II Ampe kế - Là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện -Có loại : thị số Bài 24 : Cường độ dòng điện II Ampe kế - Cấu tạo : + Trên mặt có chữ : A, mA + Chốt điều chỉnh kim ampe kế + Bảng thị GHĐ ĐCNN + Có chốt cắm : Chốt (+) chốt (-) Phiếu học tập :Xác định GHĐ ĐCNN ampe kế hình 24.2 nhóm a Ampe kế GHĐ Hình 24.2 100 mA a 6A Hình /3A b §CNN 10 mA 0,5 A 0,05 A / 0,2 Hãy cho biết ampe kế nhóm em dùng để đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào? Sè TT Dơng dïng ®iƯn Cêng độ dòng điện Bóng đèn bút thử điện Đèn điôt phát quang Bóng đèn dây tóc (Đèn pin đèn xe máy) Quạt điện Từ 0,001mA mA Từ mA  30 mA Tõ 0,1 A  1A X X Tõ 0,5A  A Bàn là, bếp điện Từ A A Bài 24 : Cường độ dòng điện III Đo cường độ dòng điện - Ký hiệu ampe kế mạch điện : - Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 : - + + A - X +A - ; +m A Bài 24 : Cường độ dòng điện III Đo cường độ dòng điện - Cách mắc ampe kế : Mắc nối tiếp với dụng cụ cần đo cho chốt (+) ampe kế mắc với cực dương nguồn điện - Điều chỉnh để kim ampe kế vạch số - Đóng cơng tắc, đợi cho kim ampe kế đứng yên - Đặt mắt để kim che khuất ảnh gương Phiếu học tập : Đo I bóng đèn pin quan sát độ sáng đèn -Lắp mạch điện H24.3 tương ứng trường hợp - TH : Nối mạch vào nguồn điện gồm pin (chốt ghi 3V) - TH : Nối mạch vào nguồn điện gồm pin (chốt ghi 6V) lớn (nhỏ) NX : Dòng điện chạy qua đèn có cường độ ……… sáng (tối) đèn … IV.Vận dụng CÂU1: MỘT BĨNG ĐÈN PIN CHỊU ĐƯỢC DỊNG ĐIỆN CĨ CƯỜNG ĐỘ LỚN NHẤT ( CƯỜNG ĐỘ ĐỊNH MỨC) LÀ 0,5A.NẾU CHO DỊNG ĐIỆN DƯỚI ĐÂY ĐI QUA ĐÈN THÌ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐÈN SÁNG MẠNH NHẤT? A C 0,45 A B 0,48 A 0,40 A D 0,6 A III.Vận dụng C4 : Hãy chọn ampe kế phù hợp để đo I GH§ cđa ampe kÕ 1) 2mA 2) 20 mA I cần đo a) 15 mA b) 0,15 A 3) 250 mA 4) A c) 1,2 A I BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Học thuộc ghi nhớ  Làm câu C3 tập SBT  Đọc em chưa biết III.Vận dụng C5: Ampe kế sơ đồ mắc đúng, sao? - A+ X - + + a) - + A- - X b) +- X c) A+ ... 2.5 mA K Bài 24 : Cường độ dòng điện I .Cường độ dòng điện Quan sát thí nghiệm giáo viên ( hình 24.1) Cường độ dòng điện - Số ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu dòng điện gọi cường độ dòng điện -... điện Từ A  A Bài 24 : Cường độ dòng điện III Đo cường độ dòng điện - Ký hiệu ampe kế mạch điện : - Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 : - + + A - X +A - ; +m A Bài 24 : Cường độ dòng điện III Đo cường. .. 0,105 27 b) 105 mA = …… e) 0, 275 5A = A …… mA 55 75 00 c) 0,55 A = ……… g) 7, 5 A = ……… mA mA Bài 24 : Cường độ dòng điện II Ampe kế - Là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện -Có loại : thị số Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn