Đoàn thị điểm nhiều tác giả

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:37

nhiều tác giả Đoàn Thị Điểm nhiều tác giả Đoàn Thị Điểm Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Đoàn Thị Điểm nhiều tác giả Đoàn Thị Điểm Tiểu sử Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (段段段)sinh năm 1705 làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc (nay tỉnh Bắc Ninh) năm 1748 tỉnh Nghệ An Bà có tài, có sắc, thơng minh từ nhỏ, học vấn uyên bác, viết nhiều tác phẩm chữ Hán chữ Nôm Tác phẩm tiếng bà dịch Chinh phụ ngâm (Khúc ngâm người vợ có chồng chiến trận) Khúc ngâm nguyên tác chữ Hán nhà thơ Đặng Trần Côn (1715-1750) quán làng Nhâm Mục (làng Mọc) thuộc Kinh thành Thăng Long Đặng Trần Côn viết Chinh phụ ngâm để ghi nhận thực lịch sử đất nước Trải bao kỷ, dân tộc ta phải đương đầu chống giặc ngoại xâm, trai tráng nước phải tòng quân giết giặc, người phụ nữ phải đảm nhiệm công việc gia đình, đồng ruộng Và kiên trì chờ đợi ngày người lính chiến Tình trạng diễn đời sống tác giả dịch giả thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nạn binh hỏa liên miên không dứt Dịch Chinh phụ ngâm từ thơ chữ Hán sang thơ tiếng Việt, Đồn Thị Điểm khơng làm cơng việc chuyển dịch bình thường Bà tạo nên cơng trình văn học dịch có giá trị cao, khơng sát với ngun tác mà có phần vượt nguyên tác Tâm tư cảnh ngộ bà giống hệt tâm tư cảnh ngộ người vợ khúc ngâm Vì vậy, dịch thơ mà bà "dịch" đời thơ: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net nhiều tác giả Đoàn Thị Điểm Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên Đời bà vất vả Ba mươi tám tuổi lấy chồng (ông tiến sĩ Nguyễn Kiều) Lấy chồng tháng, chồng sứ ba năm Cảnh tiễn biệt: Cùng trông lại mà chẳng thấy Thấy xanh xanh ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt màu Lòng chàng ý thiếp, rầu ai? Chồng vắng, vợ nhà vừa làm nhiệm vụ trai nuôi mẹ vừa làm nhiệm vụ người cha dạy con: Ngọt bùi thiếp hiếu nam Dạy đèn sách, thiếp làm phụ thân Nay thân nuôi già dạy trẻ Nỗi quan hoài mang mẻ Sau thời gian sứ, ông Nguyễn Kiều Sum họp chẳng bao lâu, ông lệnh vào trị nhậm Nghệ An Bà với ông Mới vào đến Nghệ An, chẳng may bà bị bệnh, đột ngột, không thực câu thơ: Liên ngâm, đối ẩm đòi phen Cùng chàng lại kết mối duyên đến già Cho bõ lúc sầu xa cách nhớ Giữ gìn vui thuở bình Đồn Thị Điểm với Bà Huyện Thanh Quan Hồ Xuân Hương ba nhà thơ nữ kiệt xuất văn học Việt Nam xưa, góp phần làm vẻ vang cho văn học Việt Nam nói chung văn học nữ giới Việt Nam nói riêng Bản dịch Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm phổ biến sâu rộng, nhiều người yêu thích ngâm nga truyền miệng văn học dân gian TRẦN LÊ VĂN Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn: Được bạn: đưa lên vào ngày: 17 tháng năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net .. .nhiều tác giả Đoàn Thị Điểm Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên Đời bà vất vả Ba mươi tám tuổi lấy chồng (ông tiến sĩ... Việt Nam nói chung văn học nữ giới Việt Nam nói riêng Bản dịch Chinh phụ ngâm Đồn Thị Điểm phổ biến sâu rộng, nhiều người yêu thích ngâm nga truyền miệng văn học dân gian TRẦN LÊ VĂN Lời cuối:... phen Cùng chàng lại kết mối duyên đến già Cho bõ lúc sầu xa cách nhớ Giữ gìn vui thuở bình Đồn Thị Điểm với Bà Huyện Thanh Quan Hồ Xuân Hương ba nhà thơ nữ kiệt xuất văn học Việt Nam xưa, góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đoàn thị điểm nhiều tác giả , Đoàn thị điểm nhiều tác giả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn