Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của lá Dâu tằm

76 9 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:40

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG NAM CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ THÀNH PHẦN TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA LÁ DÂU TẰM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG NAM Mã sinh viên: 1401412 CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ THÀNH PHẦN TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA LÁ DÂU TẰM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Bùi Thị Thúy Luyện Nơi thực Bộ môn Công nghiệp Dƣợc HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực khóa luận tổ Chiết xuất - môn Công nghiệp dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ thầy cô, anh chị, bạn em sinh viên Lời đầu tiên, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới TS Bùi Thị Thúy Luyện, tổ Chiết xuất- môn Công nghiệp Dược- Trường Đại học Dược Hà Nội giành thời gian, tâm huyết, tận tình bảo, hướng dẫn, động viên tơi suốt quãng thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Văn Hân, DS Trần Trọng Biên tập thể cán bộ, giảng viên môn Công nghiệp Dược Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện giúp tơi q trình thực nghiệm Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Thị Hường bạn sinh viên K69, em làm khóa luận tổ Chiết xuất ln đồng hành, giúp đỡ tơi q trình hồn thành khóa luận Và em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, anh chị người bên em, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập, nghiên cứu, hoàn thành đề tài Trường đại học Dược Hà Nội Dù có nhiều cố gắng, song đề tài có thiếu sót Kính mong nhận chia sẻ nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Phƣơng Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan Dâu tằm (Morus alba L.) 1.1.1 Vị trí phân loại 1.1.2 Đặc điểm thực vật 1.1.3 Phân bố 1.1.4 Công dụng liều dùng 1.1.5 Một số thuốc có vị thuốc lấy từ Dâu tằm 1.2 Các nghiên cứu Dâu tằm 1.2.1 Các nghiên cứu thành phần hóa học dâu tằm 1.2.2 Các nghiên cứu tác dụng sinh học dâu tằm 11 1.2.2.1 Hoạt tính chống oxi hóa 11 1.2.2.2 Hoạt tính kháng khuẩn 11 1.2.2.3 Tác dụng làm trắng da 12 1.2.2.4 Hoạt tính gây độc tế bào 12 1.2.2.5 Hoạt tính chống viêm 13 1.2.2.6 Hoạt tính chống tiểu đường 13 1.2.2.7 Hoạt tính chống xơ vữa động mạch 14 1.2.2.8 Hoạt tính chống béo phì 14 1.2.2.9 Hoạt tính bảo vệ gan 15 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 2.2 Nguyên liệu 16 2.2.1 Hóa chất 16 2.2.2 Dụng cụ 17 2.2.3 Thiết bị 17 2.3 Nội dung nghiên cứu 18 2.4 Phương pháp nghiên cứu 18 2.4.1 Phương pháp chiết xuất 18 2.4.2 Phân lập xác định cấu trúc phân tử hợp chất hóa học 18 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 20 3.1 Chiết xuất dịch chiết ethanol toàn phần dịch chiết phân đoạn 20 3.2 Phân lập số hợp chất từ dịch chiết phân đoạn Dâu tằm 22 3.3 Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập 23 3.3.1 Hợp chất MA-1 23 3.3.2 Hợp chất MA-2 25 3.3.3 Hợp chất MA-3 27 3.4 Bàn luận 30 3.4.1 Hợp chất MA-1 30 3.4.2 Hợp chất MA-2 31 3.4.3 Hợp chất MA-3 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 38 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT LDL Low-density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng thấp) DPPH 2, 2-diphenyl-1-picryhydrazyl IC50 Nồng độ ức chế 50% đối tượng thử TBARS Thiobarbituric acid reactive substances (Các chất phản ứng axit thiobarbituric) SOD Superoxide dismutase (Một enzyme giúp phân hủy phân tử oxy gây hại tế bào, ngăn ngừa tổn thương mô) CAT Catalase (Enzym xúc tác phản ứng phân hủy H2O2) GPx Glutathion peroxydase (Enzym xúc tác cho phản ứng loại bỏ loại peroxid, hoạt động mô hồng cầu nồng độ H2O2 thấp) MIC Minimum inhibitory concentration (Nồng độ ức chế tối thiểu) HDL High-density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng cao) DĐVN V Dược điển Việt Nam V CH2Cl2 Diclometan EtOAc Ethyl acetat HIV Human immunodeficiency virus (Virus suy giảm miễn dịch người) HBV Hepatitis B virus (Virus viêm gan B) ABTS 2-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) DMSO Dimethyl sulfoxid NMR Nuclear magnetic resonance spectrometry (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân) v/v Thể tích/thể tích DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 1.1 Tên nhóm chất hợp chất Dâu tằm Bảng 2.1 Tên hóa chất nguồn gốc Bảng 3.1: Số liệu phổ H-NMR (DMSO-d6; 500 MHz) 17 13 C- 24 C-NMR 26 NMR (DMSO-d6; 125 MHz) hợp chất MA-1 Bảng 3.2: Số liệu phổ H-NMR (CD3OD; 500 MHz) 13 (CD3OD; 125 MHz) hợp chất MA-2 Bảng 3.3: Số liệu phổ H-NMR (DMSO-d6; 500 MHz) NMR (DMSO-d6; 125 MHz) hợp chất MA-3 13 C- 29 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 2.1 Hình ảnh dược liệu Dâu tằm thu hái Bắc Ninh 16 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình chiết xuất Dâu tằm 21 Hình 3.2 Sơ đồ phân lập hợp chất từ phân đoạn ethyl acetat 23 Hình 3.3 Cấu trúc hợp chất MA-1 24 Hình 3.4 Cấu trúc hợp chất MA-2 27 Hình 3.5 Cấu trúc hợp chất MA-3 28 Hình 3.6 Các tương tác xa HMBC hợp chất MA-3 28 Phụ lục Phổ DEPT hợp chất MA-2 Phụ lục Phổ H-NMR hợp chất MA-3 Phụ lục Phổ 13 C-NMR hợp chất MA-3 Phụ lục Phổ HMBC hợp chất MA-3 Phụ lục 10 Phổ HSQC hợp chất MA-3 ... dịch chiết toàn phần dịch chiết phân đoạn Dâu tằm Phân lập số hợp chất từ dịch chiết phân đoạn Dâu tằm Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp chiết. .. liệu thành phần hóa học phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển dược liệu Dâu tằm Việt Nam, thực đề tài: Chiết xuất, phân lập xác định cấu trúc số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat Dâu tằm. .. HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG NAM Mã sinh viên: 1401412 CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ THÀNH PHẦN TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA LÁ DÂU TẰM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của lá Dâu tằm, Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của lá Dâu tằm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn