Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:10

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Sự bay gì? Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự bay chuyển thể từ thể lỏng chuyển sang thể Sự bay phụ thuộc vào gió, nhiệt độ diện tích mặt thoáng chất lỏng KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Trong tượng sau tượng có liên quan đến bay hơi? a Đốt nến b Đun sôi nước nước bay lên c Bỏ cốc nước vào tủ lạnh nước trở thành nước đá d Hiện tượng mưa đá Hình ảnh cành qua đêm không mưa - Dùng khăn khô lau mặt ngồi hai cốc - Đở nước màu đầy tới 2/3 mỗi cốc Một cốc dùng để đối chứng, cốc dùng làm thí nghiệm - Đo nhiệt độ nước hai cốc - Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm Theo dõi nhiệt độ nước hai cốc quan sát tượng xảy mặt hai cốc nước Lưu ý: Đặt hai cốc cách xa Tránh làm vương vãi nước bàn học b Thí nghiệm kiểm tra: C1: Cốc dùng để đối chứng Cốc dùng để làm TN b Thí nghiệm kiểm tra: C2: Cốc dùng để đối chứng Cốc dùng để làm TN b Thí nghiệm kiểm tra: C3: Cốc dùng để làm TN Mây trắng có nhiều nước Nước bay h Hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa TRỊ CHƠI Ơ CHỮ B A T H N Ó Y H G I Í Đ Ơ N Ơ Ĩ G I C T Ả Ố C Ệ H C M O Á Đ Ộ 2.Tên 5.Một 4,Việc 3,Một Tên 7.Từ gọi gọi yếu ta yếu dùng sự phải tốtố chuyển chuyển để tác làm tác đông để từ từ động sựkiển thể thể đến nhanh đến lỏng lỏng rắn tra tốchay tố sang độ sang sang độdự bay chậm thể bay thể thể đốn lỏng khí (5ơ) rắn (3ơ) (9ơ) (9ơ) (6ô) (7ô) (8ô) HD N H I Ệ Y 02 05 08 07 10 12 01 15 04 03 06 09 14 13 11 ĐỒNG HỒ TÍNH GIÂY N G H I M Ặ T T N G Đ Ặ H T Đ Ộ N G •Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK •Làm tập 27.3-27.7 SBT •Soạn 28 sôi ... BÀI CŨ 1/ Sự bay gì? Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự bay chuyển thể từ thể lỏng chuyển sang thể Sự bay phụ thuộc vào gió, nhiệt độ diện tích mặt thoáng chất lỏng KIỂM TRA BÀI... nước Nước bay h Hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa TRỊ CHƠI Ơ CHỮ B A T H N Ó Y H G I Í Đ Ơ N Ơ Ĩ G I C T Ả Ố C Ệ H C M O Á Đ Ộ 2.Tên 5.Một 4,Việc 3,Một Tên 7.Từ gọi gọi yếu ta yếu dùng sự phải tốtố... chất lỏng KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Trong tượng sau tượng có liên quan đến bay hơi? a Đốt nến b Đun sôi nước nước bay lên c Bỏ cốc nước vào tủ lạnh nước trở thành nước đá d Hiện tượng mưa đá Hình ảnh cành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn