Đánh giá giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê NMC phối hợp marcaine, lidocaine và fentanyl

63 8 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 19:53

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GMHS Gây mê hồi sức M Mạch HA Huyết áp ĐM Động mạch TM Tĩnh mạch TB Tiêm bắp BN Bệnh nhân NMC .Ngoài màng cứng TW Trung ương h .Giờ ml Mililít mg Miligram mcg Microgram g Gram cm Centimét TS Gây tê Tuỷ sống MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SINH LÝ CHUYỂN DẠ ĐẺ .3 1.1.1 Định nghĩa .3 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.3 Các giai đoạn chuyển 1.1.4 Triệu chứng chuyển 1.2 PHƯƠNG PHAP GAY TE NMC .13 1.2.1 Lịch sử 13 1.2.2 Nhắc giải phẫu sinh lý cột sống cỏc thành phần ống sống 14 1.2.3 Sự khuyếch tỏn thuốc tờ khoang NMC .18 1.2.4 Cơ chế tác dụng ảnh hưởng toàn thân gây tê NMC 19 1.2.5 Tóm tắt Dược lý cỏc thuốc dựng gãy tờ NMC 22 1.2.6 Thực gây tê NMC .29 1.2.7 Chỉ định .32 1.2.8 Chống định 33 1.2.9 Biến chứng 33 1.3 CAC PHƯƠNG PHAP GIẢM DAU TRONG CHUYỂN DẠ DẺ 33 1.3.1 Gõy tờ NMC: đặt catheter bơm thuốc cách quóng 33 1.3.2 Gõy tờ NMC: đặt catheter bơm thuốc liên tục bơm tiêm điện 33 1.3.3 Bơm tiêm điện: 33 1.3.4 CSE 34 1.4 GIẢM DAU TRONG CHUYỂN DẠ DẺ TẠI VIỆT NAM .34 1.4.1 Tại Hà Nội 34 1.4.2 Tại thành phố Hồ Chớ Minh .35 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 2.1 ĐỊA DIỂM, THỜI GIAN TIẾN HANH NGHIEN CỨU 36 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIEN CỨU 36 2.3 PHƯƠNG PHAP NGHIEN CỨU 36 2.3.1 Thiết kế nghiờn cứu .36 2.3.2 Phương pháp tiến hành nghiên cứu .37 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 ĐẶC DIỂM CỦA SẢN PHỤ VA THAI NHI 46 3.2 Đánh giá mức độ giảm đau 47 3.3 THEO DÕI HO HẤP VÀ TUẦN HOAN 47 3.4 THEO DÕI CUỘC DẺ .49 3.5 THEO DÕI THAI .52 3.6 THEO DÕI TRẺ SAU SINH .53 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 54 4.1 BAN LUẬN VỀ DẶC DIỂM CỦA SẢN PHỤ LIEN QUAN DẾN THỜI GIAN CHUYỂN DẠ VA DAU TRONG CHUYỂN DẠ .54 4.2 BAN VỀ CACH TIẾN HANH GAY TE NMC 54 4.2.1 Việc chọn thời điểm gây tê : 54 4.2.2 Tư sản phụ chọc NMC .54 4.2.3 Chọc kim vào khoang NMC luồn catheter .54 4.2.4 Bàn kỹ thuật giảm đau chuyển đẻ .54 4.3 BAN VỀ NHỮNG KHO KHAN CỦA VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 54 4.3.1 Khó khăn từ phía sản phụ người nhà họ .54 4.3.2 Khó khăn từ phía bác sĩ sản khoa nữ hộ sinh 54 4.3.3 Khó khăn trang bị máy móc, dụng cụ, thuốc men 54 4.3.4 Khó khăn thời gian 54 4.3.5 Tính khả thi nghiên cứu .54 KẾT LUẬN 55 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sống hàng ngày, người có lúc phải đối mặt chịu đựng đau đớn xẩy với thân Có nhiều ngun nhân gây đau cho người mà ta kể cách dễ dàng đau chấn thương, đau bệnh tật, đau sau phẫu thuật đau đớn có liên quan đến bệnh lý Ngồi có đau đớn khơng liên quan đến bệnh lý đau chuyển đẻ Đau chuyển đẻ thường đau nhiều kéo dài tử cung co bóp để đẩy thai đường sinh dục người mẹ , đau khớp xương phần mềm đáy chậu bị giãn thai xuống [2] Do từ nhiều năm người ta nghiên cứu nhằm tìm phương pháp giảm đau cho sản phụ chuyển đẻ Những thuốc dùng để giảm đau chuyển đẻ phải kể đến thuốc giảm đau họ morphin dùng theo kỹ thuật truyền TM không liên tục PCA thuốc tê dùng theo đường NMC Năm 1979 , người ta tìm ổ cảm thụ đau thuốc họ morphin não tuỷ sống từ đến phương pháp gây tê NMC phối hợp thuốc tê thuốc giảm đau họ morphin sử dụng để giảm đau sau mổ giảm đau cho sản phụ chuyển đẻ Giảm đau cho bệnh nhân nói chung cho sản phụ chuyển đẻ mục tiêu nghiên cứu nhà y học, dược học bác sĩ GMHS để phấn đấu cho giới khơng có đau đớn, nâng cao chất lượng sống nước có y học phát triển, việc giảm đau cho sản phụ chuyển đẻ thực rộng rãi năm gần Việt Nam có số tác giả nghiên cứu giảm đau chuyển đẻ bệnh viện lớn Hà nội thành phố Hồ Chí Minh Thơng thường người ta phối hợp thuốc tê marcaine 0,125% thuốc giảm đau họ morphin (fentanyl , sufentanyl ) gây tê NMC để giảm đau cho sản phụ Marcaine dùng với nồng độ 0,125% theo đường NMC có nhiều tác dụng không mong muốn sản phụ thai nhi [16] , tỷ lệ lấy thai dụng cụ tỷ lệ mổ đẻ cao ức chế vận động nhiều Nếu marcaine dùng với nồng độ thấp bơm ngắt quãng giảm nhiều tác dụng khơng mong muốn Nhưng với nồng độ thấp marcaine tác dụng giảm đau lại bị hạn chế Do cần phải phối hợp thêm thuốc tê thuốc giảm đauTW để tăng cường hiệu lực giảm đau Chính lẽ chúng tơi muốn nghiên cứu phối hợp thuốc tê nồng độ thấp thuốc giảm đau họ morphin đề tài với tên là: “Đánh giá giảm đau chuyển đẻ gây tê NMC phối hợp marcaine, lidocaine fentanyl” Đề tài thực khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Yờn Bỏi với mục tiêu sau : Đánh giá tác dụng giảm đau chuyển đẻ gây tê NMC phối hợp Marcaine, lidocaine fentanyl Đánh giá tác dụng không mong muốn phương pháp gây tê NMC sản phụ thai nhi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SINH LÝ CHUYỂN DẠ ĐẺ 1.1.1 Định nghĩa - Chuyển trình sinh lý làm cho thai phần phụ thai đưa khỏi đường sinh dục người mẹ - Một chuyển đẻ xảy từ đầu tuần lễ thứ 38 (259 ngày) đến cuối tuần lễ thứ 42 (293 ngày), trung bình 40 tuần lễ (280 ngày) gọi đẻ đủ tháng Khi thai nhi trưởng thành sống độc lập tử cung - Đẻ non tháng tình trạng chuyển đẻ tuổi thai từ 28 tuần lễ (196 ngày) đến 37 tuần lễ - Đẻ già tháng tình trạng chuyển đẻ xảy sau tuần lễ so với ngày dự kiến đẻ (sau 42 tuần lễ) - Đẻ thường chuyển đẻ diễn bình thường theo sinh lý - Đẻ khó chuyển đẻ mà giai đoạn chuyển thành phần tham gia vào đẻ (thai nhi, khung chậu, co tử cung, rặn đẻ ) diễn khơng bình thường, cần có can thiệp người thầy thuốc 1.1.2 Nguyên nhân Cho đến chế xác phát sinh chuyển đẻ chưa biết rõ đầy đủ Tuy nhiên có số giả thuyết nhiều người chấp nhận 1.1.2.1 Prostaglandin - Prostaglandin chất làm thay đổi hoạt tính co bóp tử cung Sự sản xuất PGF2 PGE2 tăng dần trình thai nghén đạt tới giá trị cao nước ối , màng rụng tử cung vào lúc bắt đầu chuyển - Người ta tiêm Prostaglandin để gây chuyển dù thai tuổi - Sử dụng thuốc đối kháng với Prostaglandin làm ngừng chuyển - Các prostaglandin làm mềm cổ tử cung tác dụng lên chất collagene cổ tử cung 1.1.2.2 Estrogen progesteron + Estrogen : - Trong trình thai nghén , chất estrogen tăng lên nhiều làm tăng tính kích thích sợi trơn tử cung tốc độ lan truyền hoạt động điện Cơ tử cung trở nên nhạy cảm với tác nhân gây co bóp tử cung, đặc biệt oxytocin Estrogen làm tăng phát triển lớp tử cung tạo điều kiện cho việc tổng hợp prostaglandin + Progesteron : - Progesteron ức chế co bóp tử cung Nồng độ progesteron giảm cuối thời kỳ thai nghén tạo điều kiện cho chuyển 1.1.2.3 Oxytocin: - Oxytocin tăng lên trình chuyển đẻ đạt mức tối đa rặn đẻ 1.1.2.4 Sự căng gión tử cung yếu tố thai nhi : - Sự căng giãn mức tử cung tăng đáp ứng với kích thích phát sinh chuyển đẻ - Yếu tố thai nhi : Thai vô sọ thiểu tuyến thượng thận chuyển kéo dài Nếu cường tuyến thượng thận bị đẻ non 1.1.3 Các giai đoạn chuyển Chuyển chia làm giai đoạn : + Giai đoạn 1: - Là giai đoạn xố mở cổ tử cung, tính từ bắt đầu chuyển cổ tử cung mở hết - Đây giai đoạn kéo dài chuyển (có thể kéo dài > 10 so Giai đoạn gây đau nhiều từ cổ tử cung mở 2- cm, sau đau dội + Giai đoạn 2: - Là giai đoạn sổ thai - Giai đoạn sổ thai tính từ cổ tử cung mở hết đến sổ thai Giai đoạn ngắn giai đoạn nhiều (chỉ kéo dài 1-2 giờ) gây đau nhiều + Giai đoạn : - Là giai đoạn sổ rau - Giai đoạn tính từ sau sổ thai đến rau sổ hoàn toàn Giai đoạn ngắn (chỉ 20-30 phút) không gây đau 1.1.4 Triệu chứng chuyển 1.1.4.1 Cơn co tử cung - Cơn co tử cung động lực chuyển đẻ Nếu khơng có co tử cung đẻ khơng xảy Rối loạn co bóp tử cung làm cho chuyển kéo dài gây tai biến cho người mẹ cho thai nhi [2] - Cơn co tử cung làm thay đổi người mẹ Đó tượng xố mở cổ tử cung , thành lập đoạn thay đổi đáy chậu thời kỳ sổ thai - Đối với thai nhi phần phụ : Cơn co tử cung làm đầu ối thành lập , đẩy thai nhi từ buồng tử cung , làm cho rau thai màng rau bong , xuống sổ + Các phương pháp nghiên cứu co tử cung : - Bằng tay : Đặt lòng bàn tay lên bụng sản phụ theo dõi độ dài co tử cung , khoảng cách co Phương pháp khơng xác phụ thuộc vào chủ quan người đo - Phương pháp ghi : Đặt trống Marey đáy tử cung đo áp lực co tử cung Đơn vị tính mmHg Phương pháp đo tần số độ dài co tử cung khơng đo xác áp lực tử cung áp lực buồng ối - Phương pháp ghi : Đặt catheter mảnh, mềm vào buồng ối qua cổ tử cung để đo áp lực buồng ối Phương pháp đo xác áp lực buồng ối , trương lực tử cung , tần số cường độ co tử cung Phương pháp không đo áp lực riêng phần tử cung + Đặc điểm co tử cung : - Áp lực co tử cung : Được tính mmHg Áp lực co chuyển từ 30-35 mmHg Về sau áp lực tăng dần , cuối giai đoạn áp lực 60-70 mmHg Trong giai đoạn sổ thai áp lực lên tới 90-100 mmHg - Trong 30 tuần lễ đầu thời kỳ thai nghén , tử cung khơng co bóp Từ tuần 31 đến 37, co tử cung nhiều ( không cơn/ giờ) - Một, hai tuần lễ trước đẻ tử cung có co nhẹ, mau trước, áp lực từ 3- 15 mm Hg , gọi co Hisks Đặc điểm co Hisks khơng gây đau hình thái co tử cung - Trương lực tử cung : Bình thường ngồi co, tử cung co gọi trương lực (Trung bình 10 mmHg ) - Cường độ co tử cung áp lực lớn co - Hiệu lực co tử cung = Cường độ co - Trương lực - Độ dài co : Tính từ thời điểm tử cung bắt đầu co bóp đến hết co Đơn vị tính giây Khi bắt đầu chuyển dạ, co kéo dài 15-20 giây, sau 30- 40 giây cuối giai đoạn - Tần số co tử cung tăng dần lên trình chuyển Khi chuyển 10-15 phút có co , sau khoảng cách co ngắn lại Khi cổ tử cung mở hết phút có co ( Tần số 4-5 ) + Số liệu sử lý theo phương pháp thống kê y học, nhập vào máy tính chương trình EPI-INFO 6.04 mã hoá + Số liệu phân tích sau : - Những biến số liên tục : Được mô tả dạng giá trị trung bình , độ lệch chuẩn Dùng kiểm định student (test – t) để so sánh giá trị trung bình - Những biến số rời rạc : Được mô tả dạng tỷ lệ % Dùng kiểm định Khi bình phương để so sánh kết nhóm nghiên cứu - Với giá trị p < 0,05 , khác có ý nghĩa thống kê 2.3.2.7 Đạo đức nghiên cứu - Tất sản phụ thông báo tự nguyện tham gia nghiên cứu 46 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC DIỂM CỦA SẢN PHỤ VA THAI NHI Bảng 1: Đặc điểm sản phụ Số lượng Tỷ lệ % (n = ) Tuổi 20- 30 31- 40 Cân nặng 45-60 kg 61-70 kg > 70 kg B¶ng 2: Đặc điểm thai nhi Số lượng (n = ) Trọng lượng < kg > kg Con so Con rạ 47 Tỷ lệ % 3.2 Đánh giá mức độ giảm đau B¶ng : Độ đau Số lượng (n = ) Tỷ lệ % Đau nhiều Đau Khơng đau 3.3 THEO DÕI HO HẤP VÀ TUẦN HOAN Bảng : Các thông số theo dõi mạch, huyết áp SPO2 Thông số Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tần số tim ( Lần/ phút ) Huyết áp tâm thu ( mm Hg ) 48 SPO2( % ) Biểu đồ 1: Tần số tim Biểu đồ 2: Huyết áp tâm thu 49 SPO2 (%) 100 99 98 97 96 95 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Thêi gian Biểu đồ 3: Bão hoà oxy 3.4 THEO DÕI CUỘC DẺ Bảng : Các thông số theo dõi tim thai co tử cung Thông số Tần số tim thai (Lần / phút) Tần số Cơn co tử cung (Lần / 10 phút) Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 50 Cường độ co tử cung (mm Hg) Biểu đồ 4: Tần số co tử cung C êng ® é co tư cung (mHg) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 T1 T2 T3 T4 Biểu đồ 5: Cường độ co tử cung 51 T5 Thêi gian B¶ng : Rặn đẻ Số lượng Tỷ lệ % (n = ) Rặn đẻ tốt Rặn đẻ không tốt + Theo dõi truyền oxytocin Bảng : Truyền oxytocin Số lượng Tỷ lệ % (n = ) Có truyền Khơng truyền B¶ng : Can thiệp sản khoa Số lượng (n = ) Fooc-xep Mổ lấy thai 52 Tỷ lệ % + Theo dõi tác dụng không mong muốn Bảng : Số lượng Tác dụng không mong muốn Tỷ lệ % (n = ) Ức chế vận động (độ Bromage) Nhức đầu Nôn Run Nhiễm trùng khoang NMC Chảy máy khoang NMC 3.5 THEO DÕI THAI TÇn sè timthai (lÇn/phót) 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 T1 T2 T3 T4 Biểu đồ 6: Tần số tim thai B¶ng 10 : Tình trạng thai Số lượng (n = ) 53 Tỷ lệ % T5 Thêi gian Có suy thai Không suy thai 3.6 THEO DÕI TRẺ SAU SINH B¶ng 11 : Apgar sau phút Số lượng (n = ) 8 - 10 54 Tỷ lệ % CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 BAN LUẬN VỀ DẶC DIỂM CỦA SẢN PHỤ LIEN QUAN DẾN THỜI GIAN CHUYỂN DẠ VA DAU TRONG CHUYỂN DẠ 4.2 BAN VỀ CACH TIẾN HANH GAY TE NMC 4.2.1 Việc chọn thời điểm gây tê : 4.2.2 Tư sản phụ chọc NMC 4.2.3 Chọc kim vào khoang NMC luồn catheter 4.2.4 Bàn kỹ thuật giảm đau chuyển đẻ 4.2.4.1 Mục tiêu giảm đau 4.2.4.2 Mục tiêu an toàn  Giảm tối thiểu ảnh hưởng đến trình chuyển bình thường  An tồn cho mẹ  An toàn cho thai nhi 4.3 BAN VỀ NHỮNG KHO KHAN CỦA VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 4.3.1 Khó khăn từ phía sản phụ người nhà họ 4.3.2 Khó khăn từ phía bác sĩ sản khoa nữ hộ sinh 4.3.3 Khó khăn trang bị máy móc, dụng cụ, thuốc men 4.3.4 Khó khăn thời gian 4.3.5 Tính khả thi nghiên cứu 55 KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ BẰNG GÂY TÊ NMC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NMC TRONG NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI SẢN PHỤ VÀ THAI NHI KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Đỗ Trọng Hiếu (1979), “Chuẩn bị theo dõi đẻ thường” – Bài giảng Sản phụ khoa - Bộ môn Sản - Trường Đại học Y Hà Nội (trang 105-112) Nguyễn việt Hùng ( 2000 ) “Sinh lý chuyển dạ” – Bài giảng Sản phụ khoa - Bộ môn Sản - Trường Đại học Y Hà Nội (trang 84 - 96) Nguyễn Trần giáng Hương (2004) “Thuốc giảm đau gây ngủ” Dược lý học lâm sàng- Bộ môn Dược lý - Trường Đại học Y Hà nội (147-160) Đào văn Phan (2004) “Thuốc tê” Dược lý học lâm sàng - Bộ môn Dược lý - Trường Đại học Y Hà Nội (trang 127 - 134) Tô văn Thỡnh cộng (2001 ) – Giảm đau sản khoa bơm tiêm điện với Marcaine 0,125% fentanyl - Sinh hoạt khoa học chuyên đề ứng dụng gây tê vùng giảm đau - Astrazeneca Hội gây mê hồi sức Việt Nam Tiếng Pháp Bassier M (1998) Fréquence ,intensité , Evolution et retentissement de la douleur postopératoire en fonction du type de chirurgie , Annales Francais d’anesthésie –réanimation 17, ( 471- 493 ) Boureau E Spielvogel C (1991 ) , Méthode d’évaluation de la douleur, Douleur et analgésie postopératoire obstétricales ( 1-12 ) Chauvin M ( 1996 ) , Morphynique en anesthésie loco-régionale , Conférence d’actualisation 2000, réanimation , ( 87-100 ) 42 Congrès national d’anesthésie- Diemnsch P, Gros H , Schaeffer R ( 1997 ) – complication de l’anesthésie péridurale en obstétrique – Conférence d’actualisation 39 congrès national d’ anesthésie-réanimation ( 105-110 ) 10 Durant P.A.C Van Steenberge A , anesthésie Péridurale , caudale et Rachidienne Anesthésie – Réanimation Chirurgicales , Medicine – science flamarion 1990 ( 219- 361 ) 11 Decastro F, Inverno E , Lecron L , Levy D , ToppetE E - Perspectives d’utilisation des Morphiniques en anesthésie loco- régionale – Annales d’anesthésie Réanimation – Masson – Paris 1080 ( 17-24) 12 Eledjam J.J , Bruell P , Viet E.J.E de la COUSSAYE ( 1993 ) Analgésie Péridurale – Editions techniques Paris – France ( 36-325 ) 13 Haberer J,P (1998 ) , Anesthésie Péridurale , Précis d’anesthésie Locorégionale Masson ( 191-237 ) 14 Jean - MARC (1996) “Pharmacologie des anesthéSiques locaux” Le Cours pour le concours des F F I en France l’ hôpital Việt - Đức 15 Jean - M ARC (1996)“AnesthéSie et Analgésie Péridurales” Le cours pour le concours des F F I en France l’ hôpital Việt - Đức 16 Krivosick HORBERE ( 1997) Analgésie peridurale obstétricale Département d’anesthésie – Réanimation - Centre Hospitalier Régional universitaire de Lille - France 17 Krivosick HORBERE (1997) “Quelques protocoles de PCEA d’analgésie d’ accouchement” - Département d’anesthésie - Réanimation du Centre Hospitalier Régional universitaire de Lille - France 18 Zetlaoui P (2002) - Analgésie péridurale postopératoire – Conférence d’actualisation 2000 , 42 congrès national d’Anesthésie – Réanimation (335- 366) Tiếng Anh 19 Beilin Y , Bernstein H H ( 1995 ) – The optimal distance that a multiorifice epidural catheter should be threaded into the epidural space Anesth Analg ; 81 ( 301-304 ) 20 Breen TW , Shapiro T ( 1993 ) Epidural anesthesia for labor in an ambulatory patient – Anesth Analg ;77 ( 719-924 ) 21 Bromage P.R , (1978 ) – mechanismof action epidural analgesia – Philadelphia , WB Saunder ( 142-7 ) 22 Carvalho B (2006 ) Int J Obstet Anesth ; ( 15 ) : 217-22 23 Chestnut D H , Owen C.L , Bates J N et al (1988) – Continuous infusion epidural analgesia during labor a randomized double – blind comparison of 0,0625 % Bupivacaine / 0,0002 % fentanyl versus 0,125% Bupivacaine - Anesthesiology 68 (754 – 9) 24 Clarkson CW , Bupivacaine Hohdieshen depression of L.M, cardiac (1985) – Mechanisms for conduction fast block of sodiumchanelsduring the action potential with slow recovery from block during diastole – Anesthesiology 62 (396) 25 Collis RE , Davies DW (1995) - Randomised comparison of combined spinal- epidural and standard epidural analgesia in labour ; 345 (1413 1416) 26 Cooper D.W , Ryall DM , McHardy F.E , Lindsay S.L , Eldabe , S.S (1966) – Patient controlled extradural analgesia with Bupivacaine, fentanyl or a mixture of both , after caesarean section – Br J anaesth 76 (611- 5) 27 Gambling DR (1990) – Comparison of patient – comtrolled epidural analgesia and conventional intermittent ( top- up ) injection during labor Anesth Analg 70 (256- 261) 28 Halpern SH , Levine T (1999) – Effect of labor analgesia on breastfeeding success ;26 (83-88) 29 Hughes SC , Rosen MA (1984) Maternal and neonatal effect of epidural morphine for labor and delivery – Anesth A nalg ;63 (319- 324) 30 Lamont RF , Pinney D (1989) Continuous versus intermittent epidural analgesia A randomised trial to observe obstetric outcome Anesthesia ;44 (893-896) 31 Loftus JR , Hill H (1995) – Placental transfer and neonatal effect of epidural Sufentanyl and fentanyl administered with Bupivacaine during labor – Anesthesiology 83, (300-308) 32 Ounsted MK , Boyd PA (1978)- Induction of Labour by different methods in primiparous women II Neurobehavioural status of the infants Early Hum ; (241-253) 33 Porter J , Bonello E (1998) – Effect epidural Fentanyl on neonatal respiration Anesthesiology ; 89 (79-85) 34 Stoldart AP , Nicholson K E (1994) – Low dose Bupivacaine / Fentanyl epidural infusions in labour and mode of delivery Anaesthesia ; 49 (1087-1090) 35 Tan S , Reid J (1994) Extradural analgesia in labour Complication of three techniques of administration Br J Anaesth ; 73 (619-623) 36 Thorp JA , Hu DH (1993) The effect of intrapartum epidural analgesia on nulliparous labor : Arandomised , controled , prospective trial Am J obstet Gynecol ; 169 (851-858) 37 Yaakov Bellin M.D – Advances in labor analgesia – The mountsinal journal of medicine - January / march 2002 ... với tên là: Đánh giá giảm đau chuyển đẻ gây tê NMC phối hợp marcaine, lidocaine fentanyl Đề tài thực khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Yờn Bỏi với mục tiêu sau : Đánh giá tác dụng giảm đau chuyển đẻ. .. ổ cảm thụ đau thuốc họ morphin não tuỷ sống từ đến phương pháp gây tê NMC phối hợp thuốc tê thuốc giảm đau họ morphin sử dụng để giảm đau sau mổ giảm đau cho sản phụ chuyển đẻ Giảm đau cho bệnh... cứu giảm đau chuyển đẻ bệnh viện lớn Hà nội thành phố Hồ Chí Minh Thơng thường người ta phối hợp thuốc tê marcaine 0,125% thuốc giảm đau họ morphin (fentanyl , sufentanyl ) gây tê NMC để giảm đau
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê NMC phối hợp marcaine, lidocaine và fentanyl , Đánh giá giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê NMC phối hợp marcaine, lidocaine và fentanyl

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn