Tác động của liên kết tư nhân đến nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp VN

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 11:15

Bài viết về tác động của liên kết các dn trong khu vực tư nhân với dn trong các khu vực khác như dn FDI, dnnn và giữa dn tư nhân vs doanh nghiệp tư nhân. Bài viết cho thấy thực trạng, giải pháp về liên kết giữa các dn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Đề tài số 18: TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT KINH TẾ TƯ NHÂN ĐẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP Giảng viên giảng dạy: PGS TS LÊ THÁI PHONG Lớp tín chỉ: QTR312(2-1819).1_LT Họ tên: Trần Thị Huyền Hà Nội, tháng 05 năm 2019 LỜI GIỚI THIỆU Trong năm vừa qua chứng kiến thành tựu ngoạn mục đóng góp khổng lồ cho kinh tế nước ta khu vực kinh tế tư nhân cụ thể liên tục trì tốc độ tăng trưởng chiếm tỉ trọng 40-43% GDP, xứng đáng với vị trí trụ cột kinh tế, động lực cho tăng trưởng Vì khu vực kinh tế đầu tư tư nhân nhà nước trọng nâng cao vị nhận thức Đảng ta so vơi giai đoạn trước thể rõ qua quan điểm Nghị hội nghị lần thứ năm 2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định kinh tế tư nhân (KTTN) “một động lực quan trọng kinh tế” thay coi KTTN động lực kinh tế trước Nhiều sách biện pháp ưu đãi, cần thiết đưa nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhiên nhà nước cần có sách khẳng định rõ ràng việc doanh nghiệp tư nhân nước trụ cột kinh tế quốc dân lực cạnh tranh quốc gia tầm quan trọng lực cạnh tranh doanh nghiệp.Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam chưa cao trong chìa khóa giúp phát triển khu vực kinh tế tư nhân từ tăng trưởng kinh tế Hiện liên kết kinh tế tư nhân xu hướng phát triển khu vực tư nhân góp phần khơng nhỏ việc gia tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp đặc biệt tình hình cạnh tranh gay gắt diễn giới nước đặc biệt với xuất doanh nghiệp nước ngồi khía cạnh cách mạng công nghiệp 4.0 Để không bị đánh bật khỏi đấu trường quốc tế lực cạnh tranh yếu kém, Việt Nam cần hiểu rõ thúc đẩy liên kết khu vực kinh tế tư nhân nhằm góp thêm sức mạnh doanh nghiêp bối cảnh kinh tế Vì tìm hiểu rõ tác động liên kết tư nhân có lên lực doanh nghiệp để có hướng giải pháp đắn cho doanh nghiệp nhà nước Việt Nam qua viết Vì điều kiện thời gian trình độ hiểu biết em hạn chế nên tiểu luận khó tránh khỏi sai sót Cá nhân em hy vọng nhận lời nhận xét đánh giá từ thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn! Lý thuyết chung khu vực kinh tế tư nhân lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1 Kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân Việt Nam xác định khu vực kinh tế nằm khu vực kinh tế nhà nước (không bao gồm khu vực vốn đầu tư nước ngoài), bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân dựa sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất Hiện nay, kinh tế tư nhân tồn hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần (khơng có có vốn nhà nước 50%) hộ kinh doanh cá thể (Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trung tâm Thông tin – Tư liệu) Liên kết kinh tế tư nhân liên kết DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân (cty TNHH, cty CP, cty TNHH MTV ) có liên kết kinh doanh với DN khác thuộc khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi (DN FDI) 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Theo Wikipedia: “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tạo từ thực lực doanh nghiệp yếu tố nội hàm doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh khơng tính băng tiêu chí cơng nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… mà lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn liền với ưu sản phẩm mà doanh nghiệp đưa thị trường Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn với thị phần mà nắm giữ, có quan điểm đồng doanh nghiệp với hiệu sản xuất kinh doanh…”  Các nhân tố tạo nên khả cạnh tranh doanh nghiệp: Trìnhđộ tổ chức quản lý doanh nghiệp Yếu tố nguồn lực doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực, nguồn vốn trình độ khoa học cơng nghệ Năng lực cạnh tranh sản phẩm Khả liên kết vả hợp tác với doanh nghiệp khác hội nhập kinh tế quốc tế Năng suất sản xuất kinh doanh Uy tín, thương hiệu doanh nghiệp hình thành trình phấn đấu lâu dài, kiên trì theo đuổi mục tiêu chiến lược đắn  Các nhân tố tác động khả cạnh tranh doanh nghiệp bao gồm:  Môi trường vĩ mô bao gồm xã hội nhân khẩu, tự nhiên, kinh tế, pháp luật  trị,văn hóa, khoa học kĩ thuật Môi trường ngành bao gồm năm nhân tố : đối thủ cạnh tranh, người mua,  người cung cấp, đối thủ tiềm ẩn đối thủ thay Doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tài tổ chức, kinh nghiệm Thực trạng tác động liên kết tư nhân nâng cao năn lực cạnh tranh doanh nghiệp nước ta 2.1 Thực trạng kinh tế tư nhân liên kết kinh tế tư nhân nước ta Theo ơng Trịnh Đức Chiều - Phó Trưởng ban Cải cách Phát triển doanh nghiệp (Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - CIEM) kinh tế tư nhân thành phần chiếm tỉ trọng lớn GDP suốt giai đoạn 1995 - 2017, dao động từ 38 - 43% Đặc biệt tỉ trọng thuộc khu vực doanh nhân tăng 8,64% năm 2017 khu vực kinh tế cá thể khu vực kinh tế tập thể giảm mạnh.Vị kinh tế tư nhân nâng cao qua năm biểu cụ thể khu vực liên tục trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 40-43% GDP Hình 1: Cơ cấu GDP năm 2016 HTX; 4.00% Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản 10.00% Khu vựcphẩm; nhà nước; 29.00% Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; 18.00% khu vực tư nhân; 39.00% Nguồn: Tổng cục thống kê Hiện nay, tốc độ tăng trưởng KTTN nhanh tốc độ chung kinh tế, thúc đẩy mục tiêu tăng tỉ trọng đóng góp khối KTTN vào kinh tế đạt khoảng 50% vào năm 2020, tăng thêm 5% vào năm 2025 đến năm 2030 khoảng 60-65% Trong năm gần kể đến số đại gia đóng góp khơng nhỏ vào kinh tế đóng vai trò bật việc cạnh tranh việc hội nhập với bên Vingroup, FLC, Trường Hải, TH TrueMilk, Hòa Phát, đặc biệt doanh nghiệp Tân Hiệp Phát Tuy vậy, tranh kinh tế tư nhân hầu hết có quy mơ nhỏ siêu nhỏ; doanh nghiệp tư nhân đầu đàn dường tập trung vào bất động sản, xây dựng đầu tư tài Để KTTN phát triển doanh nghiệp nhỏ cần liên kết với doanh nghiệp lớn để phát triển có bước tiến dài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế với sách kinh tế mở doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN Việt Nam phải đối mặt với hội thách thức to lớn Họ phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi vững mạnh tiềm lực tài kinh nghiệm liên kết kinh tế biện pháp thiết yếu để doanh nghiệp nước củng cố tiềm lực lực cạnh tranh  Mối liên kết doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi) Trong năm vừa qua, Việt Nam trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút FDI khu vực ASEAN) tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) , thu hút đầu tư từ nhiều nước phát triển Châu Á Nhật Bản, Hàn Quốc Singapore, nhà đầu tư đến từ Châu Âu, Hoa Kỳ,… Tuy nhiên, hầu hết công ty nước có quy mơ nhỏ phục vụ thị trường nội địa FDI mang lại lợi ích to lớn cho Việt Nam tăng trưởng, xuất việc làm, quan tâm đến phát triển mối liên kết với kinh tế nước Điều phản ánh việc giá trị gia tăng nội địa thấp tảng cung cấp yếu Việt Theo nghiên cứu Ngân hàng giới (WB), mối liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đầu tư nước (FDI) có cải thiện, doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu thâm nhập vào chuỗi cung ứng số tập đoàn đa quốc gia SamSung, LG… chậm so với kỳ vọng Chính phủ mức độ cạnh tranh ngày cao khu vực Về liên kết ngược (doanh nghiệp nước cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp FDI) Hiện doanh nghiệp nước ngồi tìm kiếm nhà cung cấp từ khu vực địa phương để có nguồn đầu vào rẻ,giảm chi phí sản xuất trung bình chi phí vận chuyển Ví dụ Giai đoạn 2014 - 2015, có 10 DN Việt Nam chọn nhà cung ứng cho Samsung đến hết năm 2017, Việt Nam có 29 nhà cung ứng cấp khoảng 200 nhà cung ứng cấp 2, cấp chọn nhà cung ứng cho tập đoàn Ban đầu sản phẩm cung cấp đơn giản đóng gói bao bì, qua thời gian với hướng dẫn Samsung, số DN Việt Nam cung cấp sản phẩm mở rộng sang lĩnh vực chuyên sâu Hình Tỷ lệ doanh nghiệp nước sử dụng đầu vào nước (Nguồn: WB (2017)) Từ bảng ta thấy 2/3 doanh nghiệp FDI sử dụng đầu vào cung cấp doanh nghiệp nước điều mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Loại hợp đồng cung ứng Doanh   nghiệpDoanh   nghiệp FDI VN Hợp đồng ngắn hạn 89,5% 89,8% Hợp đồng dài hạn 10,5% 10,2% - Với doanh nghiệp FDI khác      34,2% 12,3% - Với doanh nghiệp VN      65,8% 87,7% Bảng Tỷ lệ doanh nghiệp FDI ký hợp đồng mua đầu vào nước năm 2017 (Nguồn: Tạp chí kinh tế đối ngoại số 99) Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp FDI mức thấp có xu hướng cải thiện Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2017 cho thấy có gần 20% DN Việt Nam trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp FDI, số tăng lên đáng kể so với năm 2015 (khoảng 14% theo điều tra PCI2016) Và số có tới 65% doanh nghiệp VN xác định doanh nghiệp FDI khách quan trọng họ Về liên kết xuôi (doanh nghiệp nước mua đầu vao sản xuất từ doanh nghiệp FDI) Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2018, khu vực có vốn đầu tư nước ngồi (kể dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất nước Như doanh nghiệp FDI có xu hướng xuất làm giảm hội liên kết xuôi với doanh nghiệp tư nhân nước ta Theo số liệu cục thống kê 2017,trong số gần 70% doanh nghiệp FDI có cung ứng sản phẩm cho thị trường nước chưa đến 20% doanh nghiệp hồn tồn khơng có hoạt động xuất Mức độ liên kết xi nội địa Tỷ lệ Khơng có liên kết xi nước 28.29% Liên kết xuôi nước yếu 26.66% Liên kết xuôi nước nhiều 26.09% Liên kết xi hồn tồn nước 18.96% Bảng Liên kết xuôi doanh nghiệp FDI với thị trường Việt Nam năm 2017 (nguồn: Tạp chí kinh tế đối ngoại số 99) Cũng theo điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê 2017, tỷ lệ doanh nghiệp FDI có khách hàng doanh nghiệp Việt Nam chiếm khoảng 48, 25% khoảng 23,45% doanh nghiệp FDI có bạn hàng doanh nghiệp FDI, khơng có bạn hàng nước  Mối liên kết khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế nhà nước Hiện nay, nhà nước xây dựng sách tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào trình cấu lại doanh nghiệp nhà nước thơng qua việc góp vốn, mua cổ phần; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân Năm 2018, nước có 32 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) phê duyệt phương án cổ phần hóa, Nhà nước giữ 58,44% tổng vốn điều lệ Qúa trình thối vốn thúc đẩy thực thúc tạo hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào doanh nghiệp nhà nước Ngồi ra,PPP (hợp tác cơng tư) hình thức hợp tác theo nhà nước cho phép tư nhân tham gia đầu tư vào dịch vụ cơng trình cơng cộng nhà nước Theo thống kê Ngân hàng giới giai đoạn 1994 – 2009 Việt Nam có 32 dự án thực theo mơ hình PPP với tổng vốn 6,7 tỷ la Trong viễn thơng điện lĩnh vực chiếm phần lớn Ngoài ra, hội tìm kiếm lợi nhuận mục đích tiên dự án  Mối liên kết doanh nghiệp khu vực tư nhân Theo nội dung đề cập thành phần chiếm phần lớn khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ Những doanh nghiệp hạn chế tiềm lực kinh nghiệm liên kết với doanh nghiệp lớn điều vô cần thiết để nâng cao khả cạnh tranh Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp tập trung cho lợi ích riêng lẻ, quan tâm đến thương hiệu riêng, sản phẩm riêng khơng thấy rõ lợi ích to lớn việc xây dựng thương hiệu cho ngành hàng Những hạn chế lý khiến doanh nghiệp Việt yếu thế, khơng thể cạnh tranh với tập đồn, cơng ty nước ngồi sân nhà thị trường giới Những doanh nghiệp lớn mạnh hẳn giải được, hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động manh mún, thiếu đồn kết, có lúc cạnh tranh khơng lành mạnh Hiện nay, tình hình có khởi sắc Việt Nam có nhiều hiệp hội Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VN), Hiệp hội Dệt may VN, Hiệp hội chế biến xuất thủy sản VN, Hiệp hội Da giầy VN, Hiệp hội Gỗ Lâm sản VN có hoạt động hướng vào việc hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời khuyến khích doanh nghiệp xây dựng mở rộng quy mơ qua q trình liên kết Bên cạnh với phát triển ngày lớn mạnh số lượng quy mô, kinh tế tư nhân có nhiều chuyển biến tích cực năm qua, đặc biệt ngày có nhiều doanh nghiệp khu vực tư nhân hình thành phát triển theo hướng mơ hình tập đồn kinh tế (tự phát liên kết) Về chất, tập đoàn kinh tế tổ hợp nhóm doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, gồm công ty mẹ, công ty doanh nghiệp liên kết khác, cơng ty mẹ đầu mối liên kết doanh nghiệp thành viên, nắm quyền chi phối sách chung tập đồn Có thể kể đến số tập đồn kinh tế Kinh Đơ, Trung Ngun, Hòa Phát, Hồng Anh Gia Lai, Vingroup, có mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hàng trăm doanh nghiệp khác có mức vốn điều lệ vài trăm tỷ đồng hoạt động theo mơ hình tập đồn Xây dựng chuỗi cung ứng hướng doanh nghiệp Việt để liên kết với doanh nghiệp khác Vingroup gương điển hình cho doanh nghiệp khác quan hệ tập đoàn nước doanh nghiệp vừa nhỏ hình thành chuỗi cung ứng nơng nghiệp Hiện nay, Vingroup ký hợp đồng với 250 nhà cung cấp hàng trăm hợp tác xã nông nghiệp để hợp tác áp dụng công nghệ mới, hướng dẫn nông dân canh tác giúp doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, người tiêu dùng Vingroup hưởng lợi Tuy nhiên mức độ mua sắm hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp lớn, DNNN từ doanh nghiệp nhỏ hạn chế DNNN doanh nghiệp lớn chưa trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy nguyên liệu đầu vào, máy móc mà doanh nghiệp nhỏ cần cho trình sản xuất cung ứng dịch vụ (đặc biệt lĩnh vực có giá trị yêu cầu chất lượng cao như sản xuất khuôn mẫu, phụ tùng…) gây cản trở để kinh tế có suất cao Bên cạnh liên kết hộ kinh doanh – loại hình phát triển đóng góp 30,4% cho GDP song đóng góp 1,56% cho Ngân sách Nhà nước hàng năm (Tổng cục Thuế, 2018) doanh nghiệp khác dường mong manh mơ hồ 2.2 Tác động liên kết kinh tế tư nhân nước ta lên nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nước ta Nhìn chung liên kết kinh tế tư nhân đóng góp khơng nhỏ việc thúc đẩy lực cạnh tranh doanh nghiệp có bước cải thiện Theo báo cáo diễn đàn kinh tế giới, Năng lực cạnh tranh nước ta năm 2017 - 2018 tăng bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 kinh tế) mơi trường kinh doanh tăng 14 bậc(từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 kinh tế); đổi sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 47/127nền kinh tế Đó thứ hạng cao mà Việt Nam đạt Hình Bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu ( Nguồn: weforum)  Liên kết với doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp FDI doanh nghiệp có đóng góp lớn vào GDP nước ta qua trình vận hành doanh nghiệp kinh doanh có hiệu nhờ vào tiềm lực tài chính, cơng nghệ, nguồn nhân lực, lực cạnh tranh lớn kinh nghiệm thương trường Đây yếu tố mà doanh nghiệp tư nhân cần để nâng cao vị thương trường nâng cao lực cạnh tranh Vì liên kết doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp FDI mang lại lợi ích vơ to lớn cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Trong tiểu luận này, ta xét đến tác động lan tỏa (tác động gián tiếp xảy diện doanh nghiệp FDI nước nhận đầu tư làm cho doanh nghiệp nước thay đổi hành vi hoạt động thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm…) doanh nghiệp FDI doanh nghiệp tư nhân nước theo kênh tác động liên kết sản xuất Về liên kết ngược, việc doanh nghiệp nội địa cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp FDI giúp cho doanh nghiệp nội địa mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn khắt khe doanh nghiệp FDI Ngoài doanh nghiệp Việt học hỏi thêm kinh nghiệm áp dụng công nghệ tiên tiến doanh nghiệp FDI trình liên kết Điều giúp cho doanh nghiệp nội địa tăng khả cạnh tranh thị trường sản phẩm, chiếm lĩnh thêm thị phần Ví dụ, SamSung doanh nghiệp đứng thứ toàn cầu Cho nên, để tham gia vào chuỗi cung ứng SamSung, doanh nghiệp nước phải đủ lực để có sản phẩm cạnh tranh tồn cầu Theo anh Nguyễn Văn Hùng- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa An Phú Việt Công ty chuyên cung cấp linh kiện nhựa vỏ điện thoại, vỏ sạc…cho nhà máy Samsung từ năm 2015 sau chuyên gia từ Samsung hỗ trợ khn khổ Chương trình tư vấn cải tiến doanh việc trở thành vendor Samsung có ý nghĩa bước ngoặt với cơng ty anh u cầu khắt khe Samsung giúp cho doanh nghiệp anh có sở thay đổi, cải tiến lực sản xuất, suất lao động, hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng mặt thời gian, sản lượng chất lượng Samsung đặt Ngồi cơng ty anh áp dụng mơ hình quản lý vệ sinh công nghiệp 5S tương tự Samsung giúp An Phú Việt có hội tìm thêm khách hàng lớn khác, tạo điều kiện để doanh nghiệp anh mở rộng quy mơ sản xuất Đây ví dụ nhỏ trình nâng cao lực liên kết với doanh nghiệp FDI từ cho ta thấy doanh nghiệp tư nhân Việt cần tận dụng hội để liên kết học hỏi q trình liên kết với doanh nghiệp nước ngồi Ở chiều ngược lại, liên kết xuôi giúp công ty nước tiếp nhận sản phẩm dịch vụ chất lượng cao từ công ty đa quốc gia để làm đầu vào sản xuất Điều làm nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam vị doanh nghiệp đánh giá của khách hàng từ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Khách hàng Thực hiện đầu tư Chuyển giao cơng nghệ Khơng có doanh nghiệp FDI 6,6% 5,1%  Có doanh nghiệp FDI 13,4% 12% Bảng Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam thực đầu tư chuyển giao cơng nghệ từ khách hàng (Nguồn Tính tốn tạp chí kinh tế đối ngoại từ Điều tra Doanh nghiệp Tổng cục thống kê (2017)) Từ bảng ta thấy rõ doanh nghiệp Việt Nam có khách hàng doanh nghiệp FDI có tỉ lệ % thực đầu tư chuyển giao công nghệ từ khách hàng cao lần so với doanh nghiệp khơng có liên kết với doanh nghiệp FDI  Liên kết với khu vực nhà nước Việc liên kết đem lại lợi ích cho hai bên: nhà nước tận dụng vốn, công nghệ nhân lực doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp tư nhân phát huy mạnh nhờ lợi sách, chế quản lí, ưu đãi thuế, đất đai nhà nước Hiện PPP thu hút ý doanh nghiệp nước tạo mơi trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh để đảm bảo thực dự án thành cơng Ngồi doanh ngiệp tạo nên điểm mạnh nhờ đảm nhândự án BOT,BT Ví dụ dự án Vinhomes Skylake cuả Vingroup dự án bất động sản đánh giá cao thu hút nhờ vào dự án BT hồ điều hòa cơng viên cạnh tòa nhà Khơng thu hút khách hàng lợi dự án có mơ hình hồ điều hòa cơng viên mà giúp nâng giá phòng cao góp phần tăng lợi nhuận  Liên kết với doanh nghiệp tư nhân Những lợi ích mà liên kết kinh tế đem lại cho doanh nghiệp lực cạnh tranh doanh nghiệp lớn: o Đối với doanh nghiệp tư nhân đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế khả cạnh tranh thị trường, việc liên kết giúp giảm chi phí giao dịch rủi ro kinh doanh nhờ mối quan hệ tin cậy doanh nghiệp tập đoàn Việc giảm chi phí giao dịch (tức chi phí tìm kiếm, ký kết kiểm sốt thực thi hợp đồng) đóng vai trò định giảm giá thành sản phẩm từ nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thị trường o Phát huy lợi nhờ quy mơ: Tập đồn với việc huy động nguồn lực sản xuất quy mơ lớn góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nhờ phát huy lợi yếu tố quy mô hiệp lực, với khai thác triệt để thương hiệu, hệ thống cung cấp dịch vụ, phân phối chung tập đoàn o Các doanh nghiệp liên kết với thành khối vững thống để cạnh tranh cách hiệu với quản lý điều hành chung, thương hiệu chung cách thức nhanh hiệu tạo nên sức mạnh cạnh tranh thống lĩnh, chi phối thị trường không bị đánh bật thị trường doanh nghiệp nước lớn mạnh ngành hàng định o Các doanh nghiệp độc lập tự nguyện liên kết với (theo chiều ngang, dọc hỗn hợp) thành doanh nghiệp có quy mơ lớn hơn, tạo khả tiếp thu, đổi công nghệ, mang lại hiệu kinh tế cao hơn, có sức cạnh tranh lớn thị trường Giải pháp 1/ Chính phủ doanh nghiệp cần thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ tầm trung phù hợp với trình độ phát triển tại, thiết lập cụm liên kết ngành sản xuất linh kiện đòi hỏi quy mơ đầu tư vốn vừa phải độ tinh vi cơng nghệ mức trung bình, nắm bắt sóng khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm giúp doanh nhân vượt qua rào cản vốn, rủi ro, nguồn nhân lực để thực hóa ý tưởng liên quan đến cơng nghệ 2/ đổi sáng tạo Chính phủ cần cải cách thủ tục hành chính, giảm mạnh giấy phép, thủ tục không cần thiết chi phí kinh doanh doanh nghiệp để tạo động lực cho doanh 3/ nghiệp phát triển Xây dựng tiêu chuẩn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có lực hành nghề chuyên môn, kỹ mềm, đặc biệt kỹ giao tiếp làm việc nhóm, kỷ luật đạo đức làm việc, trách nhiệm nghề nghiệp trách nhiệm lao động Tập trung vào việc xây dựng thể chế, chế, sách phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với xu hội nhập; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao 4/ chất lượng dạy nghề, tiếp cận chuẩn khu vực giới Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm giải khó khăn doanh nghiệp với hệ thống giám sát đánh giá toàn diện đồng thời nâng cao lực cho doanh nghiệp tháo dỡ rào cản môi trường kinh doan 5/ mà doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải Tăng cường hoạt động khuyến khích liên kết khu vực kinh tế tổ chức diễn đàn kinh tế, đưa quy định chặt chẽ tỉ lệ nội địa hóa việc chuyển giao cơng nghệ doanh nghiệp FDI KẾT LUẬN Quá trình hội nhập tự hóa thương mại diễn mạnh mẽ thể qua hàng loạt hiệp định tự thương mại (FTA), hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xun Thái Bình Dương, kí kết Việt Nam quốc gia khác Có thể nói hội tốt để phát triển kinh tế học hỏi kinh nghiệm quốc tế Tuy nhiên để đứng vững đấu trường quốc tế nói chung nước nói riêng doanh nghiệp Việt Nam cần có bước chuyển lực cạnh tranh thơng qua nâng cao tiềm lực tài chính, áp dụng công nghệ đại vào trình quản lí, sản xuất Để làm điều liên kết doanh nghiệp khác khu vực kinh tế, nước trình thiết yếu cần đẩy mạnh nhà nước doanh nghiệp Hiện nay, lực cạnh tranh doanh nghiệp tư nhân cải thiện đáng kể nâng tầm lực quốc gia giới Các mối liên kết ngày sâu rộng tạo hội phát triển cho doanh nghiệp với sách ưu đãi cho khu vực kinh tế tư nhân ban hành phủ đóng góp khơng nhỏ vào cải thiện lực doanh nghiệp Các phong trào start-up diễn rầm rộ có khơng start up thành cơng có liên kết, giúp đỡ cơng ty lớn Như thấy doanh nghiệp Việt dần thâm nhập vào thị trường quốc tế nhờ nhận thức tầm quan trọng việc liên kết việc nâng cao lực cạnh tranh nâng cao vị Chính phủ cần có nhiều biện pháp để khuyến khích doanh nghiệp liên kết tạo nên khối kinh tế vững mạnh bắt kịp nhịp độ giới Các doanh nghiệp phải chủ động nâng cao lực cạnh tranh để đứng chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng mối liên kết để học hỏi phát triển Chiếm lĩnh thị trường hay biến khỏi đua định khả tiếp thu khả thích nghi doanh nghiệp, khả phụ thuộc lớn vào trình hợp tác doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO http://documents.worldbank.org/curated/en/214681506064742480/text/119861-WPVitNamTngcngNnglcCnhtranhvLinKtcaDoanhnghipVavNh-PUBLIC- VIETNAMESE.txt http://blogs.worldbank.org/vi/eastasiapacific/unlocking-competitiveness-why-invest- rural-vietnam http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kinh-te-tu-nhan-voi-xu-huong-hinh-thanh- tap-doan-kinh-te-hien-nay-13133.htm http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=19348 http://tapchiktdn.ftu.edu.vn/c%C3%A1c-s%E1%BB%91-t%E1%BA%A1p-ch %C3%AD-kt%C4%91n/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kt%C4%91n-s%E1%BB %91-91-100/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kt%C4%91n-s%E1%BB%91-99/1532-li %C3%AAn-k%E1%BA%BFt-gi%E1%BB%AFa-c%C3%A1c-doanh-nghi%E1%BB %87p-fdi-v%C3%A0-doanh-nghi%E1%BB%87p-vi%E1%BB%87t-nam-h %C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-v%C3%A0-t %C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-t%E1%BB%9Bi-doanh-nghi%E1%BB%87p- vi%E1%BB%87t-nam.html http://www.ciem.org.vn/Content/files/2018/vnep2018/C%C4%9018%20-Ph%C3%A1t %20tri%E1%BB%83n%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n %20v%C3%A0%20c%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20l%E1%BA%A1i%20n %E1%BB%81n%20kinh%20t%E1%BA%BF%20trong%20%C4%91i%E1%BB%81u %20ki%E1%BB%87n%20CMCN%204_0-converted.pdf ... tế tư nhân đóng góp khơng nhỏ việc thúc đẩy lực cạnh tranh doanh nghiệp có bước cải thiện Theo báo cáo diễn đàn kinh tế giới, Năng lực cạnh tranh nước ta năm 2017 - 2018 tăng bậc so với năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của liên kết tư nhân đến nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp VN, Tác động của liên kết tư nhân đến nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn