giáo án li 6 phát triển năng lực

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 14:12

Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 Tuần: 1+2+3 Tiết : 1+2+3 Ngày soạn: 01/ 9/ 2018 Ngày dạy : 05-20/ 9/ 2018 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI CỦA BỘ ( CHUỖI HOẠT ĐỘNG) TÊN BÀI (CHỦ ĐỀ): ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO THỂ TÍCH - Số tiết: tiết (Gồm bài: đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo thể tích chất rắn khơng thấm nước) I Mục tiêu (chủ đề) Kiến thức: - Nêu số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ ĐCNN chúng - Đo được độ dài sốtình học tập - Đo thể tích lượng chất lỏng, thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ, bình tràn Kỹ năng: - Xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo độ dài, đo thể tích - Xác định độ dài số tình thơng thường - Xác định thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ, bình tràn - Kĩ đổi đơn vị đo từ nhỏ thành lớn ngược lại - Hình thành tác phong, lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc nhóm - Rèn tính trung thực, tỉ mỉ, thận trọng đo thể tích báo cáo kết đo thể tích Định hướng lực hình thành phát triển cho học sinh: - Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, lực tự quản lí, lực phát giải vấn đề, lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt mơn + K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo + K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí + K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập + K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn + P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí + X6: Trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp +X7: Thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên cần chuẩn bị dụng cụ cho nhóm: - Nhóm dụng cụ đo độ dài; - Nhóm dụng cụ đo thể tích; + Một số thước đo độ dài, vật kim loại hình hộp chữ nhật Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 + Một số ca đong, bình tràn, vật rắn kim loại có kích thước nhỏ bình chia độ, bình đựng nước, nhíp gắp, khăn bơng - Có thể tổ chức học phòng học môn III Chuỗi hoạt động học Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số Nội dung mới: Chia lớp thành nhóm, nhóm từ đến HS Tiết PPCT (Nội dung) KHGD (nội dung) Tiết Bài 1+2 Đo độ dài Tiết Bài Đo thể tích chất lỏng Chủ đề: ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO THỂ TÍCH Tiết Bài Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Tiết Tiết Tiết Dự kiến thời giảng dạy chủ đề - Làm quen với lớp giới thiệu sơ mơn Vật lí - Hướng dẫn cách để học (kiểm tra thường xuyên, định kỳ,… ) A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG (Hỗ trợ) (Tổ chức thực hiện) (Kết cần đạt) A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 * Chuyển giao NV học tập: * Thực NV học tập: Biết thể tích cần đo - Giao nhiệm vụ: Hai vật kim loại hình hộp chữ nhật có kích thước khác hình Làm để đo kích thước, thể tích, khối lượng nó? - Học sinh nhận thực nhiệm Biết chọn dụng cụ đặt vụ dụng cụ đo - Hoạt động cặp đôi tìm hiểu tốn: Biết đọc ghi kq đo Hồn thành bảng A B Hình Vật kim loại hình hộp chữ nhật - Trao đổi với bạn để đưa phương án đo vật A vật B Ghi vào ý kiến em theo gợi ý bảng : - Theo dõi hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu: + HS Chưa hiểu cụm từ “giá trị ước lượng” + Xác định GHĐ ĐCNN + Giải tích cụm từ khó hiểu, hướng dẫn HS xác định GHĐ ĐCNN số dụng cụ Lưu ý: quan sát hướng dẫn để nhóm trưởng biết điều hành hoạt động nhóm cho học sinh viết dự đốn vào chia sẻ, thảo luận với bạn nhóm Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập - Dự đoán đề xuất phương án đo đại lượng vật lí giải lại dự đốn Báo cáo kết hoạt động thảo luận - Mỗi bạn trình bày ý kiến - Nghe báo cáo nhóm, trước nhóm nhận xét - Nhóm trao đổi thống ý kiến đưa phương án đo vật A B Ghi vào theo bảng - Báo cáo kết với thầy (cô) giáo - Lắng nghe ghi chép - GV Thống ý kiến hoàn nhận xét, gợi ý thầy (cô) giáo thành bảng Bảng Đo độ dài, đo thể tích Giá trị Dụng cụ Cách đo Đại lượng đo ĐCNN ước lượng đ GHĐGiáo viên: Đỗ Thanh Giáo án Vật lý Hoàng Dài 1.Kích thước vật Rộng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 * Hướng dẫn - Dặn dò: - GV tổng kết học chung cho lớp: - Về nhà xem lại học vận dụng nhận dạng dụng cụ thực tế gia đình - Tìm hiểu dụng cụ đo, cách tiến hành đo chiều dài, rộng, cao, thể tích vật B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG (Hỗ trợ) (Tổ chức thực hiện) (Kết cần đạt) Hoạt động 1: Thực hành đo độ dài, đo thể tích * Chuyển giao NV học tập: * Thực NV học tập: - Giao nhiện vụ 1: Yêu cầu học sinh đo độ dài để hoàn thành bảng từ dụng cụ sau (Chuẩn bị dụng cụ: Một số thước đo độ dài, vật kim loại hình hộp chữ nhật) - Giao nhiện vụ 2: Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng từ dụng cụ sau (Chuẩn bị dụng cụ: Một số bình chia độ đo thể tích chất lỏng, số ca đong, bình tràn, vật rắn kim loại có kích thước nhỏ bình chia độ, bình đựng nước, nhíp gắp, khăn bơng) - Giáo viên theo dõi, quan sát nhóm thực hành, trợ giúp nhóm cần thiết Chú ý bao quát lớp có nhận xét, gợi ý cho nhóm thực xong công việc - GV theo dõi nhóm đo kích thước vật, trợ giúp HS có khó khăn - Đưa nhận xét gợi ý HS gặp khó khăn - GV trợ giúp nhóm q trình làm thí nghiệm * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Đo độ dài - Thảo luận nhóm để lựa chọn thước phương án đo thích hợp - Tiến hành đo: chiều dài, chiều rộng chiều cao vật - Đổi đơn vị chiều dài, chiều rộng, chiều cao vật mét - Ghi lại kết theo bảng 2 Đo thể tích - Thảo luận nhóm để đưa phương án đo thể tích vật rắn không thấm nước thông qua việc đo thể tích chất lỏng trường hợp vật có kích thước nhỏ bình chia độ - Tiến hành đo, ghi kết theo bảng - Đổi đơn vị thể tích mét khối - Ghi kết theo bảng * Báo cáo kết hoạt động thảo luận (không yêu cầu HSKT Câm thực hiện) - Đề phương án chọn thước thích hợp - Đo kích thước vật - Nhận xét kết đo ba lần - Đưa phương án đo thể tích vật rắn khơng thấm nước - Tiến hành đo hoàn thành bảng Ghi kq vào - Độ dài, thể tích đại lượng vật Dụng cụ dùng để đo đại lượng vật - Nghe báo cáo nhóm, * Mỗi bạn trình bày ý kiến gọi dụng cụ đo nhận xét trước nhóm - GHĐ giá trị lớn mà - Trao đổi với bạn dụng cụ đo nhóm để đưa ý kiến - ĐCNN giá trị nhỏ Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 mà dụng cụ đo nhóm - Từ cho học sinh rút - Để đo thể tích chất lỏng có cách đo vật rắn khơng thể dung bình chia độ, ca thấm nước đong,… - Báo cáo kết với thầy - Để đo thể tích vất rắn khơng thấm nước chìm - GV Thống ý kiến hồn (cơ) giáo - Lắng nghe ghi chép nước, dung bình chia thành bảng 3.2 3.3 nhận xét, gợi ý độ, bình tràn thầy (cô) giáo Hoạt động 2: Học cá nhân * Chuyển giao NV học tập: * Thực NV học tập: ? Đọc thông tin SGK bảng ghi vào - Mỗi HS tự đọc thông tin ghi Đơn vị đo độ dài đo thể tóm tắt vào tích chất lỏng (gv hướng dẫn) Trong hệ thống đo lường hợp pháp : - Độ dài có đơn vị đo kilơmét (km), mét (m), đềximét (dm), xentimét (cm), milimét (mm), - Thể tích có đơn vị đo mét khối (m3), đềximét khối (dm3), xentimét khối (cm3), milimét khối (mm3)… - Mỗi HS thực thông tin ? Đổi đơn vị vật? ghi tóm tắt vào ? Đổi đơn vị thể tích? Đại Kí Chuyển đổi lượng hiệu km = m =…dm=… Chiều cm=…mm dài dm =…m mm =…m m3 = …dm3=… cm3 dm3 =…lít Thể tích l =… dm3=… cc cm = …dm3 ? Ghép nội dung cột bên phải sang cột bên trái để Giáo án Vật lý - HS hoàn thành bước quy trình đo Giáo viên: Đỗ Thanh Hồng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 có quy trình đo Quy trình đo B1:… Nội dung - Mỗi HS đưa quy trình đo B1: Ước lượng đại lượng cần đo B2: Xác định dụng cụ đo, thang đo, điều chỉnh dụng cụ đo vạch số B3: Tiến hành đo đại lượng B4 Thông báo kết (Đọc, ghi hết đo quy định) Tiến hành đo đại lượng B2:… Xác định dụng cụ đo, thang đo, điều chỉnh dụng cụ đo vạch số B3:… Thông báo kết B4:… Ước lượng đại lượng cần đo * Đánh giá kết thực * Báo cáo kết hoạt nhiệm vụ học tập động thảo luận (không yêu cầu HSKT Câm thực - Nghe báo cáo HS, nhận hiện) xét * HS trình bày ý kiến trước lớp - Trao đổi thảo luận, nhận xét - Từ cho học sinh rút Đơn vị đo độ dài đo thể - HS trả lời hình 4.2 tích chất lỏng, cách đổi đơn cách đùng - GV nhận xet, xác hóa vị, qui trình đo Lưu ý: kiến thức - Lắng nghe ghi chép - Những giá trị đo thông nhận xét, gợi ý * Chuyển giao NV học tập: thường bị sai lệch với giá trị thầy (cô) giáo thực lượng nhỏ, - Giao nhiệm vụ: Trong hình * Thực NV học tập: người ta gọi độ sai lệch 2.1+2.2 hình 4.2 Quan sát hình 2.1+2.2 phép đo hay sai số phép SGK cách đặt vật, đặt bình SGK thực theo đo đặt mắt đo Cách yêu cầu nhất? - Sai số phép đo bị ảnh hưởng khoảng cách vạch chia dụng cụ đo gọi sai số dụng cụ đo Ngồi nhiều nguyên nhân khác Hình 2.1+2.2: Cách đặt vật dẫn đến sai số phép đo, đặt mắt đọc kết đo độ chẳng hạn cách đặt mắt dài đọc số liệu, dính ướt, cong vênh dụng cụ đo, vật đo, tác động môi trường xung quanh q trình đo,… - Để đo xác (sai số Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 Hình 4.2: Cách đặt bình đặt mắt đọc kết đo chất lỏng bình chia độ - GV theo dõi nhóm thực - GV hướng dẫn HS cách quan sát: ? Để đo kích thước, thể tích vật người ta làm nào? Em rút quy trình phép đo khơng? + Những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết đo? * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập * Báo cáo kết hoạt - Nghe báo cáo HS, nhận động thảo luận (không yêu cầu HSKT Câm thực xét hiện) - GV Thống ý kiến nhỏ nhất) phải bố trí vật cần đo, dụng cụ đo tuân theo bước đo ý đến cách đọc kết - Quy ước viết kết đo: Giá trị đại lượng đo = Trung bình cộng kết lần đo ± sai số - Trong chương trình THCS ta bỏ qua sai số, quy ước giá trị đại lượng đo trung bình cộng kết lần đo, lấy sau dấu phảy chữ số thập phân Ví dụ : Dùng thước GHĐ m, ĐCNN cm để đo chiều dài l vật, ba lần đo với - GV lưu ý cho HS cách tính - Báo cáo kết với giáo kết 78 cm, 79 giá trị trung bình cách ghi viên cm, 79 cm Giá trị trung bình kết đo - HS Ghi nhớ tóm tắt đại lượng cần đo : thông tin vào (78+79+79)/3 = 78,666 (cm) Giá trị đo biểu diễn sau : l 78,7 (cm) Bảng Nhận xét kết đo lần, giống hay khác nhau? Đại lượng đo Lần thứ Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Nhận xét (mm) (mm) (mm) Kích thước vật A Bảng Kết đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN 3 - Thể tích vật rắn: V = - Thực phương án đo khác (nếu có) * Hướng dẫn - Dặn dò: - Về nhà ơn lại bài, vận dụng kiến thức học giải thích tượng thực tế Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 - Xem phần C luyện tập, chuẩn bị đồ dùng sau luyện tập - Kể tên số dụng cụ đo mà em biết Khi đo cần theo quy trình để kết xác nhất? - Hãy đo kích thước vật nhà em mà thấy cần thiết, trao đổi với người gia đình (hoặc bạn) ý nghĩa việc đo này, cách đo kết đo - Hãy chuyển đổi đại lượng sau đơn vị đo thích hợp, ghi vào - Độ dài: 2014 m = …… (2,014) km - Thể tích: 2,5 m3 = ………(2500000) cm3 - Gợi ý: Tham khảo ý kiến người thân C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN (Hỗ trợ) * Chuyển giao NV học tập: - Giao nhiệm vụ: Cá nhân xem SGK tìm hiểu nhận biết GHĐ ĐCNN dụng cụ - Hoạt động nhóm: tìm hiểu dụng cụ đo H2.3; H3.1; H3.2b; H3.5a, hoàn thành bảng 2.1, ghi vào - Hướng dẫn HS xác định GHĐ, ĐCNN HOẠT ĐỘNG HS (Tổ chức thực hiện) * Thực NV học tập: NỘI DUNG (Kết cần đạt) Nhận biết GHĐ, - Cá nhân xem SGK để tìm ĐCNN dụng cụ hiểu nhận biết GHĐ đo ghi vào bảng 2.1 ĐCNN dụng cụ - Hoạt động nhóm: Hồn thành bảng 2.1, ghi vào - Bảng 2.1 bảng dụng cụ đo STT Tên dụng cụ GHĐ ĐCN đo Đại lượng cần H2.3đ Thước thẳng 8cm 1cm Độ dài o H3.1 Ca đong H3.2b Bình chia độ H3.5a Bình chia độ ? Đo kích thước bàn học bề dày sách Vật lí ? Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước trường hợp vật rắn có kích thước lớn bình chia độ - Hướng dẫn trực tiếp số dụng cụ đo - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực độc lập, ghi vào câu trả lời cho câu hỏi * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập lít 1/2 lít Thể tích 250ml 50ml Thể tích 3 100cm 70cm Thể tích - Thảo luận nhóm để đưa phương án đo - Chuẩn bị dụng cụ đo, bố trí thí nghiệm - Tiến hành đo, ghi lại kết - Thảo luận để thống câu trả lời trước báo cáo với giáo viên - Lắng nghe ghi chép nhận xét, gợi ý thầy (cô) giáo - Hiểu ghi chép kết vào * Báo cáo kết hoạt động thảo luận (không - Giáo viên cần tranh thủ xem xét học yêu cầu HSKT Câm thực tập số học sinh để nhận xét, hiện) đánh giá cho điểm thấy cần thiết - Báo cáo kết với thầy - Nghe báo cáo HS, nhận xét (cô) giáo Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 - GV nhận xét, điều chỉnh - Lắng nghe ghi chép nhận xét, gợi ý thầy (cô) giáo D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN (Hỗ trợ) * Chuyển giao NV học tập: HOẠT ĐỘNG HS (Tổ chức thực hiện) * Thực NV học tập: - GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân với cộng đồng để hoàn thành viết với nội dung GV: - Làm để biết thấp cao bạn bên cạnh? Hãy mô tả phương án mà em thực hiện? - Học sinh thực theo yêu cầu để hồn thành viết mình: - Biết chọn dụng cụ đo phù hợp để bạn thực hành đo theo yêu cầu GV ghi kết báo cáo với giáo viên - Hãy tư vấn cho bố mẹ việc - Bằng kiến thức tủ kê nhà em Tại tiếp thu em tư vấn cho lại tư vấn vậy? bố mẹ kê tử ( đồ đạc) gia đình phù hợp kích thứơc thẩm mỹ, để họp lý, khoa học - Viết báo cáo để nộp cho nhà thầy/cô giáo điều em tìm hiểu để chia sẻ với bạn lớp * Đánh giá kết thực * Báo cáo kết hoạt nhiệm vụ học tập động thảo luận (không yêu cầu HSKT Câm thực GV: Xem báo cáo cá nhân, chia hiện) NỘI DUNG (Kết cần đạt) - Nêu phương án xác định chiều cao Chọn dụng cụ có GHĐ, ĐCNN phù hợp với vật cần đo - Nắm kiến thức phép đo, kích thức vật dụng để xếp cho cho hợp lí khoa học - Từ kết thực tế em thu thập viết thành báo cáo - Từ chia sẻ bạn bè thầy cô, sống nhận sửa chữa sai sót sẻ với lớp để chỉnh sửa sai Cá nhân viết báo cáo, trình xót mà em gặp phải bày trước nhóm, nộp cho giáo viên * Hướng dẫn - Dặn dò: - Các em tìm hiểu internet người thân tìm hiểu, giải hoạt động mở rộng - Xem trước E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG (khơng u cầu HSKT thực hiện) * Chuyển giao nhiệm vụ: - Học sinh làm việc cá nhân với cộng đồng để hoàn thành viết với nội dung sau: Tìm hiểu internet, trao đổi với người thân để tìm hiểu: - Những đơn vị đo độ dài khác sử dụng nước Anh - Đơn vị đo khoảng cách vũ trụ: năm ánh sáng (n.a.s) n.a.s km? - Người ta xác định cơng thức tốn để tính thể tích sốvật có dạng hình học: - Vật dạng hình hộp, kích thước a, b, c (với đơn vị đo): V= … - Vật hình cầu, bán kính R: V = ………… - Vật hình trụtròn, bán kính R, độ dài h: V=…………… Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 - Câu chuyện “Cân voi to, đo giấy mỏng” người ta làm nào? * Thực nhiệm vụ: - Cá nhân tự trả lời (ở nhà) * Báo cáo, thảo luận thống nhất: Đầu tiết học sau * Tổng hợp, xác hóa kiến thức: - Ở số nước dùng ngôn ngữ tiếng Anh, đơn vị đo độ dài thường dùng inh (inch), dặm (mile): inh = 2,54 cm; dặm = 1609 m - Trong vũ trụ, để đo khoảng cách lớn người ta dùng đơn vị năm ánh sáng (n.a.s): n.a.s = 9461 tỉ km - Người ta xác định cơng thức tốn để tính thể tích sốvật có dạng hình học: - Vật dạng hình hộp, kích thước a, b, c (với đơn vị đo): V= a.b.c - Vật hình cầu, bán kính R: V = 4/3π R3 - Vật hình trụtròn, bán kính R, độ dài h: V=πR2h - Câu chuyện “Cân voi to, đo giấy mỏng” người ta làm nào? (trích phần để tìm hiểu) Cân voi to, đo giấy mỏng Ngày xưa, vua quan Trung Quốc thường cậy nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta man di, rợ Về tinh thần bất khuất cha ơng ta chúng nhiều học Nhưng mặt khoa học chúng chưa phục Một lần sứ nhà Thanh Chu Hy sang nước ta, vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh tiếp Hy nghe đồn Lương Thế Vinh tiếng văn chương âm nhạc, mà tinh thơng tốn học nên hỏi: - Có phải ơng làm sách Đại thành tốn pháp, định thước đo ruộng đất, chế bàn tính nước Nam khơng? Lương Thế Vinh đáp: - Dạ, thế! Nhân có voi to kéo gỗ sông, Chu Hy bảo: - Trạng thử cân xem voi nặng bao nhiêu! - Xin vâng! Dứt lời, Vinh cầm cân cân voi - Tôi xem cân ông nhỏ so với voi đấy! - Hy cười nói - Thì chia nhỏ voi ra! Vinh thản nhiên trả lời! - Ơng định mổ thịt voi à? Cho tơi xin miếng gan nhé! Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp Đến bến sông, trạng thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống Thuyền nổi, voi nặng nên đầm sâu xuống Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên thuyền dắt voi lên Kế trạng lệnh đổ đá hộc xuống thuyền, thuyền lại đầm xuống dần dấu cũ ngưng đổ đá Thế trạng bắc cân lên cân đá Trạng cho bảo sứ nhà Thanh: - Ơng mà xem cân voi! Sứ Tàu trơng thấy sợ, tỏ bình tĩnh coi thường Khi xong việc, Hy nói: - Ơng thật giỏi! Tiếng đồn khơng ngoa! Ơng cân voi to Vậy ơng đo tờ giấy dày khơng? Sứ nói xé tờ giấy mỏng từ sách dày đưa cho Lương Thế Vinh, Hy lại đưa thước Giấy mỏng mà li chia thước lại q thơ, Vinh nghĩ giây lát nói: - Ngài cho mượn sách! - Sứ đưa sách cho Lương Thế Vinh với vẻ không tin tưởng Lương Thế Vinh lấy thước đo sách, tính nhẩm lát nói bề dày tờ giấy Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 Kết khớp với số viết sẵn nhà Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh, cho ơng đốn mò Khi nghe Vinh nói việc đo dễ, cần đo bề dày sách chia cho số tờ kết sứ ngửa mặt lên trời than: "Danh đồn không sai Nước Nam có người tài!" Lương Thế Vinh kỳ tài! Ông nghĩ cách cân đo tài tình lúc bất ngờ, cần ứng phó nhanh chóng Gặp vật to ơng chia nhỏ, gặp vật nhỏ ơng gộp lại Phải ý tưởng Lương Thế Vinh mầm mống phép tính vi phân (chia nhỏ) tích phân (gộp lại) mà ngày công cụ thiếu toán học đại (Theo nguồn: https://diendantoanhoc.net/topic/178-l%C6%B0%C6%A1ng-th %E1%BA%BF-vinh/) * Gợi ý kiểm tra đánh giá : Dưới số câu hỏi tham khảo, giáo viên sử dụng để định hướng cho học sinh tự học: Câu Kể tên số dụng cụ đo mà em biết Khi đo cần theo quy trình để kết xác nhất? Gợi ý: Xem sách hướng dẫn học tham khảo ý kiến người thân Câu Sai số phép đo phụ thuộc vào yếu tố nào?Nêu cách biểu diễn giá trị đại lượng đo Gợi ý: Xem sách hướng dẫn học Câu Hãy đo kích thước khối lượng vật nhà em mà thấy cần thiết, trao đổi với người gia đình (hoặc bạn) ý nghĩa việc đo này, cách đo kết đo Gợi ý: Cần đo kích thước lúc đặt đồ dạc, tranh ảnh trang trí nhà; cần đo khối lượng lương thực, thực phẩm nói riêng hàng hố nói chung Câu 4: Khi sử dụng bình tràn bình chứa để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước thể tích vật thể tích: A bình tràn B phần nước lại bình tràn C bình chứa D phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa Câu : Đơn vị sau dùng để đo thể tích: A kilơgam B mét khối C lạng D mét Câu 6: Dùng bình chia độ sau để đo thể tích chất lỏng gần đầy chai lít? A Bình 100 ml có vạch chia tới ml C Bình 1000 ml có vạch chia tới ml Câu 7: Thể tích nước bình là: A 22 ml B 23 ml D 25 ml B Bình 500 ml có vạch chia tới ml D Bình 2000 ml có vạch chia tới 10 ml C 24 ml 40 ml 30 ml 20 ml 10 ml ml Câu 8: Dùng bình chia độ có chứa lượng nước tích 95cm , thả viên bi sắt vào bình mực nước bình dâng lên đến vạch 250cm3 Vậy thể tích viên bi : A 345 cm3 B 250 cm3 C 155 cm3 D 95 cm3 Câu 9: Muốn đo khối lượng riêng sỏi, cần dùng dụng cụ đo đây? A cân bình tràn khơng chia độ B cân bình chia độ C lực kế cân D bình chia độ bình tràn Câu 10: Một học sinh dùng thước đo độ dài có ĐCNN 0,2cm để độ dài sách giáo khoa vật lý Trong cách ghi kết đo đây, cách ghi đúng? Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 A 24,1cm B 24,2cm C 24,3cm Hoạt động tiếp nối: Hướng dẫn nhà * Bài cũ: - Nội dung cần nắm: (chiếu máy chiếu) gồm nội dung sau Giáo án Vật lý D 24.5cm Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng Liên hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 0356285435 trộn li 67 - Làm 1.1-1.3 3.5-3.7 SBT * Chuẩn bị cho tiết sau: * Tiến trình dạy: Chuẩn bị : Khối lượng – đo khối lượng theo câu hỏi sau : + Khối lượng ? + Tìm hiểu đơn vị đo khối lượng cách đo khối lượng + Mỗi nhóm, chuẩn bị cân đồng hồ (hình 5.6 sgk tr 20, có) vài viên đá nhỏ IV Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Vật lý Giáo viên: Đỗ Thanh Hoàng .. .Li n hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 03 562 85435 trộn li 67 + Một số ca đong, bình tràn, vật rắn kim loại có kích... (Tổ chức thực hiện) (Kết cần đạt) A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Li n hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 03 562 85435 trộn li 67 * Chuyển giao NV học tập: * Thực NV học tập: Biết thể... Đỗ Thanh Giáo án Vật lý Hoàng Dài 1.Kích thước vật Rộng Li n hệ fb: toc xoan tra my gmail: dohoang201@gmail.com đt 03 562 85435 trộn li 67 * Hướng dẫn - Dặn dò: - GV tổng kết học chung cho lớp:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án li 6 phát triển năng lực, giáo án li 6 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn