Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

TaiLieu.VN I Gương phẳng: Quan sát: Hàng ngày dùng gương phẳng để soi Hình vật quan sát gương gọi ảnh vật qua gương C1: Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh gương phẳng? Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng,thước nhựa Hình vẽ biểu diễn gương phẳng TaiLieu.VN I Gương phẳng: Hình vẽ biểu diễn gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu tia tới SI lên gương phẳng đặt vng góc với tờ giấy Quan sát tượng rút nhận xét? Nhận xét: Tia sáng từ đèn phát là mặt tờ giấy, gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR I R - Tia sáng bị hắt lại IR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN I S S II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? I S N TaiLieu.VN II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? I R Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt phẳng pháp tuyến tia tới với .và đường TaiLieu.VN S N II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Phương tia tới xác định góc nhọn SIN = i gọi góc tới Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR = i’: gọi góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến I i’ i R TaiLieu.VN S N II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc phản xạ quan hệ với góc tới nào? Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước đo góc để đo giá trị góc phản xạ i’ ứng với góc tới i khác ghi kết vào bảng (HS làm theo hướng dẫn phim) TaiLieu.VN II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i 60o I R i i’ N TaiLieu.VN 45o S 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i 60o I 45o i’ i R S N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i I 60o 45o i’ i S R N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i Góc phản xạ i’ 60o 60o 45o 45o 30o 30o Kết luận: Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN II Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới -Góc phản xạ góc tới i’ = i TaiLieu.VN II Định luật phản xạ ánh sáng: Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ Gương phẳng biểu diễn đoạn thẳng, phần gạch chéo mặt sau gương Tia tới SI pháp tuyến IN nằm mặt phẳng hình vẽ C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR N S 50 40 30 20 60 70 80 90 100 i i’ 10 110 120 130 140 150 160 170 180 I TaiLieu.VN R II Định luật phản xạ ánh sáng: -SI: tia tới -IR: tia phản xạ -IN: pháp tuyến -i: góc tới -i’: góc phản xạ TaiLieu.VN S N i i’ I R I TaiLieu.VN 10 40 30 20 50 R 60 70 N 80 90 100 110 S C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M a Hãy vẽ tia phản xạ 170 180 120 130 140 150 160 III Vận dụng: M Vẽ pháp tuyến IN với gương I Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới Ta có tia phản xạ IR III Vận dụng: N S 60 40 30 20 10 TaiLieu.VN R 20 130 40 00 11 1 50 1 90 16 80 17 80 70 I C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI muốn thu tia phản xạ có hướng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình Vẽ tia phản xạ IR I từ lên Vẽ phân giác IN góc SIR Đặt gương vng góc với IN I Ta có vị trí gương cần đặt ... 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i 60o I 45o i’ i R S N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương... gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR I R - Tia sáng bị hắt lại IR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN I S S II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt... II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Phương tia tới xác định góc nhọn SIN = i gọi góc tới Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR = i’: gọi góc phản xạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn