ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ CHỬA sẹo mổ lấy THAI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hà nội từ 012017 đến 122018

30 17 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 20:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÓM CAO HỌC SẢN 27 ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị CHửA SẹO Mổ LấY THAI TạI BệNH VIệN PHụ SảN Hà NộI Từ 01/2017 ĐếN 12/2018 CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÓM CAO HỌC SN 27 ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị CHửA SẹO Mổ LấY THAI TạI BệNH VIệN PHụ SảN Hà NộI Từ 01/2017 ĐếN 12/2018 Chuyên ngành : Phụ Sản Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: HÀ NỘI – 2019 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Buồng tử cung BQ : Bàng quang BVPSHN : Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội BVPSTW : Bệnh viện Phụ Sản Trung ương CNTC : Chửa tử cung CSMLT : Chửa sẹo mổ lấy thai CTC : Cổ tử cung DSA : Dưới siêu âm IVF : Thụ tinh ống nghiệm KCL : Kaliclorid MRI : Chụp cộng hưởng từ MTX : Methotrexat NC : Nghiên cứu NMTC : Niêm mạc tử cung PP : Phương pháp TTĐMTC : Thuyên tắc động mạch tử cung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh lý thụ thai 1.1.1 Thụ tinh 1.1.2 Sự di chuyển làm tổ trứng 1.2 Cấu trúc giải phẫu, sinh lý chức tử cung, vòi tử cung .3 1.3 Tình hình mổ lấy thai nước 1.4 Chửa tử cung .3 1.4.1 Định nghĩa .3 1.4.2 Phân loại chửa tử cung 1.5 Chửa sẹo mổ lấy thai 1.5.1 Dịch tễ học .3 1.5.2 Các yếu tố nguy CSMLT .3 1.5.3 Sinh bệnh học 1.5.4 Nguyên nhân 1.5.5 Phân loại 1.5.6 Triệu chứng lâm sàng 1.5.7 Cận lâm sàng 1.5.8 Chẩn đoán .3 1.5.9 Điều trị 1.5.10 Tiến triển biến chứng CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu .5 2.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả 2.2.2 Cỡ mẫu 2.2.3 Các biến số 2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu 2.3 Xử lý phân tích số liệu .7 2.4 Đạo đức nghiên cứu .8 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ .9 3.1 Dự kiến thông tin chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Tỷ lệ mắc bệnh 3.1.2 Tuổi bệnh nhân 3.1.3 Số lần mổ đẻ 10 3.1.4 Liên quan bệnh với thời gian mổ gần 10 3.2 Dự kiến đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 10 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 10 3.2.2 Cận lâm sàng 11 3.3 Dự kiến kết điều trị phương pháp điều trị .12 3.3.1 Liên quan kết điều trị với phương pháp điều trị .12 3.3.2 Liên quan tuổi thai kết điều trị 13 3.3.3 Liên quan nồng độ βHCG kết điều trị .14 3.3.4 Liên quan vị trí túi thai kết điều trị 15 3.3.5 Liên quan mức độ tăng sinh mạch kết điều trị 16 3.4 Biến chứng sau điều trị .16 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 17 4.1 Bàn luận đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh .17 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng 17 4.1.2 Cận lâm sàng 17 4.2 Bàn luận kết phương pháp điều trị: .17 4.2.1 Liên quan kết điều trị với phương pháp điều trị: 17 4.2.2 Liên quan tuổi thai phương pháp điều trị: 17 4.2.3 Liên quan nồng độ βHCG kết điều trị: 18 4.2.4 Liên quan vị trí túi thai kết điều trị 18 4.2.5 Bàn luận biến chứng sau điều trị phương pháp xử trí: 18 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ lệ bệnh theo năm Bảng 3.2 Phân bố theo số lần mổ đẻ 10 Bảng 3.3 Phân bố theo thời gian mổ gần .10 Bảng 3.4 Phân bố theo triệu chứng lâm sàng .10 Bảng 3.5 Tuổi thai siêu âm hoạt động tim thai 11 Bảng 3.6 Liên quan tuổi thai mức độ tăng sinh mạch máu 11 Bảng 3.7 Nồng độ βhCG trước điều trị 12 Bảng 3.8 Phân bố kết điều trị theo phương pháp điều trị 12 Bảng 3.9 Mối liên quan tuổi thai kết p pháp điều trị 13 Bảng 3.10 Mối liên quan Nồng độ βHCG kết điều trị .14 Bảng 3.11 Mối liên hệ vị trí túi thai kết điều trị .15 Bảng 3.12 Liên quan mức độ tăng sinh mạch kết điều trị .16 Bảng 3.13 Mối liên quan PP điều trị biến chứng sau điều trị 16 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố theo nhóm tuổi Biểu đồ 3.2 Phân bố vị trí túi thai 11 ĐẶT VẤN ĐỀ Chửa sẹo mổ lấy thai (CSMLT) tượng túi thai làm tổ vị trí sẹo mổ lấy thai tử cung Đây hình thái gặp chửa lạc vị trí [1,2,3,4,5,6,7,8] Trong y văn trường hợp bệnh báo cáo Anh vào năm 1978 triệu chứng giống trường hợp sảy thai băng huyết [9] Từ tới 2001 có 18 trường hợp cơng bố y văn Anh ngữ, sau số liệu tăng nhanh [5,10] Theo tài liệu CSMLT chiếm tỷ lệ < 1% trường hợp chửa tử cung [11], chiếm 0,15% trường hợp thai phụ có tiền sử mổ lấy thai chiếm tỷ lệ khoảng 1/1800 – 1/2500 thai phụ [12] có xu hướng ngày tăng Nguyên nhân tỷ lệ mổ lấy thai ngày tăng phương tiện chẩn đoán ngày phát triển CSMLT chẩn đốn sớm thai -5 tuần tuổi Việc chẩn đốn sớm có giá trị cho điều trị [12,13] CSMLT gây biến chứng nặng khơng chẩn đốn sớm xử trí kịp thời Bệnh có nguy cao gây vỡ tử cung băng huyết đe dọa tính mạng người bệnh phải cắt tử cung bệnh nhân trẻ [2,4,5,7,12,14,15] Hiện giới chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu Việc lựa chọn phương pháp điều trị chủ yếu dựa vào tuổi thai toàn trạng người bệnh, vị trí túi thai Có nhiều phương thức điều trị gồm nhóm chính: (1)điều trị nội khoa, (2)can thiệp ngoại khoa, (3) phối hợp phương pháp điều trị, (4) theo dõi không can thiệp[13] Khuynh hướng điều trị bảo tồn nội khoa Methotrexat (MTX) can thiệp ngoại khoa tối thiểu phẫu thuật nội soi lấy khối chửa bảo tồn tử cung, hút thai siêu âm nhằm kết thúc thai kỳ sớm nhờ tránh phải phẫu thuật lớn trì khả sinh sản [7,12] Tuy nhiên việc điều trị gặp nhiều khó khăn phương pháp điều trị bảo tồn có tỷ lệ thất bại cao Khi phẫu thuật chảy máu nhiều đa số trường hợp phải cắt tử cung truyền máu phẫu thuật ảnh hưởng đến sức khỏe khả sinh sản người bệnh Xuất phát từ thực tiễn lâm sàng cho thấy số lượng CSMLT ngày tăng, bệnh có tỷ lệ biến chứng cao, chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu có nghiên cứu bệnh Chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị chửa sẹo mổ lấy thai bệnh viện phụ sản hà nội từ 01/2017 đến 12/2018” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng CSMLT Nhận xét kết số phương pháp điều trị CSMLT CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh lý thụ thai 1.1.1 Thụ tinh 1.1.2 Sự di chuyển làm tổ trứng 1.2 Cấu trúc giải phẫu, sinh lý chức tử cung, vòi tử cung 1.3 Tình hình mổ lấy thai nước 1.4 Chửa tử cung 1.4.1 Định nghĩa 1.4.2 Phân loại chửa tử cung 1.5 Chửa sẹo mổ lấy thai 1.5.1 Dịch tễ học 1.5.2 Các yếu tố nguy CSMLT 1.5.3 Sinh bệnh học 1.5.4 Nguyên nhân 1.5.5 Phân loại 1.5.6 Triệu chứng lâm sàng 1.5.7 Cận lâm sàng 1.5.8 Chẩn đoán 1.5.9 Điều trị 1.5.10 Tiến triển biến chứng CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ 3.1 Dự kiến thông tin chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Tỷ lệ mắc bệnh Bảng 3.1 Tỷ lệ bệnh theo năm Năm 2017 2018 Số sinh mổ Số chửa vết mổ Tỷ lệ CSMLT so với số MLT Nhận xét: 3.1.2 Tuổi bệnh nhân % 35 30 25 20 15 10 < 30 30 - 34 35 - 39 Biểu đồ 3.1 Phân bố theo nhóm tuổi 3.1.3 Số lần mổ đẻ > 40 Nhóm tuổi 10 Bảng 3.2 Phân bố theo số lần mổ đẻ Số lần mổ đẻ n Tỷ lệ % lần lần >= lần Tổng số 100 Nhận xét: 3.1.4 Liên quan bệnh với thời gian mổ gần Bảng 3.3 Phân bố theo thời gian mổ gần Thời gian từ lần mổ gần n Tỷ lệ % < năm Từ – năm > năm Tổng số 100 Nhận xét: 3.2 Dự kiến đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng Bảng 3.4 Phân bố theo triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng Ra máu âm đạo Đau hạ vị Băng huyết Không triệu chứng Nhận xét : 3.2.2 Cận lâm sàng n Tỷ lệ % 11 3.2.2.1 Tuổi thai hoạt đông tim thai qua siêu âm Bảng 3.5 Tuổi thai siêu âm hoạt động tim thai Tuổi thai Số bệnh nhân Hoạt động tim thai Có Khơng có Thai lưu < tuần – tuần >= tuần Tổng số 100% Nhận xét: 3.2.2.2 Vị trí túi thai siêu âm Bàng quang BTC Biểu đồ 3.2 Phân bố vị trí túi thai Nhận xét: 3.2.2.3 Siêu âm Doppler Bảng 3.6 Liên quan tuổi thai mức độ tăng sinh mạch máu Mức độ tăng sinh mạch Ít Tăng sinh Khơng siêu âm Tổng số Nhận xét: 3.2.2.4 Nồng độ βhCG: < tuần – tuần >= tuần Tổng 12 Bảng 3.7 Nồng độ βhCG trước điều trị Nồng độ βhCG n Tỷ lệ % < 10.000 Từ 10.000 – 50.000 > 50.000 – 100.000 > 100.000 Không xét nghiệm Tổng số 100 Nhận xét: 3.3 Dự kiến kết điều trị phương pháp điều trị 3.3.1 Liên quan kết điều trị với phương pháp điều trị Bảng 3.8 Phân bố kết điều trị theo phương pháp điều trị Phương pháp điều trị Kết điều trị Thành công Chuyển PP T số Tỷ lệ % MTX Nội khoa Hút thai DSA đơn Hút thai DSA + MTX PT cắt tử cung chủ động PT lấy khối chửa chủ động Tổng số 100 Nhận xét: 3.3.2 Liên quan tuổi thai kết điều trị Bảng 3.9 Mối liên quan tuổi thai kết p pháp điều trị 13 Tuổi thai Phương pháp xử trí = Tổng Thành công Nội khoa Chuyển PP Hút thai đơn Thành công Chuyển PP Hút thai + Thành công MTX Chuyển PP Phẫu thuật Cắt TC Chủ động Lấy khối chửa Thành công Tổng số Chuyển PP Tổng số Nhận xét: 3.3.3 Liên quan nồng độ βHCG kết điều trị Bảng 3.10 Mối liên quan Nồng độ βHCG kết điều trị βhCG (mUI/ml) Phương pháp xử trí < 10000 10000- 5000050000 100000 >100000 Khơng XN Tổng 14 Thành công Nội khoa Chuyển PP Hút thai Thành công đơn Chuyển PP Hút thai Thành công + MTX Chuyển PP Phẫu Cắt TC thuật Lấy khối Chủ động chửa Thành công Tổng số Chuyển PP Tổng số Nhận xét: 3.3.4 Liên quan vị trí túi thai kết điều trị Bảng 3.11 Mối liên hệ vị trí túi thai kết điều trị Vị trí túi thai Phương pháp xử trí BTC Thành công Nội khoa Chuyển PP Trung gian Bàng quang Tổng 15 Hút thai Thành công đơn Chuyển PP Hút thai + Thành công MTX Chuyển PP Phẫu thuật Cắt TC Chủ động Lấy khối chửa Thành công Tổng số Chuyển PP Nhận xét: 3.3.5 Liên quan mức độ tăng sinh mạch kết điều trị Bảng 3.12 Liên quan mức độ tăng sinh mạch kết điều trị Phương pháp xử trí kết Nội khoa Hút thai đơn Hút thai + MTX Phẫu thuật chủ động Thành công Chuyển PP Thành công Chuyển PP Thành công Chuyển PP Cắt TC Lấy khối chửa Mức độ tăng sinh mạch máu Ít Nhiều Tổng 16 Tổng số Thành công Chuyển PP Tổng số Nhận xét: 3.4 Biến chứng sau điều trị Bảng 3.13 Mối liên quan PP điều trị biến chứng sau điều trị PT cắt TC Biến chứng Tổng số PT lấy khối B chứng PP chửa điều trị Hút thai Băng huyết Khối lớn Vỡ tử cung Nội khoa Băng huyết Khối lớn Tổng số CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Bàn luận đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng - Tỷ lệ mắc CSMLT: - Độ tuổi: - Số lần mổ đẻ: - Liên quan bệnh với thời gian mổ gần : - Triệu chứng lâm sàng 4.1.2 Cận lâm sàng 4.1.2.1 Kết siêu âm Tỷ lệ BC/PP điều trị 17 Tuổi thai hoạt đơng tim thai: Vị trí túi thai siêu âm Mối liên quan tuổi thai, vị trí túi thai mức độ tăng sinh mạch 4.2.2.2 Nồng độ βhCG trước điều trị 4.2 Bàn luận kết phương pháp điều trị: 4.2.1 Liên quan kết điều trị với phương pháp điều trị: Nguyên tắc điều trị: Phương pháp hút thai đơn Phương pháp hút thai + MTX: Phương pháp điều trị nội khoa: Phương pháp mổ lấy khối chửa chủ động: 4.2.2 Liên quan tuổi thai phương pháp điều trị: Nhóm tuổi thai tuần: Nhóm tuổi thai 6-7 tuần Nhóm tuổi thai từ tuần trở lên : 4.2.3 Liên quan nồng độ βHCG kết điều trị: 4.2.4 Liên quan vị trí túi thai kết điều trị Nhóm vị trí túi thai phía BTC: Túi thai vị trí trung gian Vị trí túi thai phía bàng quang 4.2.5 Bàn luận biến chứng sau điều trị phương pháp xử trí: DỰ KIẾN KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng: 18 Kết số phương pháp điều trị: TÀI LIỆU THAM KHẢO David A, Mc Kenna, MB….( 2008) “by the American Institute of Ultrasound in medicin” Med 2008;27:779-783 0278-4297/08 Jurkovic D, Hillaby K, Woelfer B, Lawrence A, Salim R, Elson CJ (2003) First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment Cesarean section scar Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:220–227 Maymon, et al (2011); Fertility performance and obstetric outcomes among women with previous cesarean scar pregnancy, J Ultrasound Med 2011;30:1179-1184 Rotas MA, Haberman S, Levgur M (2006) Cesarean scar ectopic pregnancies: etiology, diagnosis, and management Obstet Gynecol 2006; 107:1373–1381 Salomon LJ, Fernandez H, Chauveaud A, Doumerc S and Frydman R (2003); Successful management of a heterotopic caesarean scar pregnancy: potassium chloride injection with preservation of the intrauterine gestation: case report Hum Reprod, 2003, 18, 189–191 Seow KM, Huang LW, Lin YH, Lin MY, Tsai YL, Hwang JL (2004) Cesarean scar pregnancy: issues in management Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23:247–253 Timor-Tritsch IET and Monteagudo A, Santos R, Tsymbal T, Pineda G, Arslan AA (2012) The Diagnosis, treatment and follow-up of cesarean scar pregnancy” American Journal of Obstetrics and gynecology, 207, 44-6 Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P (2000) Pregnancy in a cesarean scar Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16:592–593 Larsen JV, Solomon MH (1978) “Pregnancy in a uterine scar sacculus an unusual cause of postabortal haemorrhage.A case report” S Afr Med J 53(4):142, 10 Fylstra DL, Pound-Chang T, Miller MG, Cooper A, Miller KM (2002) “Ectopic pregnancy within a cesarean delivery scar: acase report” Am J Obstet Gynecol 2002; 187:302–304 11 Cunningham, Lenovo…(2010); Ectopic Pregnancy ;Williams Obstetrics, 23ed 2010, Ch10 12 Timor-Tritsch IET and Monteagudo A (2012) “Unforeseen consequenses of increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accrete and cesarean scar pregnancy: a review” American Journal of Obstetrics and gynecology, 207,14 -29 13 Phan Quyền (2012) “ Thai tử cung sẹo mổ lấy thai” Sức khỏe sinh sản tháng năm 2012 1-7 14 Ash A, Smith A, Maxwell D(2007) Caesarean scar pregnancy BJOG 2007; 114:253–263 15 Holland MG, Bienstock JL(2008): “Recurrent ectopic pregnancy in a cesarean scar” Obstet Gynecol 111:541 16 Phạm Thị Hoa Hồng; “Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng” Bài giảng sản phụ khoa; 10 -22 17 Trịnh Bình (2002), "Hệ sinh dục nữ”, Bài giảng mô học, Nhà xuất y học Hà Nội, tr 223-238 18 Nguyễn Huy Bạo (2010); “Tình hình mổ lấy thai ngồi nước” Báo cáo hội nghị tuyến bệnh viện Phụ sản Hà nội năm 2010 19 Lê Hoài Chương (2012) Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2012; Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 20 Nguyễn Duy Ánh (2012) Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2012; Bệnh viện Phụ sản Hà nội 21 Nguyễn Đức Hinh; “Chỉ định, kỹ thuật tai biến mổ lấy thai” Bài giảng sản phụ khoa dùng cho sau đại học; 100-111 22 Nguyễn Đức Hinh; “Chửa tử cung” Bài giảng sản phụ khoa dùng cho sau đại học; 269 -281 23 CM Yan.A (2007);“report of four cases of cesarean scar prenancy ina period of 12 months Department of obstetrics and gynaecology, United Christian Hospital, Hong Kong”; Hong kong Med J 2007; 13:141-143 24 Nguyễn Huy Bạo, Diêm thị Thanh Thuỷ (2010)“Nhận xét 24 trường hợp chửa sẹo mổ lấy thai bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 2009”, Hội nghị SPK Việt Pháp 2010.59-63 25 Đinh Quốc Hưng(2011); “Nghiên cứu chửa sẹo mổ lấy thai Bệnh viên Phụ Sản Trung ương” Luận văn bác sỹ chuyên khoa II (2011) Trường đại học Y Hà nội 26 Regnard C, Nosbusch M, Fellemans C, et al (2004) “Cesarean section scar evaluation by saline contrast sonohysterography” Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23:289–292 27 Godin PA, Bassil S and Donnez J,(1997) “An ectopic pregnancy developing in a previous caesarian section scar” Fertil Steril, 1997, 67, 398–400 28 Shih JC(2004), “Cesarean scar pregnancy: diagnosis with threedimensional (3D) ultrasound and 3D power Doppler ultrasound” Obstet Gynecol, 2004, 23, 306–307 29 Yang MJ and Jeng MH(2003),” Combination of transarterial embolization of uterine arteries and conservative surgical treatment for pregnancy in a cesarean section scar” J Reprod Med, 2003, 48, 213–216 30 Ghezzi F, Lagana D, Franchi M, Fugazzola C and Bolis P(2002), “Conservative treatment by chemotherapy and uterine arteries embolization of a cesarean scar pregnancy” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2002, 103, 88–91 31 Sugawara J., Senoo M., Chisaka H., Yaegashi N…(1997);” Successful Conservative Treatment of a Cesarean Scar Pregnancy with Uterine Artery Embolization”, J Exp Med, 1997,Vol.206;No.3;p261-265 32 Diêm Thị Thanh Thủy(2013) Nhận xét thái độ xử trí trường hợp rau cài lược sớm sẹo mổ lấy thai Hội nghị ban chấp hành nghiên cứu khoa học tồn quốc khóa XVI” 33 Lee CL, Wang CJ, Chao A, Yen CF and Soong YK (1999); “Laparoscopic management of an ectopic pregnancy in a previous caesarean section scar” Hum Reprod, 1999,14, 1234–1236 34 Tạ Thị Thanh Thủy (2013) Chẩn đoán điều trị bảo tồn thai vết mổ cũ Bệnh viện Hùng Vương Hội nghị ban chấp hành nghiên cứu khóa học tồn quốc khóa XVI; 23-37 35 Đỗ Thị Ngọc Lan(2012) Tình hình điều trị chửa sẹo mổ lấy thai cũ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 3/2011 đến hết tháng 2/2012 Tạp chí Phụ Sản số 10 4-2012; 173-183 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU Họ tên: tuổi: MSBA: Đ/c: Paza: NN: số lần mổ: Nơi mổ: Lần gần nhất: Tiền sử nhiễm trùng sau mổ: Vào viên: Ra viện: Triệu chứng lâm sàng: chậm kinh: Đau bụng: Ra máu âm đạo: Khác: Khám: tử cung: Cận lâm sàng: Tuổi thai: Siêu âm thường: Tim thai: Vị trí: Đường niêm mạc: Siêu âm Doppler: XN βhCG trước điều trị Phương pháp điều trị: MTX chỗ: MTX chỗ + số liều toàn thân: Ngày tiêm: Hút thai siêu âm đơn thuần: Hút thai + MTX toàn thân: số liều: Ngày tiêm: Ước lượng máu mất: Khỏi hẳn sau: Phẫu thuật cắt TCBP: MTX + PT: Ước lượng máu mất: Phẫu thuật lấy khối chửa bảo tồnTC: PT đơn thuần: ... tiến hành nghiên cứu đề tài Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị chửa sẹo mổ lấy thai bệnh viện phụ sản hà nội từ 01/2017 đến 12/2018” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÓM CAO HỌC SẢN 27 ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị CHửA SẹO Mổ LấY THAI TạI BệNH VIệN PHụ SảN Hà NộI Từ 01/2017 ĐếN 12/2018... thời gian mổ gần 10 3.2 Dự kiến đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 10 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 10 3.2.2 Cận lâm sàng 11 3.3 Dự kiến kết điều trị phương pháp điều trị .12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ CHỬA sẹo mổ lấy THAI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hà nội từ 012017 đến 122018 , ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ CHỬA sẹo mổ lấy THAI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hà nội từ 012017 đến 122018 , Trịnh Bình (2002), "Hệ sinh dục nữ”, Bài giảng mô học, Nhà xuất bản y học Hà Nội, tr 223-238.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn