Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:15

1 Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng ? Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng ? A Khối lượng chất lỏng tăng B Trọng lượng chất lỏng tăng C Thể tích chất lỏng tăng D Cả khối lượng, trọng lượng thể tích chất lỏng tăng TaiLieu.VN 1.Tại bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng trở lại? 2.Có hai bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng lên, lại khơng phồng lên? TaiLieu.VN TaiLieu.VN Thí nghiệm Dụng cụ -Một ống thuỷ tinh nhỏ cắm xuyên qua nút cao su -Một bình thuỷ tinh hình cầu -Một cốc nước màu TaiLieu.VN Các bước tiến hành B1 Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào cốc nước màu B2 Dùng ngón tay bịt chặt đầu rút B4 Xát hai bàn tay vào cho nóng lên, áp chặt vào bình B5 Thơi khơng áp tay vào bình TaiLieu.VN B3 Lắp chặt nút cao su gắn vào bình Quan sát tượng xảy với giọt nước màu Kết thí nghiệm Khi Hiện tượng Áp tay vào bình Thơi khơng áp tay vào bình TaiLieu.VN Giọt nước màu Dịch chuyển lên Dịch chuyển xuống Thí nghiệm Trả lời câu hỏi TaiLieu.VN C5 Hãy đọc bảng 20.1 ghi độ tăng thể tích của 1000cm3 (1 lít) số chất, nhiệt độ của tăng thêm 500C rút nhận xét Bảng 20.1: Chất khí Chất lỏng Chất rắn Khơng khí : 183cm3 Rượu : 58cm3 Nhôm : 3,45cm3 Hơi nước : 183cm3 Dầu hỏa : 55cm3 Đồng : 2,55cm3 Khí oxi : 183cm3 Thủy ngân : 9cm3 Sắt : 1,80cm3 Lưu ý : Số liệu nở nhiệt của chất khí áp śt khơng đổi TaiLieu.VN Thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận TaiLieu.VN Rút kết luận C6: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: a Thể tích khí bình (1)………khi khí nóng lên b Thể tích khí bình giảm khí (2)……… c Chất rắn nở nhiệt (3)…………., chất khí nở nhiệt (4)……………… - nóng lên , lạnh - tăng , giảm - nhiều , TaiLieu.VN Thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận  - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh  - Các chất khí khác nở nhiệt giống  - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn TaiLieu.VN Thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận Vận dụng TaiLieu.VN 1.Tại bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng trở lại? 2.Có hai bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng lên, lại khơng phồng lên? TaiLieu.VN 1.Tại bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng trở lại? Khi bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, khơng khí bên bóng nóng lên, nở ra, V tăng lên, làm cho bóng phồng lên 2.Có hai bóng bàn bị móp, nhúng vào nước nóng, phồng lên, lại khơng phồng lên? Quả bóng khơng phồng lên bị thủng lỗ, khơng khí ngồi Muốn bóng bị móp phồng lên cho vào nước nóng cần điều kiện bóng khơng bị thủng lỗ TaiLieu.VN Thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận Vận dụng C8 Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? TaiLieu.VN Vận dụng C8 Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh?  Trọng lượng riêng khơng khí xác định cơng thức: d= 10D mà D = m/v d = 10m / V Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m không đổi thể tích V tăng d giảm Vì trọng lượng riêng khơng khí nóng nhỏ trọng lượng riêng khơng khí lạnh: Khơng khí nóng nhẹ khơng khí lạnh TaiLieu.VN Khinh khí cầu hoạt động nào? TaiLieu.VN §èt lưa TaiLieu.VN CHẤT RẮN nở nhiệt SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG nở nhiệt CHẤT KHÍ TaiLieu.VN - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt giống Trong cách sắp xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách sắp xếp đúng? A Rắn, lỏng, khí B Lỏng, khí, rắn CC Khí, lỏng, rắn D Khí, rắn, lỏng TaiLieu.VN HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ - Học kiểm tra 15 phút : từ đầu học kỳ II - Làm tập sách tập - Tìm hiểu bài: số ứng dụng nở nhiệt Tìm hiểu xem gối đỡ hai đầu cầu số cầu thép có cấu tạo giống không? Cấu tạo nhằm mục đích gì? TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... lời câu hỏi Rút kết luận  - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh  - Các chất khí khác nở nhiệt giống  - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn TaiLieu.VN Thí nghiệm... nhiệt SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG nở nhiệt CHẤT KHÍ TaiLieu.VN - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất khác nhau, nở nhiệt khác - Nở nóng... vào chỗ trống câu sau: a Thể tích khí bình (1)………khi khí nóng lên b Thể tích khí bình giảm khí (2)……… c Chất rắn nở nhiệt (3)…………., chất khí nở nhiệt (4)……………… - nóng lên , lạnh - tăng , giảm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí, Bài giảng Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn