Khảo sát thành phần hóa học của một số mẫu Hà thủ ô đỏ chế bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:22

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  VANNASACK OUDOMSIN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA MỘT SỐ MẪU HÀ THỦ Ơ ĐỎ CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  VANNASACK OUDOMSIN MÃ SINH VIÊN: 1401462 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ MẪU HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Phạm Thái Hà Văn Nơi thực Bộ môn Dược học cổ truyền HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho em học tập có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, thực đề tài suốt thời gian vừa qua Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Phạm Thái Hà Văn, người thầy trực tiếp giao cho em đề tài này, định hướng, tận tình bảo hỗ trợ em giá suốt trình thực nghiên cứu Những kinh nghiệm, học quý giá tư nghiên cứu mà thầy truyền cho em luôn hành trang thiếu q trình nghiên cứu khoa học trường cơng tác sau Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội dìu dắt em suốt năm học tập nghiên cứu khoa học trường Mỗi thầy cô người truyền lửa cho em cố gắng phấn đấu học tập để hồn thiện phát triển thân Cuối cùng, xin cảm ơn Bố Mẹ người sinh thành, dưỡng dục, luôn quan tâm động viên hàng ngày suốt thời gian xa nhà, học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Vanasack Vanasack OUDOUMSIN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cây Hà thủ ô đỏ 1.1.1 Vị trí phân loại đặc điểm thực vật 1.1.2 Phân bố 1.1.3 Bộ phận dùng 1.1.4 Thành phần hóa học Hà thủ ô đỏ 1.1.5 Tác dụng dược lý công dụng 1.2 Các phương pháp chế biến Hà thủ ô đỏ 1.2.1 Phương pháp chế biến Hà thủ ô đỏ theo DĐVN V 1.4.2 Các phương pháp chế biến khác 1.3 Vài nét emodin kỹ thuật sắc ký lớp mỏng 10 1.3.1 Tổng quan emodin 10 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1 Nguyên vật liệu, thiết bị nghiên cứu 12 2.1.1 Nguyên liệu nghiên cứu 12 2.1.2 Thiết bị hóa chất 12 2.2 Nội dung nghiên cứu 14 2.3 Phương pháp nghiên cứu 14 2.3.1 Phương pháp điều chế cao đặc Hà thủ ô từ mẫu chế với phương pháp chế biến khác 14 2.3.2 Phương pháp định tính 17 2.3.3 Phương pháp bán định lượng emodin cao Hà thủ ô đỏ TLC – videoscan 19 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 22 3.1 Hiệu suất số tiêu cảm quan cao chiết Hà thủ ô đỏ 22 3.1.1 Xác định tiêu cảm quan 22 3.1.2 Xác định hàm ẩm cao chiết hà thủ ô đỏ 22 3.1.3 Hiệu suất điều chế cao chiết hà thủ ô đỏ 23 3.2 Định tính cao chiết Hà thủ đỏ trước sau chế biến với phương pháp khác TLC 24 3.2.1 Kết định tính TLC mẫu cao chiết Hà thủ đỏ 24 3.3 Kết bán định lượng emodin cao Hà thủ ô đỏ trước sau chế biến 28 3.3.1 Khảo sát khoảng tuyến tính emodin 28 3.3.2 Kết định lượng emodin cao Hà thủ ô đỏ 30 BÀN LUẬN 32 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT EtOH: Ethanol MeOH: Methanol MS: Mẫu sống SKLM: Sắc ký lớp mỏng TLC: Thin Layer Chromatography HPTLC: High Performance Thin Layer Chromatography DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần hóa học xác định Hà thủ ô đỏ Bảng 1.2 Tập hợp phương pháp chế biến Hà thủ ô đỏ Bảng 1.3 Độ tan emodin số dung môi hữu 11 Bảng 3.1 Hàm ẩm mẫu cao chiết Hà thủ ô đỏ 23 Bảng 3.2 Tỷ lệ (%) cao đặc Hà thủ ô đỏ thu 23 Bảng 3.4 Kết định tính pic sắc ký 10 mẫu cao 366 nm 27 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Hình ảnh lồi Hà thủ đỏ Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Hình 1.2 Cấu trúc hóa học emodin 10 Hình 2.1 Mẫu Hà thủ đỏ trước chế bíến 12 Hình 2.2 Hệ thống máy sắc ký HPTLC hãng CAMAG 13 Hình 2.3 Sơ đồ trình chế biến Hà thủ ô đỏ 16 Hình 3.1 Thành phẩm cao Hà thủ đỏ 22 Hình 3.2 Sắc ký đồ định tính mẫu cao Hà thủ ô đỏ ng 254 nm 25 Hình 3.3 Sắc ký đồ định tính mẫu cao Hà thủ ô đỏ ánh sáng trắng 25 Hình 3.4 Sắc ký đồ định tính mẫu cao Hà thủ ô đỏ 366 nm 26 Hình 3.6 Hình ảnh sắc ký đồ khảo sát nồng độ emodin 30 ĐẶT VẤN ĐỀ Hà thủ ô đỏ dược liệu quý, sử dụng với nhiều tên gọi khác hợp, giao đằng, Bộ phận dùng phần rễ củ, có tác dụng bổ máu, trị di tinh, đới hạ, thần kinh suy nhược, sốt rét, bổ gan thận, đen râu tóc, Bộ phận mặt đất có tác dụng dưỡng tâm an thần, dưỡng huyết, [8] Xưa nay, dân gian ta thường sử dụng Hà thủ ô đỏ dạng chế, phương pháp truyền thống ghi nhiều tài liệu cổ truyền thống Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Cây cỏ Việt Nam, cửu chưng cửu sái Theo Dược điển Việt Nam V, vị thuốc Hà thủ đỏ chế biến cách ngâm với nước vo gạo nấu với nước đậu đen Ngồi ra, nhiều phương pháp chế biến khác nghiên cứu [5], [8], [11] Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể đánh giá chất lượng sản phẩm cao khô Hà thủ ô đỏ sau chế biến phương pháp khác này, chưa có chứng tin cậy mặt khoa học giải thích so sánh kết chất lượng sản phẩm Hà thủ ô đỏ sau chế biến Sắc ký lớp mỏng phương pháp phân tích đơn giản hiệu quả, phân tích dược liệu Ngày nay, nhờ thiết bị máy móc đại, phương pháp sắc ký lớp mỏng ngày hiệu điều kiện chạy sắc ký chuẩn hóa Nhằm khảo sát so sánh hiệu phương pháp chế biến khác với dược liệu Hà thủ ô đỏ cách ứng dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng sử dụng thiết bị đại kết hợp với phần mềm video scan, tiến hành đề tài: “Khảo sát thành phần hóa học số mẫu Hà thủ ô đỏ chế phương pháp sắc ký lớp mỏng” với mục tiêu sau: Định tính so sánh thành phần hóa học mẫu cao trước sau chế biến SKLM Bán định lượng emodin mẫu cao trước sau chế biến CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cây Hà thủ ô đỏ 1.1.1 Vị trí phân loại đặc điểm thực vật 1.1.1.1 Vị trí phân loại Cây Hà thủ ô đỏ hay gọi thủ ô, giao đằng, hợp, địa tinh, khua lình (Thái), mãn đăng tua lình (Lào-Sầm Nưa), mần đăng ón (Thổ) [15] Tên khoa học Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Tên đồng nghĩa: Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke, Polygonum multiflorum, Fallopia multiflora (Thunb.) Czerep, chi Fallopia, thuộc họ Rau răm (Polygonaceae) Hệ thống phân loại thực vật Hà thủ đỏ tóm tắt sau: Giới: Plantae Ngành: Magnoliophyta Lớp: Magnoliopsida Bộ: Malpighiales Họ: Polygonaceae Chi: Fallopia Loài: Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson 1.1.1.2 Đặc điểm thực vật học Thân thảo, sống nhiều năm, thân leo quấn, dài - m, gốc hóa gỗ; phân nhánh nhiều, nhánh vng tròn Rễ phình to thành củ, vỏ màu nâu đen Mặt ngồi thân có màu xanh tía, có vân bì khổng, mặt thân nhẵn, khơng có lơng Lá mọc cách, so le, có cuống dài, phủ lơng, bẹ chìa mỏng màu nâu nhạt, dài 3-5 mm Phiến hình tim hẹp dài 4-8 cm, rộng 2,5-5 cm, hình trứng cỡ 3-7 x 2-5 cm, mũi nhọn đỉnh, đầu hình tim, hình mũi tên, mép nguyên lượn sóng, hai mặt nhẵn khơng có lơng Lá kèm mỏng, màu nâu nhạt ơm lấy thân [4], [14] CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H End [%] 0.583 4287.7 0.583 4287.7 100.00 Total Height 4287.68 Total Area : 29712.3 User: ST va chuan Signature : area Rf H A [%] 0.593 2963.1 29712.3 100.00 Subst Name Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H End [%] 0.581 4635.4 0.581 4635.4 100.00 Total Height 4635.41 Total Area : 51468.1 User: ST va chuan Signature : Rf 0.608 area H 303.6 A [%] 51468.1 100.00 Subst Name Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H End [%] 0.573 5324.9 0.576 5366.1 100.00 Total Height 5366.12 Total Area : 59051.2 User: ST va chuan Signature : area Rf H A [%] 0.588 3956.8 59051.2 100.00 Subst Name Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H End [%] 0.083 444.0 0.084 577.4 8.02 0.161 2659.6 0.166 3067.9 42.61 0.267 282.9 0.278 695.6 9.66 0.526 1322.4 0.531 1784.2 24.78 0.576 927.7 0.579 1075.1 14.93 Total Height 7200.26 Total Area : 31478.7 User: ST va chuan Signature : area Rf H A 0.086 0.166 0.279 0.533 0.581 548.8 3067.9 636.6 1719.8 1028.2 1073.8 11674.2 5097.8 9618.8 4014.2 [%] Subst Name 3.41 37.09 16.19 30.56 12.75 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H 0.082 1933.5 0.083 1942.8 0.159 2341.6 0.166 2979.7 0.266 401.5 0.280 1408.1 0.401 1284.5 0.424 1331.2 0.533 1428.3 0.533 1428.3 0.581 2145.2 0.581 2145.2 Total Height 11235.4 Total Area : 154656 User: ST va chuan Signature : End [%] 17.29 26.52 12.53 11.85 12.71 19.09 area Rf H A 0.098 0.187 0.293 0.437 0.551 0.598 298.7 75.3 1323.3 1059.6 371.3 857.8 16851.6 42928.7 26052.4 35464.0 10542.7 22817.0 [%] Subst Name 10.90 27.76 16.85 22.93 6.82 14.75 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H 0.069 691.6 0.079 1287.5 0.140 155.2 0.167 2929.8 0.282 1296.7 0.284 1433.2 0.412 438.4 0.422 584.8 0.524 846.4 0.529 1028.8 0.573 667.4 0.581 951.3 Total Height 8215.39 Total Area : 114965 User: ST va chuan Signature : End [%] 15.67 35.66 17.44 7.12 12.52 11.58 Rf 0.097 0.185 0.298 0.422 0.542 0.586 area H 414.6 232.5 502.2 584.8 426.5 826.7 A 21809.5 54522.7 15010.9 3613.6 11642.9 8365.6 [%] Subst Name 18.97 47.43 13.06 3.14 10.13 7.28 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track Peak # Start Rf H Rf Max H 0.081 1358.9 0.081 1358.9 0.166 4290.0 0.166 4290.0 0.280 823.4 0.283 833.3 0.414 665.7 0.419 707.8 0.529 1221.8 0.529 1221.8 0.581 1546.3 0.581 1546.3 Total Height 9958.12 Total Area : 73581.2 User: ST va chuan Signature : End [%] 13.65 43.08 8.37 7.11 12.27 15.53 area Rf H A 0.100 0.186 0.290 0.419 0.541 0.586 54.6 156.0 409.0 707.8 438.8 1506.5 12817.8 38815.1 5687.0 2553.8 7583.8 6123.7 [%] Subst Name 17.42 52.75 7.73 3.47 10.31 8.32 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 10 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 10 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 10 Peak # Start Rf H Rf Max H 0.069 358.7 0.077 688.7 0.166 3578.0 0.166 3578.0 0.274 928.4 0.275 963.5 0.526 644.3 0.529 651.6 Total Height 5881.77 Total Area : 35282.5 User: ST va chuan Signature : End [%] 11.71 60.83 16.38 11.08 Rf 0.096 0.176 0.279 0.533 area H 87.8 886.7 842.0 499.9 A 9752.9 18367.0 3620.5 3542.1 [%] Subst Name 27.64 52.06 10.26 10.04 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 11 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 11 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 11 Peak # Start Rf H Rf Max H 0.082 1514.0 0.082 1514.0 0.166 1138.3 0.166 1138.3 0.279 972.4 0.280 972.7 0.407 821.3 0.417 1051.1 0.529 821.0 0.529 821.0 0.581 2156.7 0.581 2156.7 Total Height 7653.78 Total Area : 49998.3 User: ST va chuan Signature : End [%] 19.78 14.87 12.71 13.73 10.73 28.18 area Rf H A 0.104 0.179 0.294 0.422 0.533 0.586 154.0 170.6 242.4 991.0 513.8 1737.6 16899.0 4586.7 6996.2 11198.9 2535.6 7782.0 [%] Subst Name 33.80 9.17 13.99 22.40 5.07 15.56 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 12 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 12 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 12 Peak # Start Rf H Rf Max H End [%] 0.166 2872.8 0.166 2872.8 79.67 0.275 719.7 0.279 733.2 20.33 Total Height 3605.95 Total Area : 21893.5 User: ST va chuan Signature : Rf 0.184 0.283 area H 106.6 420.3 A 18172.0 3721.5 [%] Subst Name 83.00 17.00 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 13 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 13 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 13 Peak # Start Rf H Rf Max H 0.150 1412.0 0.167 2939.8 0.264 633.1 0.275 977.5 0.521 720.0 0.526 845.2 Total Height 4762.54 Total Area : 67086 User: ST va chuan Signature : End [%] 61.73 20.52 17.75 Rf 0.186 0.277 0.529 area H 157.7 945.7 679.3 A 53954.2 8432.9 4698.9 [%] Subst Name 80.43 12.57 7.00 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 14 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 14 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 14 Peak # Start Rf H Rf Max H 0.072 409.2 0.082 1187.6 0.166 2403.5 0.169 2622.5 0.268 546.9 0.283 1287.8 0.421 1349.8 0.421 1349.8 0.531 1052.3 0.531 1052.3 0.578 2780.3 0.581 2795.2 Total Height 10295.3 Total Area : 95829.4 User: ST va chuan Signature : End [%] 11.54 25.47 12.51 13.11 10.22 27.15 area Rf H A 0.082 0.186 0.293 0.438 0.536 0.591 1187.6 116.1 797.1 542.2 792.0 2205.5 6303.5 25710.7 20242.8 13879.7 3674.0 26018.7 [%] Subst Name 6.58 26.83 21.12 14.48 3.83 27.15 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 15 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Track 15 Profile height 4000 3000 2000 1000 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Rf distance down track Track 15 Peak # Start Rf H Rf Max H 0.074 529.4 0.079 722.6 0.169 1346.4 0.170 1370.9 0.278 865.0 0.283 1107.4 0.412 773.6 0.421 904.2 0.476 1033.0 0.478 1067.7 0.530 1191.5 0.531 1265.2 0.578 991.7 0.583 1209.0 Total Height 7646.87 Total Area : 61799.3 User: ST va chuan Signature : End [%] 9.45 17.93 14.48 11.82 13.96 16.55 15.81 area Rf H A 0.079 0.185 0.289 0.424 0.490 0.540 0.591 722.6 109.5 1325.7 836.2 763.6 724.8 1289.3 2329.1 10024.6 10380.8 8282.6 10245.1 8498.3 12038.8 [%] Subst Name 3.77 16.22 16.80 13.40 16.58 13.75 19.48 Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 16 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Calibration parameters Calibration method REPRODUCIBILITY Internal standard NO User: ST va chuan Signature : Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 17 CAMAG VideoScan TLC/HPTLC Evaluation Software - Version 1.02.00 - Serial No 1909D004 C AMAG LAB O R AT O R IES This heading can be changed by the user Image document data File Created by Generated on ID E:\ha_thu_o_do_thVan\vannasack\thu_emodin_1_254_1_10microlit.cpf BM.DHCT Tuesday, May 07, 2019 02:24:57 PM Calibration parameters Calibration method REPRODUCIBILITY Internal standard NO User: ST va chuan Signature : Created: Monday, May 13, 2019 04:14:14 PM ID : 1792420878 Printed: Monday, May 13, 2019 04:15:17 PM : Page 18 ... hợp với phần mềm video scan, tiến hành đề tài: Khảo sát thành phần hóa học số mẫu Hà thủ ô đỏ chế phương pháp sắc ký lớp mỏng với mục tiêu sau: Định tính so sánh thành phần hóa học mẫu cao... Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI  VANNASACK OUDOMSIN MÃ SINH VIÊN: 1401462 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ MẪU HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... 1.1 Thành phần hóa học xác định Hà thủ ô đỏ Bảng 1.2 Tập hợp phương pháp chế biến Hà thủ ô đỏ Bảng 1.3 Độ tan emodin số dung môi hữu 11 Bảng 3.1 Hàm ẩm mẫu cao chiết Hà thủ ô đỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thành phần hóa học của một số mẫu Hà thủ ô đỏ chế bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng, Khảo sát thành phần hóa học của một số mẫu Hà thủ ô đỏ chế bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn