TOÁN 5 HKI PBT TUẦN 5

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:07

TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - TUẦN Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng Đề-ca-mét vuông Héc-tơ-mét vng Mi-li-mét vng Bảng đơn vị đo diện tích Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7km 35m = …………m 430cm = ………m………cm b) 3tấn 65kg = …………kg 13 049kg = …….tấn…… kg Bài 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi S: a) 5m 18cm > 520cm b) 30kg < 4300kg c) 7km 500m < km d) tạ 6kg = 660kg Bài 3: Khoanh vào trước câu trả lời đúng: a) Diện tích tờ giấy kiểm tra em khoảng : A 605dam2 B 605hm2 C 605cm2 D 605mm2 b) 5kg = … Kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm : A 354 B 305 C 3005 D 3500 B 4km 6cm C 4km 600m D 40km 6m c) 4060m : A 4km 60m d) 7hm2 35m2 = ….m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 7035 B 70 035 C 7350 D 73 500 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3dam  m 700m  .dam 8hm  dam 4000dam  hm 5cm  mm 400mm  cm 12cm  mm 2300mm  .cm Bài 5: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 6m  dam 31mm  .cm b) 27cm  .m 523g  kg TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn Bài 6: Quãng đường Hà Nội – Vinh dài 308km Quãng đường Vinh – Huế dài quãng đường Hà Nội – Vinh 60km Hỏi quãng đường Hà Nội – Huế (qua Vinh) dài ki-lô-mét? Bài giải Bài 7: Một cửa hàng có 400kg gạo Lần thứ hàng bán số gạo đó, lần thứ hai bán nhiều lần thứ 56 kg Hỏi sau hai lần bán, cửa hàng lại ki-lơ-gam gạo ? Bài giải Bài 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 150m, chiều dài chiều rộng 5m Hỏi diện tích khu đất đề-ca-mét vng? Bài giải TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn ...TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn Bài 6: Quãng đường Hà Nội – Vinh dài 308km Quãng... TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn ... Bài 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 150 m, chiều dài chiều rộng 5m Hỏi diện tích khu đất đề-ca-mét vng? Bài giải
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 HKI PBT TUẦN 5 , TOÁN 5 HKI PBT TUẦN 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn