NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và VAI TRÒ của cắt lớp VI TÍNH 256 DÃY TRONG CHẨN đoán GIAI đoạn UNG THƯ THỰC QUẢN

74 10 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 20:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN MINH THÀNH NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM HìNH ảNH Và VAI TRò CủA CắT LớP VI TíNH 256 DãY TRONG CHẩN ĐOáN GIAI ĐOạN UNG THƯ THựC QUảN Chuyờn ngnh : Chn oỏn hỡnh nh Mã số : 8720111 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng HÀ NỘI - 2019 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân CĐHA Chẩn đốn hình ảnh CHT Chụp cộng hưởng từ CLVT Chụp cắt lớp vi tính CS Cột sống ĐM Động mạch ĐMC Động mạch chủ GPB Giải phẫu bệnh HU Hounsfield unit JSED Japanese Society for esophageal Diseases KPQ Khí phế quản MTDD Mở thơng dày NS Nội soi PDT Photodynamic Therapy PET Positron emission tomography PQ Phế quản PQG Phế quản gốc PT Phẫu thuật SA Siêu âm SANS Siêu âm nội soi TB Tế bào TEP/CT Positron emission tomography/computed tomography TQ Thực quản UTTQ Ung thư thực quản XQ Xquang WHO Words Health organisation UICC Union for International Cancer Control MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược giải phẫu mô học thực quản 1.1.1 Giải phẫu 1.1.2 Cấu trúc mô học thực quản .7 1.2 Giải phẫu bệnh UTTQ 1.2.1 Đại thể .8 1.2.2 Phân giai đoạn UTTQ 13 1.3 Chẩn đoán ung thư thực quản .16 1.3.1 Chẩn đoán lâm sàng 16 1.3.2 Chẩn đoán cận lâm sàng 16 1.4 Các phương pháp điều trị UTTQ 25 1.4.1 Các phương pháp phẫu thuật 25 1.4.2 Xạ trị điều trị hoá chất .28 1.5 Tình hình Nghiên cứu chụp CLVT ung thư thực quản giới Việt nam 29 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 31 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .31 2.2.2 Phương tiện nghiên cứu 32 2.2.3 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính thực quản 33 2.2.4 Các biến số nghiên cứu 33 2.2.5 Phân tích sử lý số liệu 37 2.2.6 Đạo đức nghiên cứu .39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Các đặc điểm đối tượng nghiên cứu 40 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo lớp tuổi 40 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 40 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp nơi sống 41 3.2 Một số yếu tố nguy 41 3.3 Đặc điểm Lâm sàng đối tượng nghiên cứu 41 3.4 Chụp lưu thông thực quản với baryt 42 3.4.1 Vị trí u 42 3.4.2.Các thể u 42 3.4.3 Một số dấu hiệu khác 42 3.5 Đặc điểm hình ảnh Chụp cLVT ung thư thực quản 42 3.5.1 Vị trí, kích thước u 42 3.5.2 Tổn thương u theo chu vi thực quản .43 3.5.3 UTTQ nhiều vị trí 44 3.5.4 Đặc điểm xâm lấn UTTQ CLVT .44 3.5.5 Hình ảnh di hạch UTTQ .44 3.5.6 Hình ảnh di xa UTTQ 44 3.5.7 Phân loại cắt lớp vi tính UTTQ .45 3.6 Giá trị CLVT đối chiếu với Phẫu thuật 46 3.6.1 Xâm lấn thành thực quản đối chiếu CLVT với phẫu thuật 46 3.6.2 Một số xâm lấn lân cận khác di xa 49 3.6.3 Tiên lượng cắt thực quản CLVT đối chiếu với phẫu thuật .49 3.7 Kết Giải phẫu bệnh .50 3.7.1 Đại thể 50 3.7.2.Vi thể 50 3.7.3 Xâm lấn thành thực quản 50 3.7.4 Xâm lấn quan lân cận di xa 50 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 51 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân UTTQ theo lớp tuổi .40 Bảng 3.2 Một số yếu tố nguy 41 Bảng 3.3 Một số dấu hiệu lâm sàng .41 Bảng 3.4 Vị trí u chụp thực quản với baryt 42 Bảng 3.5 Thể u chụp lưu thông thực quản với baryt .42 Bảng 3.6 Vị trí u CLVT 43 Bảng 3.7 Tổn thương u theo chu vi thực quản CLVT 43 Bảng 3.8 Xâm lấn khí phế quản 44 Bảng 3.9 Phân loại CLVT theo TNM, UICC .45 Bảng 3.10 Phân giai đoạn CLVT theo UICC .46 Bảng 3.11 Xâm lấn thành thực quản đối chiếu với phẫu thuật 46 Bảng 3.12 Xâm lấn KPQ đối chiếu CLVT với phẫu thuật 47 Bảng 3.13 Xâm lấn ĐMC đối chiếu với phẫu thuật .47 Bảng 3.14 Hạch cạnh thực quản 48 Bảng 3.15 Hạch vùng ngực 48 Bảng 3.16 Hạch vùng bụng 49 Bảng 3.17 Tiên lượng cắt thực quản CLVT đối chiếu với phẫu thuật 49 Bảng 3.18 Các trường hợp không cắt u đối chiếugiữa CLVT PT 50 Bảng 3.19 Hình ảnh đại thể UTTQ 50 Bảng 3.20 Đối chiếu xâm lấn thành CLVT với GPB 50 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố bệnh nhân theo lớp tuổi 40 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Minh hoạ giải phẫu liên quan thực quản Hình 1.2: Minh hoạ phân đoạn thực quản .4 Hình 1.3: Minh hoạ hệ thống hạch bạch huyết thực quản Hình 1.4: Cấu trúc mơ học thực quản bình thường Hình 1.5: Hình ảnh đại thể UTTQ Hình 1.6: Vi thể ung thư biểu mô vảy 12 Hình 1.7: Vi thể ung thư tuyến ống .13 Hình 1.8: UTTQ đoạn cổ, đoạn ngực1/3 1/3 17 Hình 1.9: UTTQ sùi loét .18 Hình 1.10: CLVT dầy thành thực quản đoạn sau nhĩ trái trước sau tiêm thuốc - Dấu hiệu khối 20 Hình 1.11: CLVT khối UTTQ xâm lấn lòng khí quản, khối UTTQ sau nhĩ trái Dấu hiệu thực quản .20 Hình 1.12: CLVT di phổi 22 Hình 1.13: CLVT, UTTQ đoạn 1/3 di hạch rốn phổi trái .22 Hình 1.14: Nội soi thực quản: a: u sùi gây chít hẹp thực quản, b: u sùi – loét 24 ĐẶT VẤN ĐỀ Năm 2018 giới ung thư thực quản (UTTQ) đứng hàng thứ số ung thư thường gặp với 572 034 ca, tỷ lệ tử vong 508 585 ca đứng hàng thứ ung thư Trong Việt Nam ung thư thực quản dứng hàng thứ 15 với 2411 ca mắc tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 11 với 2222 ca.[31] Tỷ lệ mắc ung thư thực quản khác vùng, nơi có tỷ lệ mắc cao Nam Phi, Đông Phi Đông Á, trải dài từ bắc Iran qua bắc – trung Trung Quốc ( gọi vành đai thực quản) [31] Ở vùng 90% ung thư thực quản ung thư biểu mô vảy Tỉ lệ mắc thấp nước Tây Phi, Trung Phi Trung Mỹ Các nước châu âu, năm gần đây, ung thư thực quản biểu mô tuyến có chiều hướng tăng lên, liên quan tới béo phì, ung thư biểu mô tuyến giảm xuống tỷ lệ uống rượu hút thuốc giảm xuống [31] Ung thư thực quản biểu mô tuyến xẩy chủ yếu o năm da trắng (4,2/100000 dân năm) Tỉ lệ nam/nữ 6/1 Ngược lại ung thư thực quản biểu mô vảy chủ yếu xảy da đen ( 8,8/100000 dân năm) châu Á ( 3,9/1000000 dân năm ) [2] Mặc dù có nhiều tiến việc phát hiện, chẩn đoán, đánh giá mức độ xâm lấn điều trị loại khối u nhưngng tiên lượng UTTQ khó khăn Hiện dù hóa trị xạ trị ngày áp dụng nhiều hơn, phẫu thuật lựa chọn đầu tay vừa điều trị triệt điều trị triệu chứng [32] Do bệnh có tiên lượng nặng, phải điều trị cho BN bị UTTQ, thầy thuốc thường lựa chọn giải pháp đa trị liệu: Phẫu thuật, xạ trị hoá trị, dùng riêng rẽ phối hợp đồng thời nhiều kỹ thuật tuỳ theo tình trạng cụ thể BN Việc lựa chọn phụ thuộc nhiều vào dấu hiệu chẩn đốn mơ bệnh học đặc biệt dấu hiệu chẩn đốn hình ảnh, chụp cắt lớp vi tính (CLVT) đóng vai trò quan trọng chẩn đoán giai đoạn bệnh Nếu ưu điểm tuyệt đối nội soi sinh thiết cho biết cụ thể tổn thương mô bệnh học UTTQ chụp CLVT coi biện pháp hữu hiệu bổ sung mà phương pháp nội soi thực quản không làm được: Đánh giá độ xâm lấn chỗ UTTQ, tình trạng trung thất, nhu mô phổi tầng khoang bụng Với ưu này, chụp CLVT có khả tiên đốn khó khăn mặt phẫu thuật tốt xác soi khí phế quản soi khí phế quản khơng thấy xâm lấn phía sau u chưa ăn sùi vào lòng khí phế quản Nhờ phát này, tránh mổ thăm dò cho người bệnh [48, 53, 61, 75] Để tìm hiểu thêm vai trò chụp CLVT chẩn đoán điều trị UTTQ, đề tài tiến hành với mục tiêu cụ thể sau đây: Mơ tả đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ung thư thực quản Xác định vai trò chụp cắt lớp vi tính 256 dãy chẩn đốn giai đoạn ung thực thực quản Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược giải phẫu, gải phẫu cắt lớp vi tính mô học thực quản 1.1.1 Giải phẫu 1.1.1.1.Định khu Hình 1.1: Minh hoạ giải phẫu liên quan thực quản (theo F.H Netter [26]) Thực quản (TQ) ống nối hầu với dày (hình1.1) Miệng TQ nằm ngang mức bờ sụn nhẫn, tương đương với thân đốt sống cổ VI, cách đường lệch bên trái khoảng 2,5 cm Đầu TQ đổ vào lỗ tâm vị, tương ứng với bờ trái của đốt sống ngực XI Thực quản có đường kính trung bình 2,2- < 3cm, dẹt thành áp sát vào (khi nuốt TQ có hình ống) Có vị trí hẹp sinh lý: ngang mức vị trí sụn nhẫn, quai động mạch chủ, phế quản gốc trái, hoành tâm vị [3, 4, 9] Để thuận lợi cho chẩn đoán phẫu thuật người ta chia TQ thành đoạn: đoạn cổ, dài khoảng - cm, đoạn ngực, dài 16 – 18cm đoạn bụng, dài - cm TQ đoạn 1/3 gồm đoạn cổ phần đoạn ngực đến ngang mức quai động 60 Bảng 3.12 Xâm lấn KPQ đối chiếu CLVT với phẫu thuật PT CLVT Có xâm lấn Khơng Tổng Có xâm lấn Không Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = Xâm lấn quai ĐMC đối chiếu CLVT với phẫu thuật Xâm lấn ĐMC đối chiếu CLVT với phẫu thuật Bảng 3.13 Xâm lấn ĐMC đối chiếu với phẫu thuật PT CLVT Có xâm lấn Khơng Tổng Có xâm lấn Không Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = Dấu hiệu biến đổi lòng mạch đối chiếu CLVT với phẫu thuật Dấu hiệu tam giác mỡ TQ- CS - ĐMC đối chiếu CLVT với phẫu thuật 61 Hạch di đối chiếu CLVT với phẫu thuật Các di hạch UTTQ nghiên cứu bao gồm nhóm hạch vùng cổ, cạnh thực quản, hạch trung thất nhóm hạch tầng cao ổ bụng: Hạch vùng cổ, thượng đòn Hạch cạnh thực quản Bảng 3.14 Hạch cạnh thực quản PT CLVT Có Khơng Tổng Có Khơng Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = Kết phẫu tích: Hạch vùng ngực Bảng 3.15 Hạch vùng ngực PT CLVT Có Khơng Có Khơng Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = Hạch vùng tầng cao ổ bụng Bảng 3.16 Hạch vùng bụng Tổng 62 PT Có Khơng Tổng CLVT Có Khơng Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = 3.6.2.Một số xâm lấn lân cận khác di xa 3.6.3 Tiên lượng cắt thực quản CLVT đối chiếu với phẫu thuật Bảng 3.17 Tiên lượng cắt thực quản CLVT đối chiếu với phẫu thuật PT CLVT Cắt dễ Tiên lượng dễ Tiên lượng khó Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = Cắt khó không cắt Tổng 63 Bảng 3.18 Các trường hợp không cắt u đối chiếugiữa CLVT PT PT CLVT Tiên lượng khó Tiên lượng dễ Tổng Khơng cắt u Cắt u Tổng Nhận xét: - Độ nhạy (Sn) = - Độ đặc hiệu (Sp) = - Độ xác (Acc) = 3.7 Kết Giải phẫu bệnh 3.7.1 Đại thể (bảng 3.25) Bảng 3.19 Hình ảnh đại thể UTTQ Thể u Sùi Sùi - loét Loét Thâm nhiễm n Tỷ lệ Nhận xét: 3.7.2.Vi thể 3.7.3 Xâm lấn thành thực quản Bảng 3.20 Đối chiếu xâm lấn thành CLVT với GPB Xâm lấn Có CLVT PT Khơng Nhận xét: 3.7.4 Xâm lấn quan lân cận di xa CHƯƠNG GPB P 64 DỰ KIẾN BÀN LUẬN DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hoàng Anh (1993): “Ung th người Hà Nội”, Hội ung thư Việt Nam - Bệnh viện K, Hà Nội Bộ môn giải phẫu (1996): “Trung thất” Giải phẫu học, tr 74 - 82 Bộ môn giải phẫu (2001): “Trung thất”, Giải phẫu người, Trường đại học Y, Hà nội, tr 95 - 108 Bộ môn mô học (2002): “Thực quản”, Mô học, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 400 - 402 Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Thuý Oanh, Lê Quang Nghĩa (2007): “Kỹ thuật cắt thực quản có nội soi lồng ngực hỗ trợ”, Ngoại khoa số chuyên đề Hội nghị ngoại khoa toàn quốc lần thứ XII, tr 20 - 23 Nguyễn Bá Đức (2006): “Nghiên cứu dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, phòng chống số bệnh ung thư Việt nam” Đề tài cấp nhà nước, mã số KC-1006, Bộ khoa học công nghệ/Bệnh viện K Hà nội, tr 67 Phạm Trường Giang (2004): “Nghiên cứu kết xa sau mổ cắt thực quản ung thư biểu mô bệnh viện Việt đức giai đoạn 1994 – 2004”, Luận văn Thạc sỹ Y học Nguyễn Minh Hải (2004): “Cắt thực quản qua nội soi lồng ngực phối hợp với mở bụng”, Tập san Hội nghị nội soi phẫu thuật nội soi, TP Hồ Chí Minh tr.229 Đỗ xuân Hợp (1965): “Giải phẫu ngực”, NXB Y học thể dục thể thao, tr 141 - 157 10 Trần Văn Hợp, Trần Đức Hưởng (2001): “Bệnh thực quản”, Giải phẫu bệnh - tế bào học Tài liệu đào tạo lại, Bệnh viện Bạch mai, tr.170 - 183 11 Phạm Đức Huấn (2003): “Nghiên cứu điều trị phẫu thuật ung thư thực quản ngực”, Luận án tiến sĩ y học 12 Phạm Đức Huấn, Đỗ Mai Lâm (2006): “Cắt thực quản qua nội soi ngực phải với tư nằm sấp điều trị ung th− thực quản”, Nghiên cứu Y học, Số 54, tập 43 tr 30 - 33 13 Phạm Đức Huấn, Đỗ Đức Vân (1995): “Một số nhận xét điều trị phẫu thuật ung thư thực quản bệnh viện Việt Đức”, Y học thực hành, chuyên san ung thư, 11, tr 46 - 47 14 Phạm Đức Huấn, Đỗ Đức Vân (1999): “Phẫu thuật cắt thực quản: kinh nghiệm kết qua 71 trường hợp”, Tạp chí thơng tin Y dược, Số chuyên đề ung thư, 11/ 1999, tr 57 - 59 15 Nguyễn Duy Huề (2005): “Thực quản”, Bài giảng chẩn đốn hình ảnh, NXB Y học, tr 88 - 92 16 Nguyễn Chấn Hùng, Phó Đức Mẫn, cs (1993): “Dịch tễ học ung thưhiện thành phố Hồ Chí Minh tỉnh phía nam Việt Nam”, Y học thực hành, 11, tr 31 - 37 17 Nguyễn Thị Xuân Hương (1999): “Nghiên Cứu hình ảnh siêu âm nội soi chẩn đoán ung thư thực quản”, Luận văn thạc sĩ Y học 18 Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Khánh Trạch, Đào Văn Long (2000): “Siêu âm nội soi chẩn đoán giai đoạn ung thư thực quản ”, Nội khoa, 1- chuyên đề tiêu hoá, tr 12 - 16 19 Hoàng Đức Kiệt (1997): “Phương pháp chụp Xquang cắt lớp vi tính”, Giáo trình hội thảo tập huấn chụp Xquang cắt lớp vi tính, tr 3-17 20 Hồng Đức Kiệt (1997): “ Chẩn đốn cắt lớp vi tính ổ bụng ”, Giáo trình hội thảo tập huấn chụp Xquang cắt lớp vi tính, tr 19 21 Bùi Văn Lệnh, Đỗ Đức Vân, Hoàng Đức Kiệt (2006): “Triệu chứng lâm sàng đặc điểm hình ảnh ung thư thực quản chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)”, Y học thực hành, tr 39 - 42 22 Nguyễn Hồng Long, Phan Thanh Lý (1999): “Tình hình ung thư Quảng nam - Đà nẵng từ 1993 – 1997” Tạp chí thơng tin Y D−ợc, Số chun đề ung thư 11/ 1999, tr - 12 23 Lê Quang Nghĩa (1995): “Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản đại tràng phải đoạn hồi tràng”, Luận án phó tiến sĩ khoa học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 24 Lê Quang Nghĩa cs (1999): “Kỹ thuật cắt toàn thực quản ung thư”, Hội nghị ngoại khoa lần thứ X, tập 1, tr - 25 Lê Quang Nghĩa (2001): “Kết 22 năm điều trị phẫu thuật ung th− thực quản”, Y học TP Hồ Chí Minh, tập 5, số 2, tr 87 - 92 26 Netter F.H.(2004): “ Atlas giải phẫu người”, Nguyễn Quang Quyền dịch, Nhà xuất Y học 27 Hoàng Sử (1975): “Thực quản”, Chẩn đoán Xquang lâm sàng, NXB Y học, tr 71- 96 28 Đỗ Đức Vân, Phạm Đức Huấn (1993): “Tạo hình thực quản 29 dày tồn bộ”, Ngoại khoa, 2, tr 22 - 26 nhân xét đặc điểm ung thư thực quan căt lớp vi tính 30 Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính chuẩn đoán ung thư thực quản 31 Globalcan 2018 32 Akiyama H., Kogure T., Itai Y (1972): “The esophageal axis and its relationship to resecability of carcinoma of esophagus” Ann Surg, 176, pp 30 - 36 33 Akiyama H., Tsurumaru M., and col (1984): “Development of surgery for carcinoma of the esophagus” Am J Surg, 147, pp - 16 34 Akiyama H., (1990): “Surgery for cancer of the esophagus” Baltimore Maryland, Williams and Wilskin, pp 438 - 446 35 Akiyama H., Tsurumaru M., Kajiyama Y (1994): “Radical lymph node dissection for cancer of the thoracic esophagus” Ann surg, 220, pp 364 - 373 36 Akiyama H., Udagawa H (1999): “Surgical management of esophageal cancer: The Japanese experience”, Management of upper gastrointestinal cancer, W.B saunders company,pp 10 - 25 37 Alellen Li X., Omar Chibani and col (2002): “Radiotherapy dose perturbation of metalic esophageal stents”, J.Radiation Oncology Phys., Vol.54, No 4, pp 1276 - 1285 38 Altorki N., Skinner D (2001): “Should en bloc esophagectomy be the standard of care for esophageal carcinoma?” Ann Surg, 234, 5, pp 581 - 587 39 Ana Giménez, Tomas Franquet and col.(2002): “Thoracic complications of oesophageal disorders” Radiographics 22, pp 247 - 258 40 Human Sectional Anatomy Hodder Arnold 41 Baba M., Aikou T., and col.(1994): “Long- term results of subtotal esophagectomy with three-field lymphadenectomy for carcinoma of the thoracic esophagus” Ann Surg, 219, pp 310 - 316 42 Barbier A T., Beckrer Ch., Wagner H E (1988): “ Esophageal carcinoma: Patient selection for transhiatal esopgagectomy A prospective analysis of 50 consecutive cases”, World J Surg 12, pp 263 - 269 44 Brown L.M., Devesa S.S (2002): “Esophageal and gastric cancer in United States”, AEP Vol.12, No.7, pp 488 - 534 45 Bumm R., Holscher A., and col (1993): “Endodissection of the thoracic esophagus Technique and clinical results in transhiatal esophagectomy” Ann Surg, 218, pp 97 - 104 46 Campbell F Bogomolets W.V., Williams G.T (2000): “Tumors of the esophagus and stomach”, Diagnostic histopathology of tumors, Volume I,pp 313 - 328.USA 49 Chejfec G (1996): “Esophagus”, Anderson’s pathology, pp 16471660 50 Dexter S P., Martin I G and col.(1996): “Radical thoracoscopic esophagectomy for cancer” Surg Endosc, 10 (2), pp 147 - 151 51 Drew B., Schembre M.D.(2004): “Photodynamic Therapy for Esophageal Cancer and High Grade Dysplasia” Int file:G:/tai lieu mang/PDT and UTTQ5, htm 52 Dukum E J., De Witt P D and al (1997): “The efficacy of laparoscopic staging in patients with upper gastrointestinal tumors”, Cancer, 79, pp 1315 - 1319 53 Ellis F H Jr, Wstkins E J R and al.(1993): “Staging of carcinoma of esophagus and cardia: A comparison of different staging criteria”, J Surg Oncol, 52, pp 51 - 58 54 Endo M., Yamada A and col.(1980): “Early cancer of the esophagus: Diagnosis and clinical evaluation” International Advances in Surgical Oncology, 3, pp 49 - 71 55 Flanagan F L., Dehdashti F., Siegel B.A (1997): “Staging of esophageal cancer with 18 F- Fluorodeoxyglucose positron emission tomography ”, A J M, 168, pp 417 - 424 56 Fok M., Cheng S W K, Wong J (1992): “Endosonography in patient selection for surgical treatment of esophageal carcinoma”, Word J Surg, 16, pp 1098 - 1103 57 Fujita H, Kakegawa T and col.(1994): “Lymphnode metastasis and recurrence in patients with a carcinoma of the thoracic esophagus who underwent three - field dissection” World: J: Surg, 18, pp 266- 272 58 Fukuda M., Hirata K., Natori H (2000):“Endoscopic ultrasonography of the esophagus ”, Word J Surg, 24, pp 217 - 226 59 Gabbert H.E., Nakamura Y and al (2000): “Squamous cell carcinoma of the oesophagus” Pathology and genetic of tumor of the digestive system pp 11 - 19 60 Giovannini M., Monges G and al (1999): “Distant lymph node metastases in esophageal cancer : Impact of endoscopic ultrasound guided biopsy ”, Endoscopy, 31, pp 536 - 540 61 Halvorsen R.A.(1986): “ Esophageal Cancer Stagings by CT : Long Term follow-up study”, Radiol.,161 pp 147 - 151 63 Hermanek “TNM P., Sobin classification L H (1992): of malignant tumors”, UICC, Spinger Verlag Edition, pp 40 - 42 64 Hermanek P., Sobin L H (1987): “TNM classification of malignant tumors”, Spinger Verlag Edition, pp 40 - 42 65 Japanese Society for Esophageal Diseases (1976): “Guide lines for the clinical and pathological studies on carcinoma of the esophagus”, Jap J Surg, 6, pp 69 - 78 66 Japanese Society for Esophageal Diseases (1984): Guide lines for the clinical and pathological studies on carcinoma of the esophagus, Tokyo, Kanehara and al 67 Juan Rosai M.D.(1995): “Gastrointestinal tract” Ackerman’s Surgical Pathology,pp 589-607 68 Kato Y., Tachimori Y and al.(1981): “Lymph node metastases in thoracic esophageal carcinoma”, J Surg Oncol, 48, pp 106 - 111 69 Kato H., Tachimori Y and al.(1993): “Evaluation of the new (1987) TNM classification for thoracic esophageal tumors”, J Cancer, 53, pp 220 - 223 70 Kochar R., Rajwash A., Amlick A K (1988): “Endoscopic fine needleaspiration biopsy of gastroesophageal malignancies”, Gastrointest.Endosc, 34, pp 321 71 Koehler R E., Moss A A., Margulis A R (1976): “Early radiography manifestations of carcinoma of the esophagus” Radiology, 119, pp.1 - 72 Kole A C., Plukker J T and al (1998): “Positron emission tomography for staging of esophageal and gastroesophgeal malignancy”, Br J Cancer, 9, pp.1863 - 1873 73 Lauren B Gerson M D and col (2002): “Screening for Esophageal Adenocarcinoma: An Evidence - Based Approach”, The American Journal of Medicine Vol 113.pp 499 - 505 74 Lee R B., Miller J I (1997): “Esophagectomy for cancer”, Surgical Clinics of North America Surgery of esophagus, 77(5), pp.1169 - 1196 75 Lehr L.E., Rupp N., Siewert J.R (1988): “ Assessment of resectability of osophageal cancer by computed tomography and magnetic resonance imaging”, Surgery, 103, pp 344 - 350 76 Lewis I (1946): “The surgical treatment of carcinoma of the esophagus With special reference to a new operation for growths of the middle third” Br J Surg, 34, pp 18 - 27 77 Lu N., Hu N and col (2003): “Microsatellite alterations in esophageal dysplasia and squamous cell carcinoma from laser capture microdissected endoscopic biopsies” Cancer letters 189 pp 137- 145 78 Mc Keown K.C (1976): “Total three stages esophagectomy for cancer of the esophagus” Br J Surg, 63, pp 259 - 262 79 Mandard A M, Marnay J and col (1984): “Cancer of the esophagus and associated lesions: Detailed pathologic study of 100 esophagectomy specimens” Hum Patho 15, pp 660 - 669 80 Matsubara T., Ueda M., and col.(1998): “Cervicothoracic approach for total mesoeophageal dissection in cancer of the thoracic esophagus” J Am coll Surg, 187, pp 238 - 245 81 Mauro M A.(1986): “CT after uncomplicated esophageal sclerotherapy”.AIJ,147,pp.57- 60 82 Meyenberger C., Fantin A.C (2000):“ Esophageal carcinoma: Current staging strategies” Recent Results Cancer Res., 155, pp 63 – 72 83 đánh giá kết điều trị ngoại khoa ung thư thực quản bệnh viện trợ rẫy 85 Ung thu học Y hà nội 2015 MẪU THU THỤP SỐ LIỆU I Hành Chính: Họ, tên bênh nhân: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: Ngày chụp cắt lớp: Mã bệnh án: Ngày vào ngày viện Tuổi: Giới tính: 1: Nam 2: Nữ II Giải phẫu bệnh phẫu thuật: Giải phẫu bệnh: Ung thư biểu mô vảy Ung thư biểu mô tuyến Vị trí khối u: 1/3 1/3 1/3 Chẩn đoán T ( Theo phẫu thuật ): T1 T2 T3 T4 Phát hạch phẫu thuật Có hạch Khơng có hạch Chẩn đốn hạch ung thư GPB Có di Khơng có di Có xâm lấn lướt áo ngồi Có Khơng III CLVT 3.1 Đặc điểm hình ảnh: Của khối u: Độ dày tổn thương: - 10mm 10 – 15mm 15 – 20 mm > 20mm Dấu hiệu đường bờ khối u: Bờ u rõ nét Tỷ trọng khối u: Bờ u không rõ < 25 UH >40 UH 25 – 30 UH 30 – 35 UH 35 – 40 UH Loại tỷ trọng: Giảm tỷ trọng Đồng tỷ trọng Tăng tỷ trọng Tính đồng khối u: Đống Không đồng Độ vơi hóa khối u Có vơi hóa Khơng có vơi hóa Mức độ ngấm thuốc cản quang: 10 UH Hình ảnh hạch di căn: Hình dạng: Hình tròn Hình elip Kích thước: 10 – 15 mm 15 – 20 mm > 20 mm 10 Bờ hạch: Bờ rõ Bờ không rõ 11 Tỷ trọng hạch: < 25 UH 25 – 30 UH 30 – 35 UH 35- 40 UH > 40 UH 12 Tính đồng hạch: Đồng Khơng đồng 13 Vơi hóa hạch Có vơi hóa Khơng có vơi hóa 14 Mức độ ngấm thuốc cản quang hạch 10 UH 15 Có di căn: Có di Khơng có di 16 Tỷ trọng so với quan đích: Giảm tỷ trọng Đồng tỷ trọng Tăng tỷ trọng 17 Di dạng nốt đặc: Nốt đặc Dạng nang 3.2 Chẩn đoán CLVT Đối với khối u: Chẩn đốn có tổn thương u ( dấu hiệu dày thành ) Có khối u Khơng có khối u Chẩn đoán T: T1,2 T 2,3 T Giá trị chẩn đoán thâm nhiễm mỡ xung quanh u: Có Khơng Chẩn đốn phẫu thuật : Có Khơng Dấu hiệu dính tạng lân cận Có Khơng Chẩn đốn phẫu thuật: Có Khơng Đối với hạch di căn: Phát hạch CLVT phù hợp với phẫu thuật Có Khơng Chẩn đốn phẫu thuật: Có Khơng Dấu hiệu hạch di ( hạch có đường kính nhỏ > 10mm ) ( với giải phẫu bệnh ) Di hạch bệnh: Có Khơng di hạch Khơng Chẩn đốn giả phẫu ... tiêu cụ thể sau đây: Mô tả đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ung thư thực quản Xác định vai trò chụp cắt lớp vi tính 256 dãy chẩn đốn giai đoạn ung thực thực quản Chương TỔNG QUAN TÀI... chi phối cho quản thực quản [2, 3, 9] Khi ung thư xâm lấn, chèn ép dây bệnh nhân có biểu nói khàn 1.1.2 Giải phẫu cắt lớp vi tính ung thư thực quản Chụp cắt lớp vi tính 256 dãy cắt theo trục... học thực quản bình thư ng Hình 1.5: Hình ảnh đại thể UTTQ Hình 1.6: Vi thể ung thư biểu mô vảy 12 Hình 1.7: Vi thể ung thư tuyến ống .13 Hình 1.8: UTTQ đoạn cổ, đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và VAI TRÒ của cắt lớp VI TÍNH 256 DÃY TRONG CHẨN đoán GIAI đoạn UNG THƯ THỰC QUẢN , NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và VAI TRÒ của cắt lớp VI TÍNH 256 DÃY TRONG CHẨN đoán GIAI đoạn UNG THƯ THỰC QUẢN , Đoạn thực quản bụng, Dấu hiệu di căn hạch (hình 1.17), Dấu hiệu di căn ở các tạng trong ổ bụng, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Di căn ở các tạng trong ổ bụng, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Hạch di căn đối chiếu CLVT với phẫu thuật, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn