QTKĐ 07 BÌNH CHỊU áp lực

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 10:54

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 542016TTBLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TỒN BÌNH CHỊU ÁP LỰC QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2016 https://kiemdinhsitc.com/kiem-dinh-binh-chiu-ap-luc/ https://kiemdinhsitc.com/kiem-dinh-binh-khi-nen/ QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn bình chịu áp lực Cục An tồn lao động chủ trì biên soạn ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Bộ Lao độngThương binh Xã hội QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TỒN BÌNH CHỊU ÁP LỰC PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường bình chịu áp lực có áp suất làm việc cao 0,7bar không kể áp suất thủy tĩnh (theo QCVN 012008/BLĐTBXH) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội Quy trình không áp dụng cho loại chai dùng để chứa, chun chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan, tích số dung tích (tính lít) áp suất (tính bar) khơng q 200, bình có dung tích nhỏ 25 lít 1.2 Đối tượng áp dụng - Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; - Các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động TÀI LIỆU VIỆN DẪN - QCVN 01:2008 – BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động nồi bình chịu áp lực; - TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo; - TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; - TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử; - TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật phương pháp kiểm tra Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn quy trình kiểm định có bổ sung, sửa đổi thay áp dụng theo quy định văn Việc kiểm định kỹ thuật an tồn bình chịu áp lực áp dụng theo tiêu chuẩn khác có đề nghị sở sử dụng, sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn phải có tiêu kỹ thuật an toàn cao so với tiêu quy định tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn quy trình THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA Quy trình sử dụng thuật ngữ, định nghĩa tài liệu viện dẫn nêu số thuật ngữ, định nghĩa quy trình hiểu sau: 3.1 Bình chịu áp lực QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH Là thiết bị dùng để tiến hành trình nhiệt học hóa học, để chứa chuyên chở mơi chất có áp suất lớn áp suất khí 3.3 Kiểm định kỹ thuật an tồn lần đầu Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an tồn bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau lắp đặt, trước đưa vào sử dụng lần đầu 3.4 Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an tồn bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hết thời hạn lần kiểm định trước 3.5 Kiểm định kỹ thuật an tồn bất thường Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an tồn bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi: - Sau sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an tồn bình; - Khi sử dụng lại bình nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên; - Sau thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình cố định); - Khi có u cầu sở quan có thẩm quyền CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH Khi kiểm định kỹ thuật an tồn bình chịu áp lực, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực theo bước sau: - Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực; - Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong; - Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm; - Kiểm tra vận hành; - Xử lý kết kiểm định Lưu ý: Các bước kiểm tra tiến hành kết kiểm tra bước trước đạt yêu cầu Tất kết kiểm tra bước phải ghi chép đầy đủ vào ghi chép trường theo mẫu qui định Phụ lục 01 lưu lại đầy đủ tổ chức kiểm định THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định gồm: - Bơm thử thủy lực; - Áp kế mẫu, áp kế kiểm tra loại; - Thiết bị kiểm tra khuyết tật phương pháp nội soi; - Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học; QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH - Thiết bị đo điện trở cách điện; - Thiết bị đo điện trở tiếp địa; - Thiết bị đo nhiệt độ (nếu cần); - Thiết bị kiểm tra phát rò rỉ khí (nếu cần); - Ampe kìm; - Kìm kẹp chì; - Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại phương pháp siêu âm; - Thiết bị kiểm tra khuyết tật phương pháp không phá hủy (nếu cần) ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo điều kiện sau đây: 6.1 Bình chịu áp lực phải trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định 6.2 Hồ sơ, tài liệu thiết bị phải đầy đủ 6.3 Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết kiểm định 6.4 Các điều kiện an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định bình chịu áp lực CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH Trước tiến hành kiểm định bình chịu áp lực phải thực công việc chuẩn bị sau: 7.1 Thống kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị phối hợp tổ chức kiểm định với sở, bao gồm nội dung sau: 7.1.1 Chuẩn bị hồ sơ tài liệu bình 7.1.2.Tháo mơi chất, làm bên bên ngồi bình 7.1.3.Tháo gỡ phần toàn lớp bọc bảo ôn cách nhiệt có dấu hiệu nghi ngờ kim loại thành bị hư hỏng Tháo cửa người chui, cửa vệ sinh ( có ) 7.1.4 Chuẩn bị cơng trình đảm bảo cho việc xem xét tất phận bình 7.1.5 Các bình đặt mặt đất khó xem xét phải đưa hẳn bình lên áp dụng biện pháp khác phù hợp để kiểm tra 7.1.6 Bình có phận đốt nóng điện có phận chuyển động phải tách khỏi bình 7.1.7 Đối với bình làm việc với mơi chất độc, dễ cháy nổ phải tiến hành khử môi chất bình, đảm bảo khơng ảnh hưởng cho người tiến hành công việc kiểm tra 7.1.8 Chuẩn bị điều kiện nhân lực, vật tư phục vụ kiểm định; cử người tham gia chứng kiến kiểm định QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH 7.2 Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực Căn vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau: 7.2.1 Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: 7.2.1.1 Kiểm tra lý lịch bình chịu áp lực: Theo mẫu QCVN: 01-2008 – BLĐTBXH, lưu ý xem xét tài liệu sau: - Các tiêu kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Tính tốn sức bền phận chịu áp lực; - Bản vẽ cấu tạo ghi đủ kích thước chính; - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; - Giấy chứng nhận hợp quy tổ chức định cấp theo quy định, trường hợp quan có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối tượng kiểm định 7.2.1.2 Hồ sơ xuất xưởng bình chịu áp lực - Các chứng kim loại chế tạo, kim loại hàn; - Kết kiểm tra chất lượng mối hàn; - Biên nghiệm thử xuất xưởng 7.2.1.3 Các báo cáo kết hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có) 7.2.1.4 Hồ sơ lắp đặt: Chỉ áp dụng bình cố định - Tên sở lắp đặt sở sử dụng; - Đặc tính vật liệu bổ sung lắp đặt; - Những số liệu hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn kết thử nghiệm mối hàn; - Các biên kiểm định phận bình (nếu có) 7.2.2 Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: 7.2.2.1 Kiểm tra lý lịch bình chịu áp lực, biên kiểm định Giấy chứng nhận kết kiểm định lần trước 7.2.2.2 Hồ sơ quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên tra, kiểm tra (nếu có) 7.2.3 Khi kiểm định kỹ thuật an tồn bất thường: Kiểm tra, xem xét hồ sơ kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ kiểm tra bổ sung hồ sơ khác quy định trường hợp sau đây: 7.2.3.1 Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp : hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, biên nghiệm thu sau sửa chữa ,cải tạo, nâng cấp 7.2.3.2 Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Xem xét hồ sơ lắp đặt Đánh giá kết hồ sơ, lý lịch: Kết đạt yêu cầu khi: QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH - Lý lịch bình chịu áp lực đầy đủ đáp ứng điều 2.4 QCVN 012008/BLĐTBXH - Nếu không đảm bảo, sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 QCVN 01-2008/BLĐTBXH 7.3 Chuẩn bị đầy đủ phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ trình kiểm định 7.4 Xây dựng thống thực biện pháp đảm bảo an toàn với sở trước kiểm định Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an tồn q trình kiểm định TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH Khi tiến hành kiểm định phải thực theo trình tự sau: 8.1 Kiểm tra kỹ thuật bên ngồi 8.1.1 Mặt bằng, vị trí lắp đặt bình chịu áp lực 8.1.2 Hệ thống chiếu sáng vận hành 8.1.3 Sàn thao tác, cầu thang, giá treo 8.1.4 Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét 8.1.5 Kiểm tra thông số kỹ thuật nhãn mác bình chịu áp lực so với hồ sơ lý lịch bình 8.1.6 Kiểm tra tình trạng thiết bị an toàn, đo lường phụ trợ số lượng, kiểu loại, thông số kỹ thuật so với thiết kế tiêu chuẩn quy định 8.1.7 Các loại van lắp bình chịu áp lực số lượng, kiểu loại, thông số kỹ thuật so với thiết kế tiêu chuẩn quy định 8.1.8 Kiểm tra tình trạng thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ trình làm việc bình 8.1.9 Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại phận chịu áp lực bình chịu áp lực Khi có nghi ngờ u cầu sở áp dụng biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá xác 8.1.10 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật lớp cách nhiệt (nếu có) 8.1.11.Kiểm tra chi tiết ghép nối Đánh giá kết quả: Kết đạt yêu cầu khi: - Đáp ứng quy định theo Mục TCVN 6155:1996; - Đáp ứng quy định theo Mục TCVN 8366:2010; - Khơng có vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn q quy định, dấu vết xì môi chất phận chịu áp lực mối hàn, mối nối 8.2 Kiểm tra kỹ thuật bên 8.2.1 Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại phận chịu áp lực bình QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH 8.2.2 Kiểm tra tình trạng cặn bẩn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên bình chịu áp lực 8.2.3 Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại phận chịu áp lực bình chịu áp lực Khi có nghi ngờ yêu cầu sở áp dụng biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá xác 8.2.4 Đối với vị trí tiến hành kiểm tra bên kiểm định việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải thực theo tài liệu kỹ thuật nhà chế tạo.Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp trình tự kiểm tra 8.2.5.Trường hợp bình chịu áp lực có ống chùm, thấy nghi ngờ tình trạng kỹ thuật khu vực ống chùm phải yêu cầu sở tháo phần toàn ống chùm để kiểm tra 8.2.6 Khi khả kiểm tra bên đặc điểm kết cấu bình chịu áp lực, cho phép thay việc kiểm tra bên thử thủy lực với áp suất thử quy định kiểm tra phận khám xét 8.2.7 Khi phát có khuyết tật làm giảm độ bền thành chịu áp lực (thành bị mỏng, mối nối mòn…) cần giảm thơng số làm việc bình chịu áp lực Việc giảm thông số phải dựa sở tính lại sức bền theo số liệu thực tế Đánh giá kết quả: Kết đạt yêu cầu khi: - Đáp ứng quy định theo mục TCVN 8366: 2010 - Khơng có vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn q quy định phận chịu áp lực mối hàn, mối nối 8.3 Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm 8.3.1 Bình chịu áp lực miễn thử bền kiểm định lần đầu thời gian thử xuất xưởng không 18 tháng, bảo quản tốt, vận chuyển, lắp đặt khơng có biểu bị va đập, biến dạng Biên kiểm định phải ghi rõ lý đính kèm biên thử xuất xưởng sở chế tạo, biên nghiệm thu lắp đặt (nếu có) 8.3.2 Nếu bình có kết cấu nhiều phần làm việc cấp áp suất khác tách thử riêng cho phần 8.3.3 Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy áp suất thử Trong trường hợp khơng đảm bảo phải tháo thiết bị 8.3.4 Thử bền Thời hạn thử bền bình chịu áp lực không năm lần phải tiến hành thử bền với yêu cầu sau (bao gồm trường hợp kiểm định bất thường theo mục 3.12:TCVN 6156:1996): 8.3.4.1 Môi chất thử chất lỏng (nước, chất lỏng khơng ăn mòn, độc hại), chất khí ( khí trơ, khơng khí) Nhiệt độ mơi chất thử 50 oC không thấp nhiệt độ môi trường xung quanh 5oC QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH 8.3.4.2 Áp suất thử, thời gian trì áp suất thử quy định bảng Bảng 1: Áp suất thử, thời gian trì áp suất thử bền Loại bình Áp suất làm việc ( bar) Áp suất thử( bar) Thời gian trì ( phút) Các bình có nhiệt độ làm việc thành đến 200oC ( Trừ bình đúc)
- Xem thêm -

Xem thêm: QTKĐ 07 BÌNH CHỊU áp lực, QTKĐ 07 BÌNH CHỊU áp lực, a. Hồ sơ xuất xưởng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn