Bao cao thi dua Ho Chi minh

4 255 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 07:10

Phòng GD&ĐT huyện nam đàn cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã Trờng tiều học nam lĩnh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:19/ QĐ-TrTH Nam Lĩnh,ngày 20 tháng 4 năm 2009 Quyết định Về việc thành lập ban tổ chức thực hiện phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Hiệu trởng trờng tiểu học nam lĩnh - Căn cứ phân cấp quản lý,điều hành nội bộ ngành giáo dục của UBND Huyện Nam Đàn - Căn cứ vào công văn số 584/Sở GD&DDT - VP ngày 01/04/2009 của Giám đốc SGD&ĐT Nghệ An - Căn cứ vào công văn Số 23/CVLT ngày 10/04/2009 của trởng phòng GD&ĐT Huyện Nam Đàn. - Xét đề nghị của Hội đồng thi đua Trờng Tiểu học Nam Lĩnh Quyết định * Điều 1: Thành lập Ban tổ chức phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh gồm các Ông( Bà ) sau: 1- Ông: Phạm Xuân Dơng - Hiệu trởng - Trởng ban 2- Bà: Hoàng Thị Minh Thuận - P.Hiệu trởng - Phó ban 3- Bà:Nguyễn Thị Tâm - P.Hiệu trởng - Phó ban 4- Bà: Nguyễn Thị Sen - Tổ trởng 4+5 - Ban viên 5- Bà: Nguyễn Thị Duyên - Tổ phó 4+5 - Ban viên 6- Bà: Bùi Thị ái Khanh - Tổ trởng 1+2+3 - Ban viên 7- Bà: Lê Thị Bích Thuỷ - Tổ phó 1+2+3 - Ban viên 8- Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Tổ phó 1+2+3 - Ban viên 9- Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Th ký Hội đồng - Th ký * Điều 2: Ban tổ chức thực hiện phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo nội dung Công văn số 584/SGD&ĐT - VP ngày 01/ 04/ 2009 và công văn số 23/CV-LT ngày 10/ 04/ 2009 của Phòng,Công đoàn GD&ĐT Nam Đàn. * Điều 3: Hội đồng thi đua Trờng Tiểu học Nam Lĩnh,Ban tổ chức thực hiện phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Ông ( Bà ) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận: hiệu trởng - Phòng GD&ĐT (để b/c) - Nh điều 3 QĐ - Lu Văn phòng Phạm Xuân Dơng Phòng GD&ĐT huyện nam đàn cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã Trờng tiều học nam lĩnh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:20/ BC-TrTH Nam Lĩnh,ngày 20 tháng 4 năm 2009 Báo cáo Thực hiện phong trào thi đua 1- Đẩy mạnh cuộc vận động: Qua hai năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm g ơng tự học,sáng tạo".Cuộc vận động Xây dựng phong cách nhà giáo trên quê h ơng Bác, Với chủ đề năm 2009: Nâng cao ý thức trách nhiệm,hết lòng phụng sự tổ quốc,phục vụ nhân dân. Trờng Tiểu học Nam Lĩnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh.Vào đầu năm học 2008 - 2009.Trờng ,Công đoàn Tiểu học Nam Lĩnh đã triển khai các công văn của các cấp đến tận từng cán bộ giáo viên,công nhân viên trong hội đồng s phạm.Các giáo viên,công nhân viên đã đăng ký việc làm cụ thể cho nhà trờng,công đoàn .Từ đó Trờng,Công đoàn tập hợp đăng ký việc làm cụ thể của các giáo viên,công nhân viên gửi về phòng,công đoàn giáo GD&ĐT Nam Đàn. Nhà trờng Kết hợp với chi bộ đã có Tổ chức họp chi bộ đánh giá xếp loại các đảng viên.Từ kết quả của chi bộ.Nhà trờng có kế hoạch cho các tổ chuyên môn họp đánh giá theo từng tổ.Sau đó tổ chức họp Hội đồng thi đua đánh giá và xếp loại từng giáo viên và công nhân viên trong nhà trờng. Nhà trờng tập hợp ý kiến bình xét công nhận và biểu dơng khen thởng những đồng chí đã có thành tích cao trong quá trình thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua trên. 2- Thực hiện tốt chủ đề năm học 2008-2009: -Vào đầu năm học nhà trờng đã nối mạng Intenet để truy cập các tài liệu giảng dạy và giáo dục phục vụ thuận lợi trong công tác quản lý trờng học. - Trong Hội đồng s phạm đã có 4 đồng chí nối mạng Intenet tại nhà ( Hiệu tr- ởng,Chủ tịch công đoàn và 2 giáo viên ). - Trong nhà trờng đã có 2 bộ máy vi tính phục vụ cho công tác Giảng dạy và giáo dục,văn phòng,truy cập Intenet. - Trong Tập thể Hội đồng s phạm đã có 15 đồng chí có máy vi tính cá nhân để phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản,soạn giáo án phục vụ giảng dạy. - Các giáo viên có tinh thần, tính tự học rất cao,tự tìm tòi và học hỏi để nâng cao trình độ ( Nhất là công nghệ thông tin ).Nhìn chung trong Hội đồng s phạm có 70% cán bộ công nhân viên dùng vi tính thành thạo. 3- Xây dựng trờng học thân thiện,học sinh tích cực: - Tiếp đợc các Chỉ thị,Công văn,Hớng dẫn của Bộ GD&ĐT,Sở GD&ĐT,Phòng GD&ĐT.Nhà trờng đã tổ chức họp Hội đồng s phạm triển khai cho toàn thể các cán bộ giáo viên,công nhân viên trong nhà trờng nắm bắt phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện,học sinh tích cực trong nhà trờng. - Kết hợp với công đoàn tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong nhà trờng. - Trong Hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm học.Nhà trờng kết hợp với công đoàn tổ chức quán triệt chặt chẽ.Phát động phong trào thi đua giữa các cán bộ công nhân viên chức trong hội đồng s phạm. - Quán triệt bằng văn bản.Đăng ký việc làm cụ thể.Ký cam kết. - Các lớp tự làm bản đăng ký và phát động phong trào thi đua.Giáo viên chủ nhiệm,lớp trởng đại diện ký cam kết.Các lớp tự đa ra các tiêu chí để phấn đấu. - Toàn thể các cán bộ giáo viên,công nhân viên trong trờng ( 34 đồng chí ) và 398 học sinh trong trờng tham gia. * Đánh giá bớc đầu đã đạt đợc: Từ đầu năm cho tới giờ nhà trờng đã triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện,học sinh tích cực tại đơn vị nhà trờng đã thực hiện đ- ợc một số tiêu chí sau: - Các lớp đã làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh.Không có học sinh bỏ học. - Chất lợng học tập của các lớp đợc nâng lên rõ rệt thông qua các bài kiểm tra thờng xuyên và định kỳ. - Chất lợng học sinh giỏi huyện lớp 5 đạt khá thông qua kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện Năm học 2008-2009. - Chất lợng " Vở sạch - Chữ đẹp " đạt cao so với mặt bằng chung của Huyện,thông qua Chấm " Vở sạch - Chữ đẹp " của Huyện. - Kết quả kiểm định chất lợng học lớp 4 của phòng tổ chức đạt kết qủa cao. - Nhà trờng đã tu bổ đợc các bồn hoa " Xanh- Đẹp ",trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trờng. - Công trình vệ sinh đầy đủ,đảm bảo không có mùi.các lớp đợc phân công trực tuần thờng xuyên vệ sinh sạch sẽ. - Trong nhà trờng luôn luôn đảm bảo nguồn nớc sạch sinh hoạt cho cả toàn tr- ờng ,giáo viên và học sinh ( nớc rửa và nớc uống ). - Vệ sinh các khuôn viên trờng học sạch sẽ.Thờng xuyên tổng vệ sinh các công trình phụ sạch sẽ. - Đã tổ chức cho các em học chơi trò chơi dân gian bổ ích ( Trò chơi kéo co,trò chơi nhảy dây). - Nhà trờng đăng ký chăm sóc di tích lịch sử đền " Trung Chính ".Mỗi tháng/ 2 lần cả giáo viên và học sinh sang tổng vệ sinh,quét dọn và dâng hơng vào các ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. * Tiêu chí cha đạt: - Khuôn viên không bằng phẳng. - Cơ sở vật chất nghèo nàn,lạc hậu.Các phòng học bị xuống cấp nhiều,các phòng ban làm việc cha đủ ảnh hởng trong công tác quản lý giảng dạy và giáo dục, các phòng học cha đủ để nhà trờng triển khai học 10 buổi trên tuần đồng bộ. 4 - Kế họach thời gian tới: - Nhà trờng cùng với công đoàn tham mu với chính quyền địa phơng xây thêm các phòng học đầy đủ để đảm bảo kế hoạch học 10 buổi / tuần. - Xây thêm các phòng làm việc cho Ban lãnh đạo và bộ phận tổ hành chính. - Nhà trờng có kế hoạch xây dựng trờng chuẩn quốc gia vào năm 2011. - Chuyển đổi một số cây xanh để đảm bảo khuôn viên " Xanh - Sạch - Đẹp " 5 - Công tác xây dựng Đảng: - Cấp uỷ chi bộ xác định rõ tầm quan trọng và tính chiến đấu trong Đảng.Từ đó đề ra kế hoạch cho chi bộ,từng đảng viên.Xác định rõ t tởng cho mỗi đảng viên.Mỗi đảng viên là một hạt nhân lãnh đạo trong chi bộ,trong nhà trờng. - Tổ chức sinh hoạt định kỳ ,đánh giá các hoạt động,những việc đã làm đợc và cha làm đợc của chi bộ và của từng đảng viên một.Từ đó đề ra hớng giải quyết. - Xác định rõ t tởng cho mỗi đảng viên.Tập trung chỉ đạo và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ. - Xác định rõ cho mỗi đảng viên luôn luôn đầu tàu gơng mẫu và đảm bảo tính đoàn kết,mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với quần chúng. - Trong nhà trờng,mỗi tổ chức ban ngành đều gắn đảng viên trụ cột chính để lãnh đạo và chỉ đạo. - Chi bộ kết hợp với Nhà trờng và Công đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên. Hiệu trởng Phạm Xuân Dơng . Đảng: - Cấp uỷ chi bộ xác định rõ tầm quan trọng và tính chi n đấu trong Đảng.Từ đó đề ra kế ho ch cho chi bộ,từng đảng viên.Xác định rõ t tởng cho mỗi đảng. Nhà trờng Kết hợp với chi bộ đã có Tổ chức họp chi bộ đánh giá xếp loại các đảng viên.Từ kết quả của chi bộ.Nhà trờng có kế ho ch cho các tổ chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thi dua Ho Chi minh, Bao cao thi dua Ho Chi minh, Bao cao thi dua Ho Chi minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay