Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:46

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP MÔN VẬT LÝ KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Nêu hệ thức liên hệ khối lượng lượng vật ? P = 10.m 2/ Áp dụng đổi đơn vị sau : m = 350g => P = ………………N? 3,5 P = 1250N => m = ………………kg? 125 TaiLieu.VN Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đúc cột sắt nguyên chất, khối lượng lên đến gần 10 Làm để “cân” cột TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG I KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 Khối lượng riêng Cách C1 Ta có 0.9m = 900dm C1 Hãy chọn phương án xác3 định cộtkhác sắt ở:Ấn Độ : A Cưa cột sắt thành đoạn nhỏ, đem cân đoạn Ta có 1mrồi nặng 7800kg, 0.9m3 nặng: Khối lượng cột B Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối ? Biết khối 0.9 lượng x 7800của = 7020kg 900lượng x 7.8của = 7020kg 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối cột Để giúp em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau : Sau đo chu vi chiều cao cột, người ta tính thể tích cột vào khoảng 0.9m3 Mặt khác, người ta cân cho biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7.8kg Em xác định khối luợng cột TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG I KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 Khối lượng riêng Khối lượng 1m3 chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kílơgam mét khối, kí hiệu : kg/m TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT Chất rắn Khối lượng riêng ( kg/m3) Chất lỏng Khối lượng riêng ( kg/m3) Chì 11.300 Thuỷ ngân 13.600 Sắt 7.800 Nước 1.000 Nhôm 2.700 Étxăng 700 Đá (khoảng) 2.600 Dầu hoả (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1.200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2 Khối lượng củalượng khối đá Hãy tính khối khối đá Biết khối3 đá tích 2600kg/m x 0.5m = 1300kg 0.5m3 C3 Hãy tìm chữ khung để điền vào cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng : m TaiLieu.VN = D x V -Khối lượng riêng : D (kg/m3) -Khối lượng : m (kg ) - Thể tích : V ( m3 ) Hãy trả lời câu hỏi sau : GHI NHỚ Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích ( 1m3) chất đó: D = m/V  Đơn vị khối lượng riêng: kg/m3  TaiLieu.VN 1/ Khối lượng riêng chất xác đinh ? 2/ Đơn vị khối lượng riêng ? Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG II VẬN DỤNG Bài Hãy tính khốichiếc lượng củasắt C6 1: Khối lượng dầm dầm sắt tích 40dm3 m=D.V = 7800kg/m3 0.04m3 = 312kg TaiLieu.VN Bài tập Một hộp sữa ơng thọ có khối lượng 397g tích 320cm3 Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 GiẢI Khối lượng riêng sữa Cho biết: m = 397g =0.397kg V = 320cm =0.00032m3 D = ? Kg/m3 TaiLieu.VN Áp dụng công thức D = m/V = 0.397/ 0.00032 =1240kg/m3 ... khối lượng 7.8kg Em xác định khối luợng cột TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG I KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 Khối lượng riêng Khối. .. chất, khối lượng lên đến gần 10 Làm để “cân” cột TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG I KHỐI LƯỢNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 Khối lượng riêng. .. 790 TaiLieu.VN Tiết 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRONG LƯỢNG RIÊNG Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2 Khối lượng củalượng khối đá Hãy tính khối khối đá Biết khối3 đá tích 260 0kg/m x 0.5m = 1300kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn