Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:10

Câu 1: Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Trả lời: Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố: Nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống Câu 2: Câu ghép đơi: Sự bay Sự nóng chảy Sự đơng đặc a Là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng b Là chuyển từ thể lỏng sang thể c Là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Câu 3: Ở nhiệt độ chất lỏng bắt đầu có bay hơi? Trả lời: Ở nhiệt độ chất lỏng bay Đổ nước nóng vào cốc, sau dùng đĩa khơ đậy vào cốc nước; sau thời gian nhấc đĩa lên quan sát mặt đĩa có tượng gì? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Bay Lỏng Hơi Ngưng tụ b Thí nghiệm kiểm tra Mục đích thí nghiệm: Mơ tả trình chuyển thể ngưng tụ chất lỏng Dụng cụ thí nghiệm: + cốc thuỷ tinh giống + Nước có pha màu + Nước đá đập nhỏ + nhiệt kế Tiến hành thí nghiệm + Lau khơ mặt ngồi cốc + Đỗ nước đầy tới 2/3 vào cốc + Đo nhiệt độ nước hai cốc + Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm * Chú ý: Phải đặt cốc xa II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C1.Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng C1 Có khác nhiệt độ nước cốc đối chứng cốc thí nghiệm? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C2.Có nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm Khơng có nước đọng mặt ngồi cốc đối chứng C2 Có tượng xẩy mặt ngồi cốc thí nghiệm? Hiện tượng có xẩy cốc đối chứng khơng? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C3 Không Vì nước đọng mặt ngồi cốc khơng có màu Nước thấm qua thuỷ tinh C3 Các giọt nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm nước cốc thấm khơng? Vì sao? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C4 Do nước khơng khí gặp lạnh, ngưng tụ lại C4 Vậy giọt nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm đâu mà có? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C5 Đúng C5 Vậy dự đoán có khơng? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C7 Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành giọt sương đọng C7 Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C8 Vì chai đậy kín, nên có rượu bay có nhiêu rượu ngưng tụ, mà lượng rượu không giảm Chai không đậy nút, qua trình bay mạnh ngưng tụ, nên rượu cạn dần C8 Tại rượu đựng chai không đậy nút cạn dần, nút khơng cạn? TÍCH HỢP BVMT Hình ảnh Sương mù Hình ảnh Sương mù Mẫu Sơn Tác hại sương mù Hình ảnh Sương muối Tác hại sương mù + Hơi nước khơng khí ngưng tụ tạo thành sương mù, làm giảm tầm nhìn, xanh giảm khả quang hợp Cần có biện pháp đảm bảo an tồn giao thơng trời có sương mù Khi nhiệt độ xuống thấp (dưới điểm sương) nước ngưng tụ • Hiện tượng “nồm” thường xảy nhà vào thời điểm giao mùa, thay đổi khí hậu, nhiệt độ đột ngột gây ảnh hưởng tới sinh hoạt sức khỏe người, đặc biệt làm tính thẩm mỹ tường nhà bị ẩm mốc, nhà đổ mồ hôi Nguyên nhân tượng nồm trơng nhà đâu • Nguyên nhân tượng nồm trông nhà nhiệt độ mặt sàn, tường thấp nhiệt độ điểm sương khơng khí tiếp xúc với Điều khiến cho nhà, tường ln bị ẩm ướt, nấm mốc, nội thất nhà bị tác động xấu đến sinh hoạt gia đình trở nên khó khăn Phần lớn nhà có tượng nên tìm giải pháp chống, giảm nồm cho không gian nhà điều gia chủ quan tâm   Bạn dùng vơi để chống ẩm, cách chống ẩm đơn giản tiết kiệm Với 10 – 15kg vôi sống, đựng vào thùng gỗ giấy đặt gầm giường, góc phòng Khi trời ẩm, nhà ướt, bạn mở nắp thùng vơi, đóng kín cửa (lưu ý mở cửa thơng gió), vơi sống hút ẩm làm cho nhà khô Khi nhà bị nồm ta tìm biện pháp khắc phụ, giảm nhẹ tượng Nồm không loại bỏ hoàn toàn Cách đơn giản hạ điểm sương khơng khí nhà, tức biết độ ẩm khơng khí tăng cao nên đóng kín cửa, bịt kẽ hở để hạn chế khơng khí ẩm vào nhà Nhiều người cho mở cửa đón gió vào làm cho nhà khơ thống thực gió mang theo nước, mang khơng khí ẩm vào nhà độ ướt nhà cao - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng - Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ Lỏng Bay Ngưng tụ Hơi ... SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Bay Lỏng Hơi Ngưng tụ b Thí nghiệm kiểm tra Mục... Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm * Chú ý: Phải đặt cốc xa II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí... nghiệm đâu mà có? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm kiểm tra c Rút kết luận C5 Đúng C5 Vậy dự đoán có khơng? II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn