Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:38

THỰC HÀNH ĐO HĐT VÀ CĐDĐ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ Đo cường độ dòng điện đoạn mạch mắc nối tiếp + - Vị trí + A K - PIN PIN 6V A PIN PIN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch mắc nối tiếp + - Vị trí + A K - PIN PIN PIN PIN 6V A Đo cường độ dòng điện đoạn mạch mắc nối tiếp A + Vị trí + - K PIN PIN PIN PIN 6V A Bảng Vị trí ampe kế Vị trí Vị trí Cường độ dòng điện 0.2A 0.2A Vị trí 0.2A Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ……………… vị trí khác mạch: I1 = I2 = I3 Đo hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp + - K + A - PIN + V PIN PIN PIN 6V A V Đo hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp + - K + A - PIN PIN + V PIN PIN 6V A V Đo hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp + - K + A - PIN + V PIN PIN PIN 6V A V Bảng Vị trí mắc vôn kế Hiệu điện (V) Hai điểm 1.5V Hai điểm 1V Hai điểm 2.5V Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm đèn mắc nối tiếp, hiệu điện tổng đầu đoạn mạch bằng………… hiệu điện đèn: U13 = U12+ U23 27.1 Các nguồn điện, cơng tắc, bóng đèn, ampe kế, dây dẫn Hãy so sánh số ampe kế sơ đồ sau: + - + A A B + - + A - + - - A + D - A + + - C Số ampe kế trường hợp đèn mắc nối tiếp 27.2 Hai bóng đèn hình bên khơng mắc nối tiếp với nhau? + B + - A + - + - C D 27.3 Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, ampe kế A1 có số 0.35A Hãy cho biết? a Số ampe kế A2 b Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 Đ2 + Đ2 - + A A - + Đ1 27.4 Cho mạch điện hình vẽ? a Biết U12 = 2.4A; U23 = 2.5A Hãy tính U13 b Biết U13= 11.2V ; U12 = 5.8V Hãy tính U23 c Biết U23 = 11.5V; U13 = 23.2V Hãy tính U12 + Đ1 Đ2 Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện + - + A K PIN PIN PIN PIN 3V Đáp án A Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện + - + A PIN PIN K PIN PIN 3V Đáp án A Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện + - + A PIN PIN K PIN PIN 3V Đáp án A Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện + - + A - PIN PIN PIN PIN 3V + V A K Đáp án V .. .Đo cường độ dòng điện đo n mạch mắc nối tiếp + - Vị trí + A K - PIN PIN 6V A PIN PIN Đo cường độ dòng điện đo n mạch mắc nối tiếp + - Vị trí + A K - PIN PIN PIN PIN 6V A Đo cường độ dòng điện. .. độ …………… vị trí khác mạch: I1 = I2 = I3 Đo hiệu điện đo n mạch mắc nối tiếp + - K + A - PIN + V PIN PIN PIN 6V A V Đo hiệu điện đo n mạch mắc nối tiếp + - K + A - PIN PIN + V PIN PIN 6V A V Đo. .. điện đo n mạch mắc nối tiếp A + Vị trí + - K PIN PIN PIN PIN 6V A Bảng Vị trí ampe kế Vị trí Vị trí Cường độ dòng điện 0.2A 0.2A Vị trí 0.2A Nhận xét: Trong đo n mạch nối tiếp, dòng điện có cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, Bài giảng Vật lý 7 bài 27: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, 4 Cho mạch điện như hình vẽ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn