Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

33 9 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:15

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI Em nêu kết luận CŨ: nở nhiệt chất rắn chất lỏng? ♦ Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt khác ♦ Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN THÍ NGHIỆM: TaiLieu.VN TaiLieu.VN luận ThíThảo nghiệm theo nhóm với bước sau: B1 Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào cốc nước màu B4 Dùng tay áp vào bình B5 Thả tay TaiLieu.VN B2 Dùng ngón tay bịt chặt đầu rút B3 Lắp chặt nút cao su gắn vào bình Quan sát tượng xảy với giọt nước màu TaiLieu.VN Kết thí nghiệm Khi TaiLieu.VN Hiện tượng với giọt nước màu Thể tích khí bình cầu Áp tay vào bình cầu lên tăng Thơi khơng áp tay vào bình cầu xuống giảm TRẢ LỜI CÂU HỎI: Thí nghiệm Trả lời câu hỏi Khi áp bàn tay nóng vào bình TaiLieu.VN Giọt nước Thể tích khơng khí khí trongnở bình màu điChất lên Thể tích khơng khí nóng lên Tại bình tăng Khơng khí bình nóng lên nở C8 Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh?( Hãy xem lại trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này.) m P Hướng dẫn: Ta có công thức: d = …… = 10…… V V tăng Khi nhiệt độ tăng thể tich (V ) ……… Khi nhiệt độ tăng, khối lượng ( m ) không đổi giảm thể tich ( V ) tăng đó trọng lượng riêng (d ) …… Vậy trọng lượng riêng của không nóng nhỏ ………….trọng lượng riêng của không lạnh Do đó không nóng nhẹ không lạnh TaiLieu.VN TaiLieu.VN C9 Hãy giải thích dựa vào mức nước ống thủy tinh, người ta biết thời tiết nóng hay lạnh? ( hình bên) Khi thời tiết nóng Khi thời tiết nóng lên khơng khí bình cầu nóng lên, nở ra, thể tích khơng khí tăng đẩy mực nước ống thủy tinh xuống Khi thời tiết lạnh Khi thời tiết lạnh khơng khí bình cầu lạnh đi, co lại, thể tích khơng khí giảm, mực nước ống thủy tinh dâng lên.Vì dựa vào mực nước hạ xuống, dâng lên người ta biết thời tiết nóng, lạnh TaiLieu.VN Trò chơi khám phá số: TaiLieu.VN Giảitrời thích khikhơng bơm xe vàruột Vì♦ nắng gắt khíđạp bêncăng đểcũng ngồinóng nắnglên thìvà dễnở làmracho xì lốp, xe làmxe hởbịcác miếng vá lốp? vốn đãchí cónổ bên ruột xe.Nếu nhiệt độ q cao, khơng khí ruột xe nở mức cho phép làm vỡ ruột lốp xe 123 Hết TaiLieu.VN đểđể nước lêncá mặt ta cá ♦ Vì Tại ướpđá lạnh người thường để khơng khí lạnh xuống phía nước đá lên mặt của cá? làm lạnh toàn cá 123 Hết TaiLieu.VN Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách Rắn, lỏng, khí a.đúng? b Rắn, khí, lỏng c Khí, lỏng, rắn d Khí, rắn, lỏng 123 Hết TaiLieu.VN Trong câu sau câu đúng, Đúng câurồi! Sai rồi! sai? Đúng Hầu hết chất khí nởSai nóng lên co lại lạnh Đúng Sai Các chất khí khác nở nhiệt khác Sai rồi! Đúng rồi! 123 Hết TaiLieu.VN Em đón xem hình nằm bên số gì? TaiLieu.VN Ô số may mắn “Chúc mừng bạn nhận phần thưởng.” TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc phần ghi nhớ -Trả lời lại câu C1 đến câu C5 ( SGK trang 62, 63) - Làm tập 20.1 đến 20.6 (SBT trang 63, 64) -Xem trước bài: 21 Một số ứng dụng nở nhiệt TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... liệu nở nhiệt chất khí áp suất khơng đổi TaiLieu.VN ♦ NHẬN XÉT: - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Các chất rắn khác nở nhiệt khác - Chất khí nở nhiệt nhiều chất. ..KIỂM TRA BÀI Em nêu kết luận CŨ: nở nhiệt chất rắn chất lỏng? ♦ Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt khác ♦ Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt. .. (2)……… c Chất rắn nở nhiệt (3)…………., chất khí nở nhiệt (4)……………… - nóng lên , lạnh - tăng , giảm - nhiều , TaiLieu.VN RÚT RA KẾT LUẬN:  - Các chất khí khác nở nhiệt giống  - Chất khí nở nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí, Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn