QUY TRÌNH vẽ hộp GIẢM tốc

21 8 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:59

VADUNICAD Học AutoCAD Mechanical 13 QUY TRÌNH Bước Vẽ hộp giảm tốc Sỡ Hữu Ngay Công Thức Vẽ HỘP GIẢM TỐC Trong Ngày NGUYỄN VĂN BÉ QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Chào bạn, Văn Bé đây! Tơi khơng biết bạn lại đọc sách tôi, biết bạn người ham học hỏi khao khát tìm cho cơng thức để học tập hiệu Rất lần bạn gặp nên bạn cho vài phút để giới thiệu thân Tơi tên họ đầy đủ Nguyễn Văn Bé, sinh sống làm việc Tp HCM, công việc Kỹ sư Cơ khí Ngồi cơng việc tơi có nghề tay trái kinh doanh Tơi Founder HỌC VIỆN AUTOCAD ONLINE nơi chia kiến thức AutoCAD Mechanical VADUNI.COM trang chia kiến thức Cơ khí thực chiến cho sinh viên Bạn biết không chuyên gia hay nhà đào tạo cả, tơi người bình thường bạn thơi, tơi có trải nghiệm thực tế (có thể nhiều bạn hơn) cộng với niềm đam mê chia sẻ kiến thức đến cho người nên hôm bạn duyên gặp Hãy xem người bạn trao dồi học tập để tiến Liên hệ với tôi: Youtube: https://goo.gl/T5ytCC Facebook: Email: mecadpro@gmail.com Website: www.vaduni.com VÌ SAO TƠI VIẾT QUYỂN SÁCH NÀY Tơi giống bạn, cậu sinh viên nên biết sống đời sinh viên Tôi giống bạn, tìm tiềm kiếm tài liệu khắp nơi làm đồ án, nên biết vất vả đến Nhưng nhờ lần tự tiềm kiếm tự học tập nên hôm cos để chia sẻ cho bạn Đùa thôi, không muốn bạn phải nhiều thời gian để tự học kỹ Tơi biết cảm giác này, nên tơi định phải làm để giúp bạn, để bạn khơng giống tơi lúc trước, tự mài mò Và lý bạn có tay sách Thay bạn tự ngồi suy nghĩ, tơi đường cho bạn, việc lại bạn đơn giản cần độc hết sách áp dụng Tôi liệt kê chi tiết bước bạn phải làm để vẽ HỘP GIẢM TỐC, nên việc bạn bạn hoàn thành ngày hồn tồn bình thường Nào bắt tay QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC QUY TRÌNH VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 1: TỔNG HỢP LẠI TẤT CẢ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHẦN THUYẾT MINH THÀNH NHỮNG BẢNG SỐ LIỆU CỤ THỂ Vì cần phải tổng hợp lại tất số liệu này, trình vẽ bạn vừa vẽ vừa tra số liệu từ thuyết minh nhiều thời gian cơng sức Do việc tổng hợp lại tất số liệu thành bảng từ đến trang giúp bạn tiết kiệm thời gian Dưới tất bảng số liệu mà bạn tổng hợp lại trước vẽ hộp giảm tốc Bảng 1.1 Bảng phân phối tỉ số truyền cơng suất Thơng số I n (vòng/phút) N (kW) Mooment xoắn Mx (N.mm) Trục động Trục Trục Trục 3,15 3.47 3.47 1450 460,3 132,7 38,2 3,30 3,14 3,03 2,92 21734,5 65146 218059,5 730000 Trục tang 38,2 2,90 725000 Bảng 1.2 Bảng thông số truyền cấp chậm Moodun m Số bánh nhỏ Z1 Số bánh lớn Z2 Đường kính vòng chia bánh nhỏ D1 Đường kính vòng chia bánh lớn D2 Khoảng cách trục A Chiều rộng bảnh Đường kính vòng đỉnh bánh nhỏ De1 Đường kính vòng đỉnh bánh lơn De2 Đường kính vòng chân bánh nhỏ De1 Đường kính vòng chân bánh lớn De2 34 118 102 354 228 92 108 360 94,5 346,5 Bảng 1.3 Bảng thông số truyền cấp nhanh Moodun m Góc nghiêng β Số bánh nhỏ Z1 Số bánh lớn Z2 Đường kính vòng chia bánh nhỏ D1 Đường kính vòng chia bánh nhỏ D2 Khoảng cách trục A 13º10 33 115 102 354 228 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Bảng 1.4 Bảng thông số truyền bánh răg nón Bảng 1.5: Bảng kích thước trục THƠNG SỐ Đường kính trục lắp bánh Đường kính trục lắp ổ lăn Trục Trục Trục D1 = 32mm D2 = 45mm D3 = 55mm d1 = 30mm d2 = 35mm d3 = 50mm Bảng 1.6 Bảng kích thước then THƠNG SỐ Trục Trục Trục b h 10mm 8mm 14mm 9mm 16mm 10mm t 4,5mm 5mm 5mm t1 3,6mm 4,1mm 5,1mm k l 4,2mm 60mm 5mm 60mm 6,8mm 60mm QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Bảng 1.7: Bảng kích thước phần tử cấu tạo vỏ hộp Tên gọi Công thức Giá trị (mm) Chiều dày: - Thân hộp δ δ = 0,03.aw + > 6mm - Nắp hộp δ1 δ1 = 0,9.δ δ = 10 δ1 = Gân tăng cứng: - Chiều dày e e = (0,8 ÷ 1).δ - Chiều cao h h < 58mm - Độ dốc khoảng 2o e=9 h = 40mm Đường kính: - Bulông d1 d1 > 0,04.aw + 10 > 12mm - Bulơng cảnh ổ d2 d2 = (0,7 ÷ 0,8).d1 - Bulơng ghép bích nắp thân d3 d3 = (0,8 ÷ 0,9).d2 - Vít ghép nắp ổ d4 d4 = (0,6 ÷ 0,7).d2 - Vít ghép nửa nắp cửa thăm d5 d5 = (0,5 ÷ 0,6).d2 d1 = 20 d2 = 16 d3 = 12 d4 = (tăng số lượng vít) d5 = Mặt bích ghép nắp thân: - Chiều dày bích thân hộp S3 S3 = (1,4 ÷ 1,8).d3 - Chiều dày bích nắp hộp S4 S4 = (0,9 ÷ 1).S3 - Bề rộng bích nắp thân K3 K3 ≈ K2 – (3 ÷ 5) S3 = 21 S4 = 21 K3 = 46 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Kích thước gối trục: - Chọn kích thước tiêu chuẩn: Trục 1: D = 72, D2 = 90, D3 = 115 D4 = 22, h = 8, Z = 4, d4 = M6 Trục 2: D = 80, D2 = 100, D3 = 125, D4 = 26, h = 8, Z = 4, d4 = M6 Trục 3: D = 90, D2 = 110, D3 = 135, D4 = 42, h = 8, Z = 4, d4 = M6 - Tâm lỗ bulông cạnh ổ E2 C (k khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ) Bề rông mặt ghép bulông cạnh ổ K2 - Chiều cao h Mặt đế hộp - Chiều dày: khơng có phần lồi S1 - Khi có phần lồi: Dd, S1 S2 - Bề rộng mặt đế hộp, K1 q Khe hở chi tiết: - Giữa bánh thành hộp - Giữa đỉnh bánh lớn đáy hộp - Giữa mặt bên bánh với Số lượng bulông Z E2 ≈ 1,6.d2 C ≈ D3/2 (k ≥ 1,2.d2) R2 ≈ 1,3.d2 E2 = 26 C = 40 k = 20 R2 = 21 K2 = E2 + R2 + (3 ÷ 5) h xác định theo kết cấu, phụ thuộc vào tâm lỗ bulơng kích thước mặt tựa K2 = 50 S1 = (1,3 ÷ 1,5).d1 Dd xác định theo đường kính dao kht S1 = (1,4 ÷ 1,7).d1 S2 = (1 ÷ 1,1).d1 K1 ≈ 3.d1 q ≥ K1 + 2.δ S1 = 26 Δ ≥ (1 ÷ 1,2).δ Δ1 ≥ (3 ÷ 5).δ phụ thuộc loại hộp giảm tốc, lượng dầu bôi trơn hộp Δ≥δ Z = (L + B)/(200 ÷ 300) (L, B chiều dài chiều rộng hộp) Δ = 10 Δ1 = 40 S1 = 30 S2 = 20 K1 = 60 q = 80 Δ = 10 3,11 ≤ Z ≤ 4,67 Chọn Z = QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Bảng 1.8 Bảng dung sai lắp ghép Kiểu lắp Ổ lăn – trục Vỏ hộp – ổ lăn Trục Dung sai Kiểu lắp (μm) + 15 Ø30k6 +2 +9 Ø72k6 -21 + 25 Bánh – trục Ø32 𝐻7 𝑘6 + 18 +2 Bánh đai – trục Ø28 𝐻7 𝑘6 Trục Dung sai Kiểu lắp (μm) + 18 Ø35k6 +2 +9 Ø80K7 – 21 + 25 𝐻7 Ø45 𝑘6 + 18 +2 + 25 𝐻7 Ø45 𝑘6 + 18 +2 Trục Dung sai Kiểu lắp (μm) + 18 Ø50k6 +2 + 10 Ø90K7 – 25 + 30 Ø55 𝐻7 𝑘6 + 21 +2 + 21 + 18 +2 BƯỚC 2: TỔNG HỢP LẠI TẤT CẢ CÁC SƠ ĐỒ TÍNH TRỤC Tiếp theo bạn cần phải tổng hợp lại tất sơ đồ tính tốn trực thuyết minh, mục đích giúp cho bạn kiểm sốt chuổi kích thước tốt tiết kiệm nhiều thời gian trình vẽ Hình 2.1: Sơ đồ trục QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Hình 2.2: Sơ đồ trục Hình 2.3: Sơ đồ trục Các thông số khác: - Khoảng cách từ thành hộp đến mặt bên ổ lăn: k2= 10 mm Khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay hộp đến nắp ổ: k3= 10 mm Khe hở bánh thành hộp:k2= 10 mm Khoảng cách giũa chi tiết quay: k1= 10 mm Chiều rộng ổ: B = ? mm Chiều cao nắp đầu bulông: hn= ? mm Chiều rộng bánh đai: C = ? mm Chiều rộng bánh : D = ? mm Chiều dài mayo khớp nối: L = 2.d = 2.35= ? mm QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 3: VẼ CÁC BỘ TRUYỀN CẤP NHANH VÀ CẤP CHẶM Ở bước bạn vẽ truyền bánh trụ truyền bánh nón (Nếu có) Sau lắp chúng lại thành cụm với ( dùng lệnh Block để kháo truyền lại) Nếu bạn dùng phần mềm AutoCAD Mechanical việc vẽ truyền bánh nhanh chóng, bạn cần vài phút để vẽ Còn bạn sử dụng phần mềm AutoCAD thường bạn sử dụng vẽ bánh mẫu Link Download file CAD: http://vnurl.net/CHAADKeb7GV Ví dụ: Bộ truyền bánh cấp nhanh QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Ví dụ: Bộ truyền bánh cấp chậm Ví dụ: Bộ truyền bánh nón BƯỚC 4: LẮP GHÉP CÁC BỘ TRUYỀN THEO SƠ ĐỒ TRỤC Sau bạn vẽ xong tất truyền lắp ghép chúng thành cụm lại với tiếp tục qua bước Trong bước bạn lắp truyền lại với theo sơ đồ tính tốn trục (Theo kích thước bạn tính tốn sơ đồ) Bước quan trọng, bạn phải làm thật cẩn thận chi tiết, thơng số kích thước phải xác với Có số truyền hợp bạn lắp ghép truyền lại theo sơ đồ tính tốn trục mà thấy chưa hộp lý trọng q trình tính tốn bạn tính nhầm phần đó, quay xem thật kỹ lần Phải đảm bảo thơng số mà bạn vừa tính bước điều bạn tự làm COPPY từ người khác Vì tơi lại liệt kê đến phần này? Vì có số bạn thật COPPY người khác để y chang bạn khơng hiểu ý nghĩa thật số gì, vẽ Nên việc bạn phải nắm thật vững kiến thức trên, giúp cho bạn tiết kiệm thời gian nhiều giúp cho bạn vượt qua mơn đồ án bạn bảo vệ Đó số ý muốn chia sẻ với bạn trước bạn thực bước Để hiểu rõ bạn xem ví dụ bên QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Hình 4: Lắp ghép truyền theo sơ đồ tính tốn trục Sau bạn lắp ghép ghép truyền lại với giống hình tất kích thước tính tốn so với vẽ bạn sang bước BƯỚC 5: THIẾT KẾ TRỤC Khi bạn lắp ghép truyền lại với xong bắt đầu thiết kế kết cấu cho trục Việc bạn xem lại tất kích thước liên quan đến trục mà bạn tổng hợp lại bước số 1, đến bạn biết lý bạn cần phải tổng hợp lại tất số liệu chưa? Sau bạn xem lại tất số liệu kiểm tra lại lần nữa, xác bắt tay vào thiết kế trục cho vẽ Việc thiết kế đơn giản bạn xem ví dụ bên để hiểu rõ kết cấu trục Hình 5: Thiết kế trục 10 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 6: LẮP Ổ LĂN & VẼ SƠ BỘ THÂN HỘP Sau bạn thiết kế xong kết cấu trục sang bước ổ lăn vào trục Trước làm việc bạn tổng hợp lại tất số liệu ổ lăn mà bạn tính thuyết minh thành bảng Việc giúp cho bạn tiết kiệm nhiều thời gian Bảng 6: Thơng số ổ lăn THƠNG SỐ Trục Trục Trục d(mm) D(mm) 30 35 50 72 80 90 C(kN) C0(kN) B(mm) Kí hiệu 40 48.1 27.5 29.9 35.3 20.2 20.75 22.75 20 7306 7307 210 Tiếp theo vẽ tiếp bạc chắn dầu, bạn xem kích thước vẽ mẫu Đây chi tiết nhỏ có vỏ đấy, có nhiều bạn khơng biết vẽ bạc chắn dầu thường hay vẽ sai phần Do vẽ mẫu cho bạn, bạn cần Download sử dụng thơi, tuyệt vời khơng Hình 6.1: Bạc chắn dầu Kế tiếp, bạn xem lại bảng thống kê số liệu bước số để xem lại số liệu thân hộp để chuẩn bị cho bước Sau bạn xem lại xong bảng số liệu xác định thông số thân hộp bắt đầu vẽ sơ phần thân hộp Sau bạn tiếp tục lắp ổ lăn vào trục (nếu bạn dùng phần mềm AutoCAD Mechanical việc lấy ổ lăn thư viện nhanh, bạn dùng AutoCAD thường bạn tải thư viện ổ lăn để sử dụng) Khí lắp ổ lăn bạn ý lắp chiều ( ổ bi đỡ chặn) tâm ổ Sau lắp bạc chắn dầu vào trục hiệu chỉnh lại kích thước cho phù hợp (do vẽ Block nên chỉnh sữa lại bạn phải phá Block tạo Block mới) Đây thủ thuật hay mà người chia sẻ cho bạn 11 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Hình 6.2: Bản vẽ sơ thân hộp BƯỚC 7: LẮP NẮP Ổ LĂN & VẼ BULONG CẠNH Ổ Trong bước chia sẻ cho bạn cách vẽ nắp ổ số kích thước liên quan khác để giúp bạn vẽ bu lông cạnh ổ Ở phần có số bạn khơng để ý thường vẽ sai nhiều, bạn vẽ đến bước phải chuẩn bị số liệu thật xác hiểu rõ ý nghĩa từ số liệu đó, khơng bạn dễ bị sai Có số số liệu quan trọng sau: E2 = 26: Khoảng cách từ tâm bulong cạnh ổ đến thành hộp (Khơng tính chiều dày hộp) k ≥ 1,2.d2 = 20: Là khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ K2 = E2 + R2 + (3 ÷ 5) = 50: Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ C ≈ D3/2 = 40 Các thơng số nắp ổ ống lót: Có loại nắp ổ: Nắp ổ kín nắp ổ thủng trục xuyên qua Chiều dài mặt trụ định tâm thường lấy từ – mm Các kích thước nắp ổ bạn xem lại bảng 1.7 Ống lót: Dùng để lắp ổ lăn, dùng hộp giảm tốc CÔN –TRỤ, chiều dày ống δ = C.D (D: đường kính ống lót, C: Hệ số phụ thuộc đường kính lỗ) 12 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Bảng 7: Hệ số chiều dày ống lót D (mm) 20 ÷ 50 50 ÷ 80 80 ÷ 120 120 ÷ 170 C 0.15 ÷ 0.2 0.12 ÷ 0.15 0.1 ÷ 0.12 0.08 ÷ 0.1 Chiều dày: δ = ÷ Các kích thước lại ống lót bạn tham khảo sách “Tính tốn hệ dẫn động khí tập – trang 44” Hình 7.1: Bản vẽ ống lót Hình 7.2: Bản vẽ nắp ổ 13 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Hình 7.3: Bản vẽ lắp nắp ổ & Bulong cạnh ổ BƯỚC 8: VẼ SƠ BỘ HÌNH CHIẾU ĐỨNG Sau bạn vẽ hình chiếu hình 7.3 sang bước thứ Ở bước bắt đầu vẽ sơ hình chiếu đứng từ việc dóng đường dóng từ hình chiếu Cách giúp bạn vẽ nhanh xác, bạn sử dụng lệnh Xline hay chức vẽ đường dóng AutoCAD Mechanical để làm việc Hình 8.1: Bản vẽ sơ hình chiếu đứng 14 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC Tiếp theo, vẽ tiếp nắp thăm, lưới lọc dầu Bulong vòng (vòng móc) Tới bạn xem lại kích thước nắp thăm mà bạn tính thuyết minh tổng hộp chúng thành bảng Bảng 8.1: Kích thước nắp thăm A 150 B 100 A1 190 B1 140 C 75 C1 - K 120 R 12 Vít M8 x 22 Số lượng Kích thước vòng móc Chiều dày vòng móc: s = (2 ÷ 3).δ = 30 (mm) Đường kính lỗ: d= (3 ÷ 4).δ = 35 (mm) Hình 8.2: Bản vẽ vòng móc Tiếp tục lắp que thăm dầu nút tháo dầu cho hình chiếu đứng ln Các kích thước nút tháo dầu que thăm dầu bạn tham khảo sách Còn tơi vẽ cho bạn vẽ mẫu, bạn cần Download file vẽ sử dụng Rất tuyệt vời khơng nào! Hình 8.3: Bản vẽ sơ hình chiếu sau lắp nắp thăm 15 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 9: VẼ SƠ BỘ HÌNH CẠNH Trong bước này, thực chức vẽ hình chiếu thức AutoCAD Mechanical, tính giúp cho bạn vẽ hình chiếu cạnh nhanh Còn bạn sử dụng AutoCAD thường bạn phải vẽ thủ cơng, việc làm bạn tốn nhiều thời gian Do đó, từ đầu nhắc, nhắc lại bạn học Cơ khí bạn phải sử dụng AutoCAD Mechanical phải sử dụng thành thạo phần mềm này, việc bắt buộc bạn muốn kỹ tốc độ vẽ nần lên Level Hình 9.1: Tính vẽ đường dóng AutoCAD Mechanical Hình 9.2: Bản vẽ sơ hình chiếu cạnh 16 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 10: HỒN THÀNH HÌNH CHIẾU ĐỨNG Khi bạn vẽ xong hình chiếu đứng, lúc bạn lại dùng chức vẽ đường dóng AutoCAD Mechanical để dóng ngược lại từ hình chiếu cạnh Bên cạnh lúc bạn xem lại chế độ bôi trơn hộp giảm tốc mình, có thông số mức dầu cao mức dầu thấp Tùy vào trường hộp thơng số khác có nhiều cách tính tốn khác Có trường hợp bạn phải dùng bánh phụ để bơi trơn cho hộp giảm tốc Do đó, phần quan trọng việc thiết kế hộp giảm tốc Bạn xem lại phần lý thuyết trang 97 sách “Tính tốn hệ dẫn động khí tập 2” Và phần phần bạn để ý đến cách vẽ nút tháo dầu, xem kết cấu tháo hết mức dầu hộp giảm tốc hay không? Đây câu hỏi mà bạn gặp lúc phản biện đồ án Bạn tham khảo vẽ mấu Hình 10: Bản vẽ hình chiếu đứng hồn chỉnh Như bạn hồn thành xong hình chiếu đứng rồi, ăn mừng chiến thắng Hãy tự thưởng cho ly Café sau bao ngày cố gắng đi, nghĩ điều cho bạn đấy, lấy lượng để hồn thành nốt phần lại Đến bạn thấy tuyệt vờ chưa? Còn sung sướng có người đường cho bạn bước này, bạn thấy ngồi chẵng có làm vây đâu Hãy cảm ơn tiềm thức đưa bạn đến với sách 17 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 11: HỒN THÀNH HÌNH CHIẾU BẰNG Đây bước dễ rồi, bạn cần dùng tính vẽ đường dóng giống thơi Bây bạn cần lắp bulong nắp ổ vào xong Bạn tham khảo vẽ mẫu đây: Hình 11: Bản vẽ hình chiếu hồn chỉnh Đến đã hồn thành xong hình chiếu hộp giảm tốc rồi, tuyệt vời không nào, khoan bước hồn tất Đó đánh số thứ tự vào ghi kích thước cho hộp giảm tốc mình, hướng dẫn cho bạn cách đánh số thứ tự động ghi kích thước tự động phần mềm AutoCAD Mechanical Bạn WOW biết đến tính này, bạn khơng dùng AutoCAD Mechanical tiếc Tính giúp cho bạn tăng tốc độ khoảng lần so với cách thông thường, bạn tiết kiệm đống thời gian Không để bạn phải chờ lâu nữa, bạn xem thứ tự bước 18 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 12: GHI KÍCH THƯỚC CHO BẢN VẼ LẮP Chúng ta sử dụng tính ghi kích thước dung sai phần mềm AutoCAD Mechanical Đây tính tuyệt vời có phần mềm AutoCAd Mechanical có, Nó giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian cơng sức, bạn sử dụng phần mềm AutoCAD thường bắt buộc bạn phải dùng hộp thoại Propertise để chỉnh sửa lại Dim thiết lập cho Dimsytle để làm việc Tôi nhắc nhắc lại, bạn học Cơ Khí bạn sPhải biết dụng AutoCAD Mechanical Chú ý: Kích thước ghi bảng vẽ lắp kích thước bao kích thước dung sai, kích thước chi tiết khơng ghi vẽ lắp Hình 12: Ghi kích thước dung sai lắp ghép cho hình chiếu 19 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 13: ĐÁNH SỐ THỨ TỰ VÀ TẠO BẢNG KÊ Đây bước cuối quy trình 13 bước vẽ hộp giảm tốc Đây bước quan trọng bạn phải bố trí vẽ vào khung tên A0, có nhiều trường hợp bạn khơng thể để hình chiếu vào khung tên với tỉ lệ 1:1 được, nguyên nhân vẽ bạn q lớn Để xử lý trường hợp có hai cách: + Cách 1: Scale vẽ nhỏ lại với tỉ lệ 1:2 giữ nguyên khổ giấy + Cách 2: Scale khung tên lên tỉ lệ 2:1 giữ nguyên vẽ Đây cách biến hình dùng phổ biến nhất, cách có ưu nhược điểm riêng Nhưng theo kinh nghiệm tơi bạn nên Scale khung tên lên tỉ lệ 2:1 in với tỉ lệ 1:2 Cách đơn giản, sai số Tôi khuyên bạn nên chọn cách muốn bố trí vẽ Vấn để đánh số thứ tự cho vẽ Nếu bạn dùng phần mềm AutoCAD thường phần cực nhất, bạn phải đánh số thứ tự thủ cơng tồn bộ, làm nhiều thời gian công sức, dễ bị sai Nhưng có tin vui cho bạn lá, bạn dùng AutoCAD Mechanical bạn khơng cần lo đến vấn đề Bạn cần chưa đến phút bạn đánh xong số thứ tự cho vẽ Dù bạn có tin hay khơng xảy Trong AutoCAd Mechanical tích hộp sẵn cho bạn cơng cụ đánh số thứ tự tự động nên nhanh, bên cạnh hỗ trợ thêm bảng kê tự động nữa, q tuyệt lời ln Bạn dễ dàng tủy chỉnh bảng tên ký hiệu số thứ tự TCVN Tất chuẩn bị cho bạn hết, việc lại bạn học áp dụng thơi Bây việc bạn in vẽ để báo cáo CHÚ Ý: Trước kết thúc Ebook tơi có số q muốn tặng cho bạn, bạn có thích nhận q khơng? Đó là: Khóa Học Khai Triển Hộp Giảm Cơn Trụ Trong Ngày ( Trị giá 400K) Link TẠI ĐÂY: https://goo.gl/hfeVz5 Còn tơi có q muốn dành tặng cho bạn, Khóa Học “LÀM CHỦ AUTOCAD MECHANICAL TRONG 10 GIỜ” với 199k Khóa học khơng giúp bạn có kiến thức để vẽ HỘP GIẢM TỐC dễ dàng mà giúp bạn ứng dụng vào cơng việc Nhận quà TẠI ĐÂY: https://www.vaduni.com/tu-hoc-autocad-mechanical-a-z 20 ... chi tiết bước bạn phải làm để vẽ HỘP GIẢM TỐC, nên việc bạn bạn hồn thành ngày hồn tồn bình thường Nào bắt tay QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC QUY TRÌNH VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 1: TỔNG HỢP LẠI TẤT... ghi vẽ lắp Hình 12: Ghi kích thước dung sai lắp ghép cho hình chiếu 19 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 13: ĐÁNH SỐ THỨ TỰ VÀ TẠO BẢNG KÊ Đây bước cuối quy trình 13 bước vẽ hộp giảm tốc. .. kỹ tốc độ vẽ nần lên Level Hình 9.1: Tính vẽ đường dóng AutoCAD Mechanical Hình 9.2: Bản vẽ sơ hình chiếu cạnh 16 QUY TRÌNH 13 BƯỚC VẼ HỘP GIẢM TỐC BƯỚC 10: HỒN THÀNH HÌNH CHIẾU ĐỨNG Khi bạn vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH vẽ hộp GIẢM tốc, QUY TRÌNH vẽ hộp GIẢM tốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn