Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

16 5 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:45

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NHIỆT LIỆT CHÀO ĐĨN MƠN VẬT LÝ CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ KHỐITH LƯỢNG RIÊNGĂM LỚP TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Kiểm tra HS 1: Để đo lực ta dùng dụng cụ đo nào? Nêu nguyên tắc cấu tạo dụng cụ đó? Trả lời: Để đo lực ta dùng lực kế Lực kế có cấu tạo gồm lò xo, kim thị, bảng chia độ HS2: Chữa 10.3 Đánh dấu X vào ý câu sau: Khi cân túi đường cân đồng hồ ( H10.2) a) - Cân trọng lượng túi đường X - Cân khối lượng túi đường b) - Trọng lượng túi đường làm quay kim cân - Khối lượng túi đường làm quay kim cân TaiLieu.VN X Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ XƯA, NGƯỜI TA ĐÃ ĐÚC ĐƯỢC CÁI CỘT SẮT NGUYÊN CHẤT, CÓ KHỐI LƯỢNG ĐẾN GẦN 10 TẤN LÀM THẾ NÀO ĐỂ “ CÂN “ ĐƯỢC CHIẾC CỘT ĐÓ Bài 11 Tiết 12: Khối lượng riêng- Trọng lượng riêng TaiLieu.VN I/ Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng - C1 Câu 1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn Độ: A Cưa cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ đem cân đoạn B Tìm cách đo thể tích cột xem mét khối, biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột TaiLieu.VN Khối lượng riêng Trả lời: Tính: dm = 0,001 m có khối lượng 7,8 Kg Vậy m3 sắt nguyên chất có khối lượng 7800 kg 3 V = 0,9 m3 sắt nguyên chất có khối lượng 7020 Kg TaiLieu.VN - Khối lượng cột sắt ấn Độ 7020 Kg - 7800 Kg m3 sắt gọi khối lượng riêng sắt - Khối lượng riêng chất gì? a) Định nghĩa: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất b) Đơn vị: Kilơgam mét khối (Kí hiệu: Kg/m3) - Đơn vị khối lượng riêng gì? TaiLieu.VN Chất Khối Chất rắn lượng lỏng riêng ( kg/m3) Khối lượng riêng (kg/m3) Bảng khối lượng riêng số chất (SGK - tr 37) - Nói khối lượng riêng nhơm 2700 Kg/m3 nghĩa gì? Trả lời: m3 nhơm có khối lượng 2700 kg Chì Sắt 11300 7800 Thủy ngân Nước 13600 1000 - Qua bảng Khối lượng riêng số chất em có nhận xét gì? Trả lời: Cùng thể tích, V= 1m3, chất khác có khối lượng riêng khác Nhô m 2700 Ét xăng 700 Đá Khoảng 2600 Dầu hỏa Khoảng 800 Gạo Khoảng 1200 Dầu ăn Khoảng 800 Gỗ tốt Khoảng Rượu Khoảng 800 , cồn 790 TaiLieu.VN Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng • C2 Lời giải: C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5 m3 Dựa vào bảng khối lượng riêng ta có: 1m3 đá có khối lượng 0,5m3đá có khối lượng -Vậy muốn biết khối lượng vật có thiết phảI cân khơng? - Nếu không cần cân ta phảI làm nào? Trả lời: 2600kg 1300kg Ta dựa vào khối lượng riêng thể tích vật TaiLieu.VN Khối lượng khối đá tích 0,5 m3 là: 2600Kg/m3 x o,5m3 = 1300kg - C3: Hãy tìm chữ khung để điền vào ô công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng - C3 - Khối lượng riêng : D ( Kg/m3) - Khối lượng : m (kg) Dựa vào cơng thức - Thể tích : V (m3) m = D x V , rút cơng thức tính D V m = D Ta có + D = m/V + V = m/D TaiLieu.VN x V II/ Trọng lượng riêng Định nghĩa - Trọng lượng riêng gì? - Trọng lượng riêng chất xác định trọng lượng đơn vị thể tích ( 1m3) chất Đơn vị: Niutơn mét khối - ( Kí hiệu N/m3) Đơn vị trọng lượng riêng? C4: Chọn từ khung điền vào chỗ trống: Công thức: - C4: d = P /V đó: d (1) P (2) V (3) - trọng lực ( N) - thể tích (m3) - trọng lượng riêng ( N/m3) TaiLieu.VN Xây dựng công thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng Nêu công thức liên hệ trọng lượng khối lượng nào? P = m x 10 Em tìm công thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng khơng? Ta có: d = P/V mà P = m x 10 m=DxV Công thức: d = 10 x D Trong đó: Vậy d = 10 x D - d trọng lượng riêng ( N/m3) - D khối lượng riêng ( kg/m3) TaiLieu.VN III/ Xác định trọng lượng riêng chất - C5 • C5: Xác định trọng lượng riêng chất làm cân Dựa vào công thức d=P/V Xác định trọng lượng cân dụng cụ nào? Trả lời: + Dùng lực kế đo trọng lượng vật + Dùng bình chia độ đo thể tích vật Xác định thể tích cân dụng cụ nào? + áp dụng cơng thức d=P/V để tính d ? TaiLieu.VN IV/ Vận dụng - C6: - Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40 dm3 C6: Tóm tắt V = 40 dm3 = 0,04 m3 D = 7800 kg/m3 m=? P=? Lời giải: - Khối lượng dầm sắt là: - Khối lượng dầm sắt tính theo cơng thức nào? Thay số vào tính kết m=DxV = 7800 x 0,04 = 312 (kg) - Trọng lượng dầm sắt là: - Trọng lượng dầm sắt tính theo cơng thức nào? Thay giá trị tính kết TaiLieu.VN P = m x 10 = 312 x 10 = 3120 (N) Đáp số: 310 Kg ; 3120 N • C7: Mỗi nhóm học sinh hòa 50 gam muối ăn vào 0,5 lít nước đo khối lượng riêng nước muối Gợi ý: Viết cơng thức tính khối lượng riêng D=m/V + Dùng cân đo khối lượng 50g muối ăn + Dùng cân đo khối lượng tổng cộng 50 g muối ăn hòa lần 0,5 lít nước + Dùng bình chia độ đo thể tích hỗn hợp nước muối + Thay giá trị vào cơng thức D=m/V tính kết TaiLieu.VN • C7: GHI NHỚ ( TR 38) - Khối lượng riêng chất gì? Nêu cơng thức đơn vị tính - KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐƠN VỊ THỂ TÍCH ( M3) CHẤT ĐĨ: D=M/V ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG RIÊNG LÀ KILÔGAM TRÊN MÉT KHỐI ( KG/M3) - Trọng lượng riêng chất - gì? Nêu công thức TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG TRỌNG LƯỢNG CỦA MỘT ĐƠN VỊ THỂ TÍCH ( 1M3 )CHẤT ĐĨ D=P/V - Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng nào? - CƠNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG THEOKHỐI LƯỢNG RIÊNG D = 10 X D TaiLieu.VN - Có thể em chưa biết ( SGK – 38) - Hướng dẫn nhà + Học bài, nắm phần ghi nhớ + Làm tập 11.1- 11.5 SBT + Đọc trước 12 chép mẫu báo cáo thực hành trang 40 giấy 15’ TaiLieu.VN ... CÓ KHỐI LƯỢNG ĐẾN GẦN 10 TẤN LÀM THẾ NÀO ĐỂ “ CÂN “ ĐƯỢC CHIẾC CỘT ĐÓ Bài 11 Tiết 12: Khối lượng riêng- Trọng lượng riêng TaiLieu.VN I/ Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng. .. Kg/m3) - Đơn vị khối lượng riêng gì? TaiLieu.VN Chất Khối Chất rắn lượng lỏng riêng ( kg/m3) Khối lượng riêng (kg/m3) Bảng khối lượng riêng số chất (SGK - tr 37) - Nói khối lượng riêng nhôm 2700 Kg/m3... gọi khối lượng riêng sắt - Khối lượng riêng chất gì? a) Định nghĩa: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất b) Đơn vị: Kilơgam mét khối (Kí hiệu: Kg/m3) - Đơn vị khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn