Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 36 tháng đạt hiệu quả tại trường mầm non nga thắng

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 15:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ ĐỘ TUỔI 24 - 36 THÁNG ĐẠT HIỆU QUẢ TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THẮNG - HUYỆN NGA SƠN - TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Vũ Thị Thanh Chức vụ: Giáo Viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thắng SKKN lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA NĂM 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 2.2.1.Thuận lợi 2.2.3 Khó khăn 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú ngồi lớp 2.3.2 Phát triển ngơn ngữ cho trẻ thơng qua hoạt động chơi tập có chủ định 2.3.3 Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động ngồi trời 2.3.4 Phát triển ngơn ngữ thơng qua hoạt động góc 2.3.5 Sử dụng số trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2.3.6 Phát triển ngơn ngữ cho trẻ thơng qua hoạt động đón trẻ, ngủ trưa, hoạt động trả trẻ 2.3.7 Tuyên truyền phói hợp với phụ huynhtrong cơng tác giáo dục trẻ phát triển ngôn ngữ 2.4 Hiệu SKKN hoạt động giáo dục với thân đồng nghiệp nhà trường KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị * Tài liệu tham khảo * Danh mục SKKN qua năm * Phụ lục Trang 2 2 2 3 4 13 14 14 18 18 19 19 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Như biết ngôn ngữ người nói chung, với phát triển trẻ mầm non nói riêng (đặc biệt trẻ - tuổi) có vị quan trọng Nó sở, tiền đề trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Ngôn ngữ giúp cho phát triển tư trẻ Ngôn ngữ phương tiện giúp cho trẻ em giao tiếp với người giúp trẻ dễ dàng hoà đồng vào sống cách thân thiện nhất, nói cho người hiểu, hiểu người khác nói điều cần thiết giao tiếp Đồng thời, thơng qua giao tiếp giúp trẻ phát triển trí tuệ để nhận biết giới xung quanh phát triển tình cảm trẻ Ở độ tuổi Nhà Trẻ (trẻ 24- 36 tháng) chủ yếu sử dụng ngôn ngữ nói để giao tiếp tìm hiểu giới xung quanh thời kỳ tích luỹ vốn từ trẻ Để trẻ không bị mắc tật ngôn ngữ sau này, thời kỳ giáo viên cần ý đến rèn luyện phát âm phát triển ngôn ngữ cho trẻ Đặc điểm tâm lý trẻ giai đoạn 24 - 36 tháng tuổi trẻ hiếu động, hoạt động với đồ vật hoạt động chủ đạo trẻ Để thực việc giáo dục trẻ bậc học mầm non đạt kết tốt cần nắm đặc điểm phát triển tâm lý trẻ thực phương châm giáo dục “học chơi, chơi mà học” Trò chơi phương tiện quan trọng để phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ thể lực Riêng với trẻ - tuổi, hoạt động đồ vật hoạt động chủ đạo trò chơi khơng thể thiếu sống trẻ Chơi nhu cầu tự nhiên trẻ, trẻ cần chơi cần cơm ăn, nước uống, không khí để thở Qua trò chơi giúp trẻ lĩnh hội trí thức tiên tiến, khoa học cách nhẹ nhàng, thoải mái giúp trẻ phát triển ngơn ngữ tích luỹ vốn từ Trò chơi giúp trẻ phát triển tố chất vận động nhanh, mạnh khéo léo Việc tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi có mục đích, có nội dung phong phú theo u cầu nhiệm vụ giáo dục có tác động mạnh mẽ đến trẻ ý thức tình cảm, ý chí hành vi trẻ [1] Ngơn ngữ phương tiện giữ gìn bảo tồn, truyền đạt phát triển kinh nghiệm lịch sử phát triển xã hội loài người Trẻ em sinh thể sinh học, nhờ có ngôn ngữ phương tiện giao lưu hoạt động tích cực giáo dục dạy học người lớn trẻ em dần chiếm lĩnh kinh nghiệm lịch sử- xã hội loài người biến thành riêng Trẻ em lĩnh hội ngôn ngữ trở thành chủ thể có ý thức, lĩnh hội kinh nghiệm lồi người xây dựng xã hội ngày phát triển Ngôn ngữ phương tiện để phát triển tư duy, cơng cụ hoạt động trí tuệ phương tiện để giáo dục tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ Như ngơn ngữ có vai trò to lớn xã hội người Vấn đề phát triển ngơn ngữ cách có hệ thống cho trẻ từ nhỏ nhiệm vụ vô quan trọng [2] Ý thức điều đó, giáo Mầm Non trực tiếp dạy trẻ 24- 36 tháng tơi ln có suy nghĩ trăn trở để dạy phát âm chuẩn, xác Tiếng Việt Vì tơi dạy thơng qua môn học khác dạy lúc nơi qua hoạt động hàng ngày, từ trẻ khám phá hiểu biết vật tượng, giới xung quanh trẻ, phát triển tư Tơi thấy cần phải sâu tìm hiểu kỹ vấn đề để từ rút nhiệm vụ giáo dục cho phù hợp với u cầu phát triển lứa tuổi Chính nên mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đạt hiệu trường Mầm Non Nga Thắng Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa” nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng chương trình GDMN 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài muốn nâng cao hiệu phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi lớp Hoa Hồng trường mầm non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ 24 -36 tháng tuổi trường mầm non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc tài liệu, giáo trình có liên quan đến vấn đề khám phá khoa học cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổi - Phương pháp điều tra, khảo sát, trao đổi với đồng nghiệp, với cháu - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu - Phương pháp quan sát, đàm thoại - Phương pháp trò chơi - Phương pháp thực hành trải nghiệm: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề Ngày sống thời đại công nghiệp hố đại hố đất nước, kinh tế khơng ngừng phát triển với thay đổi cấu xã hội để tiếp cận với văn minh phát triển cao Trong người đứng vị trí trung tâm “Con người muốn tồn phải gắn bó với cộng đồng Giao tiếp đặc trưng người Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng nhất” V Lê Nin [3] Trong hoạt động trẻ thực với phương thức “thử - sai” trẻ hiểu chức đồ vật biết phương thức sử dụng chúng, từ làm giàu trẻ biểu tượng giới xung quanh, giúp cho việc hình thành hoạt động khác Hoạt động vui chơi học tập, lực … hình thành nên yếu tố nhân cách người Chính hoạt động vui chơi nơi để trẻ thể tốt tính độc lập nơi thoả mãn nhu cầu tự khẳng định, nhu cầu tìm kiếm, khám phá giới xung quanh Từ giúp trẻ hình thành động chơi Đây tảng để chuyển sang giai đoạn mới, tuổi mẫu giáo Trò chơi có tác dụng lớn trẻ, trò chơi nhằm thu hút tập trung ý, giúp cho trẻ tham gia cách hào hứng, thoải mái khắc sâu trẻ kiến thức thu lượm học đồng thời mở rộng tất kiến thức đời sống xung quanh cách hợp lý Đặc biệt, quan sát trẻ giao tiếp trẻ chơi, kích thích trẻ phát triển ngơn ngữ cách tích cực Tơi thấy số trò chơi dân gian phù hợp để phát triển khả trẻ, đặc biệt rèn luyện khả nghe, luyện phát âm, từ phát triển ngơn ngữ cho trẻ Bác Hồ nói: “Tiếng nói thứ cải vơ lâu đời vô quý báu dân tộc, phải giữ gìn nó, q trọng nó.” [4] Trong q trình phát triển tồn diện nhân cách người nói chung trẻ Mầm Non nói riêng ngơn ngữ có vai trò quan trọng khơng thể thiếu Ngôn ngữ phương tiện để giao tiếp quan trọng đặc biệt trẻ nhỏ, phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với người xung quanh hình thành cảm xúc tích cực Ngơn ngữ cơng cụ giúp trẻ hồ nhập với cộng đồng trở thành thành viên cộng đồng Nhờ có lời dẫn người lớn mà trẻ hiểu quy định chung xã hội mà người phải thực theo quy định chung Ngơn ngữ phương tiện giúp trẻ tìm hiểu khám phá, nhận thức mơi trường xung quanh, thơng qua cử lời nói người lớn trẻ làm quen với vật, tượng có mơi trường xung quanh Nhờ có ngơn ngữ mà trẻ nhận biết ngày nhiều màu sắc, hình ảnh… vật , tượng sống hàng ngày Đặc biệt trẻ 24- 36 tháng cần giúp trẻ phát triển mở rộng loại vốn từ, biết sử dụng nhiều loại câu cách thường xuyên nói chuyện với trẻ vật, tượng, hình ảnh… mà trẻ nhìn thấy sinh hoạt hành ngày, nói cho trẻ biết đặc điểm, tính chất, cơng dụng chúng từ hình thành ngơn ngữ cho trẻ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi: * Về phía sở vật chất, nhà trường: - Trường mầm non Nga Thắng trường chuẩn quốc gia Khuôn viên nhà trường nhiều xanh bóng mát, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị tương đối đảm bảo cho công tác giảng dạy giáo viên, môi trường lớp đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ - Luôn quan tâm đạo quản lý nhà trường tạo điều kiện đời sống tinh thần với chuyên môn công tác chăm sóc - ni dưỡng, giáo dục trẻ * Về phía giáo viên: - Bản thân có trình độ nghiệp vụ sư phạm, giáo viên trẻ nhiệt tình, có trình độ đại học, u q trẻ, có kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ vững vàng, phụ huynh tin u - Lớp tơi chủ nhiệm có 17 cháu, cháu học độ tuổi, cháu học thường xuyên ngoan Trong học, chơi trẻ ý Các hoạt động trẻ tích cực tham gia * Về phía bậc phụ huynh: - Các bậc phụ huynh lớp quan tâm đến em phối hợp tốt với giáo cơng tác chăm sóc - ni dưỡng, giáo dục em - Các bậc phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc đưa em đến trường mầm non, biết đến trường học Nên họ có ý thức cho học đều, đưa đón quy định 2.2.2 Khó khăn: * Về phía nhà trường: Các trang thiết bị đại chưa đầu tư đồng để kích thích phát triển ngơn ngữ trẻ * Về phía giáo viên: Bản thân tơi chưa có nhiều hình thức sáng tạo, lơi trẻ hoạt động * Về phía phụ huynh: - Một số phận phụ huynh trọng đến việc phát triển kinh tế, quan tâm đến việc học hành cái, chưa thực coi trọng giáo dục mầm non, có phụ huynh nghĩ trẻ mầm non vài việc hát hò xong mơn học khác trẻ chưa quan tâm đến - Do tập tục văn hóa địa phương, phụ huynh nói sai lỗi tả nhiều so với tiếng phổ thơng nói sai dấu hỏi dấu ngã, phát âm sai phụ âm đầu Khi giao tiếp với trẻ ngày nhà phụ huynh hay nói nựng sai âm tiếng * Về phía học sinh: - Vì cháu bắt đầu học nên khóc nhiều chưa thích nghi với điều kiện sinh hoạt lớp nên bỡ ngỡ Mỗi cháu lại có sở thích cá tính khác - Trình độ nhận thức trẻ lớp không đồng Tháng tuổi trẻ chênh lệch tháng sinh xa lứa tuổi dẫn đến chênh lệch trình độ nhận thức, hiểu biết, ngơn ngữ - Trí nhớ trẻ nhiều hạn chế, trẻ chưa nhớ hết trật tự âm xếp thành câu trẻ thường xuyên bỏ bớt từ, bớt âm nói - 60% trẻ phát âm chưa xác hay ngọng, phát âm theo tiếng địa phương tiếng nựng người lớn(chữ x- s, dấu ngã - dấu sắc, dấu hỏi - dấu nặng…) Ngay từ đầu năm học vào sở lý luận, thực trạng, kết thực tế năm học trước xây dựng kế hoạch đưa tiêu chí khảo sát chất lượng ban đầu cho trẻ sau: (Kèm theo bảng khảo sát kết trẻ đầu năm phụ lục 1) - Từ kết thân băn khoăn phải làm biện pháp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt điều thúc mạnh dạn xúc tiến nội dung phương pháp để kích thích phát triển ngơn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Phát triển ngôn ngữ cho trẻ giáo dục khả nghe, hiểu ngôn ngữ phát âm chuẩn, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói ngữ pháp, phát triển ngơn ngữ mạch lạc, giáo dục văn hố giao tiếp lời nói Ngồi ngơn ngữ phương tiện phát triển thẩm mỹ, tình cảm, đạo đức Đặc biệt nhờ có ngơn ngữ mà trẻ dễ dàng tiếp nhận chuẩn mực đạo đức xã hội hoà nhập vào xã hội tốt Chính mà q trình dạy trẻ tơi mạnh dạn áp dụng số biện pháp dạy trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua số hoạt động sau: 2.3.1 Giải pháp1: Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú ngồi lớp: Việc xây dựng mơi trường ngơn ngữ trường mầm non cách có hiệu tạo đứa trẻ mạng dạn, tự tin, động, sáng tạo, ham hiểu biết, biết suy nghĩ biết giao tiếp Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ đạt kết cao thân tơi phải chuẩn bị mơi trường cho trẻ hoạt động, mơi trường đóng vai trò quan trọng Mơi trường có phù hợp, đa dạng, phong phú gây hứng thú cho trẻ * Môi trường ngôn ngữ cho trẻ hoạt động nhóm trẻ Trường mầm non mơi trường thuận lợi để hình thành kỹ xã hội cho trẻ: Đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với môi trường xung quanh Quan hệ cô trẻ, người lớn với trẻ phải thể tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ, tạo hội cho trẻ bộc lộ suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp thể quan tâm người, vật tượng gần gũi xung quanh Trong phòng nhóm có đồ dùng, đồ chơi, ngun vật liệu đa dạng, phong phú, có tranh, hình ảnh nhân vật ngộ nghĩnh, hấp dẫn trẻ, tạo môi trường ngôn ngữ để trẻ tương tác phát triển kỹ năngTrong lớp học tơi trang trí, xếp phòng, lớp góc chơi đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện, an toàn, phù hợp với nội dung giáo dục để lớp học thêm lơi trẻ cô giáo cần tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sinh động, nhân vật ngộ nghĩnh… Mơi trường có khơng gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa địa phương; thay đổi để tạo hấp dẫn lạ trẻ [5] Hình ảnh trang trí khu vực hoạt động nhóm trẻ * Mơi trường bên ngồi lớp học: Mơi trường ngồi lớp học yếu tố góp phần tích cực trang hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ Trường tập trung xây dựng mơi trường giáo dục ngồi lớp học an tồn, đẹp, hấp dẫn trẻ Nhà trường bố trí khu vực cho trẻ hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập trời cách khoa học phù hợp, bố trí diện tích sân tập thể dục cho trẻ tồn trường, sân vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ gồm: chơi bật vòng, lăn bóng, bò qua ghế… số trò chơi khác Khu vực chơi với đồ chơi trời (cầu trượt, đu quay, đu bay, bập bênh, nhà bóng…); khu vực chơi “giao thơng”; khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi…; khu vực trẻ trồng rau, trồng chăm sóc cối, vật nuôi; khu chơi với nhân vật cổ tích, hay gọi “vườn cổ tích”; khu “sân khấu trời”, khu trồng cỏ, trồng hoa, trồng cảnh, ăn quả, bóng mát sân trường; khu tạo sân cỏ… hệ thống đường lối lại sân; độ cao hệ thống tường bao, độ rộng cổng biển trường; khu đặt bảng tuyên truyền, hộp thư cha mẹ Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, khu vực hoạt động, gốc treo, gắn tên biển hiệu để kích thích phát triển ngơn ngữ trẻ Ngồi mảng tường trống bên lớp học tường rào nhà trường cho vẽ hình ảnh có chứa nội dung câu chuyện, thơ… phù hợp với lứa tuổi để trẻ dạo, chơi trò chuyện với trẻ nội dung tranh tường, để kích thích trẻ trả lời, luyện phát âm từ Cô đặt câu hỏi, khuyến khích trẻ trả lời, định hướng, nhắc nhở, giúp đỡ trẻ không tự trả lời Cô cho nhiều trẻ trả lời sau câu trả lời cho nhiều trẻ nhắc lại Như vốn từ trẻ phát triển.[5] Kết quả: Sau tổ chức cho trẻ thực môi trường ngồi lớp tơi thấy ngơn ngữ tư trẻ phát triển tất tốt, trẻ mạnh dạn, tự tin hứng thú hoạt động Kết 16/17cháu đạt khả diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc giao tiếp = 94% Cổ Hình ảnh vườn cổ tích cho trẻ trải nghiệm 2.3.2 Giải pháp 2: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động chơi tập có chủ định: Ở giải pháp muốn trẻ hứng thú vào hoạt động để phát triển tư ngơn ngữ giáo viên phải chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi thật đa dạng, phong phú, màu sắc bắt mắt, phù hợp với trẻ: * Thông qua hoạt động học nhận biết Đây môn học quan trọng phát triển ngôn ngữ cung cấp vốn từ vựng cho trẻ Trẻ lứa tuổi 24 - 36 tháng bắt đầu học nói, máy phát âm chưa hồn chỉnh, trẻ thường nói khơng đủ từ, nói ngọng, nói lắp Cho nên tiết dạy cô phải chuẩn bị đồ dùng trực quan đẹp, hấp dẫn để gây hứng thú cho trẻ Bên cạnh phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi rõ ràng ngắn gọn trẻ trả lời hướng dẫn trẻ nói từ, đủ câu khơng nói cộc lốc Ví dụ 1: Trong nhận biết ‘‘cái bát, thìa” chủ đề ‘‘đồ dùng đồ chơi bé” Thì cho trẻ sử sụng giác quan để trẻ quan sát, nhận biết bát đựng cơm thìa Trong trình cho trẻ nhận biết sử dụng hệ thống câu hỏi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ sau: + Đây cái? (Cái bát) - Tôi cho trẻ lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm ‘‘cái bát, thìa” 1-2 lần + Đây bát đựng gì? (Đựng cơm) + Cái bát có màu gì? (màu xanh) + Đây gì? (cái thìa) + Cái thìa để làm gì? (xúc cơm) - Sau câu trả lời trẻ cho trẻ phát âm‘‘cái bát, đựng cơm, màu xanh, thìa” nhiều lần theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân - Trong trẻ trả lời cô phải ý đến câu trả lời trẻ Trẻ phải nói câu theo yêu cầu câu hỏi cô Nếu trẻ nói cộc lốc , thiếu từ phải sửa cho trẻ Ví dụ 2: Trong nhận biết ” Quả cam” cô muốn cung cấp từ “ cam ” cho trẻ cô phải chuẩn bị cam thật trẻ quan sát Trẻ sử dụng giác quan như: sờ, nhìn….Nhằm phát huy tính tích cực tư duy, rèn khả ghi nhớ có chủ đích - Để giúp trẻ hứng thú tập trung vào đối tượng quan sát phát triển ngôn ngữ cho trẻ đưa hệ thống câu hỏi: + Đây gì? ( Quả cam ) Cho lớp nói từ cam, tổ phát âm 1-2 lần, nhóm phát âm ,cá nhân trẻ phát âm + Quả cam có màu gì? Cho lớp nói màu vàng, tổ phát âm 2-3 lần, nhóm phát âm, cá nhân trẻ phát âm + Ăn cam cung cấp chất gì? (Vi ta min) + Ăn cam có vị ? (cho trẻ nếm) Trong trẻ trả lời cô phải ý đến câu trả lời trẻ Trẻ phải nói câu theo yêu cầu câu hỏi Nếu trẻ nói cộc lốc, thiếu từ phải sửa cho trẻ (Hình ảnh: minh họa trẻ hoạt động nhận biết “Quả cam”) Ví dụ 3: Bài nhận biết‘‘Ơ tơ’’ chủ đề ‘‘Bé thích phương tiện giao thơng gì’’ Khi vào tơi đặt câu đố : ‘‘Xe bốn bánh Chạy đường Còi kêu bim bim Chở hàng chở khách’’(Ơ tơ ) - Trẻ trả lời tơ tơi đưa ô tô cho trẻ xem hỏi + Xe đây? (Ơ tơ ) Cơ cho trẻ phát âm lại từ ‘‘Ơ tơ’’ theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân từ 1- lần + Ơ tơ có màu gì? (Màu đỏ ) + Còi tơ kêu nào? (bíp bíp… ) + Đây gì? (Cơ hỏi phận tơ yêu cầu trẻ trả lời ) - Sau câu trả lời trẻ cho trẻ phát âm từ ‘‘ơ tơ, màu đỏ, bíp bíp, đầu xe, thân xe, bánh xe’’ theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 1-2 lần để cung cấp vốn từ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Kết quả: Trẻ phát triển tư phát triển ngôn ngữ 16/17 cháu = 94 % * Thông qua hoạt động văn học đọc thơ, kể chuyện: + Búp cải non nằm đâu? (Nằm ) - Trong trình quan sát, đàm thoại học thơ “cây bắp cải” sau câu trả lời trẻ cho trẻ phát âm từ “cây bắp cải, màu xanh, giữa” theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân từ 1-2 lần - Ngoài việc cung cấp cho trẻ vốn từ việc sửa lỗi nói ngọng, nói lắp vô quan trọng trẻ giao tiếp Khi áp dụng vào dạy trọng đến điều kịp thời sửa sai cho trẻ chỗ Như thơ truyện kích thích nhận thức có hình ảnh trẻ mà phát triển ngơn ngữ cho trẻ cách tồn diện Trẻ nhớ nội dung câu truyện biết sử dụng ngơn ngữ nói phương tiện để tiếp thu kiến thức Kết quả: Qua hoạt động trẻ phát âm từ ngữ, cô sửa số lỗi nói ngọng, nói nhịu, nói lắp số trẻ, trẻ hứng thú hoạt động kết 16/17 cháu đạt khả diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp = 94% Ví dụ 3: Qua câu chuyện “Khỉ không lời” chủ đề “Những vật đáng yêu” Để trẻ nhớ tên chuyện, nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện.Trẻ kể tóm tắt câu chuyện dạy tơi ngồi kể chuyện lời, qua tranh minh họa, tơi còn kết hợp kể chuyện qua mơ hình kết hợp sử dụng câu hỏi mở để kích thích trẻ trả lời: + Cơ vừa kể xong câu chuyện gì? (Khỉ không lời) (Cô cho trẻ lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm lại câu “Khỉ khơng lời” từ 1- lần) + Trong câu chuyện có ai? (Khỉ mẹ, khỉ con, thỏ con) - Tôi vào rối nhân vật hỏi trẻ: + Đây ai? (Khỉ mẹ, khỉ con, thỏ con) - Sau câu trả lời trẻ tơi cho lơp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm lại để cung cấp vốn từ phát triển ngôn ngữ cho trẻ Hình ảnh trẻ hoạt động kể chuyện “Khỉ không lời” qua mô hình - Như qua câu chuyện ngồi từ ngữ trẻ biết lại cung cấp thêm vốn từ cho trẻ để ngôn ngữ trẻ thêm phong phú 10 - Ngoài việc cung cấp cho trẻ vốn từ việc sửa lỗi nói ngọng, nói lắp vô quan trọng trẻ giao tiếp Khi áp dụng vào dạy trọng đến điều kịp thời sửa sai cho trẻ chỗ Như thơ truyện khơng kích thích nhận thức có hình ảnh trẻ mà phát triển ngơn ngữ cho trẻ cách tồn diện Trẻ nhớ nội dung câu truyện biết sử dụng ngơn ngữ nói phương tiện để tiếp thu kiến thức Kết quả: Qua hoạt động trẻ phát âm từ ngữ, cô sửa số lỗi nói ngọng, nói nhịu, nói lắp số trẻ, trẻ hứng thú hoạt động kết 16/17 cháu đạt khả diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp = 94% * Thông qua hoạt động âm nhạc: - Để thu hút trẻ vào học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt thúc phải nghiên cứu, sáng tạo phương pháp dạy học tốt có hiệu với trẻ - Đối với tiết học âm nhạc trẻ tiếp xúc nhiều đồ vật như: Trống, lắc, phách tre, mõ, xắc xô và… nhiều chất liệu khác, trẻ học giai điệu vui tươi kết hợp với loại vận động theo hát cách nhịp nhàng Để làm nhờ hiểu biết, nhận thức vốn từ, kỹ giao tiếp ngôn ngữ trẻ tích luỹ lĩnh hội, phát triển tính nghệ thuật, giúp trẻ yêu âm nhạc - Qua học hát, vận động theo nhạc, trẻ biết sử dụng ngơn ngữ có mục đích, biết dùng ngơn ngữ động tác minh họa đơn giản: Ví dụ 1: Qua hát, vận động theo nhạc “Khám tay” + Khi chuẩn bị vận động tơi hỏi trẻ “tay đẹp đâu” trẻ đưa tay trả lời “tay đẹp đây” lần sau trẻ hát vận động: + Câu đầu tiên: Nào đưa bàn tay trực nhật khám tay (Trẻ cuộn hai bàn tay lật ngửa tay đưa trước) + Câu thứ hai: Tay xinh xắn trắng tinh xếp hàng (Trẻ đưa tay xếp hàng) + Câu cuối: Còn tay bẩn tìm nước rửa (Trẻ làm động tác rửa tay) - Qua hoạt động trẻ phát âm câu “tay đẹp đây” để ngôn ngữ trẻ phát triển Khi trẻ kết hượp hành động lời hát ngơn ngữ nghệ thuật trẻ phát triển Trẻ biết sử dụng ngơn ngữ có mục đích, biết dùng ngơn ngữ động tác để miêu tả hình ảnh đẹp hát Ví dụ 2: Hát vận động “ Con voi” + Câu đầu tiên: Con vỏi voi Cái vòi trước (Trẻ đưa tay phía trước giả làm vòi voi) + Câu thứ hai: Hai chân trước trước - Hai chân sau sau ( Hai tay chống hông, hai chân nhấc lên nhấc xuống) + Câu cuối: Còn đuôi sau rốt - Tôi xin kể nốt - Câu chuyên voi ( Một tay chống hông, tay đưa đằng sau vờ làm đuôi voi) 11 (Hình ảnh: Phát triển ngơn ngữ cho trẻ thơng qua hoạt động âm nhạc) Kết quả: Từ lời ca qua hoạt động mô giúp trẻ hiểu ý nghĩa từ cách tự nhiên, đạt 17/17 cháu = 100% * Sử dụng hệ thống câu hỏi phù hợp hoạt động chơi tập có chủ dịnhđể kích thích trẻ phát triển ngơn ngữ Trong q trình trò chuyện, đàm thoại nên sử dụng câu hỏi khác Các câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dể hiểu, câu hỏi mở để phát triển tư trẻ phát triển trẻ - Câu hỏi kích thích trẻ nhận biết phân biệt vật, tượng tình mà trẻ trực tiếp tri giác, gợi ý trẻ đến hoạt động Ví dụ: + Ai đây? Cái đây? Mầu gì? hình gì? + Ở đâu? Khi nào? Bao giờ? + Với ai? Cho ai? Để Cho ai? - Câu hỏi kích thích sâu chất vật tượng, tả vật nêu đặc điểm vật cảm xúc thân Ví dụ: + Tiếng kêu gì? Tiếng gõ dụng cụ nào? + Bên túi hộp có gì? + Hai quả to hơn? + Cái to hơn, bé hơn? + Trong tranh có ai? Có vật nào? - Câu hỏi kích thích trẻ giải thích đốn suy đốn diễn biến kết vật tượng Ví dụ: + Cái dùng để làm gì? + Con vật có ích lợi gì? + Phương tiện dùng để làm gì? 12 + Cháu xếp nhà nào? - Câu hỏi khuyến khích trẻ giải thích ý kiến đánh giá vật Ví dụ: + Cái dung để làm gì? + Con thích nào? Vì sao? - Sau sử dụng loại câu hỏi với trẻ thấy có thay đổi rõ rệt trẻ lớp Trẻ tiến triển nhận thức, ngôn ngữ tình cảm trò chuyện, đàm thoại tơi sử dụng câu hỏi cách linh hoạt tùy thuộc vào phát triển trẻ Kết quả: Trẻ sử dụng câu hỏi cách linh hoạt 16/17 trẻ = 94% 2.3.3 Phát triển ngơn ngữ thơng qua hoạt động ngồi trời: * Đối với phần quan sát có mục đích: Quan sát hoa hồng - Tôi cho trẻ sử dụng giác quan để quan sát, nhận biết loại hoa(về tên gọi, đặc điểm màu sắc Trong trình cho trẻ quan sát sử dụng hệ thống câu hỏi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ sau: + Đây gì? (Cây hoa) (Tơi cho trẻ lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc lại từ “cây hoa” 1-2 lần + Đây hoa gì? (Hoa hồng) + Hoa hồng màu gì? (Màu đỏ) - Sau câu trả lời trẻ cho trẻ phát âm từ “hoa hồng, màu đỏ” theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 1-2 lần Từ giúp trẻ tích luỹ vốn từ ngồi giúp trẻ phát triển ngơn ngữ xác, mạch lạc, rõ ràng (Hình ảnh trẻ quan sát đàm thoại hoa) * Đối với trò chơi vận động: Tơi cho trẻ chơi trò chơi “gieo hạt” để trẻ nhớ tên trò chơi, phát âm trò chơi Trước cho trẻ chơi tồi hỏi trẻ “tay đâu” trẻ trả lời “tay đây” (trẻ đưa tay ra) Qua củng cố thêm kiến thức ngôn ngữ cho trẻ * Đối với nội dung chơi tự do: Cho trẻ chơi đu quay cầu trượt 13 - Tôi đến chỗ trẻ chơi đu quay cầu trượt để hỏi trẻ : + Các làm đấy? (Con chơi) + Các chơi đồ chơi gì? (đu quay, cầu trượt) (Tơi cho nhóm trẻ, cá nhân nhắc lại từ “đu quay cầu trượt” 2-3 lần) để củng cố vốn từ cho trẻ 2.3.4 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động khu vực hoạt động góc Trong hoạt động chung trẻ khơng thể phát triển ngơn ngữ cách tồn diện mà phải thơng qua hoạt động khác có hoạt động góc Đây coi hình thức quan trọng nhất, chơi có tác dụng lớn việc phát triển vốn từ, đặc biệt tích cực hố vốn từ cho trẻ.Thời gian chơi trẻ chiếm nhiều thời gian trẻ nhà trẻ, thời gian trẻ chơi thoải mái Trong qúa trình trẻ chơi sử dụng loại từ khác nhau, có điều kiện học sử dụng từ có nội dung khác Ví dụ 1: Trò chơi khực “Thao tác vai” trẻ chơi với em búp bê trẻ chơi giao tiếp với bạn ngôn ngữ hàng ngày - Tơi cho trẻ chơi trò chơi “cho búp bê ăn” giao tiếp với trẻ thông qua hệ thống câu hỏi: + Ai đây? (búp bê ) Tôi cho trẻ nhắc lại từ “búp bê” 1-2 lần để trẻ nhận biết tên gọi “búp bê” + Đây gì? (cái bát, thìa) Sau câu trả lời tơi cho trẻ phát âm lại từ “cái bát, thìa” 1-2 lần để phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiều - Qua chơi cô dạy trẻ kỹ sống mà dạy trẻ nghe, hiểu giao tiếp trao cho tình cảm u thương, gắn bó người Ví dụ 2: Trong khu vực “Hoạt động với đồ vật” chủ đề “mẹ người thân yêu bé” cho trẻ xâu vòng hoa tặng mẹ Tơi chuẩn bị cho trẻ rổ đựng hoa nhựa, dây xâu Cô củng cố, cung cấp kiến thức ngôn ngữ cho trẻ thông qua hệ thống câu hỏi: + Các xâu gì? (xâu vòng hoa) (Tơi cho trẻ nhắc lại từ 1-2 lần) + Xâu vòng để tặng ai? (tặng mẹ) + Vòng hoa màu gì? (màu đỏ) Sau câu trả lời trẻ trả lời sai cô sửa sai cho trẻ nhắc lại theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân từ 1-2 lần để cung cấp vốn từ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Kết quả: Khả phát âm rõ lời trẻ đạt 15/17 cháu = 88 % 2.3.5 Sử dụng số trò chơi để phát triển ngơn ngữ cho trẻ Đối với trẻ nhà trẻ, phát triển ngơn ngữ thơng qua trò chơi biện pháp tốt Trò chơi trở thành phương tiện để cung cấp, tích luỹ nhiều vốn từ sở hiểu biết đầy đủ ý nghĩa từ trẻ biết sử dụng” số vốn từ”đó cách thành thạo.Qua trò chơi trẻ phát triển ngơn ngữ lưu lốt hơn, vốn từ trẻ tăng lên Và nhận thấy 14 trẻ chơi trò chơi xong gây hứng thú lôi trẻ vào học Như trẻ tiếp thu cách nhẹ nhàng thoải mái a Trò chơi dân gian: Đây trò chơi mà đa số trẻ thích, qua trò chơi trẻ vừa đọc đồng dao, ca dao vừa chơi qua giúp trẻ hứng thú mà vốn từ trẻ phong phú ví dụ: Trò chơi Chi chi chành chành Dung dăng dung dẻ Chi chi chành chành Dung dăng dung dẻ Cái đanh thổi lửa Dắt trẻ chơi Con ngựa đứt cương Đến cổng nhà trời Ba vương ngũ đế Lạy cậu lạy mợ Chấp chế tìm Cho cháu quê Ù …ù ập Cho dê học Đóng sập cửa … vào… Cho cóc nhà Cho gà bới bếp Xì xà xì xụp Ngồi thụp xuống [6 ] * Trò chơi: “Chi chi chành chành” Cách chơi: Cho nhóm trẻ ngồi thành vòng tròn chơi với trẻ, trẻ xòe tay trái ngửa lên Dùng ngón tay trỏ phải chấm vào lòng bàn tay trái theo nhịp đọc đồng giao Khi đọc đến câu cuối, cô trẻ đọc chậm bất ngờ bàn tay trái nắm lại, giữ lấy ngón tay trỏ (Cũng có ngón tay trẻ nhấc lên nhanh hơn, bàn tay trái nắm lại khơng kịp) Hình ảnh trẻ chơi trò chơi chi chi chành chành *Trò chơi “dung dăng dung dẻ” Cơ giáo trẻ dắt thành vòng tròn ngồi sân vừa vừa đọc lời thơ Đọc đến câu cuối “xì xà xì xụp, ngồi thụp xuống đây”, cô trẻ ngồi thụp xuống Sau trò chơi lặp lại 15 Hình ảnh trẻ chơi trò chơi dung dăng dung dẻ Qua trò chơi này, mục đích trẻ biết kết hợp hành động, lời thơ để kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ nghệ thuật trầm bổng, ngắt giọng nhịp Trong q trình chơi, tơi kích thích trẻ đọc thơ, ca dao, đồng giao để luyện phát âm cho trẻ * Trò chơi học tập: “Cái gì? Dùng để làm gì?” - Mục đích trò chơi muốn trẻ nhận biết số đồ dùng quen thuộc biết tác dụng đồ chơi từ ngơn ngữ trẻ phát triển : - Chuẩn bị: + Đồ dùng để ăn uống (Bát , thìa, cốc , ca…) + Đồ dùng để mặc (Quần, áo, khăn, mũ…) + Mỗi trẻ tranh lô tô đồ dùng khác - Tiến hành: Cô hỏi trẻ trả lời: + Cái bát dùng để làm gì?(Cái bát đựng cơm) + Cái cốc dùng để làm gì? (Dùng để uống nước) + Cái mũ để làm gì?(Cái mũ để đội) + Cái áo để làm gì? (Cái áo để mặc) Với trẻ nhà trẻ chơi trò chơi đơn giản thơi trẻ hứng thú cô hỏi xong cô lại đưa đáp án vật thật mà hình ảnh lại đẹp, sinh động Sau cho trẻ nhắc lại 1-2 lần để cung cấp, củng cố kiến thức ngôn ngữ cho trẻ Kết quả: Sau thường xuyên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi ngơn ngữ tư trẻ phát triển nhanh hẳn lên, trẻ mạnh dạn, tự tin không nhút nhát giai đoạn đầu, đạt 16/17 trẻ = 94% 2.3.6 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động đón trẻ, ngủ trưa, hoạt động trả trẻ 16 * Hoạt động đón trẻ: Giờ đón trẻ lúc cần tạo khơng khí vui vẻ, lơi trẻ tới trường, tới lớp cô phải thật gần gũi, tích cực trò chuyện với trẻ Vì trò chuyện với trẻ hình thức đơn giản để cung cấp vốn từ cho trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt ngôn ngữ mạch lạc Bởi qua cách trò chuyện với trẻ cung cấp, mở rộng vốn từ cho trẻ Ví dụ: Cơ trò chuyện với trẻ gia đình trẻ: + Gia đình có ai? (Trẻ kể ) + Trong gia đình yêu nhất? + Buổi sáng đưa đến lớp? + Bố đưa phương tiện gì? - Sau câu trả lời trẻ cô bổ sung cho trẻ nhắc lại 1- lần để kích thích ngơn ngữ trẻ phát triển - Ngồi hoạt động đón, trả trẻ nhắc trẻ biết chào ông, bà, bố, mẹ, kích thích trẻ trả lời câu trọn vẹn, bên cạnh giáo dục trẻ có thói quen lễ phép, biết lời Kết quả: Trẻ biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ về, lời nói rõ ràng mạch lạc 17/17 cháu = 100% * Ở ngủ trưa Trước cho trẻ ngủ cho trẻ nằm xuống đọc cho trẻ nghe số thơ, đồng dao ca dao hay câu chuyện có nội dung nhẹ nhàng hát ru dân ca, hát mang tính chất du dương gần gũi với trẻ để trẻ cảm nhận vần điệu thơ Khi trẻ ngủ dậy tổ chức trò chơi dân gian gây hứng thú cho trẻ mà trẻ vừa đọc lời vừa chơi trò chơi qua giúp trẻ phát triển ngơn ngữ mạch lạc làm phong phú vốn từ cho trẻ * Hoạt động trả trẻ: - Trong góc vận động lớp tơi sử dụng vòng thể dục màu xanh, đỏ, để chơi trò chơi “lái tơ” Khi trẻ chơi với vòng tơi sử dụng hệ thống câu hỏi để giúp ngôn ngữ trẻ thêm mạch lạc, rõ ràng hơn: + Đây gì? (Cái vòng) + Vòng có màu gì? (Màu đỏ) + Vòng có màu gì? (Màu xanh ) + Vòng để làm gì? (để học, để chơi trò chơi ạ) + Con chơi với vòng? (Con lái ô tô) Kết quả: Trẻ phân biệt màu xanh, đỏ, vàng qua học 16/17 cháu = 94% 2.3.7: Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh công tác giáo dục trẻ phát triển ngôn ngữ: - Để vốn từ trẻ phát triển tốt thiếu đóng góp gia đình Việc giáo dục trẻ gia đình cần thiết kết hợp chặt 17 chẽ với phụ huynh trao đổi thống cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ kế hoạch lịch sinh hoạt dạy học cho tháng, tuần cho phụ huynh nắm bắt - Vì trẻ nhà trẻ, trẻ bắt đầu tập nói tơi trao đổi với phụ huynh ý nghĩa phát triển vốn từ cho trẻ yêu cầu phụ huynh phối hợp với cô giáo việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Hàng ngày phụ huynh phải dành nhiều thời gian thường xuyên trò chuyện trẻ, cho trẻ tiếp xúc nhiều với vật tượng xung quanh, lắng nghe trả lời câu hỏi trẻ - Đối với cháu học vốn từ trẻ hạn hẹp, trẻ hay nói ngọng, nói lắp vai trò phụ huynh việc phối hợp với giáo việc trò chuyện với trẻ cần thiết giúp trẻ vận dụng kiến thức học vào sống trẻ, trẻ giao tiếp, sửa âm , sửa ngọng - Ngồi tơi kết hợp với phụ huynh sưu tầm thơ, truyện có chữ, hình ảnh to, rõ nét , nội dung phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ trẻ làm quen để xây dựng góc thư viện sách truyện lớp - Sau phối hợp với phụ huynh thời gian thấy vốn từ trẻ phát triển rõ,đặc biệt nói ngọng giảm đáng kể, trẻ phát âm chuẩn, rõ ràng hoạt động cách sôi nổi, tự tin giao tiếp trước người khơng rụt rè, nhút nhát.Tơi thấy thực biện pháp khoa học hợp lý mang lại hiệu cao Kết quả: Trẻ nói ngọng giảm đáng kể, trẻ phát âm chuẩn, rõ ràng 15/17 cháu = 88% 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp, nhà trường với trẻ * Đối với hoạt động giáo dục: sau áp dụng “Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đạt hiệu trường Mầm Non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa” tơi thu kết khả quan so với kết khảo sát ban đầu khảo sát: Phụ lục 2: Bảng khảo sát kết trẻ lớp cuối năm học: Tổng số trẻ 17 Nội dung Kết Đạt Chưa đạt Khả nghe hiểu 16 trẻ = 94% 1trẻ = 6% Khả nói mạch lạc, đầy đủ câu 16 trẻ = 94% trẻ = 6% Khả phát âm rõ lời 15 = 88% =12% Khả diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp 15 =88% =12% 18 * Đối với thân: Tôi mạnh dạn tự tin trao đổi đạo giáo viên phát huy hết khả sau trải nghiệm đề tài này, đặc biệt có vốn kiến thức kinh nghiệm để tổ chức phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng Nhưng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đòi hỏi người giáo viên phải quan tâm nhiều đến công tác phát triển ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ trẻ với trẻ cá biệt, giúp trẻ nghe hiểu có khả nói mạch lạc, diễn đạt số ý theo sở thích học kinh nghiệm với thân tơi Chăm sóc - Giáo dục trẻ lứa tuổi 2436 tháng thành công * Đối với đồng nghiệp : SKKN tài liệu đồng nghiệp dùng tham khảo ứng dụng vào trình tổ chức hoạt động nhóm, lớp phù hợp Qua SKKN tôi, đồng nghệp trọng công tác xây dựng môi trường giáo dục phong phú “môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, từ kích thích tìm tòi khám phá làm sở để tư ngôn ngữ phát triển Có kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cách mạnh dạn, tự tin, chủ động Đã đưa công nghệ thông tin vào hoạt động học để phát huy tính tích cực, chủ động giao tiếp sang tạo trẻ - Đối với nhà trường: Bản SKKN Hội đồng khoa học trường đánh giá cao, dùng làm tài liệu lưu trường nhà trường triển khai cho tất người tham khảo, học tập, rút kinh nghiệm việc Chăm sócGiáo dục trẻ, nhờ mà việc “phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đạt hiệu trường Mầm Non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn” năm học 2018-2019 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1: Kết luận Phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 - 36 tháng vấn đề quan trọng cần thiết, mức độ phát triển ngơn ngữ trẻ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác Phát triển ngơn ngữ giữ vai trò quan trọng sống giao tiếp hàng ngày hoạt động nhận thức người nói chung, phát triển tâm lý nhận thức trẻ nói riêng, đặc biệt trẻ lứa tuổi 24- 36 tháng khả ngôn ngữ phát triển tốt Do nhận thấy việc rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ q trình liên tục có hệ thống đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn để tìm phương tiện, điều kiện cần thiết cho phát 19 triển toàn diện con, cô giáo người gương mẫu để trẻ noi theo, điều góp phần bồi dưỡng hệ măng non đất nước Qua năm nghiên cứu đề tài rút kinh nghiệm cho thân sau: - Cần tạo môi trường ngơn ngữ phong phú ngồi lớp để trẻ thực hành trải nghiệm, để phát triển ngôn ngữ cho trẻ - Cần phát triển ngôn ngữ cho trẻ thơng qua hoạt động chơi tập có chủ định - Cần phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động ngồi trời - Cần phát triển ngơn ngữ cho trẻ thơng qua hoạt động góc - Cần sử dụng số trò chơi để phát triển ngơn ngữ cho trẻ - Cần phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động đón trẻ, trả trẻ, ngủ trưa - Cần tuyên truyền phối hợp với phụ huynh công tác giáo dục trẻ phát triển ngôn ngữ 3.2: Kiến nghị * Đối với nhà trường: Cần xây dựng nhiều tiết dạy mẫu, tăng cường công tác giự giờ, thăm lớp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn phương pháp dạy trẻ phát triển ngôn ngữ đạt hiệu * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo: Mở lớp chuyên đề, tập huấn cho giáo viên rèn luyện thêm kỹ tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ Mở buổi hội thảo học tập sáng kiến kinh nghiệm hay việc tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ Trên kinh nghiệm tơi q trình thực tốt việc tổ chức hoạt động phát triển ngơn ngữ có kết thành cơng xin phổ biến rộng rãi để đồng nghiệp trải nghiệm, đem lại hiệu giáo dục cao Trong q trình nghiên cứu đề tài khơng thể có thiếu sót, mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học ngành bạn để đề tài tơi hồn thiện đạt kết cao Xin chân thành cảm ơn! Nga Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến 20 Vũ Thị Thanh 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình Tâm lý học mầm non - Nhà xuất giáo dục Việt Nam, năm 2014 Nguyễn Bích Thủy - Nguyễn Thị Anh Thư [2] Modul 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ - Chuyên đề BDTX dành cho cán quản lý, giáo viên mầm non [3] Bách khoa toàn thư mở wikipedia tiếng Việt [4] Bài nói chuyện đại hội lần thứ III hội nhà báo Việt Nam ngày 08/09/1962 [5] Thông tư 28/2006/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung số nội dung Chương trình Giáo dục mầm non – NXB Giáo dục Việt Nam – Tác giả: TS Lê Thu Hương – TS Trần Thị Ngọc Trâm – PGS TS Lê Thị Ánh Tuyết [6] Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, chuyện kể, câu đố theo chủ đề (dành cho trẻ - 36 tháng) - Nhà xuất giáo dục Việt Nam, năm 2015 tác giả Lê Thu Hương DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Vũ Thị Thanh Chức vụ đơn vị công tác: Trường mầm non Nga Thắng TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp dạy trẻ tạo hình 4-5 tuổi Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ - tuổi Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi học nặn Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi học nặn Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Phòng GD - ĐT Huyện Nga Sơn Phòng GD - ĐT Huyện Nga Sơn Phòng GD - ĐT Huyện Nga Sơn Phòng GD - ĐT Huyện Nga Sơn Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại C 2010-2011 B 2012-2013 B 2014-2015 B 2015-2016 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng khảo sát kết trẻ đầu năm học Tổng số trẻ 20 Nội dung Kết Đạt Chưa đạt Khả nghe hiểu 10 Cháu = 59% 7cháu = 41 % Khả nói mạch lạc, đầy đủ câu 10 cháu = 59% cháu= 41% Khả phát âm rõ lời cháu = 47% cháu = 53% Khả diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp cháu = 47% cháu = 53% Phụ lục 2: Bảng khảo sát kết trẻ cuối năm học Tổng số trẻ 17 Nội dung Kết Đạt Chưa đạt Khả nghe hiểu 16 trẻ = 94% 1trẻ = 6% Khả nói mạch lạc, đầy đủ câu 16 trẻ = 94% trẻ = 6% Khả phát âm rõ lời 15 = 88% =12% Khả diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp 15 =88% =12% ... cao hiệu phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi lớp Hoa Hồng trường mầm non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ 24 -36 tháng tuổi trường mầm non Nga Thắng. .. chức phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng Nhưng việc phát triển ngơn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đòi hỏi người giáo viên phải quan tâm nhiều đến công tác phát triển ngôn ngữ đặc... dục trẻ, nhờ mà việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng đạt hiệu trường Mầm Non Nga Thắng - Huyện Nga Sơn” năm học 2018-2019 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1: Kết luận Phát triển ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 36 tháng đạt hiệu quả tại trường mầm non nga thắng , Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 36 tháng đạt hiệu quả tại trường mầm non nga thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn