CÔ ÁNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn

16 0 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN Bước 1: Tìm hiểu đề: Học sinh phải đọc kỹ đề tốn để phân biệt kiện - xác định cho phải tìm Bước 2: Phân tich toán + Bài toán cho ta biết ? + Bài tốn hỏi điều ? + Muốn giải toán ta phải sử dụng phép tính ? Bước 3: Tóm tắt tốn Có nhiều cách tóm tắt khác nhau: tóm tắt lời, tóm tắt đoạn thẳng Bước 4: Giải tốn Bước 5: Thử lại kết II CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 1- Loại “Bài toán nhiều hơn” Số lớn = số bé + phần “nhiều hơn” Bài toán 1: Hòa có bơng hoa, Bình nhiều Hòa bơng hoa Hỏi Bình có bơng hoa? Tóm tắt: bơng Hòa bơng Bình ? bơng Ở số lớn số hoa ? Số bé số hoa bạn ? Vậy tìm số hoa Bình cách ? Bài giải: Bình có số bơng hoa là: + = (bông hoa) Đáp số: hoa Bài tốn 2: Tùng có 15 viên bi, Tùng nhiều Tồn viên bi Hỏi Tồn có viên bi ? Tóm tắt: 15vi ên Tùng vi ên Tồn ? viên Bài giải Tồn có số viên bi : 15 - = 12 (viên bi) ĐS : 12 viên bi Bài toán : Khoanh vào chữ đặt trước kết Lan có 19 bơng hoa, Huệ nhiều Lan hoa Hỏi Huệ có bơng A bơng hoa B 16 hoa C 22 hoa Học sinh phải khoanh vào đáp án C số hoa Huệ 19 + = 22 Loại "Bài toán hơn" Ghi nhớ : Số bé = Số lớn - phần “ít hơn” Bài tốn 1: Vườn nhà Nga có 17 cam, vườn nhà Mai vườn nhà Nga cam Hỏi vườn nhà Mai có cam ? 17 Tóm tắt: Vườn nhà Nga: Vườn nhà Mai ? Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng học sinh xác định số lớn số vườn nhà Nga, số bé số vườn nhà Mai, số phần Từ học sinh giải dễ dàng Bài giải: Vườn nhà Mai có số : 17 - = 11 (cây) ĐS : 11 Bài toán 2: Tấm vải xanh dài 34 dm, dài vải đỏ 13dm Hỏi vải đỏ dài bao nhêu đề xi mét ? Tóm tắt: 34 dm Vải xanh: Vải đỏ: 13dm ? dm Bài giải: Tấm vải đỏ dài số đề xi mét là: 34 - 13 = 21 (dm) ĐS: 21 dm 3- Loại “Tìm số hạng chưa biết” Cơng thức: Số hạng = Tổng - Số hạng biết Bài toán 1: Một đàn gà có tất 45 con, 25 gà mái Hỏi có gà trống ? Tóm tắt: 45 gà 25 gà mái gà trống ? Bài giải: Gà trống có số 45 - 25 = 20 (con) PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Đáp số : 20 gà trống Ở ta thấy 25 gà mái + số gà trống = tất đàn Do : 45 gà tổng 25 gà mái số hạng biết Số gà trống số hạng chưa biết Bài toán : Hồng Lan có tổng cộng 18 Hồng sử dụng hết quyển, Hồng lại Hỏi Lan có ? Phân tích: + Muốn tìm số Lan, trước hết phải tìm số ? + Tìm số Hồng cách ? + Vậy toán phải giải phép tính ? Tóm tắt : Hồng + Lan : 18 Hồng dùng : Hồng : Lan : ? Bài giải : Số Hồng : + = 10 (quyển) Lan có số : 18 - 10 = (quyển) ĐS : Điều cần ghi nhớ : Lấy tổng trừ số hạng biết Loại “Tìm số trừ chưa biết” 4- Điều cần ghi nhớ: Số trừ = Lấy số bị trừ trừ hiệu Bài toán 1: Hùng có 25 viên bi, Hùng cho Dũng số viên bi, Hùng lại 18 viên bi Hỏi Hùng cho Dũng viên bi ? Tóm tắt: Có : 25 viên bi Cho : viên bi ? Còn : 18 viên bi Bài giải : Hùng cho Dũng số viên bi 25 - 18 = (viên bi) Đáp số: viên bi CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Với ta thấy: 25 viên bi - số bi cho = 18 viên bi Do đó:25 viên bi số bị trừ Số viên bi Hùng cho số trừ chưa biết 18 viên bi lại hiệu Bài tốn 2: Một xe tơ chở khách, xe có 38 người (kể tài xế) Đến bến có người xuống người lên Hỏi lúc xe có người ? Bài giải: Cách 1: Có người xuống xe số người 38 - = 34 (người) người lên xe xe có số người 34 + = 41 (người) Đáp số: 41 người Cách 2: Có người xuống người lên số người tăng lên là: - = (người) Lúc xe có số người là: 38 + = 41 (người) Đáp số: 41 người 5- Loại “Tìm thừa số chưa biết” Điều cần ghi nhớ: Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số biết Bài tốn 1: Có 12 kg gạo chia vào túi Hỏi túi có ki lơ gam gạo? Tóm tắt: 12 kg : túi … kg? : túi Bài ta thấy: 12 kg tích túi thừa số biết Số kg gạo túi thừa số chưa biết Bài giải: túi có số ki – lô – gam gạo là: 12: = (kg) Đáp số: kg Bài tốn 2: Tìm đáp số tốn Có sợi dây dài 18 dm cắt thành đoạn nhau, đoạn dài dm Hỏi sợi dây cắt đoạn ? CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP đoạn A B đoạn C đoạn - Học sinh giải nháp khoanh vào đáp án B 6- Loại “Tìm số bị chia” Điều cần ghi nhớ: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia Bài tốn 1: Có số ki lơ gam đường đựng bao bao kg đường Hỏi tất ki lô gam đường ? Tóm tắt: bao: kg bao: … kg? Bài giải: Tất có số ki – lơ – gam đường là: x = 20 (kg) Đáp số: 20 kg Bài tốn 2: Mẹ có chùm nho, mẹ chia cho con, quả, thừa Hỏi chùm nho có ? Với toán học sinh phải đọc thật kĩ, phát khác dạng thông thường điểm để phân tích giải Bài giải: người số x = 15 (quả) Chùm nho có số 15 + = 17 (quả) Đáp số: 17 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP III BÀI TẬP Một số tốn (có lời văn) ý nghĩa phép tính Bài 106: a) Có 30l dầu chia vào can Hỏi can có lít dầu? b) Có 30 l dầu chia vào can, can lít Hỏi can thế? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 107: Một lớp có 30 học sinh xếp hàng để tập thể dục Em cho biết: a) Nếu lớp xếp hàng hàng? Xếp hàng hàng? b) Nếu lớp muốn xếp thành hàng, hàng người xếp hàng không? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 108: Có lọ thuốc Người bán thuốc gạt lần đầu viên thuốc, lần thứ hai viên thuốc, lần a) thứ ba viên thuốc, lần thứ tư viên thuốc lọ thuốc vừa hết Hỏi lọ thuốc có viên? b) Có 20 viên thuốc Người bán hàng gạt lần đầu viên thuốc, lần thứ hai viên thuốc, tiếp tục số lần vừa hết thuốc Hỏi người bán hàng gạt lần? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 109: Trường Hữu Nghị có 367 học sinh nữ 312 học sinh nam Hỏi: a) Trường Hữu Nghị có học sinh? b) Số học sinh nữ nhiều số học sinh nam em? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 110: Một đàn vịt có 100 ao 100 bờ Bây có 10 vịt ao lên bờ phơi nắng Hỏi bây giờ: a) Dưới ao lại vịt? b) Trên bờ lại vịt? c) Số vịt bờ số vịt ao con? d) Số vịt bờ ao con? …………………………………………………………………………………………………………… Bài 121: Một thúng đựng 56 qủa vừa trứng gà vừa trứng vịt Mẹ bán 25 qủa trứng gà, thúng 12 trứng gà Hỏi lúc đầu thúng có trứng gà, trứng vịt? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 122: An Bình cách 100m lúc gặp An 30m, Bình đoạn đường nhiều An m Hỏi hai bạn cách mét? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 123: Một đường gấp khúc gồm đoạn Đoạn thứ dài đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dài hai đoạn đầu cộng lại Tính độ dài đường gấp khúc, biết đoạn thứ ba dài đoạn thứ hai 15cm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 124: Ngồi vườn có 15 bơng hoa hồng 20 hoa cúc Bạn Hoa hái hoa hồng hoa cúc a) Bây ngồi vườn có bơng hoa? b) Số hoa cúc lại nhiều số hoa hồng lại bông? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 125: Mai cao Hoa 2cm Bình thấp Mai 3cm Hỏi cao nhất, thấp nhất? Hoa cao Bình cm? (Vẽ sơ đồ đoạn thẳng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 126: Con ngỗng cân nặng 10kg Con ngỗng cân nặng vịt 6kg Con gà cân nặng vịt 2kg Hỏi ngỗng cân nặng gà kg? (có thể vẽ sơ đồ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 127: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bàn Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái Hỏi đĩa bên nhiều nhiều quả? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 128: Bạn Hoa cân nặng bạn Hồng 5kg Bạn Cúc cân nhẹ bạn Hoa 2kg Hỏi bạn cân nặng nhất? Giữa bạn Cúc bạn Hồng cân nặng kg? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Bài 129: Thúng đựng cam có 65 quả, thúng đựng quýt có 80 Mẹ bán số cam số quýt Hỏi thúng, số cam lại hay số qt lại hơn? quả? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 130: Túi trái có bi, túi phải có nhiều túi trái bi Hỏi phải lấy từ túi phải bi để bỏ sang túi trái cho số bi hai túi …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 131: Đào có Mận nhãn Mẹ cho Đào thêm nhãn Hỏi bây giờ, có nhiều nhãn nhiều cái? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 132: Bốn bạn: Gấu, Hươu, Sóc, Thỏ thi nhảy xa Bạn Thỏ nhảy xa bạn Gấu 4m, bạn Hươu nhảy xa 10m , bạn Sóc nhảy Hươu 3m lại nhảy xa bạn Thỏ 2m Hỏi Thỏ, Gấu, Sóc, bạn nhảy xa mét? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 133: Ngày đầu cửa hàng bán 15 kg đường, ngày sau bán ngày đầu 5kg CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP đường Cửa hàng lại 40 kg Hỏi: a) Ngày sau bán kg đường? b) Trước bán cửa hàng có kg đường? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 134: Mẹ đem táo Mẹ bảo anh chia cho em để em anh Hỏi anh chia cho em táo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 135: Một đoàn tàu gồm toa chở khách chở hàng, có toa chở hàng Số toa chở hàng số toa chở khách toa Hỏi: a) b) Có toa chở kháchh? Đồn tàu có tất toa? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 136: Một đồn tàu có 10 toa chở khách Số toa chở khách nhiều số toa chở hàng toa Đến ga, người ta cắt lại toa chở khách toa chở hàng, số toa lại tiếp tục Hỏi: a) Còn toa chở hàng? b) Đồn tàu lại toa? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 13 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Bài 137: Cơ giáo mua cho lớp số gói bánh số gói kẹo, tất 35 gói Sau đó, giáo lấy gói bánh để đổi lấy gói kẹo Hỏi lúc bánh kẹo giáo có tất gói? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 138: Hai lớp 2A 2B thăm đền Cổ Loa, dự định lớp đồn Để chia thành hai đồn có số người nhau, cô giáo chuyển bạn nữ lớp 2A sang lớp 2B chuyển bạn nam từ lớp 2B sang lớp 2A Lúc đồn có 30 bạn Hỏi lúc đầu lớp có học sinh tham quan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Một số tốn tính tuổi Bài 139: Hiện anh em tuổi Hỏi sau vài năm nữa, em 10 tuổi anh tuổi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 140: Năm tuổi, mẹ 32 tuổi Hỏi trước năm tuổi mẹ cộng với tuổi bao nhiêu? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 14 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP …………………………………………………………………………………………… Bài 141: Hiện tuổi ông cộngvới tuổi cháu 76 tuổi Hỏi sau năm nữa, tuổi ông cộng với tuổi cháu tuổi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 142: Trước năm, Tùng tuổi Hỏi sau năm Tùng tuổi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 143: Hiện Mai tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng tuổi Đến bạn Mai tuổi bạn Hồng tổng số tuổi ba bạn bao nhiêu? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 144: Lúc ơng 60 tuổi mẹ 30 tuổi Tuấn có tuổi Năm mẹ 35 tuổi, Hỏi năm ông tuổi? Tuấn tuổi? Tổng số tuổi ba người tuổi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 145: Mai Tùng tuổi Hải tuổi Đào Mai tuổi Hỏi nhiều tuổi nhất, tuổi nhất? Người nhiều tuổi người tuổi tuổi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - - - - THƯ NGỎ! Tặng học sinh lớp quý phụ huynh tốn hình học lớp Nếu q trình sử dụng tài liệu thấy có nội dung bị sai vui lòng gửi email địa anhpro27bn@gmail.com liên hệ fb/zalo: Ánh Phạm tìm sdt 0974115327 Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô cố gắng giúp học sinh tiến Hàng tuần ln có kiểm tra để giúp phụ huynh biết tình hình học tập Mỗi lớp học cô tạo nhóm chat với phụ huynh fb để nhanh chóng thơng báo tới phụ huynh tình hình học tập kết đạt qua buổi học Cơ thường xun chia sẻ tài liệu qua nhóm fb: Cư dân Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông học Tất thành viên tải tài liệu Phụ huynh đăng kí học cho qua sdt/ fb/ zalo: 0974115327 Địa chỉ: P416 – A - Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội Trân trọng cảm ơn Giáo viên: Phạm Thị Ánh CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 16 ... tích giải Bài giải: người số x = 15 (quả) Chùm nho có số 15 + = 17 (quả) Đáp số: 17 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN...…………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Bài 129: Thúng đựng cam có 65 quả, thúng đựng quýt có 80 Mẹ bán ...…………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 13 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Bài 137: Cô giáo mua cho lớp số gói bánh số gói kẹo, tất
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔ ÁNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn , CÔ ÁNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn