Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:45

BÀI GIẢNG VẬT LÝ BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập : Một vật làm sắt tích 10m3 a) Tính khối lượng vật b) Tính trọng lượng vật Khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 10m3 sắt có trọng lượng 780000 N 780000 1m3 sắt có trọng lượng : ……… ( N) 78000  N  10 10m V m33 chất sắt có trọng lượng 780000 P (N)N P 780000 1m3 chất sắt có trọng lượng : ……… ( N) 78000  N  V 10 � Trọng lượng riêng chất ( kí hiệu : d ) < P > d  = V C1 : Nghiên cứu SGK cho biết : Trọng lượng riêng chất ? Đơn vị đo trọng lượng riêng ? C2 : Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : Trọng lượng riêng Nhôm 27000 N/m3 Vậy : 1m3 Nhơm có ………… trọng lượng : ………… (N) 27000 C3 : Nói : “ trọng lượng riêng Thủy ngân 136000 N/m3 “ Vậy ta hiểu ý nghĩa câu nói ? C4 : Chọn từ thích hợp khung điền vào chỗ trống : trọng lượng (N) P  d V P d V thể tích (m3) P V  trọng lượng riêng d (N/m3) �d : � � ��P : � V : � P d V C5 : Hãy xác định trọng lượng riêng chất làm cân Dụng cụ gồm : Lực kế Dây Máy tính Bình chia độ 50 ml nước Quả cân BT1 : Quan sát hình vẽ tìm từ thích hợp khung điền vào chỗ trống Hình b trọng lượng thể tích bình chia độ lực kế Hình a : Đo ………………… …………… Hình a Hình b : Đo ………………… ……………………… PHIẾU HỌC TẬP Trọng lượng vật : P = ……… (N) Thể tích vật : V = …………(ml) = ………………(m3) 3.Trọng lượng riêng chất làm vật là: P d     N / m  V P 10m 10 DV  d  V V V � d  10 D BT2 : Tra bảng khối lượng riêng SGK điền vào chỗ trống theo yêu cầu : Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Trọng lượng riêng (N/m3) Chì 11300 113000 Sắt 7800 78000 Nước 1000 10000 Dầu hỏa ( Khoảng ) 800 ( Khoảng ) 8000 GHI NHỚ -Trọng lượng 1m3 chất gọi trọng lượng riêng chất - Cơng thức tính trọng lượng riêng : P d V - Công thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng chất d  10 D BT3 : Một tạ làm chì tích 80 dm3 Tính : a) Khối lượng tạ b) Trọng lượng tạ c) Trọng lượng riêng tạ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc ghi nhớ sgk - Làm tập SBT - Đọc thêm phần : “ em chưa biết “ - Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho sau ...KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập : Một vật làm sắt tích 10m3 a) Tính khối lượng vật b) Tính trọng lượng vật Khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 10m3 sắt có trọng lượng 780000 N 780000 1m3 sắt có trọng lượng :... trọng lượng riêng : P d V - Cơng thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng chất d  10 D BT3 : Một tạ làm chì tích 80 dm3 Tính : a) Khối lượng tạ b) Trọng lượng tạ c) Trọng lượng riêng tạ... 3.Trọng lượng riêng chất làm vật là: P d     N / m  V P 10m 10 DV  d  V V V � d  10 D BT2 : Tra bảng khối lượng riêng SGK điền vào chỗ trống theo yêu cầu : Chất Khối lượng riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn