Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 15:10

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ LỚP TaiLieu.VN Thế bay hơi? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố nào? TRẢ LỜI: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay Sự bay phụ thuộc vào: Nhiệt độ; Gió; Diện tích mặt thống phụ thuộc vào thân chất lỏng.+ TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Thí nghiệm kiểm tra Mục đích thí nghiệm: Mơ tả q trình chuyển thể ngưng tụ chất lỏng Tiến hành thí nghiệm + Lau khơ mặt ngồi cốc + Đỗ nước đầy tới 2/3 vào cốc + Đo nhiệt độ nước hai cốc + Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm * Chú ý: Phải đặt cốc xa TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Thí nghiệm kiểm tra TaiLieu.VN Hoạt động nhóm: C1 Có khác nhiệt độ nước cốc đối chứng cốc thí nghiệm? C2 Có tượng xẩy mặt ngồi cốc thí nghiệm? Hiện tượng có xẩy cốc đối chứng không? C3 Các giọt nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm nước cốc thấm khơng? Vì sao? C4 Vậy giọt nước đọng mặt cốc thí nghiệm đâu mà có? II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ q trình ngược bay Thí nghiệm kiểm tra Kết quả: C1.Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng C2.Có nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm Khơng có nước đọng mặt ngồi cốc đối chứng C3 Khơng Vì nước đọng mặt ngồi cốc khơng có màu Nước thấm qua thuỷ tinh C4 Do nước khơng khí gặp lạnh, ngưng tụ lại TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Vận dụng: Dự đoán C6.Hãy nêu hai thí dụ Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến tượng ngưng tụ Hơi nước đám mây chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ ngưng tụ tạo thành mưa Khi hà trình ngược bay hơi vào gương, nước ngưng Thí nghiệm kiểm tra tụ làm gương mờ Kết luận: Sự ngưng tụ chuyển thể từ thể sang thể lỏng Ngưng tụ qua trình ngược bay nên nhiệt độ thấp trình ngưng tụ sảy nhanh Bay Lỏng TaiLieu.VN Hơi Ngưng tụ TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Thí nghiệm kiểm tra Kết luận: Sự ngưng tụ chuyển thể từ thể sang thể lỏng Ngưng tụ qua trình ngược bay nên nhiệt độ thấp trình ngưng tụ sảy nhanh Bay Lỏng TaiLieu.VN Hơi Ngưng tụ Vận dụng: C7 C7.Hơi Giảinước thíchtrong tạo khơng thànhkhí giọt ban nước đêm đọng gặptrên lạnh, ngưng vàotụban thành đêm giọt sương đọng II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Thí nghiệm kiểm tra Kết luận: Sự ngưng tụ chuyển thể từ thể sang thể lỏng Ngưng tụ qua trình ngược bay nên nhiệt độ thấp trình ngưng tụ sảy nhanh Bay Lỏng TaiLieu.VN Hơi Ngưng tụ Vận dụng: C8 Tại rượu đựng chai không đậy nút cạn dần, nút khơng cạn? Vì chai đậy kín, nên có rượu bay có nhiêu rượu ngưng tụ, mà lượng rượu khơng giảm Chai khơng đậy nút, qua trình bay mạnh ngưng tụ, nên rượu cạn dần Hãy so sánh khác bay ngưng tụ Bay Ngưng tụ Chuyển từ thể lỏng sang thể Chuyển từ thể sang thể lỏng Tốc độ bay nhanh tăng nhiệt độ Tốc độ ngưng tụ nhanh nhiệt độ giảm Khó quan sát tượng bay Quá trình bay trình thu nhiệt Dễ quan sát tượng ngưng tụ Quá trình ngưng tụ trình tỏa nhiệt TaiLieu.VN Bài 1: Bài 2: Hiện tượng sương đọng vào buổi sáng liên quan đến: A Nóng chảy B Đơng đặc D Ngưng tụ C Bay Bài 3: Khi chưng cất rượu, ta vận dụng tượng vật lý nào? A Nóng chảy B Đông đặc D Bay ngưng tụ C Bay Vòng tuần hồn nước thiên nhiên gồm tượng vật lý nào? A Bay B Ngưng tụ D Nóng chảy đơng đặc C Bay ngưng tụ Bài 4: Khi trời mưa, tài xế xe thường bật máy lạnh làm nhiệt độ xe thấp nhiệt độ bên xe để: A Nước mưa bay B Hơi nước ngưng tụ C Hơi nước xe không ngưng tụ D Hơi nước đơng đặc TaiLieu.VN Tích hợp GD bảo vệ môi trường Sa Pa Mẫu Sơn Luân Đôn Hơi nước ngưng tụ thành sương mù, làm giảm tầm nhìn, gây cản trở giao thơng Khi có sương mù cần bật đèn xe với tốc độ hợp lý TaiLieu.VN CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT Hai phần ba bề mặt Trái Đất có nước bao phủ Lượng nước khơng ngừng bay hơi, tạo thành lớp nước lớp khí dày từ 10km đến 17km Hơi nước tạo thành mây, mưa, sương mù, tuyết ảnh hưởng đến khí hậu Trái Đất đời sống người Khơng khí có nhiệt độ 300C, ta cảm thấy dễ chịu, mét khối khơng khí chứa khơng 7,5g nước Còn lượng nước chứa mét khối khơng khí vượt q 25g, ta cảm thấy oi bức, khó chịu nhiệt độ 30 C TaiLieu.VN Ở nước ta ngày ẩm ướt, mét khối không khí chứa tới 30g nước HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Học phần ghi nhớ Tìm ví dụ thực tế bay hơi, ngưng tụ Làm tập Sách tập Tìm hiểu sơi TaiLieu.VN Giải thích vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian gương lại sáng trở lai TaiLieu.VN ... trình ngưng tụ sảy nhanh Bay Lỏng TaiLieu.VN Hơi Ngưng tụ TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ trình ngược bay Thí... lạnh, ngưng tụ lại TaiLieu.VN II Sự ngưng tụ: Vận dụng: Dự đoán C6.Hãy nêu hai thí dụ Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến tượng ngưng tụ Hơi nước đám mây chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ. .. tụ ngưng tụ tạo thành mưa Khi hà trình ngược bay hơi vào gương, nước ngưng Thí nghiệm kiểm tra tụ làm gương mờ Kết luận: Sự ngưng tụ chuyển thể từ thể sang thể lỏng Ngưng tụ qua trình ngược bay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo), Bài giảng Vật lý 6 bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn