ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ bước 1 UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN PHỔI GIAI đoạn IV BẰNG PHÁC đồ PEMETREXED PLATINUM

78 8 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 19:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI NGUYN TH THY HNG ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị BƯớC UNG THƯ BIểU MÔ TUYếN PHổI GIAI ĐOạN IV BằNG PHáC Đồ PEMETREXED- PLATINUM Chuyên ngành : Ung Thư Mã số : 62722301 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Hồng Thăng HÀ NỘI – 2019 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATS American thoracic society BN CLVT COPD (Hội lồng ngực Mỹ) Bệnh nhân Cắt lớp vi tính Chronic obstructive pulmonary disease EGFR (Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) Epidermal growth factor receptor ERS (Yếu tố tăng trưởng biểu bì) European respiratory society HMMD (Hội Hơ hấp Châu Âu) Hóa mơ miễn dịch MBH NCCN Mô bệnh học National Comprehensive Cancer Network IASLC (Mạng lưới ung thư quốc gia Hoa Kỳ) International association for the study of lung cancer (Hiệp hội nghiên cứu ung thư phổi Quốc Tế) TKNT UTBM UTBMTBN UTBMTBV UTBMTKBN UTMBT UTBMTPQ WHO Thần kinh nội tiết Ung thư biểu mô Ung thư biểu mô tế bào nhỏ Ung thư biểu mô tế bào vảy Ung thư biểu mô không tế bào nhỏ Ung thư biểu mô tuyến Ung thư biểu mô tuyến phế quản World Health Organization (Tổ chức y tế Thế giới) MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH .9 ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Triệu chứng lâm sàng ung thư phổi 1.1.1 Triệu chứng phế quản 1.1.2 Hội chứng nhiễm trùng phế quản - phổi 1.1.3 Các dấu hiệu liên quan với lan toả chỗ vùng khối u .4 1.1.4 Dấu hiệu toàn thân 1.1.5 Triệu chứng di ung thư .6 1.1.6 Các hội chứng cận ung thư 1.2 Các phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán UTP 1.2.1 Các phương pháp chẩn đốn hình ảnh 1.2.2 Nội soi phế quản (NSPQ) 14 1.2.3 Phương pháp sinh thiết phổi xuyên thành ngực (STPXTN) .15 1.2.4 Các phương pháp khác 16 1.3 Chẩn đoán xác định 17 1.4 Chẩn đoán giai đoạn 18 1.5 Một số đột biến gen UTBMT liên quan đến điều trị đích 20 1.5.1 Đột biến EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) 20 1.6 Các phương pháp điều trị 23 1.7 Điều trị hóa chất giai đoạn muộn .26 CHƯƠNG 27 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 27 2.2 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu .27 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ .27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu .28 Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu 28 2.3.2 Mẫu cỡ mẫu nghiên cứu 28 2.3.3 Các nhóm biến số nghiên cứu .28 2.3.4 Các bước tiến hành 30 2.3.5 Phương pháp công cụ thu thập thông tin 36 2.3.6 Sai số khống chế sai số mắc phải 37 2.4 Xử lý số liệu .37 2.5 Đạo đức nghiên cứu 38 2.6 Sơ đồ nghiên cứu 39 CHƯƠNG 40 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 40 3.1.1 Đặc điểm tuổi giới .40 3.1.2 Thời gian từ có triệu chứng đến khám bệnh 41 3.1.3 Triệu chứng lâm sàng 42 Nhận xét: .42 3.1.4 Công thức máu 42 3.1.5 Đánh giá rối loạn thơng khí chức hơ hấp 43 3.1.6 Vị trí khối u phim chụp CLVT lồng ngực 43 3.1.7 Đặc điểm hình dạng mật độ khối u CLVT lồng ngực .44 3.1.8 Các tổn thương phối hợp phim chụp CLVT lồng ngực 45 3.1.9 Liên quan vị trí khối u với tiền sử hút thuốc di 45 3.1.10 Phân chia giai đoạn theo TNM 46 3.1.11 Tổn thương nội soi phế quản 47 3.1.12 Tình trạng di hạch .48 3.1.13 Tình trạng di vị trí di 48 3.1.14 Phân loại mô bệnh học 48 3.2 Kết điều trị phác đồ Pemetrexed – platinum bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV 49 3.2.1 Đáp ứng điều trị 49 3.2.2 Thời gian sống thêm 51 3.3 Một số tác dụng phụ phác đồ Pemetrexed – platinum 52 3.3.1 Tác dụng phụ hệ tạo huyết 52 3.3.2 Một số tác dụng phụ hệ tạo huyết 53 Chương 54 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 54 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC THUỐC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU Pemetrexed 11 Độ thải Creatinin (ml/phút) .14 Liều khở đầu mg/m 14 41-59 14 250 .14 16-40 14 200 .14 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố tuổi giới đối tượng nghiên cứu .40 Bảng 3.2 Mức độ hút thuốc lá, thuốc lào 41 Bảng 3.3 Triệu chứng bệnh nhân 42 Bảng 3.4 Triệu chứng thực thể bệnh nhân 42 Bảng 3.5 Kết công thức máu 42 Bảng 3.6 Đánh giá rối loạn thơng khí CNHH 43 Bảng 3.7 Vị trí khối u cắt lớp vi tính theo thùy phổi .43 Bảng 3.8 Phân loại vị trí u theo giới 43 Bảng 3.9 Đặc điểm hình dạng mật độ khối u CLVT 44 Bảng 3.10 Các tổn thương phối hợp phim CLVT 45 Bảng 3.11 Liên quan vị trí khối u với tiền sử hút thuốc 45 Bảng 3.12 Liên quan vị trí khối u với di xa 46 Bảng 3.13 Tình trạng khối u theo T 46 Bảng 3.14 Liên quan vị trí khối u tổn thương qua .47 nội soi phế quản 47 Bảng 3.15 Vị trí tổn thương qua nội soi phế quản 47 Bảng 3.16 Dạng tổn thương qua nội soi phế quản 47 Bảng 3.17 Dạng tổn thương qua nội soi phế quảncủa khối u ngoại vi 48 Bảng 3.18 Tình trạng di hạch .48 Bảng 3.19 Tình trạng di vị trí di 48 Bảng 3.20 Phương pháp lấy bệnh phẩm 49 Bảng 3.22 Số chu kỳ hóa chất 49 Bảng 3.23 Đáp ứng .50 Bảng 3.24 Đáp ứng thực thể 50 Bảng 3.25 Đáp ứng theo số chu kỳ hóa chất 50 Bảng 3.26 Đáp ứng theo số yếu tố khác 51 Bảng 3.27 Sống thêm theo tình trạng đáp ứng 51 Bảng 3.28 Sống thêm năm theo số chu kỳ hóa chất .52 Bảng 3.29 Sống thêm năm theo nhóm tuổi 52 Bảng 3.30 Tác dụng phụ hệ tạo huyết / tổng số bệnh nhân 52 Bảng 3.31 Một số tác dụng phụ hệ tạo huyết / tổng số bệnh nhân 53 Bảng Liều dùng dành cho người suy thận 14 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 40 Biểu đồ 3.1 Phân bố nhóm tuổi theo giới 40 Biểu đồ 3.2 Thời gian từ có triệu chứng đến khám bệnh 41 1,64,66,67,71,72,75,84,85,88,155,156,165 1-11,15,17,18,21,23-28,30-42,44-46,49,50,56-59,62,63,65,68-70,73,74,76-83,86,87,89154,157-164,166- DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh khối u lòng phế quản .14 Hình 1.2 Hình ảnh STXTN CLVT chẩn đốn u phổi .16 Hình Cơng thức hóa học pemetrexed .8 Hình Cơng thức hóa học Cisplatin 10 Hình Cơng thức hóa học Carboplatin 11 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư phổi (UTP) hay ung thư phế quản thuật ngữ để bệnh ác tính phổi xuất phát từ biểu mô niêm mạc phế quản, tiểu phế quản, phế nang, tuyến phế quản, thành phần khác phổi Theo Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (ACS), năm 2015 có khoảng 221.200 trường hợp UTP phát khoảng 158.040 ca tử vong UTP, chiếm 28% tổng số tử vong ung thư Thống kê Châu Âu năm 2012, có 268.000 trường hợp tử vong ung thư phổi chiếm 20% trường hợp tử vong ung thư Ở Việt Nam, theo Nguyễn Bá Đức cộng (2006), ung thư phế quản - phổi chiếm 20% tổng số ung thư, ung thư phổ biến nam giới đứng hàng thứ ba số ung thư nữ giới sau ung thư vú ung thư dày Ung thư biểu mô tuyến phế quản điều trị đa mơ thức: phẫu tht, hóa chất, tia xạ , điều trị đích liệu pháp miễn dịch tùy theo giai đoạn bệnh , Với nhóm bệnh nhân UTBMTPQ giai đoạn IV có đột biến EGFR, đặc biệt vùng Châu Á, điều trị đích với thuốc kháng TKIs định cho bước mang lại kết đáp ứng cao, cải thiện thời gian sống thêm khơng bệnh tồn Tuy nhiên với nhóm bệnh nhân UTBMTPQ giai đoạn IV tái phát di khơng có đột biến EGFR, điều trị khó khăn tiên lượng xấu hơn, thử nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu phác đồ hóa chất có platium giúp cải thiện thời gian sống thêm khơng bệnh tồn Platium thuốc phác đồ hóa chất điều trị UTP Cisplatin cho tỷ lệ đáp ứng cao carboplatin lại có tác dụng phụ thận, nôn, buồn nôn nhiều hơn, carboplatin gây độc tính tủy xương nhiều Pemetrexed thuốc kháng folate áp dụng điều trị UTBMTPQ 55 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Qua dự kiến nghiên cứu 40 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV Bệnh viện K năm 2018-2020 có dự kiến kết luận theo mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV bệnh viện K năm 2018-2020 Đánh giá kết điều trị, độc tính phác đồ pemetrexed platinum điều trị bước ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV bệnh viện K năm 2018-2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU UTBMT Số bệnh án: Mã bệnh án: Số TB MBH: Ngày đọc: HÀNH CHÍNH Họ tên BN: ……………………………………………Tuổi: …… Giới: Nam = 1, Nữ = Nam  Nữ  Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: Nghề nghiệp: Nông dân  Công nhân  Giáo viên  Kĩ sư  Hưu trí  Nghề khác  Ngày vào viện: Ngày viện LÍ DO VÀO VIỆN Đau ngực  Ho đờm  Ho máu  Sốt  Gầy sút  Nói khàn  Khó thở  Ho khan  Nuốt nghẹn  10 Tình cờ  11 Mệt mỏi  TIỀN SỬ 3.1 Hút thuốc lá: Hút thuốc lá, lào: Có Không Số năm hút: < năm  5- 10 năm  3.10-20 năm  > 20 năm  Số bao-năm: < bao/ năm  5- 10 bao / năm  10-20 bao/năm  > 20 bao/ năm  3.2 Tiếp xúc với hố chất độc hại : Có  Khơng  3.3 Tiền sử khác: 3.4 Gia đình có người mắc bệnh ung thư: Có  Không  CÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 4.1 Thời gian bắt đầu bị bệnh đến vào viện: < tháng  1- tháng  > tháng  4.2 Lâm sàng: Khơng có Có Đau ngực  Ho khan  Ho, khạc đờm  Ho máu  Khó thở  Nói khàn  Nuốt nghẹn  Nấc Đau đầu  Đau khớp   Đau cột sống  Sốt  Hạch ngoại vi  Sút cân  Hội chứng thiếu máu  Hội chứng nhiễm trùng  Hội chứng giảm  Ran rít, Wheezing  Ran nổ, ran ẩm HC Pancoast Tobias   Hội chứng Cushing  HC Schwartz – Barter  HC tăng canxi huyết  C vú to nam giới  HC Lambert – Eaton  Hội chứng huyết học  Biểu da Hội chứng Pierre Marie   HC chèn ép TMCT  HC Claude- Bernard- Horner  HC đông đặc  HC SIAD  CẬN LÂM SÀNG 5.1 Xét nghiệm huyết học Sl HC (G/L) BC .TC Hb(g/l): 5.2 SHM: Na: … mmol/l Ka:… mmol/l Cl: … mmol/l Ca: … mmol/l 5.3 CNHH: KRLTK  RLTKTN  RLTKHC  RLTKHH  5.4 Các Marker ung thư: Marker Nồng độ Cyfra 21-1 CEA NSE 5.5 Xét nghiệm mô bệnh học MBH qua STMP mù  Mô bệnh sau STXTN:  Mô bệnh học NSPQ :  Cell- Block dịch  Mô bệnh hạch ngoại vi:  MBH qua STMP qua NSMP  Mô bệnh hạch trung thất:  Xquang CT scanner ngực: 5.6.1 Kích thước tổn thương Kích thước(mm) : 1.< 10  5.6.2 Hình thái tổn thương: Nhẵn 10-20  3.20-30  > 30  2.Đa cung 5.6.3 Mật độ tổn thương :1.Đặc hoàn toàn 3.Tua gai 2.Đặc phần Khe nứt 3.Hoại tử 4.Kính mờ 5.6.4 Vị trí tổn thương: Trên phải Giữa phải Hai Phổi Trung thất Dưới phải Trên trái Dưới trái 5.6.5 Dạng tổn thương: Nốt đơn độc Xẹp phổi Dạng khối Dạng viêm phổi Hình ảnh kính mờ 5.6.6 Số lượng khối u : 1 khối Tổn thương có hang U vệ tinh > khối 5.6.7 Tổn thương phối hợp STT Tổn thương P Hợp Khơng có TT phối hợp Tràn dịch MP Tràn khí màng phổi Phá hủy xương sườn STT 10 Tổn thương P Hợp Chèn ép TMCTR Xâm lấn thực quản Hạch trung thất bên Hạch trung thất đối bên Xâm lấn hoành Xâm lấn MP trung thất Tràn dịch màng tim 5.7 Di căn: Không di 11 12 13 Hạch rốn phổi bên Hạch rốn phổi đối bên Hạch Carina Có di 5.8 Hình ảnh nội soi phế quản 5.8.1 Tổn thương lòng phế quản: Có Khơng 5.8.2 Vị trí tổn thương STT Vị trí tổn thương STT Vị trí tổn thương Phế quản gốc phải Thùy phải Phế quản gốc trái Thùy phải Thùy trái Thùy phải Thùy trái Carina 5.8.3 Hình ảnh tổn thương NSPQ STT Hình ảnh tổn thương STT Hình ảnh tổn thương Thâm nhiễm niêm mạc PQ Đè ép từ bên U nhú lòng phế quản Chảy máu lòng PQ U sùi lòng phế quản Tù bè cựa phế quản Chít hẹp lòng phế quản Hình ảnh khác 5.9 Bilan di xa Không phát di  Di gan  Di thượng thận  Di xương  5.10 Giai đoạn Di não  Di nơi khác  T ……… N……… M 5.11 Vị trí di Phổi đối bên Tràn dịch màng phổi Gan não xương Đánh giá hiệu phác đồ pemetrexed-platin khác Phác đồ sử dụng Pem Cis Pem carbo Đáp ứng sau chu kỳ Hồn tồn phần khơng dáp ứng 2.Đáp ứng thực thể sau chu kỳ Hoàn toàn phần giữ nguyên tiến triển giữ nguyên tiến triển giữ nguyên tiến triển 3.Đáp ứng sau chu kỳ Hoàn toàn phần Đáp ứng sau chu kỳ Hoàn toàn phần 7.Nhận xét số tác dụng phụ phác đồ 7.1.Tác dụng lên hệ huyết học hệ tạo huyết  Trên hệ huyết học Độ 0: Độ 1: Chu kỳ Độ 2: Độ 3: Độ 4: Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ HC Hb BC BCTT TC  Độc tính ngồi hệ tạo huyết: Độ 0: Độ 1: Độ 2: Độ 3: Độ 4: Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ Chu kỳ AST ALT URE Creatinin Bilirubin Nôn Nhiệt miệng Rụng tóc Tê bì đầu chi 7.2.Tác dụng ngoại ý hay gặp khác Tác dụng phụ hệ tạo huyết Tăng SGOT, SGPT Tăng Creatinin máu Nôn, buồn nôn Ỉa chảy Tổng số bệnh nhân = Đánh giá sống thêm OS PFS Độ độc tính PHỤ LỤC CÁC THUỐC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU Pemetrexed Hình Cơng thức hóa học pemetrexed - Chỉ định: + Lựa chọn hàng đầu UTPKTBN giai đoạn muộn di căn, tế bào vảy (kết hợp cisplatin) dùng đơn độc liệu pháp thay (phác đồ bậc 2) + U trung biểu mơ màng phổi ác tính khơng thể phẫu thuật chưa hóa trị (kết hợp cisplatin) - Liều dùng: + Uống corticosteroid (tương đương dexamethason) mg x lần/ngày vào ngày trước, ngày tiêm truyền ngày sau tiêm truyền pemetrexed + Bổ sung liều acid folic (hoặc chế phẩm nhiều vitamin chứa acid folic (350-1000 mcg)) ngày trước liều pemetrexed đầu tiên, tiếp tục uống đợt điều trị 21 ngày sau liều pemetrexed cuối + Tiêm tĩnh mạch vitamin B12 (1000 mcg) tuần trước liều pemetrexed chu kỳ lần sau (có thể ngày với pemetrexed) + Phối hợp cisplatin: Ngày thứ chu kỳ 21 ngày: tiêm truyền tĩnh mạch pemetrexed 10 phút liều 500 mg/m2 diện tích da, khoảng 30 phút sau, tiêm truyền 75 mg/m2 cisplatin Chống nôn bù nước trước và/hoặc sau tiêm truyền cisplatin + Dùng đơn độc: Ung thư phổi tế bào nhỏ hóa trị: Ngày thứ chu kỳ 21 ngày: tiêm truyền tĩnh mạch 10 phút 500 mg/m2 diện tích da Chỉnh liều chu kỳ tiếp sau dựa độc tính trên, ngồi huyết học độc tính thần kinh - Chống định: Mẫn cảm với thành phần thuốc Ngừng cho bú điều trị với pemetrexed - Thận trọng: độ thải creatinine < 45mL/phút, trẻ em thiếu niên < 18 tuổi: không khuyến cáo Bệnh nhân bị nước, tăng huyết áp, đái tháo đường, có yếu tố nguy tim mạch từ trước, điều trị tia xạ, suy thận, có thai, lái xe, vận hành máy móc - Phản ứng có hại: + Giảm bạch cầu trung tính, bạch cầu hạt, giảm bạch cầu, giảm Hb, giảm tiểu cầu + Viêm kết mạc + Tiêu chảy, nôn, viêm miệng, họng, buồn nơn, chán ăn, táo bón, khó tiêu, mệt mỏi, nước + Bệnh thần kinh cảm giác, loạn vị giác + Tăng creatinin, giảm độ thải creatinin + Ban, rụng tóc - Tương tác thuốc: Thận trọng phối hợp: aminoglycosid, thuốc lợi tiểu quai, hợp chất platin, cyclosporine, probenecid, penicillin, NSAID (liều cao), aspirin, thuốc uống chống đơng Cisplatin Hình Cơng thức hóa học Cisplatin - Tên khoa học: Diamindicloroplatin, cisdiamindicloroplatin - Cơ chế tác dụng: + Thuốc chống ung thư kìm hãm tế bào + Tính chất hóa sinh giống chất alkyl hóa + Có tác dụng chọn lọc phân tử DNA - Tương tác: Do hợp đồng tác dụng gây độc với thận tai nên không dùng phối hợp với aminosid Nếu có nhóm thuốc gây tủa hoạt tính - Chỉ định: + Ung thư phế quản phổi + Ung thư dạng biểu bì (ung thư đầu mặt cổ, cổ tử cung, bàng quang) + Ung thư tinh hoàn + Ung thư buồng trứng + Thuốc thường dùng phối hợp với thuốc chúng ung thư khác - Cách dùng: + Dùng mình: Liều cho người lớn trẻ em 50 – 100mg/m2 da, đến tuần/lần ngày, chia – ngày + Trước dùng phải truyền – lít dung dịch glucose 5% 12h Sau dùng thuốc phải truyền dịch để lợi niệu vòng 24h + Dùng phối hợp: Liều lượng cần thay đổi tùy theo bản chất độc tính thuốc phối hợp + Trong điều trị UTP thuốc - Chống định: + Tuyệt đối: Những người dị ứng với Cisplatin thuốc có platinum, phụ nữ có thai cho bú + Tương đối: có tổn thương chức gan thận Về nguyên tắc creatinin gấp lần bình thường khơng dùng, có độc tính thính giác + Khơng phối hợp với kháng sinh aminosid + Theo dõi thính lực kiểm tra tinh thần - Bảo quản: Lọ thuốc kín để tủ lạnh 2-8 độ C tránh ánh sáng Sau pha thành dung dịch thi ko để lại tủ lạnh thuốc bị kết dính trở lại Nếu để nhiệt độ phòng để - Q liều: Khi dùng liều phải theo dõi chặt chẽ chức thận, thính giác, cơng thức máu Nếu q liều phải thẩm tách máu để tránh ngấm vào nhu mơ thận Carboplatin Hình Cơng thức hóa học Carboplatin - Chỉ định: + Ung thư buồng trứng (từ giai đoạn Ic đến IV, sau phẫu thuật, tái phát, di sau điều trị) + Ung thư phổi (cả ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư phổi không tế bào nhỏ) + Ung thư đầu cổ + U Wilms, u não, u nguyên bào thần kinh + Ung thư tinh hoàn, ung thư bàng quang, u nguyên bào võng mạc tiến triển tái phát trẻ em - Chống định: + Suy tủy nặng, suy thận nặng + Phụ nữ mang thai thời kì cho bú + Dị ứng nặng với thuốc có platin - Cách dùng - liều dùng: + Carboplatin thường truyền tĩnh mạch 15 phút lâu Có thể truyền liên tục 24 giờ, tiêm màng bụng + Có thể pha lỗng thuốc với dung dịch Dextrose 5% NaCl 0,9% để có nồng độ 0,5 mg/ ml + Phải thận trọng pha thuốc thao tác với thuốc, không để thuốc dây bẩn lên da Thuốc bắn vào mắt bị mù + Phải tiêm thuốc vào mạch máu, tiêm ngồi mạch bị hoại tử + Liều dùng carboplatin phải dựa vào đáp ứng lâm sàng, dung nạp thuốc độc tính, cho có kết điều trị tối ưu với tác dụng có hại + Liều khởi đầu phải dựa vào diện tích bề mặt thể, phải tính tốn dựa vào chức thận Liều thường dùng 300-450mg/m2 + Hoặc tính tổng liều theo công thức sau (công thức Chatelut): Tổng liều (mg) = AUC đích (mg/ml/phút) x Cl carboplatin (ml/phút) Trong đó, tỷ lệ lọc cầu thận tính sau: + Đối với nam: Cl carboplatin (ml/phút) = (0,134 x p) + 218 x P (1 - 0,00457 x T) : Cr + Đối với nữ: Cl carboplatin (ml/phút) = (0,134 x P) + 0,686 (218 x P x (1 - 0,00457 x T)) : Cr Trong đó: P = cân nặng (kg) T = tuổi bệnh nhân (năm) Cr = nồng độ creatinin huyết (micromol/lít) AUC đích điển hình từ - mg/ml/phút tùy thuộc vào điều trị trước thuốc dùng phối hợp tia xạ - Tổng liều cao dùng tới 1.600 mg/m2 chia liều vài ngày, sử dụng hóa trị liệu liều cao kết hợp với truyền tế bào gốc - Dùng liều lặp lại phải sau tuần trở lên Chỉ dùng thông số huyết học phục hồi mức chấp nhận Phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xử lí tai biến xảy - Điều chỉnh liều tùy theo mức độ giảm huyết cầu lần dùng trước: + Nếu độc tính máu khơng đáng kể (tiểu cầu 100.000/mm3 bạch cầu trung tính 2.000/mm3) dù dùng carboplatin đơn độc hay phối hợp nên tăng liều 25% + Nếu độc tính máu mức nhẹ đến vừa (tiểu cầu 50.000 - 100.000/mm3 bạch cầu trung tính 500 - 2.000/mm3) liều dùng lần sau liều dùng lần trước + Nếu độc tính máu mức vừa đến nặng (tiểu cầu 50.000/mm3 bạch cầu trung tính 500/mm3) giảm liều lần sau 25% + Nếu sau lần giảm liều 50% liều ban đầu mà huyết cầu giảm từ vừa đến nặng thay carboplatin cisplatin cisplatin có độc tính tủy xương thấp - Liều carboplatin dùng điều trị ung thư khác tương tự ung thư buồng trứng - Phải giảm liều cho người suy thận: Bảng Liều dùng dành cho người suy thận Độ thải Creatinin (ml/phút) Liều khở đầu mg/m 41-59 250 16-40 200 ... sàng ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn IV bệnh viện K năm 2 018 -2020 Đánh giá kết điều trị, độc tính phác đồ pemetrexed platinum điều trị bước ung thư biểu mơ tuyến phế quản giai đoạn IV nhóm... WHO Thần kinh nội tiết Ung thư biểu mô Ung thư biểu mô tế bào nhỏ Ung thư biểu mô tế bào vảy Ung thư biểu mô không tế bào nhỏ Ung thư biểu mô tuyến Ung thư biểu mô tuyến phế quản World Health Organization... điều trị bước UTBMTPQ giai đoạn IV, thực nghiên cứu Đánh giá hiệu điều trị bước ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn IV phác đồ pemetrexed platinum bệnh viện K năm 2 018 -2020” với mục tiêu: Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ bước 1 UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN PHỔI GIAI đoạn IV BẰNG PHÁC đồ PEMETREXED PLATINUM , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ bước 1 UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN PHỔI GIAI đoạn IV BẰNG PHÁC đồ PEMETREXED PLATINUM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn