Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

15 9 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 09:34

KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Viết tiếp vào vế phải để đẳng thức (A  B) (A  B) 2, A2 – 2AB + B2 = (A  B)(A  B) 3, A2 - B2 = 3 2 (A  B) , A + 3A B + 3AB + B = 3 2 (A - B) , A – 3A B + 3AB - B = 2 (A  B)(A  AB  B ) , A3 + B3 = 2 3 (A - B)(A  AB  B ) 7, A - B = 1, A + 2AB + B = 2 HS2 : Viết đa thức sau dạng tích luỹ thừa 2 2 9x – 16y (3 x)  ( y ) = ( 3x + 4y)( 3x - 4y) 2 x2 – 4x + (x - 2) Bài7: Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x - 4x   x - 2x  b) x2 -  x2  (x - 2)  2  x   x   c) - 8x3 = - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức Ví dụ: ?1 a , x3 + 3x2 + 3x + = ( x + )3 b , ( x + y )2 – 9x2 = ( x + y )2 – ( 3x )2 = ( x + y – 3x )( x + y + 3x) = ( y – 2x)( 4x + y ) ?2 Tính nhanh : 1052 – 25 = 1052 – 52 = ( 105 – )( 105 + 5) = 100 110 = 11000  BÀI 43 / 20 SGK Phân tích đa thức sau thành nhân tử : = ( x + )2 a , x2 + 6x + b , 10x – 25 – x2 = - ( x2 – 10x + 25 ) = - ( x – )2 c , 8x3 - = ( 2x )3 – ( d, 25 x – 64y 2 = ( )3 = (2x - x – ( 8y )2 = ( )( 4x2 + x + + 8y )( ) - 8y ) Áp dụng: Ví dụ: Chứng minh (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Giải : (2n+5)2 - 25 = (2n +5)2 - 52 = (2n+5-5) (2n+5+5) = 2n (2n + 10) Do 4n 4 = 4n (n +5)  (4n)(n  5)4 nên (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Luật chơi: Có hộp quà khác nhau, hộp quà chứa câu hỏi phần quà hấp dẫn Nếu trả lời câu hỏi q Nếu trả lời sai câu hỏi q khơng Thời gian suy nghĩ cho câu 15 giây Hướng dẫn nhà: *Làm tập 26, 27, 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử” Bài tập nâng cao 1, Phân tích đa thức thành nhân tử a) x - 64 b) 16x - 81 2.Chứng minh nếu: a+b+c=0 a3+b3+c3=3abc HỘP QUÀ MÀU VÀNG Khẳng định sau hay sai? -3x2 +3x - + x3=0 Thì x=2 Đúng Sai 22 24 21 20 14 13 12 15 17 16 23 27 26 25 29 10 18 28 30 11 4956712380 19 HỘP QUÀ MÀU XANH x + x3=0 => x=-1 Đố em bạn làm hay sai? Đúng Sai 24 14 13 12 15 17 16 19 23 22 21 27 29 10 18 20 28 30 11 4956712380 26 25 HỘP QUÀ MÀU TÍM Khẳng định sau hay sai? 16 – 16x + 4x2=(2x-4)2 Đúng Sai 14 24 13 12 15 17 16 19 23 22 27 26 29 10 18 20 30 21 25 28 11 4956712380 Phần thưởng điểm 10 Phần thưởng tràng pháo tay lớp! Phần thưởng số hình ảnh để “giải trí” ... câu 15 giây Hướng dẫn nhà: *Làm tập 26, 27, 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử Bài tập nâng cao 1, Phân tích đa thức thành nhân tử a)... 4956 712 380 19 HỘP QUÀ MÀU XANH x + x3=0 => x= -1 Đố em bạn làm hay sai? Đúng Sai 24 14 13 12 15 17 16 19 23 22 21 27 29 10 18 20 28 30 11 4956 712 380 26 25 HỘP QUÀ MÀU TÍM Khẳng định sau hay sai? 16 ... Tính nhanh : 10 52 – 25 = 10 52 – 52 = ( 10 5 – )( 10 5 + 5) = 10 0 11 0 = 11 000  BÀI 43 / 20 SGK Phân tích đa thức sau thành nhân tử : = ( x + )2 a , x2 + 6x + b , 10 x – 25 – x2 = - ( x2 – 10 x + 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn