Điều tra tài nguyên cây thuốc ở bản Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng

83 9 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:23

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  THUSUONG VO ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở BẢN SAI PUA, HUYỆN PHU CỤT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  THUSUONG VO MÃ SINH VIÊN: 1401676 ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở BẢN SAI PUA, HUYỆN PHU CỤT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS TS Trần Văn Ơn Nơi thực Bộ môn Thực vật – Trường Đại học Dược Hà Nội HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho em học tập Trường ĐH Dược Hà Nội có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, thực đề tài suốt thời gian vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường Đại học Dược Hà Nội dìu dắt em suốt năm học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt thầy cô chị kỹ thuật viên Bộ môn Thực vật quan tâm tạo điều kiện cho em q trình thực khóa luận Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Trần Văn Ơn, người thầy trực tiếp giao cho em đề tài này, định hướng, tận tình bảo hỗ trợ em suốt trình thực nghiên cứu Những kinh nghiệm, học quý giá tư nghiên cứu mà thầy truyền cho em ln hành trang khơng thể thiếu q trình nghiên cứu khoa học trường công tác sau Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Nghiêm Đức Trọng, người thầy nhiệt tình, đam mê với thức vật, người hỗ trợ em mặt chun mơn nhiều q trình thực đề tài Em xin gửi lời biết ơn tới thầy ThS Lê Thiên Kim, người thầy đáng quý nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn, bảo cho em suốt trình thực nghiệm Thầy người truyền cho em nhiều kỹ năng, kinh nghiệm tư nghiên cứu khoa học toàn thời gian em thực đề tài Cảm ơn bạn Phạm Việt Hùng chuyến điều tra giúp đỡ nhiều trình thực địa Cảm ơn bạn Bùi Thị Phượng giúp tơi nhiều q trình làm khóa luận Cảm ơn anh, chị, em làm nghiên cứu khoa học môn Thực vật giúp đỡ tận tình em lúc khó khăn làm cho em có cảm giác gia đình Cuối cùng, xin cảm ơn Bố (Võ Đại Khóa) Bố Mẹ Nuôi (ພໍ່ ສີວອນ, ແມໍ່ ວຽງສະຫວັນ) người sinh thành, dưỡng dục, luôn quan tâm động viên hàng ngày, suốt thời gian xa nhà, học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Thusuong Vo MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN TỔNG QUAN 1.1 NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 1.1.3 Hệ thực vật, tài nguyên thuốc tri thức sử dụng thuốc CHDCND Lào 1.2 BẢN SAI PUA, HUYỆN PHU CỤT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG 1.2.1 Tỉnh Xiêng Khoảng 1.2.2 Huyện Phu Cụt (Phou Kout) 1.2.3 Bản Sai Pua PHẦN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Điều tra tính đa dạng sinh học thuốc 2.2.2 Tư liệu hóa tri thức sử dụng thuốc 10 2.2.3 Thu mẫu làm tiêu thực vật 10 2.2.4 Xác định tên khoa học thuốc 10 2.2.5 Xử lý số liệu 10 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 3.1 TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở BẢN SAI PUA, HUYỆN PHU CỤT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG 12 3.1.1 Tính đa dạng sinh học thuốc Sai Pua 12 3.1.2 Thảm thực vật phân bố thuốc Sai Pua 17 3.2 TRI THỨC SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC BẢN SAI PUA 20 3.2.1 Danh mục bệnh, chứng chữa trị thuốc khu vực Sai Pua 20 3.2.3 Bộ phận sử dụng thuốc 23 3.2.4 Cách sử dụng làm thuốc 24 3.2.5 Cách thức tiếp nhận – lưu truyền lại tri thức hoạt động khai thác, sử dụng cỏ làm thuốc 25 BÀN LUẬN 29 4.1 CÂY THUỐC Ở KHU VỰC BẢN SAI PUA (PHU CỤT) 29 4.1.1 Sự đa dạng thuốc phương pháp nghiên cứu 29 4.1.2 Phân bố thảm thực vật đa dạng theo dạng sống thuốc khu vực Sai Pua 31 4.1.3 Tri thức sử dụng thuốc 31 4.1.4 Tiềm năng, giá trị thuốc khu vực Sai Pua 32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Viết đầy đủ B Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freien Universität Berlin (Vườn thực vật Bảo tàng thực vật Berlin - Dahlem, Freie Đại học Berlin) CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization) GEF Quỹ Mơi trường tồn cầu (Global Environment Facility) GPS Global Positioning System (Hệ thống Định vị Toàn cầu) HN Herbarium code: Herbarium of Vietnam Academy of Science and Technology (Phòng tiêu - Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật) HNIP The herbarium of Hanoi University of Pharmacy (Phòng tiêu Trường Đại học Dược Hà Nội) HNU Phòng tiêu - Khoa Sinh học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội IPNI The International Plant Names Index (Danh mục tên thực vật quốc tế) K Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew (Phòng tiêu thực vật, Vườn bách thảo Hồng gia, Kew) KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KIP Key important person (Người cung cấp tin quan trọng) NY Herbarium, New York Botanical Gardens (Phòng tiêu thực vật, Vườn bách thảo New York) P, PC Herbier Muséum Paris - Muséum National d’Histoire Naturelle (Phòng tiêu thực vật bảo tàng Paris - Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia) TAI Herbarium of National Taiwan University (Phòng tiêu đại học Quốc Gia Đài Loan) UNDP Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme) DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Sự phân bố thuốc ngành thực vật Sai Pua, huyện Phu Cụt (Xiêng Khoảng) 13 Bảng 3.2 Danh mục họ thuốc có số lượng lồi lớn (xếp theo thứ tự tên khoa học) 14 Bảng 3.3 Danh mục chi có từ lồi thuốc trở lên (xếp theo thứ tự tên khoa học) 15 Bảng 3.4 Danh mục dạng sống thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt (Xiêng Khoảng) 16 Bảng 3.5 Một số thuốc Sai Pua có phân bố sinh thái rộng 19 Bảng 3.6 Danh mục nhóm bệnh, chứng bệnh, nhóm thuốc sử dụng thuốc khu vực Sai Pua 21 Bảng 3.7 Danh mục phận dùng thuốc khu vực Sai Pua 23 Bảng 3.8 Danh mục cách dùng thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt (Xiêng Khoảng) 25 Bảng 4.1 So sánh hệ thuốc Sai Pua với hệ thuốc nước CHDCND Lào [25] 29 Bảng 4.2 So sánh số loài thuốc khu vực Sai Pua với số loài hai khu bảo tồn thiên nhiên Houai Nhang Somsavat 29 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cơ cấu GDP kinh tế huyện Phu Cụt Hình 1.2 Bản đồ địa lý tỉnh Xiêng Khoảng, lào Hình 1.3 Cánh đồng chum Phonsavan, Xiêng khoảng, Lào Hình 1.4 Vị trí huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng Hình 3.1 Phân bố số lượng họ thuốc khu vực Sai Pua theo số lồi 13 Hình 3.2 Phân bố số lượng chi thuốc khu vực Sai Pua theo số lồi 15 Hình 3.3 Mức độ đa dạng thuốc theo loại thảm thực vật 17 Hình 3.4 Một số hình ảnh vấn thu mẫu thảm thực vật Sai Pua, huyện Phu Cụt 18 Hình 3.5 Một số hình ảnh hoạt động buôn bán dược liệu chợ tỉnh Xiêng Khoảng 28 Hình 4.1 Đường cong lồi 30 ĐẶT VẤN ĐỀ Tài nguyên thuốc tri thức sử dụng thuốc ln đóng vai trò vơ quan trọng việc chăm sóc sức khỏe giới nói chung nước phát triển nói riêng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với diện tích 236.800 km2, khoảng 47% rừng núi, nước đa dạng phong phú tài nguyên thiên nhiên, rừng loại cỏ Nhiều số xác định tên sử dụng để sản xuất thuốc để chữa bệnh Nhưng có nhiều loại chưa biết đến, người dân sử dụng làm thuốc với nhiều tên gọi khác [25] Huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào tỉnh phía đơng bắc quốc gia, khu vực có diện tích phần lớn đồi núi Xiêng Khoảng nói chung Phu Cụt nói riêng khu vực khơng tiếng với nhiều danh thắng đẹp Lào, mà biết đến với đa dạng sinh học cao, có khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia (NBCA) Nam Et-Phou Louey, KBTTN Dongsouth – Donglong [28], [30] Do nhu cầu sử dụng thuốc dựa tảng Y học truyền thống ngày tăng, thảm thực vật bị khai thác suy giảm đa dạng, nguồn tài nguyên chưa nghiên cứu đầy đủ Việc khảo sát, điều tra tài nguyên thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng yêu cầu thiết quan trọng Nhằm góp phần kiểm kê tài nguyên thuốc quốc gia, tìm hiểu thu thập, phân tích liệu để xác định thuốc có khả sản xuất thuốc, đáp ứng nhu cầu xã hội bảo vệ thuốc quý có nguy bị đe doạ, đề tài “Điều tra tài nguyên thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng” thực với mục tiêu sau: Xác định đa dạng sinh học thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng Xác định tri thức sử dụng thuốc người dân địa Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng PHẦN TỔNG QUAN 1.1 NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1.1 Điều kiện tự nhiên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào quốc gia không giáp biển vùng Đơng Nam Á, có diện tích 236.800 km2 Địa phần lớn đất nước Lào có nhiều núi non bao phủ rừng xanh với đỉnh cao Phou Bia (2.817 m) Diện tích lại bình ngun cao ngun Sơng Mê Kơng chảy dọc gần hết biên giới phía Tây, giáp giới với Thái Lan, dãy Trường Sơn chạy dọc theo biên giới phía Đơng giáp với Việt Nam [35] Vùng cao nguyên phía Bắc Lào khu vực núi đồi lởm chởm với độ cao phần lớn vào khoảng 500 đến 2.000 m so với mặt nước biển, có khu vực thấp dọc theo lưu vực sơng Có vài núi cao 2.000 m nằm phía nam đất nước khu vực biết đến với tên cao nguyên Xiêng Khoảng Phần lớn trừ cực đông cao nguyên phía Bắc nằm phạm vi lưu vực sơng Mê kông [18] Dãy núi Trường Sơn (tên tiếng Lào Saiphou Louang) nằm phía nam cao nguyên phía Bắc đường biên giới tự nhiên Lào với Việt Nam Những núi cao từ 500 – 2.000 m so với mặt nước biển, có đỉnh cao 2.000 m thấp 500 m Hầu hết dãy núi Trường Sơn Lào nằm bên dòng chảy sơng Mê kơng Dãy núi hàng rào chắn mưa sang phía Đông ngoại trừ số vùng núi thấp Những vùng chịu ảnh hưởng lớn gió mùa Đơng Bắc hình thành nên khu rừng ẩm thấp [18] CNDCND Lào có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa mưa từ tháng đến tháng 10, mùa khơ vào tháng lại năm Lượng mưa hàng năm vào khoảng 1.500 đến 2.500 mm, cao ngun Bolaven có lượng mưa hàng năm trung bình khoảng 3.500 mm khu vực xung quanh Xavannakhet phần phía Bắc nhận lượng mưa khoảng 1.500 mm năm Sự thay đổi lượng mưa năm dẫn đến chu kì tuần hồn khơ hạn vùng năm [18] 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội Về dân cư, theo điều tra năm 2018, dân số Lào 6.961.210 người Mặc dù mật độ dân cư thấp (28 người/km2) mật độ dân cư vùng canh tác nông nghiệp xấp xỉ Tiếng Lào TT Phiên âm Tên thường gọi Họ Tên khoa học Hệ sinh thái Dạng sống Cách dùng Bộ phận dùng Công dụng Rễ, lá, thân, tổ sâu (ngũ bội tử) Chữa cảm mạo phát nhiệt, thổ huyết, ăn uống không tiêu, ỉa lỏng, chữa rắn cắn, mụn nhọt độc (rễ, lá, quả, tổ sâu), chữa hoa mắt chóng mặt (thân, rễ) 272 ສ້ົ ມພົດ Sổm phôt Dã sơn (cây muối) Anacardiaceae Rhus chinensis Mill 2, f Sắc uống (rễ, lá, quả), Xông (thân, rễ) 273 ຫຍ້ າຜັກແດງ Nhạ phắc đeng Vẩy ốc tròn Lythraceae Rotala rotundifolia (Buch.-Ham ex Roxb.) Koehne 5, d Sắc uống Thân Chữa sốt cao, hạ sốt 274 ວີ່ີວ Vi vo Dây khế Connaraceae Rourea minor (Gaertn.) Alston c Sắc uống Thân, Chữa chó dại cắn, đau dây thần kinh 275 Thiến thảo Rubiaceae Rubia cordifolia L d - - - 276 ກ່ ທຸ ມພົງ Cỏ thum pông Ngấy lõm Rosaceae Rubus obcordatus (Franch.) Thuan 5, c Ăn Hoa Làm thức ăn 277 ກ້ ທຸ ມແດງ Co thum đeng Mâm xôi Rosaceae Rubus sp 5, c Sắc uống Rễ Chữa bệnh dày 278 ຕ້ົ ນຍ Tôn nho Quả nổ Acanthaceae Ruellia simplex C.Wright c - - Chữa sốt, giải khát, làm thức ăn 279 ອ້ ອຍຂາວ Ỏi khao Mía Poaceae Saccharum officinarum L c Ngâm uống, ăn Thân, rễ 280 ອ່້ ອຍດາ Ỏi đăm Mía lau Poaceae Saccharum sinense Roxb c - - - Thân Chữa kinh nguyệt khơng 281 ສົມດູ ກ Sòm đục Chanh châu móc Rhamnaceae Sageretia hamosa (Wall.) Brongn c Sắc uống 282 ຜັກຕົບ Phắc tốp Rau mác Alismataceae Sagittaria sagittifolia L d Ăn 283 ໝີ່ີເມີ່ີຍ Mỉ mơi Sói rừng Chloranthaceae Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 1, c Nhai Lá Chữa ngạt mũi 284 ຕານຕ່ Tan to Chân chim Araliaceae Schefflera sp f Ăn, sắc uống Cả Chữa bệnh lỗng xương 285 - - Cói dùi bấc Cyperaceae Schoenoplectiella erecta (Poir.) Lye d - - - - 21 - Làm thức ăn TT Tiếng Lào Phiên âm Tên thường gọi Họ Tên khoa học Hệ sinh thái Dạng sống Cách dùng Bộ phận dùng Công dụng 286 ຫຍ້ າລ້ ຽງ Nhạ liệng Cương láng Cyperaceae Scleria levis Retz d Sắc uống Rễ Chữa ho mạn tính 287 ເໝືອດຂົນ Mượt khốn Gạo sấm Santalaceae Scleropyrum sp f Ngâm uống Thân Hạ sốt 288 ຕ້ົ ນເຖັນ Tôn thên Bôm Flacourtiaceae Scolopia sp f Ăn Quả Làm rau ăn 289 ສະເອັມດີ່ີນ Sa êm đin Cam thảo nam Scrophulariaceae Scoparia dulcis L d Sắc uống Cả Chữa ho, sốt cao 290 ເຄືອເກັດປາ Khưa kết pa Mang sang Fabaceae Shuteria suffulta Benth e Đắp (giã) Cả 291 ຄັດມອນ Khăt mon Ké hoa vàng Malvaceae Sida rhombifolia L 6, c Sắc uống Cả 292 ໝາກຕ່ ກະດູ ກ Mạc tò kạ đục Gụ mật Fabaceae Sindora siamensis Miq f Đắp (bào hạt) Hạt Nối xương gãy 293 ຮັງອົດ Hăng ốt Đàn bi Sapindaceae Sisyrolepis muricata (Pierre) Leenh f Sắc uống Thân Chữa đau bụng, khó tiêu 294 ເຂືອງເຂົ້າ Khương khạu Kim cang thúng nhỏ Smilacaceae Smilax corbularia Kunth e Sắc uống Rễ Chữa thiếu máu 295 ຢາຫົວ, ເຄືອງລາຍ Zà hủa, khương lai Thổ phục linh Smilacaceae Smilax glabra Roxb 2, 4, e Sắc uống Rễ Thuốc bổ, chữa đau lưng Chữa nốt thịt thừa Chữa mụn nhọt, viêm họng 296 ເຂືອງໂທນ Khương thôn Kim cang to Smilacaceae Smilax macrophylla Roxb e Sắc uống Thân, rễ Chữa tê thấp, bổ cho phụ nữ uống sau sinh đẻ, chữa ho 297 ເຄືອຂຽວ Khưa khiêu Cà tím Solanaceae Solanum melongena var esculentum (Dunal) Nees c - - - Cả Chữa đau thắt lưng, đau dày, đau (rễ), viêm mủ da (lá), làm rau ăn (quả) 298 ໝາກແຂ້ ງຟ້ າ Mạc kèng phả Cà gai hoa trắng Solanaceae Solanum torvum Sw c Ăn (quả), sắc uống (rễ), đắp (giã lá) 299 ແຕງເວັນ Tèng voằn Cù nhang Cucurbitaceae Solena heterophylla Lour e Sắc uống Rễ, củ, Làm thức ăn 300 …… Sài đất Asteraceae Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski d Sắc uống Cả Chữa ho, viêm họng, mụn nhọt, rôm sảy - 22 - TT Tiếng Lào Phiên âm Tên thường gọi Họ Tên khoa học Hệ sinh thái Dạng sống Cách dùng Bộ phận dùng Công dụng Chữa rối loạn kinh nguyệt Chữa mắt vàng, bệnh gan Dùng cho bệnh nhân tiểu đường béo phì (thay đường) Chữa khí hư gái (rễ), tốt cho phụ nữ sau sinh (toàn cây) Cho động vật ăn 301 ກ້ ໝູ້ນ Co nủn Trôm nam Sterculiaceae Sterculia cochinchinensis Pierre f Sắc uống Thân 302 ກ້ ແຊດ Co sét Trôm Sterculiaceae Sterculia sp f Sắc uống Thân 303 ຫຍ້ າຫວານ Nha vãn Cỏ Asteraceae Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni d Ăn Lá 304 ຊາຫ້ັ ກ Sa hắc Hà thủ ô trắng Asclepiadaceae Streptocaulon juventas (Lour.) Merr 2, e Sắc uống Cả cây, rễ 305 ສະຕາຍໂລ Xạ tai lơ Hoa bút chì Fabaceae Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston c - - 306 ເຄືອໜູອັວກ Khưa mủ uộc Dung Symplocaceae Symplocos sp f Sắc uống Dây leo Chữa ho 307 ຕ້ົ ນມະຫັດສະຈັນ Tôn mạc hát xạ chăn Thần kỳ Sapotaceae Synsepalum dulcificum (Schumach & Thonn.) Daniell c - - - 308 ກ່ ໝາກຊາ Cò mạc xà Trâm Myrtaceae Syzygium sp f Ngâm uống (vỏ cây), ăn (quả) Vỏ cây, Chữa chướng bụng (vỏ cây), làm thức ăn (quả) 309 ກ້ ໜາກຊ່ າ Có mặc sà Trâm chụm ba Myrtaceae Syzygium formosum (Wall.) Masam f Sắc uống Vỏ cây, thân Trị sốt, viêm miệng 310 ໂພ້ ນເໜັນ Pôn men Râu hùm Taccaceae Tacca chantrieri André 1, c Ăn, sắc uống Củ, 311 ໄຂ່ ເຕົ່າ Khày tàu Tứ thư Vitaceae Tetrastigma sp e Sắc uống Dây leo 312 ຕ້ົ ນແຄ້ ມ Tôn khém Chít Poaceae Thysanolaena latifolia (Roxb ex Hornem.) Honda 5, c Sắc uống Lá (non), sâu (trong thân) 313 ເຄືອເຂົາຮ, ເຂົາຮ Khưa khao ho Dây ký ninh Menisperaceae Tinospora crispa (L.) Hook f & Thomso e Sắc uống Thân 314 ເຂ້ົ າຈ່ີ່ີ Khạu chi Hu đay nhẵn Ulmaceae Trema politoria (Planch.) Blume c Sắc uống Thân Thuốc bổ 315 ຂ້ີ່ີ ກະຍື Khị cạ Hương viên núi Staphyleaceae Turpinia montana (Blume) Kurz c Sắc uống Thân, rễ Chữa hen - 23 - Chữa sỏi thận (củ), làm thức ăn (lá) Chữa bệnh Gout Chữa lao mạn tính gây suyễn, ho máu, liệt dương, di tinh, lưng gối đau mỏi Cảm sốt, phát ban, sốt rét cơn, ho, tiêu hoá tiêu mụn nhọt Tiếng Lào TT Tên thường gọi Phiên âm Họ Tên khoa học Hệ sinh thái Dạng sống Cách dùng Bộ phận dùng Công dụng Dùng ngâm nước để gây độc cho động vật 316 ຕາວຕ່ີ່ີ ວ Tao tiu Oa Apocynaceae Tylophora sp e 317 ປະດົງຂ Pạ đơng khò Câu đằng Rubiaceae Uncaria sp c Sắc uống Thân Chữa gout 318 ເຄືອເລັບຮຸ ງ Khưa lệp Câu đằng Rubiaceae Uncaria sp c Sắc uống Thân Chữa viêm khớp 319 ຫຍ້ າຄອນມອນ Nhả khon mon Ké hoa đào Malvaceae Urena lobata L c Sắc uống Rễ Thuốc bổ (phụ nữ sau sinh) 320 ຄັດມອນໃຫຍ່ Khẳn mon nhaỳ Ké Malvaceae Urena repanda Roxb ex Sm c Nấu rửa Rễ Trị bệnh nấm phụ nữ Tăng cường sinh lý đàn ơng, chữa thối hóa đốt sống Giải rượu, chữa tiểu đường 5, c Sắc uống Lá, thân (non) Vernonia sp d Sắc uống Rễ Vigna unguiculata subsp sesquipedalis (L.) Verdc c - - - 321 ບີ່ີຖິງ Bi thinh Mật gấu Asteraceae Vernonia amygdalina Delile 322 ຫ່ າງຈຶດ Hang chựt Bạch đầu Asteraceae 323 ຖ່ົ ວຜັກຢາວ Thùa phắc nhao Đậu đũa Fabaceae 324 ຕ້ົ ນຂາວ, ກ່ ກ້ າວ, ຕັບເຕົ່າ Tôn khảo Hoắc quang nhuộm Rubiaceae Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC f Sắc uống (vỏ, rễ), ăn (lá) Vỏ cây, lá, rễ Chữa tê thấp, hậu sản, đau dày, ăn không tiêu, đái vàng đái mủ trắng (vỏ), Chữa ho (rễ), Làm thức ăn (lá) 325 ສົມກັງ Sổm căng Huân lang Lào Rubiaceae Wendlandia uvariifolia subsp laotica (Pit.) Cowan f Sắc uống Rễ Chữa bệnh dày 326 ຕ້ົ ນໂມກ Tôn mộk Mai chiếu thủy Apocynaceae Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth c Sắc uống Hoa, vỏ cây, lá, nhựa Thuốc bổ (vỏ cây), chữa bệnh kiệt lị (nhựa), chữa nhuận tràng (hoa), điều hòa hệ miễn dịch (lá) 327 ໜາກມາດ Mạc mạn Sẻn Rutaceae Zanthoxylum sp d Sắc uống Rễ, Chữa bệnh lậu 328 ກາລູ ຊ່ Ka lu xo - Verbenaceae - c Nấu rửa Thân Chữa khí hư (con gái) - 24 - Tiếng Lào TT 329 ປອມສະແລນ Tên thường gọi Phiên âm Pom xạ len 330 ຢາຜາຫີ່ີນ Dà pa hin 331 ຫວ້ ານຮາກປີ່ີ້ນ Gồn hạc pìn 332 ຂ້ີ່ີ ມົດໃຫ່ ຍ Khi mơt nhày 333 ກ່ ກີ່ີວ Co ciu - - ຄ້ ຄັງ Khò khăng - Cày pồ pèm - Khem khống - 338 ສ້ົ ມຖົງ Xổm thông - 339 ໝາກເດີ່ີຍນີ່ີວ Mạc đời niêu - 340 ສຸ ກສັກ Súc sắc - - Dạng sống Cách dùng Bộ phận dùng d Nấu tắm Cả Chữa ghẻ lở Malvaceae Rosaceae Flacourtiaceae Poaceae Rubiaceae Poaceae Acanthaceae - d Sắc uống Thân d Ăn (thái mỏng) Thân rễ Chữa đau dày c Sắc uống Cả Chữa đau dây thần kinh c Nhai Lá Thuốc bổ Mau lành vết thương c Đắp (giã) Lá e Sắc uống Thân Giảm béo Chữa bệnh dày c Sắc uống Thân d Sắc uống Cả Chữa bệnh lậu Chữa hoa mắt, chóng mặt c Xông Thân, rễ d Sắc uống Cả Chữa sỏi thận Rễ Chữa bệnh gan, dày - 25 - Công dụng Chữa đau dày Euphorbiaceae 335 ແຄມໂຄ້ ງ - Hệ sinh thái - - Co chong 337 Gesneriaceae Tên khoa học Zigiberaceae ກ່ ຈອງ ໄກ່ ໂປ້ ແປ່ ມ Lamiaceae - 334 336 Họ c Sắc uống PHỤ LỤC 2.2 PHÂN BỐ CÁC LOÀI CÂY THUỐC THEO HỌ TT Họ Tên họ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Acanthaceae Alismataceae Aloaceae Amaranthaceae Amaryllidaceae Anacardiaceae Apiaceae Apocynaceae Aquifoliaceae Araceae Araliaceae Arecaceae Asclepiadaceae Asparagaceae Aspidiaceae Aspleniaceae Asteraceae Balsaminaceae Begoniaceae Betulaceae Bignoniaceae Brassicaceae Buddlejaceae Burseraceae Cactaceae Cannaceae Caricaceae Celastraceae Cephalotaxaceae Chloranthaceae Clusiaceae Commelinaceae Connaraceae Convallariaceae Convolvulaceae Cucurbitaceae Cyatheaceae … Ơ rơ Trạch tả Lơ hội Rau dền Thủy tiên Đào lộn hột Hoa tán Trúc đào Bùi Ráy Nhân sâm Thích Thiên lý Thiên mơn đơng Áo khiên Tổ điểu Cúc Bóng nước Thu hải đường Cáng lò Núc nác Cải Bọ chó Trám Xương rồng Chuối hoa Đu đủ Dây gối Đỉnh tùng Hoa sói Măng cụt Thài lài Dây khế Hoàng tinh Khoai lang Bí Dương xỉ mộc Số chi họ Số lồi họ Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 0,39 0,29 1,95 1,47 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 1,17 0,88 2,33 1,76 1,17 0,88 0,39 0,29 2,72 11 3,24 0,39 0,29 1,17 0,88 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 17 6,61 22 6,47 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,78 0,88 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,78 0,59 0,39 0,59 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 1,17 0,88 0,39 0,29 - 26 - TT Họ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Cyperaceae Dicranaceae Dioscoreaceae Dracaenaceae Droseraceae Ebenaceae Equisetaceae Eriocaulaceae Euphorbiaceae Fabaceae Fagaceae Flacourtiaceae Gesneriaceae Gleicheniaceae Gnetaceae Hypoxidaceae Iridaceae Iteaceae Juglandaceae Lamiaceae Lauraceae Leeaceae Lindsaeaceae Lycopodiaceae Lygodiaceae Lythraceae Magnoliaceae Malvaceae Marattiaceae Marsileaceae Melastomataceae Meliaceae Menisperaceae Moraceae Musaceae Myricaceae Myrsinaceae Myrtaceae Nymphaeaceae Oleaceae Onagraceae Tên họ Cói Rêu đệm Củ nâu Bồng bồng Gọng vó Thị Cỏ tháp bút Cỏ dùi trống Thầu dầu Đậu Dẻ Bồ quân Rau tai voi Guột Dây gắm Tỏi voi lùn La dơn Thử thích Hồ đào Hoa mơi Long não Gối hạc Quạt xòe Thơng đất Bòng bong Tử vi Ngọc lan Bơng Tòa sen Rau bợ Mua Xoan Tiết dê Dâu tằm Chuối Dâu rượu Đơn nem Sim Súng Nhài Rau dừa nước Số chi họ Số loài họ Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 1,17 0,88 0,39 0,29 0,39 0,88 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 10 3,89 18 5,29 19 7,39 24 7,06 0,39 0,29 0,78 0,59 0,39 0,29 0,39 0,59 0,39 0,29 0,39 0,59 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 1,56 1,47 2,72 14 4,12 0,39 0,88 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,59 1,17 0,88 0,39 0,29 1,95 2,06 0,39 0,29 0,39 0,29 1,17 1,47 0,39 0,29 0,39 0,29 1,17 1,18 0,39 0,29 0,39 0,29 1,56 2,06 0,78 0,88 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,59 - 27 - TT Họ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Orchidaceae Pandanaceae Passifloraceae Phormiaceae Pinaceae Piperaceae Plantaginaceae Poaceae Podocarpaceae Polygalaceae Polygonaceae Polypodiaceae Primulaceae Proteaceae Punicaceae Rhamnaceae Rosaceae Rubiaceae Rutaceae Santalaceae Sapindaceae Sapotaceae Scrophulariaceae Smilacaceae Solanaceae Staphyleaceae Sterculiaceae Symplocaceae Taccaceae Theaceae Ulmaceae Verbenaceae Vitaceae Zigiberaceae Tổng Tên họ Lan Dứa dại Lạc tiên Hương lâu Thông Hồ tiêu Mã đề Lúa Kim giao Viễn chí Viễn chí Ráng Anh thảo Chẹo thui Lựu Táo ta Hoa hồng Cà phê Cam Đàn hương Bồ Hồng xiêm Hoa mõm sói Kim cang Cà Côi Trôm Dung Râu hùm Chè Du Cỏ roi ngựa Nho Gừng Số chi họ Số loài họ Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 2,72 10 2,94 0,39 1,18 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,59 0,39 0,59 0,39 0,29 2,72 2,65 0,39 0,29 0,39 0,29 0,78 0,59 1,56 1,18 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 1,17 1,18 15 5,84 24 7,06 2,33 2,06 0,78 0,59 0,39 0,29 0,39 0,29 0,78 0,88 0,39 0,88 0,78 0,88 0,39 0,29 1,17 1,47 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 0,39 0,29 1,95 2,35 0,78 0,59 1,56 2,35 257 100% 340 100% - 28 - PHỤ LỤC 2.3 PHÂN BỐ CÁC LOÀI CÂY THUỐC THEO CHI TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Chi Aloe Amaranthus Angiopteris Asparagus Asplenium Begonia Betula Buddleja Canarium Canna Carica Celastrus Cephalotaxus Cipadessa Crinum Cyathea Dianella Diospyros Dolichandrone Dracaena Drosera Dryopteris Engelhardia Epiphyllum Equisetum Eriocaulon Eurya Gnetum Helicia Ilex Impatiens Ipomoea Iris Itea Jasminum Leucobryum Tỉ Số loài lệ % 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 TT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 - 29 - Chi Lindsaea Lycopodiella Lysimachia Magnolia Marsilea Musa Myrica Nymphaea Ophiopogon Passiflora Plantago Podocarpus Polygala Punica Quercus Rourea Sageretia Sagittaria Sarcandra Schefflera Sisyrolepis Streptocaulon Symplocos Synsepalum Tacca Tinospora Trema Turpinia Ampelopsis Bistorta Capsicum Dendrotrophe Garcinia Psidium Alstonia Artocarpus Tỉ Số loài lệ % 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 TT 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Chi Choerospondias Cuphea Cypenus Livistona Luffa Medinilla Adenophorus Anethum Actinodaphne Alocasia Anoectochilus Acmella Adenanthera Adenostemma Ageratum Antidesma Arachis Archidendron Bambusa Benkara Bidens Breynia Caesalpinia Cajanus Caladium Cassytha Centella Chromolaena Cirsium Clausena Clinacanthus Tỉ Số loài lệ % 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 TT 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 - 30 - Chi Codariocalyx Coriandrum Corymborkis Crotalaria Cryptocarya Daucus Delonix Drynaria Emilia Epipremnum Erigeron Euodia Flueggea Galium Gardenia Glebionis Gleditsia Gynura Hydrocotyle Hypericum Imperata Ixora Jatropha Justicia Kaempferia Lagerstroemia Lantana Lasia Leonurus Maesa Mallotus Malvastrum Mangifera Melicope Mentha Micromelum Mimosa Momordica Morus Myrsine Tỉ Số loài lệ % 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 TT 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Tỉ Chi Số loài lệ % Ormosia 0,29 Oxyspora 0,29 Paederia 0,29 Pavetta 0,29 Peristylus 0,29 Phoebe 0,29 Phoenix 0,29 Pholidota 0,29 Pimpinella 0,29 Pinanga 0,29 Polygonum 0,29 Pothos 0,29 Prunus 0,29 Pseuderanthemum 0,29 Pseudodrynaria 0,29 Pseudognaphalium 0,29 Pterospermum 0,29 Pyrrosia 0,29 Raphanus 0,29 Rhus 0,29 Rotala 0,29 Rubia 0,29 Ruellia 0,29 Schoenoplectiella 0,29 Scleria 0,29 Scleropyrum 0,29 Scolopia 0,29 Scoparia 0,29 Shuteria 0,29 Sida 0,29 Sindora 0,29 Solena 0,29 Sphagneticola 0,29 Stevia 0,29 Stylosanthes 0,29 Tetrastigma 0,29 Thysanolaena 0,29 Tylophora 0,29 Vigna 0,29 Wrightia 0,29 TT 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 - 31 - Chi Zanthoxylum Curculigo Dicranopteris Ludwigia Lygodium Murdannia Pinus Piper Adenosma Brassica Helicteres Ardisia Citrus Alpinia Aporosa Bulbophyllum Calanthe Callicarpa Cinnamomum Clerodendrum Cymbopogon Dendrobium Desmodium Elephantopus Ficus Flemingia Hedyotis Hibiscus Homalomena Lactuca Lasianthus Machilus Morinda Mucuna Orthosiphon Premna Rubus Saccharum Solanum Sterculia Tỉ Số loài lệ % 0,29 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 TT Chi 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Syzygium Uncaria Urena Vernonia Wendlandia Dioscorea Leea Smilax Blumea Embelia Euphorbia Tỉ Số loài lệ % 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 TT 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Tổng - 32 - Chi Glochidion Melastoma Mussaenda Phyllodium Psychotria Pandanus Curcuma Phyllanthus Rhaphidophora Litsea Tỉ Số loài lệ % 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 1,18 1,18 1,18 1,18 1,76 340 100 PHỤ LỤC 2.4 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC LOÀI CÂY THUỐC TẠI BẢN SAI PUA ຫຍ້ າເລັກໝາ - Rau mương đứng Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven ຕານຕີບ - Phèn đen Phyllanthus sp ທຽນນົ້ າ - Móng tai tàu Impatiens chinensis L ຕົ້ ນຕົ້ັ ງເບົ້ີ - Bướm bạc hosseus Mussaenda hossei Craib ex Hosseus ກກສົ້ ມກັງ - Dọt sành lông mềm Pavetta tomentosa Roxb ex Sm ປອມເຂົ້ າໝໍ່ຶ ງ/ ແຄົ້ ວໝູ - Sâm cau Curculigo orchioides Gaertn - 33 - ຫົ້ ວານໃຈດາ - Nghệ Curcuma sp ສອງພີ - Tắc kè đá Drynaria roosii Nakaike ເສດຖະສັດ - Kiều lan xếp ba Calanthe triplicata (Willemet) Ames ໝາມແທົ້ ງ - Bồ kết Gleditsia australis F.B.Forbes & Hemsl ໂພົ້ ນເໜັນ - Râu hùm Tacca chantrieri André ສະໜັດ - Cà muối Cipadessa baccifera (Roth) Miq - 34 - Phỏng vấn thầy lang ໝຢາ ຈານແສງ Phỏng vấn Trưởng thôn ນາຍບົ້ ານ Phỏng vấn thầy lang ໝຢາ ຄາຝາຍ ບວລະວງ Phỏng vấn thầy lang ໝຢາ ບນເຫືອງ ມະນີວງ Phỏng vấn thầy lang ໝຢາ ລງຈານບນຍອງ ດາລາພອນ Cột mốc KBTTN Dongsouth - Donglong Phỏng vấn chuyên gia Thực vật ພໍ່ ວີຫານ Ảnh thầy Lê Thiên Kim – BM Thực vật - 35 - ... thuốc quý có nguy bị đe doạ, đề tài Điều tra tài nguyên thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng thực với mục tiêu sau: Xác định đa dạng sinh học thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng. .. thuốc khu vực Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng 11 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tài nguyên thuốc Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng 3.1.1 Tính đa dạng sinh học thuốc Sai Pua 3.1.1.1... 12 3.1 TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở BẢN SAI PUA, HUYỆN PHU CỤT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG 12 3.1.1 Tính đa dạng sinh học thuốc Sai Pua 12 3.1.2 Thảm thực vật phân bố thuốc Sai Pua
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra tài nguyên cây thuốc ở bản Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, Điều tra tài nguyên cây thuốc ở bản Sai Pua, huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn