Slide hướng dẫn nội quy lao động

52 21 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 16:44

Hướng dẫn nội quy lao độngChính sách nhân sự nhằm cung cấp thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên khi làm việc tại LQI.Nội quy lao động nhằm giúp nhân viên khi làm việc tại LQI hiểu được các quy định và nguyên tắc xử sự để có thể hòa nhập và phát triển cùng LQI.Hành vi vi phạm kỷ luật nhằm tránh những hành vi không được phép thực hiện tại công ty.Nguyên tắc xử sự thể hiện quan điểm của LQI và nhân viên đối với xã hội, môi trường và con người. Delivered by: LQI Investment Presented by Nguyễn Phát Huy Cellfone : 0918289847 Email: huynp@lqi.com.vn NỘI DUNG Chính sách nhân Nội quy lao động Hành vi vi phạm kỷ luật Xử lý vi phạm kỷ luật Nguyên tắc xử MỤC TIÊU Chính sách nhân nhằm cung cấp thông tin quyền lợi nghĩa vụ nhân viên làm việc LQI Nội quy lao động nhằm giúp nhân viên làm việc LQI hiểu quy định nguyên tắc xử để hòa nhập phát triển LQI Hành vi vi phạm kỷ luật nhằm tránh hành vi không phép thực công ty Nguyên tắc xử thể quan điểm LQI nhân viên xã hội, môi trường người ĐỊNH NGHĨA Nội quy lao động quy định kỷ luật lao động mà người lao động phải thực làm việc công ty; quy định việc xử lý người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất người lao động làm thiệt hại tài sản công ty Nhân viên/Người lao động: Tất nhân viên có quan hệ lao động với cơng ty theo pháp luật, bao gồm người lao động làm việc cơng ty theo hình thức loại hợp đồng lao động, kể người lao động thời gian tập sự, học việc, thử việc Trong trường hợp có tình chưa quy định nội quy giải theo quy định văn pháp luật liên quan CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Tuyển dụng, việc làm, hướng nghiệp Thời gian làm việc, làm thêm Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết Khen thưởng, phúc lợi, đánh giá nhân viên Quy định làm việc TUYỂN DỤNG Tất nhân viên phải trải qua 02 tháng thử việc Trong trình thử việc, hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 03 ngày Sau 02 tháng, dựa vào kết đánh giá công việc, LQI định nhân viên có nhận thức hay khơng Nhân viên phải tham gia vào chương trình định hướng nghề nghiệp LQI nhằm giúp nhân viên hòa nhập vào mơi trường làm việc cách hiệu Nhân viên tham gia khóa đào tạo để phát triển nghề nghiệp, đào tạo nội khóa học bên ngồi tổ chức ký kết cam kết làm việc cho công ty tùy theo khóa đào tạo tham gia NGHỈ VIỆC Nhân viên kết thúc hợp đồng lao động trường hợp sau:  Theo thỏa thuận nhân viên công ty  Hết hạn HĐLĐ mà công ty không tiếp tục tuyển dụng  Đến thời hạn nghỉ hưu  Nhân viên vi phạm pháp luật Việt Nam quy định công ty đề Phỏng vấn thơi việc: Phòng nhân tiến hành vấn để tìm hiểu lý nhân viên nghỉ việc khắc phục, cải tiến nguyên nhân nghỉ việc SẮP XẾP CÔNG VIỆC Nhân viên không phép làm việc cho quan, tổ chức, công ty khác làm việc công ty Nhân viên thay đổi thơng tin cá nhân phải liên hệ với Phòng nhân để cập nhật thơng tin Nhân viên công tác cho công ty cấp cơng tác phí tùy theo cấp bậc địa điểm công tác Nhân viên chuyển nơi làm việc theo u cầu cơng ty hỗ trợ phụ cấp xa nhà THỜI GIAN LÀM VIỆC Làm việc 40giờ/tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ 08h00 đến 17h00, nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00 Nhân viên làm theo yêu cầu công ty phải tuân thủ nguyên tắc sau:  Tối đa không 04giờ/ngày; 200 giờ/năm  Sẽ trả tiền làm thêm giờ: ngày thường 150%; ngày nghỉ hàng tuần 200%; ngày lễ, tết 300% NGHỈ PHÉP, LỄ, TẾT Phép năm: Người lao động có 12 tháng làm việc điều kiện bình thường cơng ty nghỉ phép năm 12 ngày Nếu làm việc 12 tháng tháng hưởng 01 ngày phép năm Phép năm tính từ 01/12 đến 30/11 Nghỉ lễ, Tết: Nhân viên nghỉ 09 ngày lễ, Tết năm theo thời điểm, cơng ty kết hợp phép năm cho hợp lý Nghỉ việc riêng có hưởng lương: Nhân viên kết hôn (03 ngày); kết hôn (01 ngày); bố mẹ (chồng vợ), chồng (vợ), (03 ngày) 10 HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT Khiển trách miệng Xử phạt Sa Thải Khiển trách văn Hình thức xử lý kỷ luật 38 HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT Khiển trách miệng:  Áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm mức độ lần đầu  Chỉ thông báo phận Khiển trách văn bản:  Áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm mức độ lần hai thời hạn 01 tháng kể từ ngày bị khiển trách  Các hành vi vi phạm mức độ lần đầu  Văn kỷ luật thông báo cho nhân viên phận người lao động vi phạm biết 39 HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT Chuyển qua làm cơng việc khác có mức lương thấp thời gian tối đa 06 tháng kéo dài thời gian nâng lương không 06 tháng cách chức  Áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm mức độ lần  Hoặc bị khiển trách văn tái phạm vòng 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách  Quyết định kỷ luật thông báo tồn cơng ty Sa thải:  Áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm mức độ 40 HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT  Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa 03 tháng kể từ ngày xảy phát vi phạm  Trường hợp vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh thời hiệu xử lý tối đa 06 tháng 41 GIẢM VÀ XÓA BỎ KỶ LUẬT Xóa bỏ kỷ luật  Nhân viên chịu kỷ luật hết hạn mà không tái phạm đương nhiên xóa kỷ luật  Nhân viên bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương chuyển làm cơng việc khác sau chấp hành ½ thời hạn, sửa chữa tiến cơng ty xét xóa kỷ luật Giảm nhẹ hình thức kỷ luật:  Người lao động bị xử lý kỷ luật hình thức chuyển sang làm cơng việc khác với mức lương thấp sau chấp hành 2/3 thời gian có thái độ làm việc tích cực bố trí trở lại cơng việc cũ với mức lương cũ 42 BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT  Ngày, tháng, năm, địa điểm xử lý vi phạm  Họ tên, chức trách người có mặt  Mô tả hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại  Ý kiến đương sự, người làm chứng…  Kết luận hình thức xử lý  Đương sự, người có thẩm quyền xử lý ký vào biên 43 NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VI PHẠM  Khiển trách văn Tổng Giám Đốc ký  Mỗi hành vi vi phạm bị xử lý hình thức kỷ luật  Khơng xử lý kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức hay khả điều khiển hành vi  Không xâm phạm thân thể nhân phẩm người vi phạm  Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật  Khơng xử lý kỷ luật lý tham gia đình cơng  Xem xét xử lý kỷ luật lao động phải ghi thành văn Tổng Giám Đốc người định cuối 44 TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT  Người lao động làm hỏng dụng cụ, thiết bị có hành vi gây thiệt hại cho tài sản cơng ty phải bồi thường theo quy định pháp luật  Nếu gây thiệt hại không nghiệm trọng sơ xuất (dưới 5.000.000 đồng) bồi thường cao 03 tháng lương bị khấu trừ dần vào lương 45 NGUYÊN TẮC XỬ SỰ CỦA LQI Tuân thủ pháp luật chuẩn mực đạo đức Duy trì văn hóa cơng ty Tơn trọng khách hàng, đối tác nhân viên Quan tâm đến mơi trường, sức khỏe an tồn Có trách nhiệm xã hội 46 NGUYÊN TẮC XỬ SỰ CỦA LQI Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật chuẩn mực đạo đức  Tôn trọng giá trị tính động cá nhân  Hồn tồn tuân thủ pháp luật đạo đức kinh doanh  Duy trì hệ thống kế tốn minh bạch xác Nguyên tắc 2: Duy trì văn hóa cơng ty  Tạo khác biệt tuyệt đối chuyện công chuyện tư thực thi nhiệm vụ  Bảo vệ quan tâm đến tài sản công ty người khác  Tạo bầu khơng khí lành mạnh cơng ty  Duy trì giá trị LQI hoạt động đối ngoại 47 NGUYÊN TẮC XỬ SỰ CỦA LQI Nguyên tắc 3: Tôn trọng khách hàng, đối tác nhân viên  Đặt quyền lợi khách hàng lên hết  Theo đuổi việc quản lý tập trung vào giá trị đối tác  Nỗ lực cải thiện chất lượng sống nhân viên Nguyên tắc 4: Quan tâm đến môi trường, sức khỏe an tồn  Theo đuổi mơi trường quản lý thân thiện  Coi trọng sức khỏe an toàn người 48 NGUYÊN TẮC XỬ SỰ CỦA LQI Nguyên tắc 5: Có trách nhiệm với xã hội  Thi hành nghiêm chỉnh trách nhiệm công dân  Tôn trọng giá trị xã hội văn hóa địa phương  Thiết lập mối quan hệ tồn phát triển với đối tác 49 CAM KẾT CHUNG  Tất nhân viên làm việc LQI phổ biến quy định  Mọi thắc mắc nhân viên liên hệ với Trưởng phòng nhân để giải đáp phải đảm bảo hiểu tất nội dung Bản nội quy công việc  Nhân viên phải cam kết tuân thủ quy định Nội quy công việc, không cố tình làm sai quy định gây thiệt hại cho công ty  Khi nhân viên phát công ty có hành vi khơng theo quy định có quyền đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo để tìm giải pháp thích hợp giải vấn đề 50 XIN CẢM ƠN! 51 LQI Investment Level 5, 08 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (+84 8) 3823 7978  Fax: (+84 8) 3823 5978 Website: www.lqi.com.vn 52 ... người ĐỊNH NGHĨA Nội quy lao động quy định kỷ luật lao động mà người lao động phải thực làm việc công ty; quy định việc xử lý người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách... thức xử lý kỷ luật lao động quy định Bộ luật lao động quy định nội quy Ngồi ra, Ban Lãnh đạo ủy quy n cho Trưởng phòng nhân trưởng phận áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động hình thức khiển... thức kỷ luật  Nội quy quy định nhằm mục đích tạo mơi trường làm việc tốt tạo công cho người lao động 28 THẨM QUY N XỬ LÝ  Thẩm quy n xử lý kỷ luật lao động: Ban Lãnh đạo cơng ty có quy n áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide hướng dẫn nội quy lao động, Slide hướng dẫn nội quy lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn