42 de toan lop 5 on tap he

18 1 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí 42 ĐỀ TỐN LỚP – ƠN TẬP HÈ Bài : a)Viết thương dạng phân số : 15 7:3 23 : b) Viết số tự nhiên dạng phân số 19 25 32 Bài : Qui đồng mẫu số PS sau: a) b) 12 Bài 3: (HSKG): Tỡm cỏc PS cỏc PS sau: ; 12 12 18 60 ; ; ; ; 20 24 21 100 Bài 4: Điền dấu >; < ; = a) 2 b) 4 15 19 c) d) 15 15 11 Toán 5- Đề Bài : Tớnh a) + 15 b)  11 c) - 13 d) : Bài : Tỡm x a) - x = 10 b) Bài : (HSKG) : x = 15 Một quóng đường cần phải sửa Ngày đầu sửa sửa quóng đường, ngày thứ so với ngày đầu Hỏi sau ngày sửa thỡ cũn lại bao nhiờu phần qng đường chưa sửa ? Tốn5- Đề Bài : So sỏnh hai PS theo hai cỏch khỏc nhau: 11 b) 10 Bài : Viết PS sau theo thứ tự từ bé đến lớn (HS nêu cách tính) a) Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí a) 80 13 15 21 ; ; ; 29 29 29 29 ; ; ; 10 40 b) 7 7 ; ; ; 13 10 12 c) (Dành cho HSKG) Bài 3: Khối lớp cú 80 h ọc sinh, tronh có 90 70 số HS thớch học toỏn, cú số HS 100 100 thớch học vẽ Hỏi cú bao nhiờu em thớch học toỏn? Bao nhờu em thớch học vẽ? Toán5- Đề Bài : Chuyển cỏc hỗn số sau thành phõn số: ; 7 ; ; ; ; 11 12 Bài : Tớnh: a) + b) - 2 c) 3 1 d) 1 : 3 Bài 3: Tỡm x a) x - = 10 b) 1 : x = Toán5- Đề Bài : Chuyển hỗn số thành phõn số tớnh: a)  b)  c) 1 43 d) : Bài 2: a) 5m 4cm = cm 270 cm = dm 720 cm = .m cm b) 5tấn 4yến = .kg 2tạ 7kg = kg 2 5m 54cm = cm2 7m2 4cm2 = .cm2 Bài : (HSKG) Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 cỏi Số bao xanh chiếm tổng số bao, số bao trắng chiếm 30 100 40 tổng số bao; Hỏi cú bao nhiờu cỏi bao màu vàng? 100 Bài 4: Tỡm x a) 7 14 ; b) : x = 13 39 + x = c) x  14 = ; 15 d) x - = Toán5- Đề Bài : Chuyển phõn số thành phõn số thập phõn: a) b) 15 c) 18 30 d) 400 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a)chuyển b) thành PS ta được: A , 18 là: A.6m; Bài : Một lưới hỡnh chữ nhật cú chiều dài B 12 , C B 12m; 14 , D C 18m; 14 D 27m 15 m, chiều rộng m Tấm lưới chia thành phần Tính diện tích phần? Bài : (HSKG): Tỡm số tự nhiờn x khỏc để: x  5 1 Toán5- Đề Bài : Tớnh: a)  10 b)  c) 5 d) : 1 Bài 2: Viết số đo theo mẫu: 5m 7dm 5m  7 m 5 m 10 10 a) 8m 5dm b) 4m 75cm Bài : So sỏnh hỗn số: 7 a) .2 ; b) c) 5kg 250g c) 8 ; 10 d) 7 12 Bài : (HSKG) Người ta hũa cốc chứa lít nước si- rơ vào lít nước lọc để pha nho Rót nước nho vào lít Hỏi rót cốc nước nho? Toán5- Đề Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 1: Hai thựng dầu cú 168 lớt dầu Tỡm số dầu thựng biết thựng thứ cú nhiều thùng thứ hai 14 lít Bài 2: Cú hai tỳi bi Tỳi thứ cú số bi 26 viờn bi Tỡm số bi tỳi ? số bi tỳi thứ hai kộm tỳi thứ hai Bài : (HSKG) Chu vi hỡnh chữ nhật 56 cm, chiều rộng hỡnh chữ nhật ? chiều dài Tỡm diện tớch Toán5- Đề Bài 1: Mua 20 cỏi bỳt chỡ hết 16000 đồng Hỏi mua 21 bút chỡ hết tiền ? Bài 2: Cú nhúm thợ làm đường , muốn làm xong ngày thỡ cần 27 cụng nhõn Nếu muốn xong ngày thỡ cần bao nhiờu cụng nhõn? Bài : Cứ 10 công nhân ngày sửa 37 m đường Với suất thỡ 20 cụng nhõn làm ngày sửa m đường? Bài : (HSKG) Có số sách, đóng vào thùng 24 thỡ cần thựng Nếu đóng số sách vào thùng 18 thỡ cần bao nhiờu thựng? Toán5- Đề 10 Bài 1: Lan mua hộp bút màu hết 16000 đồng Hỏi Hải mua hộp bút hết tiền ? Bài 2: Bà An mua hộp thịt hết 35000 đồng Bà Bỡnh mua nhiều bà An hộp thịt thỡ phải trả bao nhiờu tiền ? Bài : (HSKG) Mẹ mua qua cam, 800 đồng Nếu mua với giá rẻ 200 đồng thỡ số tiền đủ mua ? Tốn5- Đề 11 Bài 1: Cửa hàng mua tỏ bỳt chỡ hết số tiền 18 000 đồng Bạn Hằng mua bút chỡ cựng loại hết bao nhiờu tiền? Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 2: Một người làm ngày trả 126 000 đồng tiền công Hỏi với mức trả cơng thế, người làm ngày thỡ trả tiền công? Bài : (HSKG) Một phân xưởng làm số công việc cần 120 người làm 20 ngày xong Nay có thêm 30 người thỡ làm bao nhiờu ngày xong? Toán5- Đề 12 Bài 1: 14 người làm cụng việc phải 10 ngày xong.Nay muốn làm tuần thỡ cần bao nhiờu người làm? Bài 2: Có máy bơm làm liên tục 18 thỡ hỳt cạn hồ nước Nay muốn hút ttrong 10 thỡ bao nhiờu mỏy bơm thế? Bài : (HSKG) Cứ 15 công nhân sửa xong đoạn đường phải hết ngày Nay muốn sửa xong đoạn đường ngày thỡ cần bổ xung thờm bao nhiờu cụng nhõn? Toán5- Đề 13 Bài 1: Một thúng đựng trứng gà trứng vịt có tất 128 Số trứng gà số trứng vịt Hỏi thỳng cú bao nhiờu trứng gà? Cú bao nhiờu trứng vịt? Bài 2: Có số tiền mua kẹo Trung thu Nếu mua loại 5000 đồng gói thỡ 18 gói Hỏi với số tiền đó, mua kẹo loại 7500 đồng gói thỡ mua gói thế? Bài : (HSKG) Theo dự định, xưởng dệt phải làm 15 ngày, ngày dệt 300 sản phẩm thỡ hoàn thành kế hoạch Nay cải tiến kĩ thuật nờn ngày dệt 450 sản phẩm Hỏi xưởng làm ngày thỡ hồn thành kế hoạch? Tốn5- Đề 14 Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 4m = … km b)5kg = …tạ c) 3m 2cm = …hm d) 4yến 7kg = …yến Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí a) 3km m = … m b) tạ yến = …kg c) 15m 6dm = …cm d) 2yến 4hg = … hg Bài 3: Điền dấu >, , , ; < ; = a) 71dam2 25m2 … 7125m2 b) 801cm2 …….8dm2 10cm2 c) 12km2 60hm2 …….1206hm2 Bài : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 1m2 25cm2 = ….cm2 A.1250 B.125 C 1025 D 10025 Bài : (HSKG) Để lát phũng, người ta dựng vừa hết 200 mảnh gỗ hỡnh chữ nhật cú chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm Hỏi phũng có diện tích m2 ? Tốn5- Đề 18 Bài 1: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm : a) 16ha = ….dam2 35000dm2 = …m2 8m2 = … dam2 b) 2000dam2 = …ha 45dm2 = ….m2 324hm2 = …dam2 c) 260m2 = …dam2 … m2 2058dm2 =…m2….dm2 Bài 2: Điền dấu > ; < ; = a) 7m2 28cm2 … 7028cm2 b) 8001dm2 …….8m2 100dm2 c) 2ha 40dam2 …….204dam2 Bài : Chọn phương án : a) 54km2 < 540ha b) 72ha > 800 000m2 c) 5m2 8dm2 = m 10 Bài : (HSKG) Để lát phũng, người ta dựng vừa hết 200 mảnh gỗ hỡnh chữ nhật cú chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm Hỏi phũng có diện tích m2 ? Tốn5- Đề 19 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 1: Tỡm trung bỡnh cộng cỏc số sau a) 14, 21, 37, 43, 55 b) , , Bài 2: Trung bỡnh cộng tuổi chị em tuổi Tuổi em tuổi Tớnh tuổi chị Bài 3: Một đội có xe, xe 50 km thỡ chi phớ hết 200 000 đồng Nếu đội có 10 xe, xe 100 km thỡ chi phớ hết bao nhiờu tiền ? Bài 4: (HSKG) Hai người thợ nhận 213000 đồng tiền công Người thứ làm làm giờ, người thứ làm ngày, ngày làm Hỏi người nhận tiền cụng ? Toán5- Đề 20 Bài 1: Viết thành số thập phõn a) 33 ; 10 27 ; 100 b) 92 ; 100 31 ; 1000 Bài 2: Chuyển thành phõn số thập phõn a) 0,5; 0,03; 7,5 b) 0,92; c) 127 ; 1000 0,006; 1000 8,92 Bài 3: Chuyển thành hỗn số cú chứa phõn số thập phõn a) 12,7; 31,03; b) 8,54; 1,069 Bài 4: Viết cỏc số thập phõn a) Ba phẩy khụng bẩy b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm Toán5- Đề 21 Bài 1: Điền dấu >, < ; = vào chỗ …… a) 6,17 …… 5,03 c)58,9 ……59,8 b) 2,174 …… 3,009 d) 5,06 …… 5,06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5,126; 5,621; 5,216; 5,061; 5,610 Bài 3: Xếp cỏc số sau theo thứ tự từ dần 72,19; 72,099; 72,91; 72,901; Bài 4: Tỡm chữ số thớch hợp điền vào chữ a) 4,8x < 4,812 72,009 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí b) 5,890 > 5,8x c, 53,x49 < 53,249 d) 2,12x = 2,1270 Bài 5: (HSKG): Tỡm chữ số thập phõn cho số lớn 3,1 bé 3,2? Toán5- Đề 22 Bài 1: Viết số đo sau dạng m a) 3m 5dm = …….; 29mm = …… 17m 24cm = … ; 9mm = …… b) 8dm =……… ; 3m5cm = ……… 3cm = ………; 5m 2mm= ……… Bài 2: : Điền số thích hợp vào chỗ …… a) 5,38km = …m; 4m56cm = …m 732,61 m = …dam; b) 8hm 4m = …dam 49,83dm = … m Bài 3: Một vườn hỡnh chữ nhật vẽ vào giấy với tỉ lệ xích sau: có kích thước 500 cm 5cm Tính diện tích mảnh vườn ha? Bài 4: (HSKG) Một mảnh vườn hỡnh chữ nhật cú chiều dài 60m, chiều rộng chiều dài Trên người ta trồng cà chua, 10m2 thu hoạch 6kg Tính số cà chua thu hoạch tạ Toán5- Đề 23 Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dạng kg : a) 7kg 18g =…kg; 126g =…kg; yến = …kg; 14hg = …kg; b) 53kg 2dag = …kg; 297hg = …kg; 43g = ….kg; 5hg = …kg Bài 2: Điền dấu >, < = vào …… Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 10 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí a) 4dag 26g b) 1tạ kg … … 426 g 1,2 tạ Bài : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm Tờn vật Khủng long Cỏ voi Voi Hà mó Gấu Đơn vị đo 60 …………… …………… …………… …………… Toán5- Đề 24 Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm : a) 2ha m2 = ………ha; 49,83dm2 = ……… m2 b) 8m27dm2 = ……… m2; 249,7 cm2 = ………….m2 Bài : Điền dấu > ; < = a) 16m2 213 cm2 …… 16400cm2; b) 84170cm2 …… 84,017m2 c) 9,587 m2 ……9 m2.60dm2 Bài : (HSKG) Nửa chu vi khu vườn hỡnh chữ nhật 0,55km, chiều rộng chiều dài Hỏi diện tích khu vườn m vng ? ? Tốn5- Đề 25 Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dạng kg : a) 17kg 28dag =…kg; 1206g =…kg; yến = …tấn; 46 hg = …kg; b) 3kg 84 g = …kg; 277hg = …kg; 43kg = ….tạ; 56,92hg = …kg Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 11 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 2: Điền dấu >, < = vào …… a) 5kg 28g … 5280 g b) 21 kg … 420 yến Bài : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm a) 7,3 m = dm 35,56m = cm 8,05km = m 6,38km = m 2 b) 6,8m = dm 3,14 = m2 0,24 = m2 0,2 km2 = Bài 4: (HSKG) Một ụ tụ chở 80 bao gạo, bao cõn nặng 50 kg a) Hỏi ô tô chở gạo? b) Nếu ô tơ đó bỏn bớt số gạo thỡ cũn lại bao nhiờu tạ gạo ? Toán5- Đề 26 Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm : a) 2,35796 km2 = km2 hm2 dam2 m2 69,805dm2 = …dm2 cm2 mm2 b) 4kg 75g = … kg 86000m2 = … Bài : Mua 32 quần áo hết phải trả 280 000 đồng Hỏi mua 16 quấn áo phải trả tiền Bài : Một mỏy bay bay 15 phút 240 km Hỏi máy bay bay km? Bài : (HSKG) : Tỡm x, biết x số tự nhiờn : 27,64 < x < 30,46 Toán5- Đề 27 Bài 1: Đặt tính tính : a) 65,72 + 34,8 b) 284 + 1,347 c) 0,897 + 34,5 d) 5,41 + 42,7 Bài 2: Tỡm x a) x - 13,7 = 0,896 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 12 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6 Bài : Thựng thứ cú 28,6 lớt dầu, thựng thứ hai cú 25,4 lớt dầu Thựng thứ ba cú số dầu trung bỡnh cộng số dầu thựng Hỏi thựng cú bao nhiờu lớt dầu? Bài tập 4: (HSKG): Cho số cú hiệu 26,4 Số 16 Tỡm số lớn Tốn5- Đề 28 Bài tập1: Đặt tính tính : a)70,75 – 45,6 b) 86 – 54,26 Bài tập : Tớnh cỏch : a) 34,75 – (12,48 + 9,52) c) 453,8 – 208,47 b) 45,6 – 24,58 – 8,382 Bài tập : Tỡm x : a) 5,78 + x = 8,26 b) 23,75 – x = 16,042 Bài tập : (HSKG) Tổng diện tích ba vườn 6,3 Diện tích vườn thứ 2,9 ha, Diện tích vườn thứ hai bé diện tích vườn thứ 8120m 2, Hỏi diện tích vườn thứ ba m2 ? Tốn5- Đề 29 Bài 1: Đặt tính tính: a) 6,372 x 16 b) 0,894 x 75 c) 7,21 x 93 d) 6,5 x 407 Bài : Tỡm y a) y : 42 = 16 + 17, 38 b) y : 17,03 = 60 Bài : Tớnh nhanh a) 3,17 + 3,17 + 3,17 + ……… + 3,17 ( 100 số hạng ) b) 0,25 x 611,7 x 40 Bài : (HSKG) Có 24 chai xăng, chai chứa 0,75 lít lít nặng 800 gam Hỏi 24 chai nặng kg, biết vỏ chai nặng 0,25 kg Toán5- Đề 30 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 13 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 1: Đặt tính tính: a) 65,8 x 1,47 b) 54,7 - 37 c) 5,03 x 68 d) 68 + 1,75 Bài :Mỗi chai nước mắm chứa 1,25 lít Có 28 chai loại 1, có 57 chai loại Hỏi tất có lít nước mắm? Bài : Tớnh nhanh a) 6,953 x 3,7 + 6,953 x 6,2 + 6,953 x 0,1 b) 4,79 + 5,84 + 5,21 + 4,16 Bài : (HSKG) Chiều rộng đám đất hỡnh chữ nhật 16,5m, chiều rộng chiều dài Trên ruộng người ta trồng cà chua Hỏi người ta thu hoạch tạ cà chua biết mét vuông thu hoạch 6,8kg cà chua Toán5- Đề 31 Bài 1: Đặt tính tính: a) 635,38 + 68,92 b) 45,084 – 32,705 c) 52,8 x 6,3 d) 17,25 x 4,2 Bài : Viết số thớch hợp vào chỗ chấm : a)2,3041km = m b) 32,073km = dam c) 0,8904hm = m d) 4018,4 dm = hm Bài : Tớnh nhanh a) 6,04 x x 25 b) 250 x x 0,2 c) 0,04 x 0,1 x 25 Bài : (HSKG) : Tỡm số tự nhiờn x cỏc số: 2; 3; 4; 5sao cho: 2,6  x > Toán5- Đề 32 Bài 1: Đặt tính tính: a) 7,44 : b) 47,5 : 25 c) 1904 : d) 20,65 : 35 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 14 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài : Tỡm x : a x 5 = 24,65 b 42  x = 15,12 Bài : Tớnh giỏ trị biểu thức: a) 40,8 : 12 – 2,63 b) 6,72 : + 24,58 Bài : (HSKG) : Một cửa hàng bán vải ngày bán 342,3 m vải a) Trung bỡnh ngày cửa hàng bỏn m vải? b) Trong ngày cửa hàng bán m vải? Tốn5- Đề 33 Bài 1: Đặt tính tính: a) 7,44 : b) 0,1904 : c) 6,48 : 18 d) 3,927 : 11 Bài 2: Tớnh cỏch thuận tiện: a)70,5 : 45 – 33,6 : 45 b)23,45 : 12,5 : 0,8 Bài 3: Tỡm x: a) X x = 9,5 b) 21 x X = 15,12 Bài 4: (HSKG) Viết số thớch hợp vào chỗ chấm: 6,18 38 10 38 0,16 - Thương là: - Số dư là: Toán5- Đề 34 Bài 1: Đặt tớnh tớnh: a) 8640 : 2,4 b) 550 : 2,5 c) 720 : 4,5 d) 150 : 1,2 Bài 2: Tỡm x: a) X x 4,5 = 144 b) 15 : X = 0,85 + 0,35 Bài 3:Tớnh: a 400 + 500 + 100 b 55 + + 10 100 Bài 4: (HSKG) Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 15 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Một tơ đầu, chạy 36km, sau, chạy 35km Hỏi trung bỡnh ụ tụ chạy km? Tốn5- Đề 35 Bài 1: Đặt tính tính: a) 7,2 : 6,4 b) 28,5 : 2,5 c) 0,2268 : 0,18 d) 72 : 6,4 Bài 2: Tớnh cỏch: a)2,448 : ( 0,6 x 1,7) b)1,989 : 0,65 : 0,75 Bài 3: Tỡm x: a) X x 1,4 = 4,2 b) 2,8 : X = 2,3 : 57,5 Bài 4: (HSKG) Một mảnh đất hỡnh chữ nhật cú diện tớch 161,5m2, chiều rộng 9,5m Tính chu vi khu đất đó? Tốn5- Đề 36 Bài 1: Tỡm tỉ số phần trăm của: a) 0,8 1,25; b)12,8 64 Bài 2: Một lớp có 40 học sinh, có 40% HS giỏi Hỏi lớp có ? HS Bài 3: Tháng trước đội A trồng 1400 tháng vượt mức 12% so với tháng trước Hỏi tháng đội A trồng ? Toán5- Đề 37 Bài 1: Tỡm tỉ số phần trăm a) 60 b) 6,25 25 Bài 2: Một người bán hàng bỏn 450.000 đồng tiền hàng, lói chiếm 12,5% tiền vốn Tớnh tiền vốn? Bài 3: Một đội trồng cây, tháng trước trồng 800 cây, tháng trồng 960 Hỏi so với tháng trước thỡ thỏng đội đó vượt mức phần trăm ? Bài 4: Tính tỉ số % a b điền số vào chỗ a b % 35 40% 27 15% Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 16 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Tốn5- Đề 38 Bài 1: Một xưởng sản xuất đề phải thực 1200 sản phẩm, cải tiến kỹ thuật nên họ thực 1620 sản phẩm Hỏi họ vượt mức phần trăm kế hoạch Bài 2: Một người bán trứng gồm loại: Trứng gà trứng vịt Số trứng gà 160 quả, chiếm 80% tổng số trứng Hỏi người đem bán ? trứng vịt ? Bài 3: (HSKG) Lớp 5A có 40 bạn Cơ cử 20% số bạn trang trớ lớp, 50% số bạn quột sõn, số bạn cũn lại tưới Hỏi nhóm có bạn? Tốn5- Đề 39 Bài 1: Đặt tính tính: a) 108,36 : 21 b) 80,8 : 2,5 c) 109,98 : 84,6 d) 75 : 125 Bài 2: Hai người làm 1200 sản phẩm, người thứ làm 546 sản phẩm Hỏi người thứ hai làm phần trăm sản phẩm? Bài 3: Một cửa hàng bỏn 123,5 lớt nước mắm 9,5 % số nước mắm cửa hàng trước bán Hỏi lúc đầu, cửa hàng có lít nước mắm? Tốn5- Đề 40 Bài 1: Tớnh giỏ trị biểu thức: a) ( 75,6 – 21,7) : + 22,82  b) 21,56 : ( 75,6 – 65,8 ) – 0,354 : Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một người bán hàng bỏ 80000 đồng tiền vốn bị lỗ % Để tính số tiền bị lỗ, ta phải tính: a) 80000 : b) 80000 6 c) 80000:  100 d) 80000 6 : 100 Bài 3: Mua kg đường hết 9000 đồng, bán kg đường 10800 đồng Tính tiền lói so với tiền vốn bao nhiờu %? Toán5- Đề 41 Bài 1: Tam giỏc ABC cú diện tớch 27cm2, chiều cao AH 4,5cm Tớnh cạnh đáy hỡnh tam giỏc Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 17 hoc360.net - tải tài liệu giảng miễn phí Bài 2: Hỡnh tam giỏc cú diện tớch diện tớch hỡnh vuụng cạnh 12cm Tớnh cạnh đáy hỡnh tam giỏc biết chiều cao 16cm Bài 3: (HSKG) Hỡnh chữ nhật ABCD cú: AB = 36cm; AD = 20cm BM = MC; DN = NC Tớnh diện tớch tam giỏc AMN? 36cm A B 20cm M D C N Toán5- Đề 42 Bài 1: Xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn 4,03 ; 4,3 ; 4,299 ; 4,31 ; 4,013 Bài 2: Tớnh a) 1,5678 : 2,34 x 50 - 65 b) 25,76 - (43 - 400 x 0,1 - 300 x 0.01) Bài 3: Tớnh nhanh 6,778 x 99 + 6,778 Bài 4: (HSKG) Một đám đất hỡnh chữ nhật cú chiều dài 60m, chiều rộng 65% chiều dài Trờn người ta cấy lúa Theo năm ngoái, 100m thu hoạch 60kg thóc Năm suất tăng 5% so với năm ngối Hỏi năm người ta thu hoạch ? thúc Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 18 ... chỗ …… a) 6,17 …… 5, 03 c )58 ,9 … 59 ,8 b) 2,174 …… 3,009 d) 5, 06 …… 5, 06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5, 126; 5, 621; 5, 216; 5, 061; 5, 610 Bài 3: Xếp cỏc số sau theo thứ tự từ dần 72,19;... tính : a)70, 75 – 45, 6 b) 86 – 54 ,26 Bài tập : Tớnh cỏch : a) 34, 75 – (12,48 + 9 ,52 ) c) 453 ,8 – 208,47 b) 45, 6 – 24 ,58 – 8,382 Bài tập : Tỡm x : a) 5, 78 + x = 8,26 b) 23, 75 – x = 16, 042 Bài tập... x 25 b) 250 x x 0,2 c) 0,04 x 0,1 x 25 Bài : (HSKG) : Tỡm số tự nhiờn x cỏc số: 2; 3; 4; 5sao cho: 2,6  x > Tốn5- Đề 32 Bài 1: Đặt tính tính: a) 7,44 : b) 47 ,5 : 25 c) 1904 : d) 20, 65 : 35 Group:
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 de toan lop 5 on tap he , 42 de toan lop 5 on tap he

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn