Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non nga vịnh

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:16

MỤC LỤC NỘI DUNG I Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề Các biện pháp áp dụng để giải vấn đề 3.1 Quan tâm đến chương trình xây dựng,bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ cán giáo viên 3.2 Tạo môi trường giáo dục xung quanh trẻ 3.3 Tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động với môi trường giáo dục lúc nơi 3.4 Xây dựng môi trường xanh đẹp nhà trường 3.5 Phối hợp với bậc phụ huynh,các ban nghành đoàn thể nhà trường Hiệu sáng kiến III Kết Luận: Kết luận Kiến nghị Trang 1 3 3 8 11 16 17 18 20 21 21 23 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trẻ em hôm nay, giới ngày mai Trẻ em hệ tương lai đất nước, việc quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ trách nhiệm nghĩa vụ chung người, gia đình tồn xã hội Bậc học mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho việc giaó dục người tương lai Trường mầm non môi trường thuật lợi cho việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách ban đầu, phát triển lĩnh vực giáo dục trẻ Muốn chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ tốt, phát triển cân đối, hài hoà mặt nhà giáo dục phải tác động đến trẻ từ nhiều phía, nhiều hình thức, thủ thuật, phương pháp khác tổ chức thực tốt, đầy đủ, nghiêm túc ba nội dung lớn chăm sóc trẻ khoẻ mạnh thực cân - đo khám sức khoẻ theo định kỳ, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường sẽ, đảm bảo an tồn thể chất tâm lý cho trẻ Công tác nuôi dưỡng tốt chế biến thực phẩm theo độ tuổi, ăn đủ chất, đủ lượng, đảm bảo định lượng Klo theo quy định Tổ chức hoạt động giáo dục linh hoạt, sáng tạo, xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung chương trình xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, xác định mục đích kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với đặc điểm, khả nhận thức trẻ, tình hình thực tế địa phương Trẻ tham gia vào hoạt động học làm quen với chữ cái, tạo hình, âm nhạc, khám phá khoa học…và tổ chức chế độ, thời điểm ngày trẻ hoạt động góc, hoạt động dạo, thăm , hoạt động lao động ngày hội, ngày lễ…vv Với nhiều nội dung hình thức, phương pháp khác nhau, giáo viên thơng qua cung cấp, hình thành củng cố, khắc sâu cho trẻ kiến thức khoa học đơn giản, biểu tượng xác, đắn vật tượng xung quanh trẻ Qua trẻ khám phá, trải nghiệm, phát triển năm giác quan trẻ, khả nghe, nhìn, sờ nắm, ngửi, nếm, kỹ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái qt hóa, trừư tượng hố, phát triển ý thức, nhận thức ghi nhớ có chủ định, làm giàu vốn từ , mối quan hệ, tình cảm, giao tiếp ứng xử, kinh nghiệm sống trẻ, đồng thời giúp trẻ mở rộng vốn từ, phát âm xác diễn đạt ngôn ngữ sáng, mạch lạc suy nghĩ, hiểu biết mình, qua giáo dục trẻ biết cảm nhận đẹp, hay, tốt, thiện mơi trường xung quanh, trẻ thích hướng tới đẹp, thiện thích làm đẹp, giáo dục cho trẻ có thái độ đắn với vật, tượng xung quanh trẻ có mối quan hệ, tình cảm, đồn kết, gần gũi biết quan tâm , tôn trọng, yêu thương ông, bà, bố, mẹ, cô giáo bạn …vv Để tạo mơi trường giáo dục phong phú hình thức, đa dạng nội dung, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, khả nhận thức trẻ, thu hút ý, hứng thú, trẻ tích cực hoạt động, khám phá, thực hành, trải nghiệm theo nhóm, cá nhân trẻ nhiệm vụ quan trọng cần thiết cô giáo mầm non Đây môi trường giáo dục tác động có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách, gắn liền với việc cung cấp, củng cố kiến thức, kỹ năng, biểu tượng, khái niệm để phát triển lĩnh vực giáo dục cho trẻ Thông qua nội dung, hình ảnh xây dựng góc, trang trí lớp, qua thơ, câu chuyện, hát, trò chơi, khung cảnh, khn viên sư phạm ngồi nhóm, lớp qua giáo dục cho trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, người, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, phong tục tập quán truyền thống dân tộc, trẻ biết lế phép, kính trọng, yêu quý giúp đỡ người Xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non tổ hợp điều kiện tự nhiên xã hội, có ảnh hưởng , tác động lớn đến chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Vì mà môi trường giáo dục trường mầm non đóng vai trò vơ quan trọng, tạo mơi trường cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá, củng cố, lĩnh hội tri thức, nơi có nguồn thơng tin phong phú, nơi phản ánh tồn nội dung chủ đề, khuyến khích tính tích cực hoạt động trẻ Tạo hội cho trẻ tìm tòi khám phá, phát nhiều điều lạ, hấp dẫn sống, trẻ tự lựa chọn cá nhân hoạt động nhóm, trẻ tham gia tích cực, tạo hội cho trẻ bọc lộ khả năng, qua cung cấp kiến thức, kỹ cho trẻ nhằm giúp phần hình thành phát triển nhân cách cho trẻ mầm non lĩnh vực phát triển giáo dục Môi trường giáo dục phù hợp, đa dạng gây hứng thú cho trẻ, góp phần, giúp trẻ hình thành nâng cao mối quan hệ thân thiện, mạnh dạn, tự tin giao tiếp giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ…vv Là phó hiệu trưởng làm công tác quản lý, đạo chất lượng chuyên môn nhà trường, để đảm bảo yêu cầu nội dung chuyên đề với đạo phòng GD&ĐT, so với kết đạt qua năm triển khai tổ chức thực địa phương chưa đáp ứng chất lượng theo u cầu Chính tơi mạnh dạn đưa số biện pháp triển khai đạo chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non Mục đích giáo viên hiểu tầm quan trọng, ích lợi cấu trúc môi trường giáo dục trường mầm non, tận dụng nguồn nguyên vật liệu đa dạng, sắn có địa phương, nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo môi trường vật chất trường mầm non, phát triển tiềm sáng tạo, tính kiên trì, khoa học, u đẹp , thích làm đẹp, biết bảo vệ đẹp, khéo tay giáo viên trẻ Các mối quan hệ, giao tiếp, ứng xử văn minh nhà trường, nhóm, lớp thực nét đẹp, môi trường giáo dục sáng, gương cho trẻ noi theo Tất lý này, thân tơi ln trăn trở, tìm tòi, khát khao, học hỏi kinh nghiệm trường bạn, mong muốn tìm giải pháp tốt nhất, sát thực, phù hợp với địa phương để đạo nhà trường thực có hiệu Chính mà tơi lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm, sâu vào nghiên cứu “Một số biện pháp triển khai đạo thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Nga Vịnh” Với hy vọng đóng góp nhỏ bé tơi góp phần nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ sư phạm cho đội ngũ cán giáo viên chất lượng toàn diện trẻ nhà trường Qua để đáp ứng theo kịp với yêu cầu chất lượng chương trình giáo dục mầm non Mục đích nghiên cứu: - Nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ sư phạm cho cán giáo viên học sinh nhà trường - Nhằm hình thành phát triển nhân cách ban đầu Nâng cao chất lượng toàn diện năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ - Phát huy tính sáng tạo, kiên trì, tính kh l giáo viên trẻ Đối tượng nghiên cứu: - Một số biện pháp triển khai đạo thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non xã Nga Vịnh” - Cán quản lý, giáo viên cháu mầm non toàn xã Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý luận Nghiên cứu tài liệu, tập san, tài liệu hướng dẫn thực chương trình theo thơng tư 17 thông tư 28 BGD&ĐT quy định tài liệu khác có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu… - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin Điều tra khảo sát chất lượng CBGV học sinh nhóm lớp cách xây dựng mơi trường giáo dục cho trẻ theo chuyên đề, thu thập thông tin từ phía CBGV học sinh phụ huynh… - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu Thống kê xử lý số liệu lien quan đến đề tài nghiên cứu từ đầu năm học tơi điều tra ghi chép tình hình hoạt động nhóm lớp, giáo viên cháu học sịnh thông qua hoạt động hang ngày nhà trường.tơi lập biểu bảng xử lý số liệu có liên quan tới đè tài… - Phương pháp quan sát, trực quan, dùng lời Quan sát hành động cô trẻ dùng lời nói để giao tiếp với đối tượng,phương tiện( Vật thật đồ chơi,tranh ảnh) Hành động mẫu…nhằm tăng cường vốn hiểu biết,phát triển tư ngơn ngữ trẻ,lời nói câu hỏi giáo viên cần ngắn gọn,cụ thể,gần với kinh nghiệm sống trẻ… - Phưong pháp thực hành, trải nghiệm Cho cán giáo viên học sinh theo dòi hoạt động trải nghiệm thực hành chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua phương tiện nghe nhìn sau thưch hành kỹ học… Như thực hành với thao tác đồ vật, đồ chơi trẻ sử dụng phối hợp giác quan làm theo dẫn giáo viên,qua để trẻ phát triển giác quan rèn luyện thao tác tư duy… Phương pháp dùng trò chơi sử dụng laoij trò chơi với yếu tố chơi phù hợp Phương pháp nêu tình có vấn đề Phương pháp luyện tập… - Phương pháp nêu gương - đánh giá Nêu gương sử dụng hình thức khen chê phải phù hợp lúc,đúng chỗ,biểu dương khơng lạm dụng… Đánh giá: Thể thái độ đồng tình,hay chưa đồng tình người trước việc làm hành vi…từ đưa nhận xét tự nhận xét.không nên sử dụng hình phạt làm ảnh hưởng đến phát triển trẻ… II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận: - Xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non vô quan trọng cần thiết Để đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với chủ đề yêu cầu Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên phảỉ xác định rõ mục đích, vai trò, nắm vững ngun tắc, quy trình, nội dung xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch đạo chung, giáo viên có kế hoạch thực cụ thể cho nhóm, lớp biết cách tổ chức cho trẻ hoạt động môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm khă nhận thức độ tuổi Vì vào chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Thông tư 28/2016TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi bổ xung) hướng dẫn tổ chức mơi trường cho trẻ hoạt động * Môi trường vật chất: - Môi trường cho trẻ hoạt động phòng, lớp Trang trí nhóm, lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện phù hợp với nội dung chủ đề giáo dục, đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ; xếp bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lý, đảm bảo an tồn đáp ứng mục đích giáo dục; có khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, mang tính mở, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn sử dụng đồ vật, đồ chơi tham gia hoạt động tuận lợi cho quan sát giáo viên - Môi trường cho trẻ hoạt động ngồi trời: Gồm có sân chơi xếp thiết bị chơi trời; khu chơi với cát, đất, sỏi, nước; bồn hoa, cảnh, nơi trồng khu vực nuôi úac vật * Môi trường xã hội: Mơi trường chăm sóc, ni dưỡng, gíao dục trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn mặt tâm lý, tạo thuận lợi giáo dục kỹ xã hội cho trẻ; trẻ thường xuyên giao tiếp, thể mối quan hệ thân thiện trẻ với trẻ, trẻ với người xung quanh; hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ giáo viên trẻ người khác mẫu mực để trẻ noi theo - Căn vào tài liệu hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non từ - 36 tháng tuổi, - tuổi, - tuổi, - tuổi nhà xuất giáo dục Việt Nam: Tổ chức môi trường giáo dục hoạt động trẻ trường, nhóm, lớp có vai trò quan trọng phát triển thể chất, ngơn ngữ, trí tuệ, tình cảm - xã hội, khả thẩm mỹ, sáng tạo trẻ Vì xây dựng, bố trí tổ chức môi trường cho trẻ chơi hoạt động cần đảm bảo nguyên tắc cho trẻ “Chơi mà học ”; “Học chơi” - Thực tài liệu bồi dưỡng hè hàng năm, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019 Bộ Giáo dục đào tạo: Môi trường giáo dục trường, nhóm, lớp mầm non có vai trò quan trọng phát triển năm lĩnh vực giáo dục trẻ + Khi xây dựng tổ chức cho trẻ hoạt động môi trường giáo dục giáo viên phải xác định mục đích loại hoạt động, mối loại tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi…để giúp trẻ tích cực khai thác, tìm tòi nghĩ nhiều cách chơi, đáp ứng việc cung cấp củng cố kiến thức, kỹ cho trẻ + Giáo viên phải lên kế hoạch sử dụng loại đồ dùng, đồ chơi vào bước mở chủ đề, khám phá chủ đề kết thúc chủ đề Xác định rõ loại đồ chơi để đưa vào hoạt động: Hoạt động học, hoạt động chơi góc, trời + Giáo viên phải biết lồng ghép hoạt động cách linh hoạt để kích thích trẻ tích cực tìm chức sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động…vv - Thực công văn số 2569/SGD&ĐT- GDMN việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, bậc học mầm non, ngày 09 tháng năm 2018, thực nhiệm vụ ngành giáo dục quy định Nghị số 44/NQ-CP ngày 09 tháng năm 2014 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động Chính phủ, thực Nghị số 29-NQ/TƯ Ban chấp hành trung ương khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nghị quyết, thị Đảng, Chính phủ Bộ - Thực có hiệu vận động, phong trào thi đua Chỉ thị số 05-CT/TƯ Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đưa nội dung vận động “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” phong tào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Chính mà việc đạo, tổ chức thực xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non cần thiết Góp phần nâng cao chất lượng tồn diện cơng tác chăm sóc - ni dưỡng - gíao dục trẻ Thực trạng 2.1 Thuận lợi: Được quan tâm đạo sát sao, giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo từ phòng Giáo dục Đào tạo Nga Sơn đến,Đảng ủy, UBND - HĐND xã Nga Vịnh Thực tốt Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, văn bản, Đề án phát triển GDMN từ Trung ương đến địa phương, năm qua phong trào giáo dục mầm non xã Nga Vịnh đạt thành tích đáng kích lệ làm cho ngành học thay đổi vượt bậc số lượng chất lượng * Phát triển quy mô: Năm học 2018 - 2019 SỐ LỚP NHÀ TRẺ Số nhóm Số cháu quản lý 44/110= 40% MẪU GIÁO Số lớp Số cháu 181/181= 100% * Cơ sơ vật chất - Trang thiết bị trường học: Với mục tiêu, phương châm ý chí tâm cac cấp lãnh đạo lấy hiệu “Tất đầu tư cho giáo dục” xây dựng sở vật chất trường, lớp khang trang sạch, đẹp để tạo điều kiện cho em học tập tốt Đảng nhân dân xã đóng góp nhiều công sức, tiền để xây dựng, tu sửa trường lớp Hiện hệ thống phòng học đủ diện tích theo u cầu chuẩn ấm mùa đơng, mát mùa hè, trường học quy hoạch xây dựng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy học, tổ chức hoạt động khác cho trẻ Phong trào kiên cố hoá trường học phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu thiết thực cho công tác giáo dục * Trình độ, lực đội ngũ cán quản lý - giáo viên - nhân viên: Đội ngũ cán quản lý - giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, tích cực tham gia học tập qua lớp đào tạo, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực nghiệp vụ hào hứng tham gia vào phong trào, hoạt động ngành phát động, ln đồn kết, nhằm xây dựng, phat huy truyền thống tốt đẹp ngành học, nên thu hút quan tâm, gây lòng tin cho cấp uỷ đảng, quyền, nhân dân địa phương đặc biệt bậc phụ huynh có con, em độ tuổi tín nhiệm phấn khởi đưa con, em đến trường học Danh mục Tổng số Quản lý GV+NV 13 Tổng số 15 Trình CM ĐH CĐ 12 14 độ Năng lực nghiệp vụ, kỹ sư phạm Xuất TH Khá TB Yếu sắc 0 1 10 GV giỏi huyện 4 GV giỏi tỉnh 0 Đảng viên 12 14 2.2 Khó khăn: Bên cạnh kết đạt được, bậc học mầm non xã Nga Vịnh số bất cặp khó khăn Quê hương Nga Vịnh xã đồng chiêm trũng Đời sống nhân dân chủ yếu độc canh lúa nước, bị mùa liên tục thiên tai sâu bệnh, nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, gia đình, bố,mẹ phải vào Miền Nam nơi khác làm ăn, cháu phần lớn với ông bà nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập việc chăm lo toàn diện cho GDMN tồn xã Trường điểm lẻ điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, môi trường hoạt động giáo dục phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ chưa đáp ứng yêu cầu đổi Công tác quản lý đạo lực nghiệp vụ số giáo viên nhiều hạn chế, trình độ chun mơn khơng đồng đều, giáo viên dạy năm độ tuổi cao nên khó tiếp cận đáp ứng yêu cầu quản lý việc thực ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình Chưa thực đổi phương pháp dạy học, lấy trẻ làm trung tâm, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhiều hạn chế Những kinh nghiệm cụ thể, khuôn mẫu sáng tạo xây dựng môi trương giáo dục cán quản lý giáo viên chưa có Phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc đưa trẻ đến trường học xây dựng mơi trương giáo dục cho trẻ hoạt động tư tưởng khoán trắng cho nhà trường Nhận thức trẻ phát triền không đều, số trẻ chưa thực tích cực, hứng thú tham gia hoạt động Một số cán địa phương chưa nhận thức đúng, sâu sắc vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng bậc học mầm non, nên chưa thật quan tâm, phát huy hết nội lực, khả trách nhiệm để chăm lo cho phát triển tồn diện GDMN mức 2.3 Kết thực trạng: Sau năm học xây dựng kế hoạch tham mưu với Hiệu trưởng Quyết định, thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng việc thực chuyên đề Kết số lớp, giáo viên số trẻ đánh giá , xếp loại theo nội dung tiêu chí đạt sau ( kết năm học học 2018 - 2019) • Đối với giáo viên xây dựng môi trường nhóm, lớp: theo thang điểm 100 điểm ( nhà trường đánh giá xếp loại) ST T Họ tên GV XD môi trường GD :V/ch XH ND, HT xây dựng môi trường GD PP tổ chức cho trẻ HĐ 30 đ 20đ 23 20 19 18 18 18 18 18 18 15 15 15 14 15 15 17 20 đ Hà Thị Nương Nguyễn Thị Minh Phạm Thị Thêu Nguyễn Thị Hương Hoàng Thị Nguyên Nguyễn Thị Chung Nguyễn Thị Lan Trịnh Thị Huế Tổng cộng Tỷ lệ 17 15 14 14 13 14 14 15 Công tác tuyên truyề n, sưu tầm vật liệu phế thải làm đd, đc 10 đ Nắm vững Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, lực nghiệ p vụ 20 đ 6 7 16 15 14 15 15 15 17 18 Tổ ng điẻ m Xếp loại chung Đạt T K 81 x 71 68 69 66 69 70 75 * Đối với cháu: Tổng số 225 (trong nhà trẻ 44; MG 181 ) STT Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Nề nếp chào Trẻ hứng thú, Trẻ hiểu nội Trẻ thực hỏi, nói tích cực, biểu dung, có kiến nội dung, năng, khả thức, hình quy tắc, cách C Đ T B x x x x x x x 12 37, 50 Xếp loại chung đứng thể thái độ, kỹ giao tiếp tình cảm, ứng xử NT Trẻ đạt tự lực, sáng tạo tham gia hoạt động , trải nghiệm Chưa Trẻ đạt đạt Chưa đạt chơi, luật chơi loại trò chơi, hoạt thành phát động, biết phối triển kỹ hợp với bạn hoạt động tham gia hoạt động Trẻ Chưa Chưa Trẻ đạt Đạt đạt đạt đạt Chưa đạt 44 20 24 22 22 18 26 21 23 19 25 cháu Tỷ lệ 45,4 54,6 50 50 40,9 59,1 47,7 52,3 43,2 56,8 % Trẻ Chưa Trẻ Chưa Trẻ Chưa Chưa Chưa MG Trẻ đạt Đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt 181 79 102 85 96 80 101 100 81 86 95 cháu Tỷ lẹ 43,6 56,4 46,9 53,1 44,2 55,8 55,3 44,7 47,5 52,5 % * Kết luận: Tất vấn đề thực trạng trên,đều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục việc hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ Vì cần phải khắc phục, qua tình hình nghiên cứu cụ thể thực trạng, thân chủ động xây dựng kế hoạch tìm biện pháp quản lý, đạo thích hợp, phù hợp với thực tiễn nhà trường, giáo viên, trẻ thời gian tới, để đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi chương trình giáo dục mầm non Các giải pháp để tổ chức thực hiện: 3.1 Quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán giáo viên Hoạt động quản lý giáo dục trường học hoạt động chuyên biệt Muốn làm cơng tác quản lý, đòi hỏi phải qua tuyển chọn đào tạo theo chương trình, nội dung, phương pháp định Hoạt động quản lý hoạt động có tính sáng tạo, nên đòi hỏi người lãnh đạo phải có khả tư duy, có nhanh nhạy đốn cao, chuẩn hố trình độ học vấn Ngồi người cán quản lý phải có đức hy sinh, có tính say mê cơng việc, có khả giao tiếp, ứng xử xã hội, có uy tín với đồng nghiệp, với người Vì tất CBGV dự nguồn chưa học qua lớp quản lý giáo dục phải tạo điều kiện cho họ học, thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lực nghiệp vụ cho họ Đảm bảo việc đề bạt CBGV theo quy trình, tiêu chuẩn, chức danh cụ thể, tạo điều kiện cho CBGV có hội giao lưu, học hỏi, tham quan sở trọng điểm, điển hình tốt GDMN Huyện Đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng cơng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ “Giáo viên nguyên tố định chất lượng giáo dục xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đức, có tài” Luật giáo dục khẳng định “Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục” khai thác tốt đội ngũ phát huy nội lực tồn ngành Thực tế cho thấy có giỏi có cháu giỏi, lớp có giáo viên nhiệt tình, tích cực, động có trách nhiệm với cơng việc, có lực chun mơn kết trẻ thể rõ rệt, trẻ chăm, ngoan, có nề nếp, thói quen học tập, hoạt động sôi nổi, tự tin, mạnh dạn có chất lượng cao Muốn xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ đủ đức, đủ tài có kiến thức văn hoá nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng với yêu cầu thực tế chương trình đổi trước hết phải sàng lọc giáo viên Hàng năm phải tham mưu với hiệu trưởng làm tốt công tác phân loại, đánh giá, giáo viên, thường xuyên - kiểm tra nghiệp vụ quản lý, giáo viên, có chế độ khen thưởng thoả đáng Thực chiến lược bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo hướng tự học, tự bồi dưỡng theo học lớp đào tạo nhiều hình thức tập trung quy, liên thơng,tại chức…vv để nâng cao trình độ chun mơn lực, kỹ nghiệp vụ sư phạm Nhà trường thường xuyên tổ chức kịp thời lớp chuyên đề với nội dung tiếp thu Huyện lựa chọn nội dung cần thiết, phù hợp với thực tế huyện tất CBQLvà giáo viên tham dự, sau đợt tập huấn,nhà trường tổ chức cho chị em trao đổi thảo luật, rút kinh nghiệm hoạt động thực hành, viết thu hoạch, đề xuất kiến nghị triển khai tổ chức thực nội dung lớp chuyên đề Ví dụ: Năm học 2018 - 2019 tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tập huấn trường với nội dung sau - Tập huấn mô đun cho CBQL GVMN; - Triển khai văn quy phạm pháp luật giáo dục mầm non; - Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non; - Hướng dẫn thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non - Hướng dẫn tổ chức chơi trời Giao tiếp với trẻ mầm non - Quan sát, đánh giá trẻ lập kế hoạch giáo dục mầm non - Hướng dẫn thực chương trình giáo dục MN hướng dẫn sử dụng chuẩn phát triển trẻ em tuổi - Hướng dẫn hoạt động giáo dục âm nhạc: Kỹ ca hát, nghe hát, sử dụng loại nhạc cụ - Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm…vv 10 * Ngoài yêu cầu phải có mơi trường sư phạm ngồi nhóm, lớp đảm bảo tốt nội dung, đẹp hình thức để thu hút ý tính tích cực trẻ hoạt động, trước hết giáo viên phải nắm vững quy trình đảm bảo nguyên tắc xây dựng mơi trường vật chất; Ví dụ: Xây dựng mơi trường nhóm, lớp: u cầu Giáo viên phải xác định rõ diện tích, vị trí, cách xếp, khu vực hoạt động góc phù hợp, góc n tĩnh (góc sách, tạo hình, xếp hình…) xa góc hoạt động ồn góc xây dựng, góc phân vai…bố trí góc cho quan sát đễ dàng, bao quát khu vực (góc) từ phía nhiều tốt Trên góc phải có hình ảnh minh họa tên góc, đồ dùng, đồ chơi phải có ký hiệu riêng chữ số, chữ hoa, quả, vật từ trẻ nhận biết.Trường mầm non nhà thứ hai trẻ Tất thứ nhóm, lớp thuộc trẻ, chọn đồ chơi phải đa dạng, phong phú như: + Đồ chơi thao tác tạo nên phối hợp mắt - tay, cho trẻ khái niệm hoạt động vật; + Sách băng đĩa giúp trẻ hiểu từ, văn học âm nhạc; + Nguyên, vật liệu tạo hình khuyến khích sáng tạo, kiên trì, khéo léo hình thành kiến thức, kỹ ban đầu dẫn đến việc đọc, viết cảm thụ đẹp sống; + Một số đồ chơi bền cứng khối gỗ dạy trẻ dạng hình học trọng lượng; + Những đồ chơi xây dựng, lắp ghép, xâu vòng, hột hạt… góp phần củng cố sức bền bắp, khéo léo, tinh luyện đôi bàn tay giúp trẻ học kiến thức khoa học khái niệm số; + Đồ chơi tự tạo làm nguyên, vật liệu sẵn có địa phương, phế thải, thiên nhiên dễ tìm, khơng tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an tồn, trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, thường xuyên giúp trẻ đổi mới, phong phú, đa dạng chủng loại đặc biệt phát huy tính sáng tạo, độc lập trẻ… * Sắp xếp không gian trang bị đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp để trẻ dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy dễ cất, nguyên, vật liệu đa dạng sử dụng để phòng nhóm, lớp trở thành mơi trường học tập an tồn, thoải mái có nhiều lựa chọn nhằm kích thích trẻ khám phá tìm tòi lạ, giúp trẻ phát triển toàn diện + Cách trang trí, trưng bày đồ dùng, hình ảnh cần an tồn, hấp dẫn phù hợp với tính chất hoạt động, độ tuổi, vừa tầm mắt trẻ nội dung chủ đề Ví dụ: Xây dựng mơi trường ngồi lớp học : Xây dựng góc tuyên truyền phụ huynh phải có đủ nội dung chăm sóc-ni dưỡng-gíao dục trẻ, có viết tuyên truyền phòng, chống dịch, bệnh theo mùa, phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, béo phì, chun đề trọng tâm, có hình ảnh đẹp để thu hút ý phụ huynh trẻ, hình ảnh trang trí mảng tường cỏ, cây, hoa lá, vật ngộ ngĩnh, câu chuyện cổ tích Đặc biệt loại sân trường, vườn rau, vườn cổ tích, phòng chức năng, phòng học gắn chữ số, chữ cái, gắn từ trẻ chơi mà học * Xây dựng góc mở ngồi nhóm, lớp: nhóm, lớp, nhà trường lên kế hoạch đạo xây dựng góc như: Góc phân vai, góc xây dựng, 13 góc khám phá khoa học/ thiên nhiên, góc nghệ thuật, góc, sách…đúng với nội dung theo độ tuổi Ví dụ: Góc xây dựng phải xếp hợp lý hấp dẫn trẻ, có đầy đủ vật liệu xây dựng đa dạng, phong phú thể chủ đề học tập khác nhau, xếp nơi dễ lấy, dễ nhìn thấy có đủ khoảng khơng gian thích hợp cho trẻ chơi, xác định biểu tượng đặt ngang tầm mắt trẻ Có thể sử dụng tên góc, biểu tượng góc để đàm thoại với trẻ hoạt động thực góc Có sơ đồ mạng cơng việc trẻ, để trẻ chơi trẻ tự tìm, lấy ký hiệu phần việc để thực Ngồi góc giáo viên chuẩn bị sẵn số nguyên, vật liệu rời bình, lọ, que, cành cây, hoa, nguyên liệu nguyên vẹn khối hộp, tranh, ảnh… cho trẻ tự làm thành sản phẩm theo ý tưởng Ví dụ: Góc tạo hình, âm nhạc trưng bày đồ dùng, đồ chơi , hình ảnh, sản phẩm hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc đặc biệt sản phẩm đẹp trẻ tự làm tranh, sản phẩm nặn, xé dán… có ghi tên trẻ ký hiệu riêng trẻ phía góc sản phẩm Có tranh ảnh, họa báo, giấy màu, khô, bẹ ngơ, cói, đay, len sợi, bơng…để trẻ tự làm đồ chơi theo ý tưởng riêng trẻ, cô trẻ làm chung sản phẩm hoàn chỉnh…trong lúc đón trả trẻ giáo viên giới thiệu cho phụ huynh quan sát, nhìn thấy tên, sản phẩm nêu gương góc, phụ huynh phấn khởi, động viên tiếp tục ngoan hơn, học giỏi Góc nghệ thuật góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, góc âm nhạc trưng bày, xếp dụng cụ, đồ dùng âm nhạc gọn gàng, ngăn nắp, có lơ tơ rời cho trẻ chọn hình ảnh găm lên gọi tên hình ảnh Khi trẻ chơi trò chơi âm nhạc, biểu diễn văn nghệ trẻ biết chọn đồ dùng, nhạc cụ phù hợp + Các đồ dùng cá nhân trẻ phải có ký hiệu riêng cụ thể trẻ, trẻ dễ sử dụng, không bị nhầm lẫn như: Ca, cốc, khăn mặt, gối, nhíp đánh răng, bảng bé ngoan, ghế ngồi Qua hình thức để cung cấp kiến thức, kỹ phát triển lĩnh vực giáo dục cho trẻ + Các mảng tường bên ngồi lớp: Xây dựng, trang trí, trưng bày nội dung tuyên truyền cho bậc phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo khoa học ngơn ngữ, hình ảnh Vẽ cảnh, hình ảnh câu chuyện cổ tích, thơ, tượng tự nhiên, vật gần gũi xung quanh trẻ + Các phòng học, phòng chức có biển tên quy định, có cổng, biển trường, tường, hàng rào bao quanh phối hợp màu sắc đẹp, thơng qua để giáo dục cho trẻ nhận biết, phân biệt gọi tên màu xanh - đỏ -vàng… + Sân quy hoạch có sân chơi chung, sân chơi với đồ chơi ngồi trời, sân chơi giao thơng, sân chơi phát triển vận động, góc chợ quê…trong sân có ăn quả, bóng mát, cảnh, hoa, cỏ có gắn từ, tên loại Vườn rau quy hoạch theo luống, khu, loại rau, rau ăn củ, rau ăn lá, rau ăn quả, rau thơm, vườn thiên nhiên, vườn cổ tích, đồ chơi ngồi trời phải đẹp có gắn tên gọi loại cây, chủng loại… 14 + Ngoài nội dung cho trẻ khám phá ngồi nhóm, lớp, nhà trường phải xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể tổ chức cho trẻ dạo, thăm cánh đồng lúa, ngơ, khoai, cói, khu di tích lịch sử địa phương, cơng trình, làng nghề, mương, kênh rạch, nghĩa trang liệt sĩ… trẻ làm quen, tiếp xúc với mơi trường bên ngồi nhà trường Qua để trẻ nhận biết, phân biệt, khám phá vật, tương xung quanh trẻ , nhằm kích thích tò mò, ham hiểu biết phát triển trí thơng minh, ngơn ngữ mạch lạc, mở rộng vốn từ, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ * Môi trường vật chất vô quan trọng, môi trương xã hội lại phải quan tâm Vì tơi đạo giáo viên xây dựng môi trường sư phạm thực đoàn kết, cán bộ, giáo viên phải gương mẫu trẻ, thực gương cho trẻ học tập Đó từ cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, tác phong trẻ phải nhẹ nhàng, âu yếm, gần gũi , yêu thương trẻ mực Ban giám hiệu nhà trường chủ động phối, kết hợp chặn chẽ với đoàn thể trường chi Đảng, Cơng đồn, Đồn niên, hội cha mẹ phụ huynh …phát động theo đợt, chủ đề, chủ điểm Ví dụ 1: Nhà trường phối hợp với cơng đồn tổ chức hội thi “ Gia đình dinh dưỡng trẻ thơ” qua mở rộng kỹ giao tiếp cho trẻ môi trường xã hội tạo mối quan hệ thân thiện đầm ấm gần gũi trẻ với trẻ, cô với trẻ phụ huynh với phụ huynh Gia đình dinh dưỡng trẻ thơ Ví dụ 2: Chọn chủ đề để phát động phong trào cho thông, phù hợp với ngày hội trẻ “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Cơ bác mẫu mực”; “cô giáo mẹ hiền”… Nhờ đợt vận động trên, hành vi chưa gương mẫu cán bộ, giáo viên, nhân viên chấm dứt, không xưng hô mày tao với nhau, khơng nói to nghỉ trẻ, khơng đánh, chửi nhau, khơng nói tục, núi bậy trước mặt trẻ, không xe sân trường, không ăn mặc luộm thuộm, hở hang, giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với phụ huynh, với trẻ, với người xung quanh phong cách nhà giáo 15 Đối với cháu học chơi, nhà trường phải đạo giáo viên tổ chức thực đảm bảo mơi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở tạo hội , điều kiện cho trẻ giao tiếp vơi Môi trường tác động đến trẻ (Con người với người, người với mơi trường xung quanh), giáo viên, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh phải thể tình cảm thân thiện, cởi mở mẫu mực Quan hệ cô trẻ thể tình thương u, tơn trọng, tin tưởng, đối xử cơng với trẻ Quan hệ trẻ với trẻ thể hợp tác, thân thiện, cô giáo đưa cháu dần vào nề nếp, thói quen, có tinh thần tập thể, đoàn kết, biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, cách xưng hô giao tiếp phải xưng với bạn, bạn ngã biết đến giúp đỡ bạn, nâng bạn đứng dạy, rủ bạn chơi… * Kết quả: 100% nhóm, lớp biết lựa chọn nội dung, hình thức trang trí, xây dựng mơi trường giáo dục vật chất theo hướng mở, xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với nội dung chủ đề, với khả nhận thức trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, xây dựng mơi trường xã hội thân thiện, đồn kết, vui vẻ 3.3 Tổ chức hướng dẫn cho trẻ hoạt động với môi trường giáo dục lúc, nơi Đưa trẻ vào hoạt động thông qua hoạt động để giáo dục phát triển mặt nhân cách năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ lúc, nơi biệt pháp vô quan trọng cần thiết Các hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày, hoạt động học, HĐ góc, hoạt động ngồi trời, ăn, ngủ, vệ sinh, lao động, dạo, thăm…đều dịp để trẻ bọc lộ cá tính, sở thích, cách ứng xử, lời ăn, tiếng nói Các nhà trường đạo tất giáo viên phải linh hoạt sáng tạo, có nhiều hình thức, thủ thuật, biện pháp hay để tổ chức, hướng dẫn trẻ hoạt động, khơi gợi trẻ tính tò mò ham hiểu biết, thích khám phá điều lạ, gần gũi uốn nắn sai sót trẻ hoạt động, hành vi, lời nói, nhằm để kích thích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động Điều phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý trẻ mầm non mau nhớ chóng quên Tổ chức cho trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục có nhiều ưu nâng cao kiến thức, kỹ năng, tính ý, ghi nhớ có chủ định, tính khéo léo, kiên trì, tính sáng tạo mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ giới xung quanh 16 Hình ảnh: Cơ trẻ chăm sóc vườn hoa Ví dụ: Trong hoạt động học với chủ đề: Thế giới động vật: Đề tài: Bé làm quen với vật đáng u: Ngồi thời gian cung cấp nội dung, yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, cho trẻ quan sát, đàm thoại, so sánh qua tranh ảnh, vật thật, mơ hình, hình ảnh động chiếu Cơ tổ chức cho trẻ chơi loại trò chơi củng cố để khắc sâu kiến thức, trẻ thực hành trải nghiệm, tích cực tham gia vào hoạt động trò chơi chọn tranh theo yêu cầu cơ, nặn vật, tích hợp vận động bật lên ghép tranh, chuyển thức ăn cho vật, thử tài bé quan sát xem xung quanh lớp có nhóm vật nào, mơi trường sống đâu có số lượng vv Ví dụ: Trong hoạt động góc: Muốn cho trẻ tích cực hoạt động phát huy tính sáng tạo trẻ (góc sách, góc tạo hình) giáo viên gợi ý cho trẻ làm bưu thiếp chúc mừng ngày sinh nhật Bác Gấu… trẻ phải biết cắt - dán, trang trí hình ảnh đẹp, hài hòa Giờ đón, trả trẻ góc mở, tổ chức, gợi ý cho trẻ thích chơi góc tự vào góc chơi, trẻ tự lấy đồ chơi lắp ráp, cắt, nặn, xếp hình, bế em, hát, đọc thơ, xem tranh vv, có hình ảnh, ngun liệu rời để trẻ tự ghép thành tranh, làm đồ dùng, sản phẩm hoàn chỉnh … * Kết quả: Đạt 95% số trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động, 90% số trẻ hiểu nội dung, có kiến thức kỹ chơi trò chơi chơi góc mở Chính phát triển tồn diện trẻ phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục Nếu nhà trường giáo viên biết xây dựng tổ chức tốt môi trường cho trẻ hoạt động góp phần quan trọng việc hình thành phát triển mặt nhân cách lĩnh vực giáo dục trẻ 3.4 Xây dựng môi trường “Xanh - - đẹp” ngồi nhà trường 17 Để mở rộng mơi trường hoạt động cho trẻ, đạo giáo viên phải ý tạo cảnh quan sân, vườn trường hấp dẫn trẻ trồng hoa, cảnh, cỏ, ăn quả, bóng mát bố trí, xắp xếp hài hồ sân Vườn rau phân theo nhóm rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, vườn hoa phân theo màu sắc trồng xen kẽ cỏ, cây, hoa, lá, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên Dưới gốc cây, vườn xây bồn hoa tạo thành hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, hình lá, quả, củ, hoa…có tên gọi loại cây, loại rau, loại hoa, loại qua để tạo mơi trường giáo dục cho trẻ Đồng thời phân cơng người chăm sóc, tưới cây, cắt tỉa, quét dọn vệ sinh môi trường hàng ngày Ví dụ: Trong thảm cỏ cắt tỉa thành hình bơng hoa, ngơi năm cánh, vườn hoa tạo dáng thành hình vật ngộ ngĩnh, số… Quy định chỗ để xe phụ huynh đưa - đón đến trường để tạo ý thức thực nếp sống văn minh, lịch sự, trật tự, gương mẫu trẻ Thơng qua hướng dẫn trẻ thực tốt chuyên đề GD an toàn giao thơng cho trẻ trường mầm non Bố trí thùng rác phải có nắp đậy để nơi quy định Tạo thói quen cho trẻ phụ huynh, cho trẻ ăn quà xong phải biết bỏ túi, hộp vào thùng rác, không vứt rác sân trường Mỗi cô tổ chức cho trẻ chơi sân trường, thăm vườn hoa, vườn rau… thấy rụng, môi trường bẩn cô trẻ tham gia quét dọn vệ sinh, hót bỏ vào thùng rác Sau ngày phải xử lý thùng rác làm vệ sinh sẽ, khơi thông cống, rãnh, không để bốc mùi khu vực trường mầm non, không vẽ bẩn lên tường 18 Trường xanh đẹp có trang bị thùng rác bảo vệ môi trường * Kết quả: Nhà trường có sân chơi có đồ chơi ngồi trời, có cảnh quan sư phạm, vệ sinh mơi trường ln xanh - - đẹp, có vườn rau, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên, góc chơ q bé…vv 3.5.Nhà trường phối kết hợp với cha mẹ cộng đồng, để triển khai tổ chức thực tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dụclấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Công tác phối kết hợp với bậc cha mẹ, ban, Ngành, Đoàn thể có ý nghĩa vơ quan trọng nhiệm vụ thiết thực nhóm, lớp trường mầm non góp phần thực tốt mục tiêu chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Tạo nên liên kết trường, lớp, nhóm cha mẹ, cộng đồng xã hội, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn trình CS-ND-GD trẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển trẻ mặt: Thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử, giáo dục cá biệt…tạo điều kiện tối ưu cho việc thực có hiệu chất lượng tồn diện trẻ Vai trò cha mẹ cộng đồng phát triển trẻ: Đối với trẻ tiếp xúc với xã hội tiếp xúc với cha mẹ người thân gia đình, cha mẹ có mối quan hệ gắn bó ruột thịt tình yêu mãnh liệt trẻ người gần gũi hiểu trẻ trẻ tin tưởng yêu thương ,cha mẹ người cung cấp thông tin đặc điểm riêng khả trẻ,từ giúp nhà trường giáo viên lựa chọn mục tiêu nội dung phương pháp yêu cầu giáo dục phù hợp với trẻ.cha mẹ hỗ trợ giáo viên người xây dựng môi trường giáo dục gia đình phù hợp nhằm củng cố phát triển toàn diện cho trẻ -Đối với cộng đồng tổ chức cá nhân gần gũi liên quan đến bậc học, đến gia đình trẻ cộng đồng tốt có vai trò điều chỉnh mơi trường giáo dục gia đình có tác động lớn giáo dục nhà trường.ln hướng tạo điều kiện cho phát triển tồn diện trẻ Chính vạy phối hợp có tác dụng lớn trẻ *Nội dung phối hợp với cha mẹ cộng đồng tham gia xây dựng môi trường giáo dục: + Để tăng cường ý thức nhận thức cha mẹ cộng đồng, để thống kế hoạch thực kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ Làm trung tâm sử dụng có hiệu mơi trường giáo dục đó… + Có tác dụng lớn tạo thống gia đình trường, nhóm, lớp, đoàn thể việc CS-ND-GD trẻ + Tạo thống nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức CS-ND-GD trẻ trường gia đình, tránh mâu thuẫn phương pháp CS-ND-GD trẻ + Phối hợp nội dung thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho trẻ; thực chương trình giáo dục trẻ; phối hợp kiểm tra đánh giá công tác CS-ND-GD trẻ, CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhà trường…vv + Phối hợp với cha mẹ cộng đồng tham gia hoạt động giáo dục: - Hướng dẫn trẻ thực hoạt động giáo dục trẻ gia đình theo yêu cầu nhà trường tham gia tích cự cha mẹ cộng đồng vào 19 hoạt động khác nhà trường tham gia hội thi “ Gia đình dinh dưỡng trẻ thơ” tổ chức cho trẻ thăm quan giã ngoại di tích lịch sử địa phương ( Tham quan động từ thức xã Nga Thiện Huyện Nga Sơn….) * Về hình thức biệp pháp phối kết hợp: Đối với nhà trường thành lập hội cha mẹ trường, nhóm, lớp Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, hội cha mẹ thông qua, thống nội dung, quy chế, nội quy, quy định nhà trường, nhóm, lớp, tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh hàng ngày đón trẻ trả trẻ, xây dựng góc tuyên truyền cho phụ huynh nhóm, lớp, trao đổi thơng qua ban liên lạc hội phụ huynh - Thăm hỏi giáo viên đến gia đình trẻ , phát động giáo viên viết tuyên truyền đài truyền xã - lập hòm thư góp ý cha mẹ cộng động công tác ND-CS-GD trẻ nhóm, lớp…vv Ví dụ: Xây dựng kế hoạch phối hợp với bậc cha mẹ hàng năm theo tháng Tên nhóm, lớp………… Giáo viên:……………… I Mục đích u cầu: II Nội dung chính: III Kế hoạch cụ thể: Thời Nội dung phối hợp Hình thức Biện pháp phối Nhận xét gian hợp kết Tháng - Đóng góp kinh phí - Thành lập hội cha mẹ xây dựng, cải tạo nhóm, lớp trường, lớp, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho lớp học Tháng Báo cáo kết đạt Các bậc phụ huynh tổ sau năm thực chức trị xã kế hoạch phối hợp giáo cháu học sinh với đoàn thể nhà trường ngồi xã hội Chính tất cơng việc, hoạt động nhà trường nhóm lớp muốn đạt kết tốt khơng thể khơng có ủng hộ, đóng góp phối kết hợp thường xuyên, chặn chẽ phụ huynh, đoàn thể ngồi nhà trường Vì bắt đầu triển khai chuyên đề nhà trường đạo nhóm lớp buổi họp phụ huynh đầu năm lớp phải thơng báo rõ mục đích u cầu chun đề với phụ huynh đề nghị với ban chấp hành phụ huynh trường hội phụ huynh lớp bàn biện pháp phối hợp nhà trường thực tốt nội dung chuyên đề 20 Các nhóm lớp phải viết lên bảng tiêu chí, nội dung, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, điều kiện cần thiết để thực chuyên đề, hình ảnh minh họa trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục trẻ xếp hình, ghép tranh, tơ tranh, chọn chữ cái, chọn số…để phụ huynh biết dạy bảo thêm trẻ gia đình Nhà trường mở đợt phát động phong trào thu, lượm lặt nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu sẵn có địa phương (các khối hộp, tranh ảnh họa báo, bình, lọ nhựa, bẹ ngơ, rơm rạ, hột hạt…sưu tầm điệu dân ca, trò chơi dân gian địa phương, sáng tác thơ, câu chuyện, hát phù hợp với trẻ giáo viên phụ huynh để hỗ trợ cho chuyên đề Phát động CBQL, GVMN viết tuyên truyền có nội dung chuyên đề Các lớp xây dựng kế hoạch có nội dung, hình thức biện pháp cụ thể tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp với ban, ngành đoàn thể nhà trường Đặc biệt ban văn hóa xã hàng ngày đọc loa truyền nội dung yêu cầu chuyên đề, để lãnh đạo, bậc phụ huynh toàn thể cộng đồng dân cư có nhận thức phối hợp với nhà trường thực tốt chăm sóc, giáo dục, ni dưỡng gia đình, đặc biệt quan tâm đến phát triển, hoàn thiện nhân cách lĩnh vực phát triển giáo dục trẻ Sau học kỳ, tổng kết năm học, qua đợt kiểm tra nhà trường tổ chức họp, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm lớp, nội dung xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non, để rút ưu, nhược điểm có kế hoạch đạo, tổ chức thực cho năm học Phối kết hợp tổ chức tốt hội thi “đồ dùng, đồ chơi sáng tạo”; “Hội thi Hội khoẻ bé mầm non” cấp trường, cấp huyện * Kết quả: Các lớp tuyền truyền vận động đoàn thể, nhà hảo tâm, phụ huynh đóng góp tinh thần, vật chất tham gia ngày công lao động cải tạo sân, vườn, dàn cây, ủng hộ chậu cảnh, xanh, làm vườn cổ tích, thục tốt Lớp - tuổi Hoa Sen, Lớp - tuổi, Lớp 24 - 36 tháng… Với biện pháp phối hợp chặn chẽ vậy, để thu hút quan tâm, ủng hộ nhiệt tình, tích cực cấp lãnh đạo bậc phụ huynh Đó bước tiền đề, đồng thời phương hướng để tiếp tục thực tốt nội dung chuyên đề năm đạt kết cao Chính mối quan hệ, phối kết hợp bậc cha mẹ, Ban, Ngành, Đồn thể với nhóm, lớp trường mầm non điều kiện thiếu việc thực mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng toàn diện CS-ND-GD trẻ Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: * Đối với hoạt động giáo dục: Sau năm học 2018 - 2019 vào đầu tháng nhà trường lại xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra chéo khối để đánh giá, nhận xét, khảo sát chất lượng xếp loại cụ thể trường thực chuyên đề thu kết sau * Đối với giáo viên xây dựng mơi trường nhóm, lớp: theo thang điểm 100 điểm ( nhà trường đánh giá xếp loại) 21 ST T Họ tên GV XD môi trường GD :V/ch XH ND, HT xây dựng môi trường GD PP tổ chức cho trẻ HĐ 30 đ 20đ 28 28 25 27 24 26 27 26 20 19 19 19 17 18 18 19 20 đ Hà Thị Nương Nguyễn Thị Minh Phạm Thị Thêu Nguyễn Thị Hương Hoàng Thị Nguyên Nguyễn Thị Chung Nguyễn Thị Lan Trịnh Thị Huế Tổng cộng Tỷ lệ 20 19 18 18 16 18 18 19 Công tác tuyên truyề n, sưu tầm vật liệu phế thải làm đd, đc 10 đ Nắm vững Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, lực nghiệ p vụ 20 đ 10 10 8 10 19 18 19 18 17 18 17 18 Tổ ng điẻ m Xếp loại chung Đạt T 97 93 91 91 81 88 88 92 K C Đ T B x x x x x x x x 62.5 37 ,5 • Đối với cháu: Tổng số 225 (trong nhà trẻ 44; MG 181 ) STT NT Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Trẻ thực Nề nếp chào Trẻ hứng thú, nội dung, Tiêu chí hỏi, nói tích cực, biểu quy tắc, cách Trẻ hiểu nội năng, khả chơi, luật chơi dung, có kiến đứng thể tự lực, loại trò Xếp loại thức, hình thái độ, sáng tạo chơi, hoạt chung thành phát kỹ động, biết phối triển kỹ giao tiếp tham gia hợp với bạn hoạt động tình cảm, hoạt động , tham ứng xử trải nghiệm gia hoạt động Trẻ Chưa Trẻ Chưa Trẻ Chưa Chưa Chưa Trẻ đạt Đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt 44 40 cháu Tỷ lệ 91 % Trẻ MG đạt 40 38 41 40 91 40,9 59,1 92,7 7.3 91 Chưa đạt Trẻ đạt Chưa Trẻ đạt đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Chưa Trẻ đạt đạt 22 181 167 14 170 11 173 175 171 10 cháu Tỷ lẹ 92,3 7,7 93,9 6,1 95,6 4,1 96,7 3,3 94,5 5,5 % Từ kết đạt nhà trường tiếp tục phấn đấu đạo tổ chức thực tốt năm tiếp theo, nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường giáo viên trẻ * Đối với thân: Đã nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ sư phạm Tích luỹ số hình thức, biện pháp đạo phù hợp với thực tế đối tượng trẻ, giáo viên, địa phương… * Đối với đồng nghiệp: Là tài liệu đồng nghiệp sử dụng để tham khảo ứng dụng vào trình đạo tổ chức thực đơn vị cho phù hợp * Đối với nhà trường: sáng kiến kinh nghiệm hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao chất lượng đạt hiệu nội dung biện pháp đưa đạo phù hưpj với thực tiễn, khả nhận thức trẻ phù hợp với thực tiễn nhà trường nhà trường lưu lại chon làm tài liệu mở hội thảo, mở chuyên đề vấn đề áp dụng đúc rút kinh nghiệm tập thể sử phạm nhà trường tháo luận trực tiếp lắng nghe để lựa chọn biện pháp để áp dụng việc tổ chức hoạt động cho trẻ nhà trường phù hợp… III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Đối với trẻ mầm non việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vô quan trọng cần thiết việc thông qua môi trường giáo dục trẻ thực hành trải nghiệm củng cố khắc sâu kiến thức kỹ trẻ lĩnh hội.trẻ khám phá, bộc lộ thể ý tướng sáng tạo riêng trẻ qua mở rộng , làm giàu thêm vốn từ kỹ giao tiếp cho trẻ… Qua việc đạo giáo viên xây dựng tổ chức cho trẻ hoạt động với môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đặc biệt năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non Nga Vịnh đạt kết sau - Nhận thức cấp lãnh đạo bậc phụ huynh hiểu rõ, sâu sắc mục đích ý nghĩa tầm quan trọng chuyên đề, từ mà có quan tâm, đầu tư vật chất tinh thần chăm lo cho phát triển giáo dục mầm non xã nhà - Đối với nhà trường có thay đổi lớn hình thức nội dung Trường có khu trung tâm khang trang, sân chơi nâng cấp, phòng học kiên cố hóa bổ sung thêm nhiều, đồ dùng, đồ chơi đa dạng hóa hình thức chủng loại, khu vệ sinh đạt chuẩn yêu cầu, nhà bếp xây dựng cải tạo sẽ, vận hành theo hệ thống chiều - Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác CS-ND-GD trẻ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, phong phú chủng loại 23 - Qua quan hệ, giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tác phong, cử chỉ, thái độ toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường thực mẫu mực, lịch sự, văn minh, gương tốt cho trẻ noi theo Các mối quan hệ nhà trường cán quản lý với giáo viên, giáo viên với phụ huynh ngày gần gũi, thân thiết đoàn kết * Bài học kinh nghiệm: Sau năm triển khai, đạo tổ chức thực chuyên đề, muốn để đạt kết tốt, thân tự rút số học kinh nghiệm sau - Khi triển khai chuyên đề có nhiều việc phải làm, từ BGH, nhà trường, đến đồng chí giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực, phù hợp với khă nhận thức trẻ, với tình hình thực tiễn địa phương, nội dung, hình thức chặn chẽ có biệt pháp đạo, làm việc khoa học, lưu ý đến việc phân công, phân nhiệm, chức danh rõ ràng, từ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực, kỹ sư phạm cho đội ngũ CBQL, GVMN - Tạo quang cảnh khuôn viên sư phạm, xây dựng môi trường giáo dục ngồi nhóm, lớp, ngồi nhà trường đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, góp phần khơng nhỏ vào việc tạo môi trường học tập thuận lợi cho trẻ Việc triển khai chuyên đề phải quan tâm đến việc xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chung trường nhóm, lớp, phát động phong trào tổ chức tốt “Hội thi đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” Việc cần có quan tâm ủng hộ đóng góp nhiều lực lượng ngồi nhà trường - Để nhanh chóng hình thành, cung cấp kiến thức, kỹ năng, thói quen kích thích hứng thú, tính tò mò, ham hiểu biết tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm trẻ yêu cầu chuyên đề, nhà trường phải có nhiều hình thức biện pháp đạo, giáo viên phải suy nghĩ, sáng tạo tìm nhiều thủ thuật hay để tiến hành tổ chức, hướng dẫn trẻ thực hoạt động, lúc, nơi - Sự ủng hộ phối, kết hợp bậc phụ huynh, ban ngành, đoàn thể nhà trường quan trọng Một ngun nhân thành cơng chun đề có đóng góp, giúp đỡ phụ huynh, đồn thể Sự đóng góp khơng hỗ trợ nâng cấp sở vật chất phục vụ chuyên đề, mà việc tham gia với nhà trường thực tốt yêu cầu chuyên đề, giúp trẻ trì củng cố kiến thức khoa học đơn giản, nề nếp, thói quen, thái độ, giao tiếp ứng xử tốt hình thành nhà trường kết thực thắng lợi việc hình thành phát triền tồn diện nhân cách ban đầu, phát triển lĩnh vực giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc - ni dưỡng giáo dục trẻ trường mầm non Kiến nghị Để tạo điều kiện cho trường mầm non làm tốt công tác thực chuyên đề trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp quản lý giáo dục cần tăng 24 cường mở lớp tập huấn, bồi dưỡng lý thuyết xây dựng môi trường học tập để nâng cao nhận thức cho giáo viên Bên cạnh cần xây dựng trường điểm xây dựng môi trường mở cho giáo viên học tập rút kinh nghiệm Trên số kinh nghiệm nhỏ áp dụng thực giáo viên trường Mầm non Nga Vịnh gặt hái số kết thiết thực Song mong nhận đóng góp giúp đỡ đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Nga Sơn bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện áp dụng rộng rãi trường mầm non đáp ứng nghiệp trồng người giai đoạn Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 05 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Ngô Thị Vấn TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 thông tư 28 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sử đổi bổ xung) Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non: Từ 3-36 tháng tuổi; Mẫu giáo bé - tuổi; Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi; Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam ) Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non theo chu kỳ (Vụ Giáo dục mầm non) Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý giáo viên mầm non theo năm học (Bộ Giáo dục Đào tạo - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) Tâm lý học, giáo dục học độ tuổi Tạp chí Giáo dục mầm non số năm 2016 (Bộ Giáo dục Đào tạo ) Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Thanh Hà (2012), NXB Giáo dục Công văn số 1770/SGD&ĐT-GDMN việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, bậc học mầm non, ngày 06 tháng năm 2016 Sở GD&ĐT Thanh Hóa 25 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT ĐÁNH GIÁ ĐẠT TỪ LOẠI C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Ngô Thị Vấn Chức vụ đơn vị công tác: Trường Mầm Non Nga Vịnh TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại Một số biện pháp đạo nâng Phòng GD&ĐT cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học chữ viết Kinh nghiệm đạo làm đồ Phòng GD&ĐT dùng, đồ chơi tự tạo nguyên vật liệu sẵn có địa phương Kinh nghiệm quản lý đạo Phòng GD&ĐT nâng cao chất lượng tồn diện GDMN Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại B 2015 - 2016 B 2016 - 2017 B 2017 - 2018 26 27 ... vực giáo dục cho trẻ - Phát huy tính sáng tạo, kiên trì, tính kh l giáo viên trẻ Đối tượng nghiên cứu: - Một số biện pháp triển khai đạo thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường. .. để đạo nhà trường thực có hiệu Chính mà tơi lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm, sâu vào nghiên cứu Một số biện pháp triển khai đạo thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường. .. học độ tuổi Tạp chí Giáo dục mầm non số năm 2016 (Bộ Giáo dục Đào tạo ) Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) Tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non nga vịnh , Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non nga vịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn