Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 09:34

KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 :1 Thực phép tính: 2 x(x-2) – 2(x-2) = x − 2x − 2x + = x − 4x + Phân tích đa thức thành nhân tử: x(x-2) – 2(x-2) = (x − 2)(x − 2) = (x − 2) HS2: Điền dấu phép tính số mũ thích hợp vào trống để đẳng thức đúng: ( A B ) A + 2AB + B = 2 ( A − B ) A ……… 2AB …… B = A2 …… B2 = ( A + B )( A .B ) 1) 2) 3) ) A .A 2B AB B = ( A B ) 2 ( A B ) 5) A - 3A B + 3AB - B = 6) 7) A +B A3 - B3 2 ( A B )( A − AB B ) = 2 ( A B )( A AB B ) = Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x - 4x + b) x - 2 = x - 2x + 2 = x − ( 2) 2 = (x - 2) = ( x + 2)( x − 2) Em sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung khơng?Vì sao? c) - 8x3 = 13 - (2x) = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ: ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a , x3 + 3x2 + 3x + = x3 + 3.x2 1+ 3.x.12 + b , ( x + y )2 – 9x2 = ( x + )3 = ( x + y )2 – ( 3x )2 = ( x + y – 3x )( x + y + 3x) = ( y – 2x)( 4x + y ) ?2 Tính nhanh : 1052 – 25 = 1052 – 52 = ( 105 – )( 105 + 5) = 100 110 = 11000 Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ:  BÀI 43 / 20 SGK Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a , x2 + 6x + = x2 + 2.x + 32 = ( x + )2 c , 8x3 - = ( 2x )3 – ( = (2x - 2 )3 )( 4x2 + x + ) Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ: Áp dụng: Ví dụ: Chứng minh (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Giải : Ta có: (2n+5)2 - 25 = (2n +5)2 - 52 = (2n+5-5) (2n+5+5) Muốn chứng minh đa thức = 2n (2n + 10) = 4n chia (n +5) hết cho ta làm nào? Do 4n 4 ⇒ (4n)(n + 5) 4 nên (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Hai bàn nhóm: Nhóm trưởng phân cơng bạn làm bài, kiểm tra kết ghi vào bảng nhóm Chọn phương án điền vào chữ, em có chữ thú vị Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ: Áp dụng A P 12x2 + 6x + + 8x3 – 6x + x2 M -3x2 +3x - + x3 O 16 – 16x + 4x2 732 -272 C 4600 (2x-4)2 (x -1)3 (x -3)2 (2x+1)3 Luật chơi: Có hộp quà khác nhau, hộp quà chứa câu hỏi phần quà hấp dẫn Nếu trả lời câu hỏi q Nếu trả lời sai câu hỏi quà không Thời gian suy nghĩ cho câu 30 giây HỘP QUÀ MÀU VÀNG 22 24 21 20 14 13 12 15 17 16 23 27 26 25 29 10 18 28 30 11 4956712380 19 Khẳng định sau hay sai? -3x +3x - + x = (x-1) Đúng Bạn trả lời sai Sai HỘP QUÀ MÀU XANH x + x3=0 => x=-1 Đố em bạn làm hay sai? Bạn trả lời sai Đúng Sai 24 14 13 12 15 17 16 19 23 22 21 27 29 10 18 20 28 30 11 4956712380 26 25 HỘP QUÀ MÀU TÍM 14 24 13 12 15 17 16 19 23 22 27 26 29 10 18 20 30 21 25 28 11 4956712380 Khẳng định sau hay sai? 16 – 16x + 4x2=(2x-4)2 Bạn trả lời sai Đúng Sai Phần thưởng điểm 10 Phần thưởng tràng pháo tay lớp! Phần thưởng số hình ảnh để “giải trí” Hướng dẫn nhà: *Làm tập 43, 44, 45, 46 trang 20 sách giáo khoa *Đọc trước “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử” Bài tập nâng cao Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x4 - 64 b) 16x4 - 81 Gợi ý: a) viết x4 64 dạng bình phương số sau áp dụng đẳng thức b) tương tự phần a viết 16x4 81 dạng bình phương số áp dụng đẳng thức ... 14 13 12 15 17 16 19 23 22 21 27 29 10 18 20 28 30 11 4956 712 380 26 25 HỘP QUÀ MÀU TÍM 14 24 13 12 15 17 16 19 23 22 27 26 29 10 18 20 30 21 25 28 11 4956 712 380 Khẳng định sau hay sai? 16 – 16 x... : 10 52 – 25 = 10 52 – 52 = ( 10 5 – )( 10 5 + 5) = 10 0 11 0 = 11 000 Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Ví dụ:  BÀI 43 / 20 SGK Phân tích đa thức sau thành. .. dụng phương pháp đặt nhân tử chung khơng?Vì sao? c) - 8x3 = 13 - (2x) = (1 - 2x)( 1+ 2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn