Xuân diệu nhiều tác giả

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:47

nhiều tác giả Xuân Diệu nhiều tác giả Xuân Diệu Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Tác giả tác phẩm Đơi dòng tiểu sử nhiều tác giả Xn Diệu Tác giả tác phẩm Nhà thơ Xuân Diệu tên thật Ngơ Xn Diệu (còn bút danh: Trảo Nha), sinh ngày tháng năm 1916 xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Quê gốc: Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Mất ngày 18 tháng 12 năm 1985 Hà Nội, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (1957) Sau đậu tú tài, năm 1940, Xuân Diệu làm viên chức Mỹ Tho Năm 1943 xin việc Hà Nội Năm 1944 tham gia phong trào Việt Minh Sau Cách mạng Tháng tám, hoạt động Hội Văn hóa Cứu quốc, Thư ký tòa soạn tạp chí Tiên phong Kháng chiến chống Pháp ơng cơng tác Đài tiếng nói Việt Nam Thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ, ủy viên thường vụ ủy viên chấp hành Hội nhà văn Việt Nam (khóa I, II, III) Đại biểu Quốc hội khóa I, Viện sĩ thơng Viện Hàn lâm nghệ thuật Cộng hòa dân chủ Đức (1983) Ông nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng (1985) Nhà thơ nhận: Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam 1954 - 1955 (tập thơ Ngôi sao); Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học - Nghệ thuật (đợt I, 1996) Tác phẩm: Thơ: Thơ thơ (1983, 1939, 1968, 1970); Gửi hương cho gió (1945, 1967); Ngọn Quốc kỳ (1945, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net nhiều tác giả Xuân Diệu 1961); Hội nghị non sông (1946); Dưới vàng (1949); Sáng (1953); Mẹ (1954); Ngôi (1955); Riêng chung (1960); Mũi Cà Mau - Cầm tay (1962); Một khối hồng (1964); Hai đợt sóng (1967); Tôi giàu đôi mắt (1970); Hồn đôi cánh (1976); Thanh ca (1982) Truyện ngắn: Phần thông vàng (1939) Bút ký: Trường ca (1945); Miền Nam nước Việt (1945, 1946, 1947), Việt Nam nghìn dặm (1946); Việt Nam trở (1948); Ký thăm nước Hung (1956); Triều lên (1958) Tiểu luận phê bình: Thanh niên với quốc văn (1945) Tiếng thơ (1951, 1954); Những bước đường tư tưởng (1958); Ba thi hào dân tộc (1959); Phê bình giới thiệu thơ (1960); Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nơm (1961); Trò chuyện với bạn làm thơ trẻ (1961); Dao có mài sắc (1963); Thi hào dân tộc Nguyễn Du (1966); Đi đường lớn (1968); Thơ Trần Tế Xương (1970) Đọc thơ Nguyễn Khuyến (1971); Và đời xanh tươi (1971); Mài sắt nên kim (1977); Lượng thông tin kỹ sư tâm hồn (1978); Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (tập I, 1981; tập II, 1982); Tìm hiểu Tản Đà (1982) Dịch thơ: Thi hào Nadim Hitmet (1962); V.I Lênin (1967) Vây tình u (1968); Việt Nam hồn tơi (1974) Những nhà thơ Bungari (1978, 1985) Nhà thơ Nicôla Ghiđen (1982) nhiều tác giả Xn Diệu Đơi dòng tiểu sử Sương nương theo trăng ngừng lưng trời Tương tư nâng lòng lên chơi vơi Tên thật Ngơ Xuân Diệu, sinh ngày tháng năm 1916 Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nơi cha Ngơ Xuân Thọ vào dạy học kết duyên với mẹ Nguyễn Thị Hiệp Xuân Diệu sau Hà Nội học; 1938-1940 ông Huy Cận gác 40 Hàng Than Ơng tốt nghiệp kỹ sư canh nơng năm 1943 Ông ngày 18 tháng 12 năm 1985 Xuân Diệu viết nhiều, có khoảng 450 thơ Một số lớn chưa xuất Tác phẩm tiêu biểu: tập thơ Thơ Thơ 1938), Gửi Hương Cho Gió (1945), Ngọn Quốc Kỳ (1945), Một Khối Hồng (1964), Thanh Ca (1982), Tuyển Tập Xuân Diệu (1983); truyện ngắn Phấn Thông Vàng (1939); nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học Xuân Diệu nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ Mới Ông mang gió Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Xuân Diệu nhiều tác giả rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca Thơ Xuân Diệu "vườn mơn trớn", ca ngợi tình yêu muôn sắc điệu, âm hương vị Thơ Thơ, pha lẫn chút vị đắng cay Gửi Hương Cho Gió Nhiều câu nhiều chịu ảnh hưởng từ thi ca lãng mạn Pháp Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn: www.ugvf.org Được bạn: Thái Nhi đưa lên vào ngày: 24 tháng năm 2004 Tạo Ebook: Nguồn truyện: ... Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Xuân Diệu nhiều tác giả rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca Thơ Xuân Diệu "vườn mơn trớn", ca ngợi tình yêu muôn sắc... 1985) Nhà thơ Nicôla Ghiđen (1982) nhiều tác giả Xn Diệu Đơi dòng tiểu sử Sương nương theo trăng ngừng lưng trời Tương tư nâng lòng lên chơi vơi Tên thật Ngơ Xuân Diệu, sinh ngày tháng năm 1916... Khối Hồng (1964), Thanh Ca (1982), Tuyển Tập Xuân Diệu (1983); truyện ngắn Phấn Thông Vàng (1939); nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học Xuân Diệu nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ Mới Ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuân diệu nhiều tác giả , Xuân diệu nhiều tác giả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn