Chu văn an nhiều tác giả

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:36

nhiều tác giả Chu Văn An nhiều tác giả Chu Văn An Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Chu Văn An nhiều tác giả Chu Văn An Tiểu sử CHU VĂN AN (?- 1370) Nhà giáo dục nhà văn Việt Nam đời Trần Còn gọi Chu An; tự Linh Triệt Năm sinh chưa rõ Quê thôn Văn, làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, thuộc ngoại thành Hà Nội Ðậu Tiến sĩ không làm quan Ông mở trường dạy học quê nhà Ông có nhiều học trò tiếng như: Lê Qúat, Phạm Sư Mạnh Ðời Trần Minh Tông, ông mời đến Thăng long giữ chức Tư nghiệp Trường Quốc tử giám Ðến đời Trần Dụ Tơng, trị đổ nát, ông viết Thất trảm sớ dâng Vua xin chém gian thần Không chấp thuận, ông từ chức, ẩn núi Phượng Hòang, làng Kiệt Ðặc, huyện Chí Linh (nay thuộc tỉnh Hải Dương), lấy biệt hiệu Tiều ẩn, làm thơ viết văn Khi Trần Nghệ Tông lên ngơi, ơng có kinh bệ kiến vua mới, khơng nhận chức tước gì, trở núi cũ Ông năm 1370 Ðược thờ Văn miếu, truy tặng tước Văn trinh công ban tên thụy Khang Tiết Nhìn chung, với tư cách nhà nho, Chu Văn An bật phong cách cứng cỏi, thẳng thắn, tiết tháo người sống vào buổi thóai triều; với tư cách thi sĩ, ơng vừa có buồn man Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Chu Văn An nhiều tác giả mác người hoài cổ bất lực, vừa có nhẹ nhàng thản người sớm tìm đường ẩn Thơ ông "rất sáng u nhàn" (Phan Huy Chú), dùng nhiều hình ảnh sáng tạo, thơ tả cảnh Tác phẩm chính: "Tiều ẩn thi tập" (chữ Hán) "Tiều ẩn quốc ngữ thi tập" (chữ Nôm) Hầu hết tác phẩm ơng khơng Một số thơ chữ Hán lại tập hợp "Tồn Việt thi lục" "Phượng Sơn từ chí lược" Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn: www.hue.vnn.vn Được bạn: đưa lên vào ngày: 12 tháng năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net .. .Chu Văn An nhiều tác giả mác người hồi cổ bất lực, vừa có nhẹ nhàng thản người sớm tìm đường ẩn Thơ ông "rất sáng u nhàn" (Phan Huy Chú), dùng nhiều hình ảnh sáng tạo, thơ tả cảnh Tác phẩm... (chữ Nơm) Hầu hết tác phẩm ơng khơng Một số thơ chữ Hán lại tập hợp "Toàn Việt thi lục" "Phượng Sơn từ chí lược" Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành:... www.hue.vnn.vn Được bạn: đưa lên vào ngày: 12 tháng năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu văn an nhiều tác giả , Chu văn an nhiều tác giả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn