Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế gọi vùng bóng tối ? Bóng nửa tối? Tại lớp học người ta khơng lắp bóng đèn lớp mà lắp nhiều bóng đèn vị trí khác nhau? Câu 2: Khi xảy nhật thực , nguyệt thực? Nguyên nhân dẫn đến nhật thực? Nguyệt thực? -Nhật thực xảy Mặt trời, Mặt trăng Trái đất thẳng hàng theo thứ tự -Nguyệt thực xảy Mặt trời, Trái đất Mặt trăng thẳng hàng theo thứ tự - Nguyên nhân dẫn đến tượng Nhật thực Mặt trời bị Mặt trăng che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến trái đất -Nguyên nhân dẫn đến tượng Nguyệt thực Trái đất chắn không cho ánh sáng Mặt trời chiếu tới Mặt trăng Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Dùng đèn pin chiếu tia sáng lên gương phẳng đặt bàn, ta thu vết sáng tường Phải để đèn pin theo hướng để vết sáng đến điểm A cho trước tường( H 4.1) Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Gương phẳng gì? - Gương phẳng vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng (mặt nước, gương soi, mặt mê ca nhẵn bóng,mặt bàn có đánh véc ni….) - Hình ảnh vật quan sát gương gọi ảnh vật tạo gương - Hình vẽ biểu diễn gương phẳng Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng : a Thí nghiệm: ( H 4.2 SGK/ tr12) b Kết luận: - Hiện tượng tia sáng sau chiếu tới mặt gương phẳng bị hắt trở lại theo hướng xác định, gọi tượng phản xạ ánh sáng -Tía sáng SI chiếu tới gương gọi tia tới - Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi tia phản xạ Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng a) Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? C2: Tia phản xạ nằm mặt phẳng với ………….và tia tới đường …………… pháp tuyến b) Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i Góc phản xạ i/ Phương tia tới xác định góc 600 600 SIN=i gọi góc tới 450 450 Phương tia phản xạ 300 300 xác định góc NIR =i/ gọi góc phản xạ Góc phản xạ ln ln ……………….góc tới Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: - Hiện tượng tia sáng sau chiếu tới mặt gương phẳng bị hắt trở lại theo hướng xác định, gọi tượng phản xạ ánh sáng - Tia sáng SI Chiếu tới gương gọi tia tới - Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi tia phản xạ Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới N đường pháp tuyến gương điểm tới S R - Góc phản xạ góc tới (i = i) / Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ 50 40 30 20 60 70 80 90 100 i i’ 10 110 120 130 140 150 160 170 180 I Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Hình vẽ biểu diễn gương phẳng 170 180 110 120 130 140 150 160 II Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ ln ln góc tới ( i/=i) III Vận dụng: C4: S a Hãy vẽ tia phản xạ 80 90 100 I 10 40 30 20 R 50 60 70 N - Vẽ pháp tuyến IN với gương I M - Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới - Ta có tia phản xạ IR Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới ( i/=i) III Vận dụng: C4 b S - Vẽ tia phản xạ IR I từ lên N 60 50 - Vẽ phân giác góc IN góc SIR 40 30 - Đặt gương vng góc với IN I 20 10 - Ta có vị trí gương cần đặt R 20 130 40 00 11 1 50 1 90 16 80 17 70 18 - Những vật xem gương phẳng? -Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? - Học thuộc nội dung ghi nhớ - Làm tập SBT( 4.1 đến 4.7) - Tiết sau làm kiểm tra 15 phút( Từ đến 4) - Chuẩn bị trước “Ảnh vật tạo gương phẳng” ... Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng a) Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? C2: Tia phản xạ nằm... góc phản xạ Góc phản xạ ln ln ……………….góc tới Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: - Hiện tượng tia sáng sau chiếu tới... Hình vẽ biểu diễn gương phẳng Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng : a Thí nghiệm: ( H 4.2 SGK/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn