Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:38

ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Trong trường hợp có hiệu điện khơng (khơng có điện thế)? A Giữa hai đầu bóng đèn sáng B Giữa hai cực pin C Giữa hai đầu bóng đèn pin tháo rời khỏi đèn pin D Giữa hai cực acquy thắp sáng đèn xe máy TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Vôn kế sơ đồ hình có số khác khơng? TaiLieu.VN Phòng GD Đầm Dơi Trường THCS Trần Phán Tiết 30 Bài 27 THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I CHUẨN BỊ - Một nguồn điện 3V 6V - Hai bóng đèn pin - Một Ampe kế có GHĐ: 3A - ĐCNN: 0,1A - Một Vơn kế có GHĐ: 15V - ĐCNN: 0,5V - Một công tắc A V - MẨU BÁO CÁO THỰC HÀNH VẬT LÍ 7.doc - Bảy đoạn dây dẫn đồng có vỏ cách điện TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP II) NỘI DUNG THỰC HÀNH: Mắc nối tiếp bóng đèn: Quan sát hình 27.1.a nhận biết bóng đèn mắc nối tiếp Hình 27.a TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP II) NỘI DUNG THỰC HÀNH: Mắc nối tiếp bóng đèn: Dựa vào hình bên trái làm theo yêu cầu câu C1 C2 C1 Hãy cho biết mạch điện Ampe kế công tắc mắc với phận khác? (Hs hoàn thành phần báo cáo thực hành) C2 Vẽ sơ đồ mạch điện vào bảng báo cáo TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP II) NỘI DUNG THỰC HÀNH: Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp HS tiến hành mắc mạch điện hình H 27.1a TaiLieu.VN Mạch điện thực tế ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp  Mắc mạch điện theo hình 27.1a K A a) Đóng công tắc đọc ghi số I1 Ampe kế vào bảng báo cáo TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp b) Mắc Ampe kế vào vị trí ( hình 27.1a) đọc ghi số I2 Ampe kế vào báo cáo K A TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp c) Mắc Ampe kế vào vị trí ( hình 27.1a) đọc ghi số I3 Ampe kế vào báo cáo K A C3 TaiLieu.VN Hoàn thành nhận xét c) báo cáo ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP (Học sinh hoàn thành phần báo cáo) Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung đây: b) Kết đo: Bảng Sơ đồ mạch điện h 27.1a Vị trí ampe kế Vị trí Vị trí Vị trí Học sinh vẽ hình vào Cường độ dòng I1 = … I2 = … I3 =… điện c) Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ ……………… vị trí khác mạch: I1 … I2 …… I3 TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Đo hiệu điện đoạn mạch nối tiếp K A 2 V a) Mắc Vônkế vào điểm ( hình 27.2) đọc ghi giá trị U12 hiệu điện vào báo cáo TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Đo hiệu điện đoạn mạch nối tiếp K A 2 V b) Mắc Vônkế vào điểm 12 23 ( hình 27.2) đọc ghi giá trị U12 a) 23 hiệu điện vào báo cáo TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP K - A b) Mắc Vơnkế vào điểm ( hình 27.2) đọc ghi giá trị U23 hiệu điện vào báo cáo Vẽ sơ đồ mạch điện vào báo cáo TaiLieu.VN V ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠNKMẠCH NỐI TIẾP A c) Mắc Vônkế vào điểm ( hình 27.2) đọc ghi giá trị U13 hiệu điện vào báo cáo TaiLieu.VN 2 V C4 Hoàn thành nhận xét c) báo cáo ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP (Học sinh hoàn thành phần báo cáo) Đo hiệu điện đoạn mạch nối tiếp a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung đây, vơn kế mắc để đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 b) Kết đo: Bảng sơ đồ mạch điện H27.2 Vị trí mắc vơn kế Hiệu điện Hai điểm U12 = ……… Hai điểm U23 =……… Hai điểm U13 =……… (Học sinh vẽ vào đây) c) Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu đoạn mạch ……… hiệu điện đèn: U13 …… U12 ……… U23 TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Học sinh hoàn thành tất nội dung báo cáo thực hành , sau nộp lại cho giáo viên  MẨU BÁO CÁO THỰC HÀNH VẬT LÍ 7.doc  Gv yêu cầu học sinh quan sát đọan phim cách tiến hành thí nghiệm giáo viên thực , để dựa vào học sinh rút kinh nghiệm thực hành TaiLieu.VN ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo cường độ dòng điện I =… TaiLieu.VN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo cường độ dòng điện I1 =… TaiLieu.VN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo cường độ dòng điện I2 = … TaiLieu.VN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo hiệu điện U12 =… U23 = U13=… TaiLieu.VN Đo hiệu điện đoạn mạch nối tiếp ... NỐI TIẾP II) NỘI DUNG THỰC HÀNH: Đo cường độ dòng điện đo n mạch nối tiếp HS tiến hành mắc mạch điện hình H 27. 1a TaiLieu.VN Mạch điện thực tế ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐO N... TaiLieu.VN Đo cường độ dòng điện đo n mạch nối tiếp ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐO N MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo cường độ dòng điện I1 =… TaiLieu.VN Đo cường. .. cường độ dòng điện đo n mạch nối tiếp ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐO N MẠCH NỐI TIẾP TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM (GV) Đo cường độ dòng điện I2 = … TaiLieu.VN Đo cường độ dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn