TOÁN 5 ôn hè lên 6 2018 2019

8 0 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn ƠN TẬP HÈ MƠN: TỐN - LỚP I Các phép toán với số thập phân Bài 1: Đặt tính tính a) 247,06  316, 492 201,4  78,55 b) 78,27  39,18 Bài 2: Tính 89,32  37,639 37,14  82 3,18  5,24 345,6 : 72 99,3472 : 32,68 a) 33,76  19,52  6, 24 b)  27,09  258,91  25,4 c) 31,5  2,6  39,72 d) 128,4  73,2  : 2,4  18,32 e) 38,  13,05 :1,5  25,17 II Tốn tìm x Bài 1: Tìm x a) b) c) d) e) III x  9, 44  18,36 x  5,  1,9  3,8 7,9  x  2,5 x  2,7  8,7  4,9 52   x : 78  3380 f) x : 5,12  3,7 g) 1,36  x  4,08  4,76 h) x  0,34  1,19  1,02 i) x  1, 27  13,5 : 4,5 j) x :  x  x :  x :  25 Tốn tính nhanh Bài 1: Tính nhanh     10 20  18  16  14  12 13 25 97 109 b)      10000 10000 10000 10000 10000 c)  2019  0,75 d) 1, 27  2,77  4, 27  5,77  7, 27  8,77  10, 27  11,77  13, 27  14,77 1 e)   0,25    2003  1999  2003  999 f) 2004  999  1004 Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 a) TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn Bài 2: Tính cách thuận tiện a) b) c) d) 60  26,75  13, 25 38, 25  18, 25  21,64  11,64  9,93 45, 28  52,17  15, 28  12,17  72,69  18,47   8,47  22,69 e) 64  23  37  23  23 IV Đổi đơn vị đo f) 4,86  0, 25  40 g) 6, 498  825,87  6, 498  174,13 h) 0,8  96  1,6  i) 96, 28  3,527  3,527  3,72 f)   125  25 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm = phút 2,5 = phút ngày = giờ = phút a) 182 phút = phút 1,5 = phút nằm rưỡi = tháng 75 giây = phút giây b) 52 yến = kg 135kg = 21 6kg = 45kg 23g = kg 72000 yến = c) 60dm 3cm = dm 315cm = m 3km 245m = km 386cm = m 197m = km d) 3m2 5dm2 = m 2 = phút 35 kg 23g = kg 520g = kg 2kg 30g = kg 20kg 3g = kg 3206g = kg g 14m 7cm = m 246cm = m 34dm = m 5km 34m = km 3km 245m = km 42dm2  m2 56dm2 = m 23cm2 = dm2 2cm2 5mm2 = cm2 123,9ha = km 30000m2  e) 15dm3 53cm3  cm3 7,54m3  cm3 3 m  dm3 4380cm3  dm3 17dm2 23cm2 = dm2 4m 3dm = m 37dm2 = m 36,9dm = m 95km2  hm2 52m3 45dm3  dm3 78m3 5dm3  m3 dm  cm3 78,9m3  dm3 215 phút = phút Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn V Hình học Diện tích tam giác, hình thang, hình tròn Bài 1: Cho ABC có chiều cao AH  25cm, diện tích 200cm2 Tính độ dài đáy BC? Bài 2: Cho hình bên, biết BM  8cm; MC  4cm; diện tích hình tam giác ABM  41,6cm2 Tính diện tích hình tam giác ABC chiều cao Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m diện tích tam giác tăng thêm 30m2 Tính diện tích hình tam giác Bài 3: Một hình tam giác có cạnh đáy Bài 4: Một ruộng hình thang có diện tích 22,5m chiều cao 5m Tính: a) Tổng hai đáy ruộng b) Đáy lớn đáy bé ruộng biết tỉ số chúng 2 đáy lớn Đáy bé chiều cao 15m Trung bình 100m2 thu hoạch 74,5kg thóc Tính số ki-lơ-gam thóc thu hoạch ruộng đó? Bài 5: Một ruộng hình thang có đáy lớn 150m, đáy bé Bài 6: Một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m; đáy bé 35m chiều cao tổng độ dài hai đáy Người ta trồng rau mảnh vườn đó, trung bình 3m2 thu hoạch 9kg rau Hỏi mảnh vườn người ta thu hoạch rau? Bài 7: Một ruộng hình tứ giác ABCD có góc A D vuông Biết AB  60m, CD  80m, DA  40m Người ta đắp đường theo cạnh CD rộng cạnh DC Hỏi diện tích đất lại bao nhiêu, biết diện tích đất lúc chưa đắp đường 2800m2 Bài 8: Một ao hình tròn có đường kính 18m Tính diện tích ao đó? Gia Sư Thành Cơng - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn Bài 9: Hai ngày bạn An học xe đạp, An nhận thấy đạp 15 vòng bánh xe đoạn đường dài 28,26m Hỏi đường kính bánh xe mà bạn An dài xăng-ti-mét? Bài tốn tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần Bài 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình lập phương Cạnh Diện tích xung quanh Diện tích tồn phần Thể tích 4cm 1,4dm 0,5dm Bài 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình hộp chữ nhật Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Diện tích xung quanh Diện tích tồn phần Thể tích 4dm 3dm 5dm 3,2m 2,1m 1,5m 58,3cm 40cm 35cm Bài 3: Người ta làm hộp khơng nắp bìa cứng dạng hình lập phương cạnh 1,5dm Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp đề-xi-mét vng (khơng tính mép dán)? Bài 4: a) Hình lập phương thứ có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm Tính diện tích xung quanh hình lập phương b) Diện tích xung quanh hình lập phương thứ gấp lần diện tích hình lập phương thứ hai? Bài 5: Một hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm chiều cao 10cm Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào mặt xung quanh dán giấy màu vàng vào hai mặt hộp (chỉ dán mặt ngồi) Hỏi diện tích giấy màu lớn lớn xăng-ti-mét vng? Bài tốn bể cá Bài 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều sai 4,5m, chiều rộng 2,5m chiều cao 1,8m (khơng có nắp) a) Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần bể nước b) Bể chứa nhiều lít nước ? Gia Sư Thành Cơng - Chun đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn c) Trong bể có 16, 2m nước Tính chiều cao mực nước bể? Bài 2: Một bể ni cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm chiều cao 60m a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá (bể khơng có nắp) b) Tính thể tích bể cá c) Mực nước bể cao chiều cao bể Tính thể tích nước bể Bài 3: Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật Đo lòng bể: chiều dài 2,5m, chiều rộng 2,3m, chiều cao 1,6m Hỏi bể chứa đầy nước lít? 1l  1dm3 Bài 4: Một bể nước hình lập phương (khơng có nắp) có cạnh 0,6m a) Tính diện tích tồn phần bể nước b) Trong bể chứa nước đến bể Hỏi phải đổ thêm lít bể đầy? Biết 3 1l  1dm Bài 5: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m Trong bể chứa 48 lít nước Mực nước bể chiều cao bể Hỏi chiều cao bể mét? Bài 6: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm chiều cao 50cm Cần đổ vào bể lít nước để 80% thể tích bể có nước? Bài 7: Một bể cá hình hộp chữ nhật dài 1,6m, rộng 1,25m cao 18dm Người ta dùng thùng hình hộp chữ nhật dài 5dm, rộng 3dm, cao 4dm để đổ nước vào bể Hỏi phải đổ vào bể thùng nước bể đầy nước? Bài tốn sơn phòng Bài 1: Một phòng họp hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m, chiều cao 4m Người ta quét sơn mặt phòng họp (bao gồm mặt tưởng trần nhà) Hỏi diện tích cần quét sơn m , biết diện tích cửa vào cửa số 32m2 Bài 2: Người ta lăn sơn tường bên phòng học hình hộp chữ nhật có kích thước: dài 8m, rộng 6m, cao 4m Phòng học có trần phẳng cửa sổ, cửa rộng 1,2m, cao 1,5m cửa vào rộng 1,2m, cao 2,2m Tính diện tích cần lăn sơn Bài 3: Một người thợ nhận sơn tường phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 3m, chiều cao 4,8m Biết sơn mét vng tường người nhận đc Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn 80.000 đồng tiền cơng sơn mét vng trần người nhận 100.000 đồng tiền công Sau sơn xong tường trần phòng người thợ nhận tiền? Bài 4: Người ta quét sơn phía phòng mái có chiều dài 7,5m, chiều rộng 4,5m chiều cao 3,5m Biết phòng học có cửa vào cao 2,2m, rộng 1,2m cửa sổ cao 1,2m, rộng 0,9m Tính số tiền sơn để sơn phòng học Biết giá 1kg sơn 250000 kg sơn sơn 15m Bài 5: Người ta thuê sơn mặt mặt ngồi thùng sắt khơng có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,8m a) b) VI Tính diện tích cần phải sơn Giá tiền mét vng 15 000 đồng Hỏi người phải trả tiền? Toán chuyển động Chuyển động chiều Bài 1: Quãng đường từ Hà Nội thành phố H dài 150km Lúc ô tô từ Hà Nội thành phố H với vận tốc 60km/giờ Đến nơi, người lái xe nghỉ trả khách ăn trưa 20 phút Sau tô trở Hà Nội với vận tốc 50km/giờ Hỏi ô tô đến Hà Nội lúc giờ? Bài 2: Một người xe máy khởi hành A lúc 15 phút với vận tốc 30km/giờ Đến 15 phút ô tô bắt đầu từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 45km/giờ Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc giờ? Bài 3: Một ô tô xe máy xuất phát lúc 30 phút để từ A đến B Vận tốc xe máy vận tốc ô tô Hỏi xe máy đến B lúc giờ, biết quãng đường AB dài 120km ô tô đến B lúc 10 Bài 4: Ba xe ô tô khởi hành lúc 30 phút sáng từ tỉnh A tới tỉnh B Xe thứ với vận tốc 45km/h tới B lúc 11 Xe thứ đến B sớm xe thứ nửa đến muộn xe thứ nửa Hỏi: a) Xe thứ xe thứ đến B nào? b) Tính quãng đường từ tỉnh A tới tỉnh B dài ki-lô-mét? c) Vận tốc xe thứ xe thứ ba ki-lơ-mét? có tơ từ A đuổi theo xe máy Hỏi sau ô tô đuổi kịp xe máy Biết vận tốc ô tô 55km/h Bài 5: Một xe máy từ A với vận tốc 40km/h, Xe máy Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn Bài 6: Một người xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12,3km/giờ đuổi theo người khởi hành từ B Hai người khởi hành lúc sau phút gặp Tính quãng đường AB biết vận tốc người vận tốc người xe đạp Bài 7: Anh Nam xe máy từ Hà Nội quê Nếu với vận tốc 30km/giờ sớm so với quy định, với vận tốc 20km/giờ lại đến nơi muộn so với dự định Hỏi: a) Quãng đường từ Hà Nội quê anh Nam dài ki-lô-mét? b) Anh Nam với vận tốc km/giờ đến nơi dự định? Chuyển động ngược chiều Bài 1: Một ô tô từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 48km/giờ Cùng lúc tơ từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54km/giờ Sau hai tơ gặp Tính qng đường từ thị xã A đến thị xã B Bài 2: Một người từ A đến B với vận tốc 38,6km/giờ Một người khác từ B đến A với vận tốc 44,8km/giờ Quãng đường AB dài 208,5km Hai người lúc Hỏi sau hai người gặp Bài 3: Lúc người xuất phát để từ A đến B với vận tốc 35km/giờ Cùng lúc người khác từ B A với vận tốc 40km/giờ Quãng đường AB dài 187,5km Hỏi họ gặp lúc giờ? vận tốc xe máy từ B ngược chiều Hai xe gặp lúc 15 phút Tính vận tốc xe biết quãng đường AB dài 94,5km Bài 4: Lúc xe máy từ A xe đạp có vận tốc Bài 5: A cách B 162km Lúc 30 phút xe máy có vận tốc 32,4km/h từ A B Sau 50 phút, ô tô có vận tốc 48,6km/h khởi hành từ B A Hỏi a) Hai xe gặp lúc giờ? b) Chỗ gặp cách A bao xa? Bài 6: Cùng lúc, xe ô tô xuất phát từ A xe máy xuất phát từ B Quãng đường AB dài 126km Hai xe ngược chiều gặp sau 30 phút a) Tính vận tốc tơ vận tốc xe máy? Biết ô tô nhanh xe máy 8km b) Chỗ hai xe gặp cách A ki-lô-mét? c) Nếu xuất phát lúc 15 phút hai xe gặp lúc giờ? VII Nâng cao Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 0938596698 – sưu tầm biên soạn Bài 1: Tính giá trị biểu thức 2    10 A   : 1   :     11     11     1  1  1  B                   1    2  3  4  2017   2018  C 1 1     1 2  3  2017  2018 D 1 1      4  7  10 97  100 E 1 1      9  13 13  17 41  45 F 2005  2004  2003  2005  2004   1       G  1    1    1         1   1    1         2018       7   H                     20   63   2900  Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có số đo chiều rộng, chiều dài, chiều cao (đơn vị tính dm) theo thứ tự ba số đo tự nhiên liên tiếp tăng dần Nếu giảm số đo chiều cao 2dm diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật 60% diện tích xung quang hình hộp chữ nhật ban đầu Tính thể tích hình hộp chữ nhật ban đầu Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 ...TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 093 859 66 98 – sưu tầm biên soạn Bài 2: Tính cách thuận tiện a) b) c) d) 60  26, 75  13, 25 38, 25  18, 25  21 ,64  11 ,64  9,93 45, 28  52 ,17  15, 28  12,17... 55 km/h Bài 5: Một xe máy từ A với vận tốc 40km/h, Xe máy Gia Sư Thành Công - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024 .62 60.0992 - 0914. 757 .4 86 TOÁN – Nguyễn Văn Quyền – 093 859 66 98... 12,17  72 ,69  18,47   8,47  22 ,69  e) 64  23  37  23  23 IV Đổi đơn vị đo f) 4, 86  0, 25  40 g) 6, 498  8 25, 87  6, 498  174,13 h) 0,8  96  1 ,6  i) 96, 28  3 ,52 7  3 ,52 7  3,72
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn hè lên 6 2018 2019 , TOÁN 5 ôn hè lên 6 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn