NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT u MÀNG não TRÊN yên tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

155 10 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 10:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= ĐỖ MẠNH THẮNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐỐN HÌNH ẢNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO TRÊN YÊN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Chuyên ngành : Ngoại thần kinh - Sọ não Mã số : 62720127 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Kiều Đình Hùng PGS.TS Hà Kim Trung HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Đỗ Mạnh Thắng, nghiên cứu sinh khóa 30 – Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ngoại thần kinh - Sọ não, xin cam đoan: Đây luận văn bản thân trực tiếp thực dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Kiều Đình Hùng PGS.TS Hà Kim Trung Cơng trình khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khác được công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, được xác nhận chấp thuận của cơ sơ nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những cam kết Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Đỗ Mạnh Thắng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu u màng não yên 1.1.1 Bệnh u màng yên theo y văn giới 1.1.2 Các nghiên cứu u màng não yên nước 1.2 Sự nhầm lẫn giữa khái niệm u màng củ yên (TUBERCULUM SELLA MENINGIOMA) u màng não yên (SUPRASELLA MENINGIOMA) 1.3 Giải phẫu vùng yên 10 1.3.1 Giải phẫu vùng yên 10 1.3.2 Dây thần kinh thị giác giao thoa thị giác 11 1.3.3 Dây thần kinh khứu giác 12 1.3.4 Động mạch 13 1.3.4.1 Động mạch não trước 13 1.3.4.2 Động mạch quặt ngược Heubner 14 1.3.4.3 Động mạch não 14 Cấp máu cho phần lớn thùy thái dương, nhân xám, phần phía ngồi thùy trán thùy đỉnh 15 1.3.4.4 Động mạch mắt 16 Là nhánh động mạch cảnh xoang hang, động mạch mắt chui vào lỗ thị giác nằm dây thần kinh thị giác 16 1.3.5 Tuyến yên cuống tuyến yên 16 1.4 Giải phẫu bệnh của u màng não 17 1.4.1 Khối u màng não yên thường lành tính 18 1.4.2 Nghiên cứu phôi thai 19 1.4.3 Bảng phân loại giải phẫu bệnh u màng não tổ chức y tế giới (WHO) năm 2007 [75] 20 1.4.3.1 U màng não lành tính, mức độ tái phát chậm WHO grade I 20 1.4.3.2 U màng não với mức độ tái phát cao Who grade II 20 1.4.3.3 U màng não tái phát cao Who grade III 20 1.4.4 Bảng phân loại WHO chi tiết 21 1.4.5 Giải phẫu bệnh u màng não 22 1.4.5.1 Đại thể 22 1.4.5.2 Vi thể 23 *Hình ảnh vi thể u màng não lành tính, WHO grade I 23 *U màng não với mức độ tái phát cao (WHO Grade II) 23 * U màng não tái phát cao (WHO Grade III) 24 1.4.5.3 Sự xâm nhập u màng não vào màng cứng (phần đuôi màng cứng) 25 1.4.5.4 Sự xâm nhập não lành vào u màng não 26 1.4.5.5 Phát triển tự nhiên u màng não 27 1.5 Các yếu tố nguy mắc bệnh U màng não 27 1.5.1 Yếu tố gen nhiễm sắc thể liên quan đến mắc bệnh u màng não 27 1.5.2 Yếu tố Hormon liên quan đến mắc bệnh u màng não 28 1.5.2.1 Hormone ngoại sinh 28 1.5.2.2 Progesterone 29 1.5.2.3 Androgen 29 1.5.3 Liên quan tia xạ ion hóa với nguy mắc bệnh u màng não 29 1.5.4 Chấn thương đầu nguy mắc bệnh u màng não 29 1.6 Triệu chứng lâm sàng 30 1.6.1 Giảm thị lực 30 1.6.2 Hẹp thị trường 30 1.6.3 Nhức đầu 30 1.6.4 Rối loạn nôi tiết 30 1.6.5 Triệu chứng khác 31 1.7 Chẩn đốn hình ảnh u màng não yên 31 1.7.1 Hình ảnh Xquang qui ước 31 1.7.2 Hình ảnh u màng não yên phim chụp cắt lớp vi tính 31 1.7.3 Hình ảnh u màng não yên phim chụp cộng hưởng từ 32 1.7.4 Chẩn đoán phân biệt u màng não yên với u vùng yên khác 35 1.7.4.1 U thần kinh đệm vùng đồi (Hypothalamic gliom) 35 1.7.4.2 Harmatoma 35 1.7.4.3 Germinoma (u tế bào mầm) 36 1.7.4.4 Lypoma yên (u mỡ) 36 1.7.4.5 U nang biểu bì (epidermoid cyst) 37 1.7.4.6 U nang hở (Rathke) 38 1.7.4.7 U sọ hầu (Craniopharyngioma) 38 1.7.4.8 U nang màng nhện yên (archnoid cyst) 39 1.7.4.9 U di 40 1.7.4.10 Phình mạch não 40 1.7.4.11 U tuyến yên (Adenoma) 40 1.7.4.12 Chordoma 42 1.8 Các phương pháp điều trị 42 1.8.1 Điều trị phẫu thuật 42 1.8.1.1.Đường mổ trán - thái dương (PTERION) 43 1.8.1.2 Đường mổ trán bên 45 1.8.1.3 Đường mổ trán bên 46 1.8.1.4 Đường mổ cung mày (KeyHole) 47 1.8.1.5 Đường mổ qua rãnh liên bán cầu 48 1.8.1.6 Kỹ thuật mổ cho đường mổ nội soi qua xoang bướm 50 1.8.1.7 Phân độ Simpson mổ u màng não yên 52 1.8.2 Phương pháp xạ trị 53 1.8.3 Gamma Knife 56 1.8.3.1 Phẫu thuật Gamma Knife ? 56 1.8.3.2 Liều tia xạ 58 1.8.4 Xạ trị proton phương pháp điều trị ung thư tiên tiến 59 1.9 Tái phát của u màng não yên 61 1.10 Di của u màng não yên 61 CHƯƠNG 62 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62 2.1 Đối tượng nghiên cứu 62 2.2 Phương pháp nghiên cứu 62 2.3 Biến số số nghiên cứu 62 2.3.1.Nghiên cứu mô tả cắt ngang (mục tiêu 1) 62 2.3.2 Đặc điểm lâm sàng 62 2.3.3 Đặc điểm hình ảnh học chẩn đoán 63 2.3.4 Chỉ định phẫu thuật 63 2.3.5 Đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật 63 2.3.6 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật 64 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 67 2.5.Đạo đức nghiên cứu 67 CHƯƠNG 69 KẾT QUẢ 69 3.1 Kết quả lâm sàng 69 3.1.1 Kết thống kê tuổi giới 69 3.1.2 Kết nghiên cứu thời gian từ lúc mờ mắt đến nhập viện để phẫu thuật 70 3.1.3 Kết nghiên cứu triệu chứng lâm sàng 70 3.1.4 Kết nghiên cứu giảm thị lực mắt 70 3.2 Kết quả nghiên cứu phim chụp cộng hương từ 71 3.2.1 Kết vị trí u màng não yên 71 3.2.2 Kết kích thước khối u màng não yên 71 3.2.3 Kết thu phim chụp cộng hưởng từ 72 3.3 Kết quả phẫu thuật 72 3.3.1 Các đường mổ áp dụng đề tài 72 3.3.2 Kết lấy u theo Simpson 73 3.3.3 Liên quan kích thước khối u mức độ lấy u 74 3.3.4 Liên quan vị trí u mức độ lấy u 75 3.4 Kết quả giải phẫu bệnh 76 3.5 Biến chứng sau mổ 76 3.6 Kết quả phục hồi thị lực viện 76 3.7 Đánh giá tình trạng bệnh nhân viện 77 3.8 Kết quả tái phát u màng não yên 77 3.9 Theo dõi xa kết quả phục hồi thị lực 77 3.9.1 Đối với biến liên tục 77 3.9.2 Đối với biến rời rạc 78 3.9.3 Phân tích đơn biến yếu tố nguy ảnh hưởng đến phục hồi thị lực 79 CHƯƠNG 87 BÀN LUẬN 87 4.1 Bàn luận dấu hiệu lâm sàng của bệnh u màng não yên 87 4.1.1 Đặc điểm dịch tễ học u màng não yên 87 4.1.2 Giới tính 88 4.1.3 Tuổi 88 4.1.4 Thời gian từ bệnh nhân có dấu hiệu mờ mắt đến nhập viện để mổ 89 4.1.5 Triệu trứng lâm sàng 91 4.1.6 Kết thu phim chụp cổng hưởng từ 92 4.1.6.1 Bàn luận vị trí khối u màng não vùng yên 92 4.1.6.2 Kích thước khối u 95 4.1.6.3 Bàn luận đặc điểm khác phim chụp cộng hưởng từ 96 4.2 Kết quả điều trị phẫu thuật 97 4.2.1 Đường mổ 97 4.2.2 Kết lấy u theo Simpson 99 4.2.3 Tỉ lệ tử vong sau mổ 100 4.2.4 Kết giải phẫu bệnh 101 4.2.5 Kết phục hồi thị lực sau phẫu thuật 103 4.2.6 U tái phát 104 4.3 Các yếu tố dự đoán kết quả phục hồi thị lực sau mổ 105 4.3.1.Đánh giá độ tuổi liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ 106 4.3.2 Đánh giá giới tính liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ 106 4.3.3 Thời gian từ lúc mờ mắt đến nhập viện mổ liên quan với kết phục hồi thị lực sau mổ với tác giả khác 107 4.3.4 Vị trí khối u vùng yên liên quan đến kết phục hồi thi lực sau mổ 108 4.3.5 Kích thước khối u kết phục hồi thị lực sau mổ 109 4.3.6 Lưạ chọn đường mổ liên quan kết phục hồi thị lực sau mổ 110 4.3.7 Mức độ lấy u liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ 111 4.3.8 So sánh yếu tố dự đoán liên quan kết phục hồi thị lực sau mổ với tác giả khác 113 KẾT LUẬN 115 KIẾN NGHỊ 117 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 118 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 119 ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 134 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng kết quả điều trị của tác giả Nguồn [106] 55 Bảng 1.2: Bảng kết quả điều trị Gamma Knife của tác giả Nguồn [108] 59 Bảng 3.1 Bảng thời gian từ lúc mờ mắt đến nhập viện 70 Bảng 3.2.Triệu chứng lâm sàng 70 Bảng 3.3: Triệu chứng giảm thị lực của mắt 71 Bảng 3.4 Bảng vị trí u phim MRI 71 Bảng 3.5 Đặc điểm u màng não yên phim chụp cộng hương từ 72 Bảng 3.6 Các đường mổ 72 Bảng 3.7 Kết quả lấy u theo Simpson 73 Bảng 3.8 Liên quan giữa kích thước khối u mức độ lấy u 74 Bảng 3.9: Liên quan giữa vị trí u mức độ lấy u 75 Bảng 3.10 Liên quan giữa đường mổ mức độ lấy u 75 Bảng 3.11 Kết quả giải phẫu bệnh 76 Bảng 3.12 Biến chứng sau mổ 76 Bảng 3.13 Các biến liên tục 77 Bảng 3.14 Các biến rời rạc 78 Bảng 3.15 Các yếu tố nguy ảnh hương đến phục hồi thị lực 79 Bảng 4.1 Nhận xét giới tính so với tác giả khác 88 Bảng 4.2 So sánh lứa tuổi so với tác giả 89 Bảng 4.3 So sánh thời gian từ mổ mắt đến nhập viện so với tác giả khác 90 Bảng 4.4 Các triệu chứng lâm sàng 91 Bảng 4.5 Vị trí khối u màng não yên so sánh với tác giả 92 Bảng 4.6 Kích thước khối u so sánh với tác giả 95 Bảng 4.7 So sánh đường mổ với tác giả khác 97 Bảng 4.8 Bảng so sánh kết quả lấy u so với tác giả khác 99 Bảng 4.9 Bảng so sánh biến chứng tử vong sau mổ so với tác giả khác 100 Bảng 4.10 So sánh kết quả giải phẫu bệnh với tác giả 102 Bảng 4.11 So sánh kết quả phục hồi thị lực sau mổ với tác giả khác 103 Bảng 4.12 Tái phát u so sánh với tác giả khác 104 Bảng 4.13 Bảng đánh giá độ tuổi liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ 106 Bảng 4.14 Bảng đánh giá giới tính liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ 106 Bảng 4.15 Bảng so sánh thời gian từ lúc mờ mắt đến nhập viện mổ liên quan với kết quả phục hồi thị lực sau mổ với tác giả khác 107 Bảng 4.16 Bảng liên quan giữa vị trí khối u kết quả phục hồi thị lực sau mổ 108 Bảng 4.17 Bảng so sánh kích thước khối u liên quan đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ với tác giả khác 109 Bảng 4.18 Liên quan giữa kích thước u phục hồi thị lực sau mổ 110 Bảng 4.19 So sánh đường mổ kết quả phục hồi thị lực sau mổ 110 Bảng 4.20 So sánh mức độ lấy u liên quan phục hồi thị lực sau mổ 111 Bảng 4.21 So sánh mức độ lấy u liên quan phục hồi thị lực sau mổ với 112 36 Mohamed M.Salama, Mohamed R.Nagy (2016), “Visual Outcome Following Surgical Resection of Tuberculum Sellae Meningiomas, 37 Egyptian Journal of Neurosurgery, Volume 31, Number 1, 13-20 Naoki Otani, Carl Muroi, Hirohito Yano, Nadia Khan, Athina Pangalu (2006), “Surgical management of tuberculum sellae meningioma Role of selective extradural anterior clinoidectomy, Journal of Neurosurgery, 38 Volume 20, Number 3, 129-138 O.E Idowu, M.T.Shokunbi, S.D.Amanor-Boadu, O.A.Roberts, C.Eyo (2004), “Surgical management of tuberculum sellae meningioma in a patient with a twin pregnancy case report, Surg Neurol, Volume 62, 60- 39 63 Paolo Cappabianca, Luigi maria cavallo, Isabella Esposito, Domenica Solari (2012), “Sellar-Tuberculum Approach, Prog Neurol Surg, 40 Volume 26, 41-59 Vallo Benjamin, M.D; Stephen M.Russell,M.D (2005), “The Microsurgical Nuances Resecting Tuberculum Sellae Meningiomas, 41 Neurosurgery, Volume 56, 411-417 Dương Đại Hà (2010), “Nghiên cứu chẩn đoán, kết quả phẫu thuật yếu tố tiên lượng U màng não bệnh viện Việt Đức, Luận án Tiến sĩ y 42 học 2010 Charles C.Anunobi, Olufemi Bankole, Nzechukwu Z.Ikeri, Nurudeen A.Adeleke (2016), “Suprasellar Clear Cell Meningioma in an Infant, 43 Sultan Qaboos University Med J, Volume 16, Iss.3, 364-367 Enrico de Divitiis, M.D; Luigi Maria Cavallo, M.D,Ph.D (2007), “Extended Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Approach For The Removal Of Sprasellar Tumors: Part 2, Neurosugery, Volume 60, 46- 44 59 Ivan Ciric, M.D; Sami Rosenblatt, M.D (2001), “Suprasellar Meningiomas, Neurosurgery, Volume 49, No 6, 1372-1377 45 Malte Ottenhausen, Matei Banu, Dimitris G.Placantonakis (2014), “Endoscopic Endonasal Resection of Suprasellar Meningiomas, World 46 Neurosurgery, 13 March 2014 J.Shapey, H.V.Danesh-Meyer, A.H.Kaye (2012), “Suprasellar meningioma presenting with an altitudinal field defect, Journal of 47 Clinical Neuroscience, Volume 19, 155-158 Jacob Rosenstein, Lindsay Symon (1984), “Surgical management of suprasellarmeningioma Part1: The fluence of tumor size, durarion of symptoms and microsurgery on surgical outcome in 101 consecutive 48 cases, J Neurosurg Volume 61, 633-641 Jacob Rosenstein, Lindsay Symon (1984), “Surgical management of suprasellarmeningioma Part Prognosis for visual function following 49 craniotomy, J Neurosurg, Volume 61, 642-648 Maria Koutourousiou, M.D; Guan C Fernandez-Miranda,M.D (2014), “Endoscopic endonasal surgery for suprallar meningiomas:experiencewith 75 patients J Neurosurg, Volume 120, 50 1326-1339 Matteo de Notaris, Domenico Solari, Luigi M.Cavallo (2011), “The suprasellar notch, or the tuberculum sellae as seen from below Definition, features, and clinical implications from an endoscopic endonasal perspective Laboratory investigation, J Neurosurg, Volume 51 116, 622-629 Matteo de Notaris, M.D; Domenico Solari,M.D (2012), “Suprasellar notch or the tuberculum sellae as seen from below: definition, features and clinical implications from an endoscopic endonasal perspective, J 52 Neurosurg, Volume 116, 622-629 Mostafa El-sayed (2010), “Visual and hormonal outcome after surgical treatment of suprasellar meningiomas, AAMJ, Volume 8, Number 3, 53 142-154 S.Wan, X.Teng, R.Zhan, J.Yu, J.Gu, K.Zhang (2008), “Isolated Intracranial Rosai–Dorfman Disease Mimicking Suprasellar Meningioma, The Journal of International Medical Research, Volume 54 36, 1134-1139 William F.Chandler (2003), Management of Suprasellar Meningiomas, 55 J Neuro-Ophthalmol, Volume 23, Number 1, 1-2 Aaron J Clark, Arman Jahangiri, Roxanna M.Garcia, Jonathan R.George (2013), “Endoscopic surgery for tuberculum sellae meningiomas: a systematic review and meta-analysis, Neurosurg Rev, 56 Volume 36, 349-359 Amir R Dehdashti, M.D, Ahmed Ganna, M.D (2009), “Expanded Endoscopic Endonasal approach For Anterior Crannial Base And Suprasellar Lesions: Indications And Limitations Neurosugery, Volume 57 64, 677-689 Bohman L.E, C.Stein S, G.Newman J, N.Palmer J, D.Adappa N, Khan A (2012), “Endoscopicversus Open Resection of Tuberculum Sellae Meningiomas: ADecision Analysis, Neurosugery, Volume 74, 255- 58 263 Charles Kulwin, Theo Dore H.Schwartz, Aaron A.Cohen-Gadol (2013), “Endoscopic extended transsphenoidal resection of tuberculum sellae meningiomas nuances of neurosurgical technique, Neurosurg 59 Focus, Volume 35, Number 6, 1-10 Enrico de Divitiis, M.D; Luigi M Cavallo, M.D, Ph.D (2007), “Extendad Endoscopic Transsphenoidal Approach For Tuberculum 60 Sallae Meningiomas, Neurosugery, Volume 61, 229-238 Evan D.Bender, Harminder Singh, Colin B.Ogilvie, Ryan C.Cusic (2017), “Endoscopic endonasal versus transcranial approach to tuberculum sellae and planum sphenoidale meningiomas in a similar 61 cohort of patients, J Neurosurg January 27, 1-9 Fatemi N, R.Dusick J, A.de Paiva Neto M, Malkasian D, F.Kelly D (2009), “Endonasal versus supraorbital keyhole removal of craniopharyngiomas and tuberculum sellae menigiomas, Neurosugery, 62 Volume 64, 269-287 Ganna A, R.Dehdashti A, Karabatsou K, Gentili F (2009), “Extended transsphenoidal approach for tuberculum sellae meningioma—What are the optimum and critical indications, Neurosurgery, Volume 23, 63 422-430 H.Chowdhury F, R.Haque M, H.Goel A, A.Kawsar K (2012), “Endoscopic endonasal extended transsphenoidal removal of tuberculum sellae meningioma(TSM):an experience of sixcases, 64 Neurosugery, Volume 26, Number 5, 692-699 K.Turel M, TserMoulas G, Reddy D, Zadeh G, Barazarte HA (2016), “Endonasal endoscopic transsphenoidal excision of tuberculum sellae meningiomas a systematic review, Journal of Neurosergical, Volume 65 60, Number 4, 463-475 Koutourousiou M, C.Fernandez-Miranda J, Stefko S.T, W.Wang E, H.Snyderman C, A.Gardner P (2014), “Endoscopic endonasal surgery for suprasellar meningiomas:experience with 75 patients, J Neurosurg, 66 Volume 120, 1326-1339 Kinjo, Toshihiko M.D,Al-Mefty (1995), “Diaphragma Sellae 67 Meningiomas, Neurosurgery, Volume 36, No.6, 1082-1092 Ari J.Kane, B.A, Michael E.Sughrue M.D (2011), “Anatomic Location is a Risk Factor for Atypical and Malignant Meningiomas, Cancer 2011 68 March 15, 117(6), 1272-1278 Jan Frederick Cornelius (2013), “Manignant potential of skull base versus non skull base meningiomas :clinical 0f 1,663 cases, Acta 69 Neurochir Võ Văn Nho CS (2003), “Vi phẫu thuật 35 trường hợp U màng não vùng củ yên, Y học Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đề Phẫu thuật thần kinh, trang 42 – 45 70 Dương Đại Hà, Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên, Dương Chạm Uyên (2008), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh MRI kết quả điều 71 trị vi phẫu thuật U màng não yên, Ngoại khoa 3, trang 13-18 Kiều Đình Hùng (2010), “Kết quả điều trị Phẫu thuật U màng não 72 yên, Journal of Medical Research, Volume 67, April 2010, 86-90 Nguyễn Ngọc Khang (2012), “Nghiên cứu chẩn đoán sớm đánh giá 73 74 kết quả phẫu thuật U màng não vùng củ yên, Luận án Tiến sĩ y học Frank H.Netter, MD (2007), “Atlat giải phẫu người, Nhà xuất bản y học Deborah L Commins, M.D (2007), “Review of meningioma 75 histopathology, Neurosurg Focus Volum 23(4):E3 Davis N.Louis, Hiroko Ohgaki (2007), “The 2007 WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System, Acta Neuropathol Volume 76 114, 97-109 Ashok Modha, M.D; Philip H Gutin, M.D (2005), “Diagnosis and Treatment of Atypical and Anaplastic Meningiomas: A review, 77 Neurosurgery, Volume 57, 538-550 Song-Tao QI,M.D (2012), “A radiopathological classification of dural 78 tail sign of meningiomas, J Neurosurg, Volume 117, 645-653 Donald Ming-Tak Ho,M.D; Chih-Yi Hsu, M.D (2002), “Histopathology and MIB-1 Labeling Index Precdited Recurrence of 79 Meningiomas, Cancer , Vol 94, No 5, 1538-1547 Joseph L.Donovan and Gary M Nesbit (1996), “Distinction of Masses Involving the Sella and Suprasellar Space: Specificity of Imaging 80 81 Features, AJR :167 John Y.K (30) Winward Choy, B.A; Won Kim, M.D(2011), “The molecular genetics and tumor pathogenesis of meningiomas and the future directions of 82 meningioma treatments, Neurosurg Focus Volume 30 (5) : E6 Vagner-Capodano, A.M, Ph.D; Grisoli,F.Ph.D (1993), “Correlation between Cytogenetic and Histopathological Findings in 75 Human Meningiomas, Neurosugery, Volume 32, Issue 6, 892-900 83 Matthias Simin,M.D; Jan P.Bostrom, M.D (2007), “Molecular Genetics Of Meningiomas From Basic Research To Potential Clinical 84 Applications, Neurosugery, Volume 60, 787-798 Elizabeth B Claus, Kyle M Walsh (2012), “Cigarette Smoking and Risk of Meningioma: The Effect of Gender, Cancer Epidemiol 85 biomarkers Prev, Volume 21, No.6, 943-950 Thomas Backer – Grondahl (2012), “The histopathological spectrum of 86 human meningiomas, Int J Clin Exp Pathol, Vol 5, No 3, 231-242 Elizabeth B Claus, M.D, Ph.D (2005), “Epidemiology of Intracranial 87 Meningioma, Neurosurgery volume 57, No 6, 1088-1095 Douglas Kondziolka, M.D; Hideyuki Kano, M.D,Ph.D(2009), “Stereotactic Radiosurgery for Radiation-induced Meningiomas, 88 Neurosurgery Volume 64, 463-470 Mirza Pojskic, et al (2017), “First Report of Coexistence of Two Ectopic Pituitary Tumors: Rathke Cleft Cyst and Silent adrenocoticotropic Hormone adenoma, Neurosugery, August 2017, 89 Volume 104, 1048.e1-1048.e7 Mardjono, I., Arifin,M.Z (2013), “Tuberculum sella meningioma vs 90 91 macroadenoma, Bali medical journal , Volume 2, number 1, 5-9 Kevin M Pantalone et al (2015), MRI Alats of Pituitary Pathology, 27 Nicholas F.Maartens, Andrew H.Kaye (2006), “Rale of transcranial approaches in the treataent of sellar and suprasellar lesions, Pituitary 92 surgery – Amodern approach, Volume 34, 14 William T Coildwell,M.D, Ph.D; Martin H Weiss, M.D (2004), “Variations On The Standard Transsphenoidal Approach To The Sellar Region, With Emphasis On The Extended Approaches And Parasellar Approaches: Surgical Experience In 105 Cases, Neurogery, Volume 55, 93 539-550 Derek Emery MD, Walker Kucharczyk MD (2014), “Imagiry of pituitary Tunors 94 Makoto Nakamura, Florian Roser, Melena Kaufmann (2006), “Tuberculum Sellae Meningiomas Clinical Outcome Considering Different Surgical Approaches, Neurosurgery, Volume 59, Number 5, 95 1019-1029 Sophie Curey, M.D; Stephane Derrey, M.D,Ph.D(2012), “Validation of the superior interhemispheric approach for tuberculum sellae meningioma Clinical article, Journal of Neurosurgery, Volume 117, 96 No.6, 1013-1021 Filho L F.S.D, M.Preyedello D, O.Jamshidi A, L.Dolci R, E.Kerr E, Campbell R, A.Otto B, L.Carrau R (2015), “Endoscopic endonasal approach for removal of tuberculum sellae meningiomas, Neurosug, 1- 97 13 Gabriel Zada, M.D; Pankaj K.Agarwalla,M.D (2011), “The neurosurgical anatomy of the sphenoid sinus and sellar floor in andoscopic transsphenoidal surgery, J Nerusurg, Volume 114, No 5, 98 1319-1330 Giorgio Frank, Ernesto Pasquini (2010), “Tuberculum Sellae Meningioma The Extended Transsphenoidal Approach—For the 99 Virtuoso Only?, Neurosurgery, Volume 73, Number 6, 625-626 Luigi Maria Cavallo, M.D, PhD1; Andrea Messina,M.D (2007), “Skull base reconstruction the extended andoscopic transsphenoidal approach for suprasellar lesions, J Neurosurg, Volume 107, 713-720 100 Liang-Feng Wei, Jinchao Zhang (2013), “Value of anatomical landmarks in single-nostril endonasal transnasal-sphenoidal surgery, Experimental And Therapeutic Medicine, Volume 5, 1057-1062 101 Woo-Youl Jang, Shin Jung, Tae-Young Jung, Kyung-Sub Moon, InYoung Kim (2012), “The contralateral subfrontal approach can simplify surgery and provide favorable visual outcome in tuberculum sellae meningiomas, Neurosurg Rev, Volume 35, 601-608 102 Terasaka S, Asaoka K, Kobayashi H,Yamaguchi S (2011), “Anterior Interhemispheric Approach for Tuberculum Sellae Meningioma, Neurosurgery, Volume 68, 84-89 103 Shunsuke Terasaka, M.D; Katsuyuki Asaoka,M.D (2011), “Anterior Interhemispheric Approach for Tuberculum Sellae Meningioma, Neurosurgery, Volume 68, 84-89 104 Shaab M.Raza, Sabih T.Effendi, Franco DeMonte (2014), “Tuberculum Sellae Meningiomas Evolving Surgical Strategies, Curr Surg Rep, Volume 2, Number 73, 1-9 105 Rossana Romani,M.D,Ph.D; Aki Laakso, M.D,Ph.D (2012), “Lateral Supraorbital Approach Applied to Tuberculum Sellae Meningiomas: Experience With 52 Consecutive Patients, Neurosurgery, Volume 70, 1504-1519 106 Dale Ding, M.D et al (2013), “Radiosurgery for parasagittal and parafalcine meningioma, J Neurosurg, Volume 119, 871-877 107 Brian J Williams, M.D; Chun Po Yen, M.D (2011), “Gamma Knife surgery for parasellar meningiomas: long-term results including complications, predictive factors, and progression-free survival, J Neurosurg, Volume 114, 1571-1577 108 Robert M.Starke, M.D, M.Sc (2012), “Gamma Knife surgery for skull base meningiomas, J Neurosurg, Volume 116, 588-597 109 M.N.Pamir, K.Ozduman, M.Belirgen, T.Kilic, M.M.Ozek (2005), “Outcome determinants of pterional surgery for tuberculum sellae meningiomas, Acta Neurochir, Volume 147, 1121-1130 110 Kandula Satish, S.Kartika balaii, Bavandla Keerthi, G.Varaprasad, C.K.V.Sirisha (2013), “Tuberculum sellae meningioma causing visual impairment visual recovery after tumour resection, Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, Volume 2, Issue 17, 2971-2973 111 Jose Alberto Landeiro, Mariangela Barbi Goncalves, Rodrigo Dias Guimaraes (2010), “Tuberculum sellae meningiomas, Arq Neuropsiquiatr, Volume 68, Number 3, 424-429 112 Tae-won Kim, Shin Jung, Tae-Young Jung, In-young Kim, Sam-suk Kang (2008), “Prognostic factors of postoperative visual outcomes in tuberculum sellae meningioma, Journal of Neurosurgery; 22(2), 231234 113 Pietro Mortini, Barzaghi LR, Carlo Serra, Vittoria orlandi (2012), “Visual outcome after fronto-temporo-orbito-zygomatic approach combined with early extradural and intradural optic nerve decompression in tuberculum and diaphragma sellae meningiomas, Clinical Neurology and Neurosurgery 114, 597-606 114 Lindsay Syman, Jacod Rosentein MD (1984), “Sugical management of suprasella meningioma, J.Neuroserg, Volume 61, 633-641 115 Satoshi Shitara, Naoki Nitta, Tadateru Fukami (2012), “Tuberculum sellae meningioma causing progressive visual impairment during pregnancy, Neurol Med Chir (Tokyo), Volume 52, 607-611 116 Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zielinskil, Przemyslaw Wwitek, Rzejko Ziarskil (2016), Outcome Assessment After Surgical Treatment of Tuberculum Sellae Meningiomas, Turk Neurosurg, Volume 26, Number 6, 824-832 117 Caroline Hayhurst, Charles Teo (2011), “Tuberculum Sella Meningioma, Otolaryngol Clinical Neuroscience, Vol 44, 953-963 118 Cezar José Mizrahi, Samuel Moscovici, Shlomo Dotan, Sergey Spektor (2015), “Optic nerve vascular compression in a patient with a tuberculum sellae meningioma, Case Reports in Ophthalmological Medicine Volume 2015, 1-3 119 H.Oyama, A.Kito, H.Maki, K.Hattori, T.Noda, K.Wada (2012), “Postoperative recovery from unilateral blindness caused tuberculum sellae meningioma, Nagova J.Med, Sci 74, 181-187 by 120 Jose Alberto Landeiro, Mariangela Barbi Goncalves, Rodrigo Dias Guimaraes (2010), “Tuberculum sellae meningiomas surgical considerations, Arq Neuropsiquiatr, Volume 68, Number 3, 424-434 121 Masoud Mehrazin, Reza Mirfalah (2008), “Early Post Operative Visual Outcome in Microsurgically Treated Suprasellar Meningiomas Predict Long-Term Visual Outcome, Turkish Neurosurgery, Volume 18, Number 4, 380-386 122 Isao Chokyu, Takeo GoTo (2011), “Bilateral subfrontal approach for tuberculum sellae meningiomas in long-term postoperative visual outcome, J Neurosurg, Volume 115, 802-810 123 Soichi Oya, M.D, Ph.D (2012), “Significance of Simpson grading system in modern meningioma surgery: integration of the grade with MIB-1 labeling index as a key to predict the recurrence of WHO Grade I meningiomas, J Neurosurg, Volume 117, 121-128 124 Qing way, Xiao Jie Lu (2010), “Visual outcome after extended endoscopic endonasal transphenoidal surgery for tuberculum sella meningiomas, Neurosurgery, Volume 73, Number 6, 694-700 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Số thứ tự: I HÀNH CHÍNH Họ tên: Năm sinh: .Nam □ Nữ □ Địa chỉ: Số điện thoại Ngày nhập viện: .Số nhập viện: Ngày mổ: Ngày xuất viện: II BỆNH SỬ Thời gian mờ mắt tới nhập viện tháng III LÂM SÀNG - Mờ mắt - Đau đầu - Động kinh Có □ Có □ Có □ Khơng □ Khơng □ Khơng □ IV.CẬN LÂM SÀNG Khám mắt Mắt phải Mắt trái Đáy mắt Thị lực Thị trường Cộng hưởng từ - Giãn rộng hố n Có □ Đi màng cứng Có □ Tăng sinh xương Có □ Ngấm vơi Có □ Bắt cản quang Đậm □ Vị trí u Phải □ Phù não quanh u Có □ Kích thước u: Dài (trước sau): cm Rộng( phải trái): cm Cao( dưới): cm Không □ Không □ Không □ Không □ Vừa □ Trái □ Không □ Bệnh lý kèm theo: V PHẪU THUẬT: - Phẫu thuật viên: - Đường mổ: - Tính chất u: Mềm □ - Mức độ lấy u (Simpson): I□ Dai □ II □ Chắc □ III □ IV □ - Lượng máu truyền: ml - Biến chứng sau phẫu thuật: Máu tụ Có □ Khơng □ Dập não Có □ Khơng □ Dò dịch não tủy Có □ Khơng □ Viêm màng Có □ Khơng □ Động kinh Có □ Khơng □ Tử vong Có □ Khơng □ -Kết quả sau phẫu thuật: Tốt □ Vừa □ Xấu □ Giải phẫu bệnh: Theo dõi xa: -Thời gian tái khám lần 1: Mắt trái Mắt phải Đáy mắt Thị lực Thị trường Kết MRI: Tái phát u: Có □ Khơng □ -Thời gian tái khám lần 2: Mắt trái Đáy mắt Mắt phải Thị lực Thị trường Kết MRI: Tái phát u: Có □ Khơng □ DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 HỌ VÀ TÊN Lại Thị Khối Hồng Thị Ly Tăng Thị Phương Lan Vì Thị Thương Chu Văn Tấn Trần Thị Tiêu Trần Thị Hải Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Văn Thuấn Vũ Thị Nụ Đàm Văn Đua Nguyễn Thị Tuyến Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Ngọc Tú Đỗ Thị Yến Nguyễn Văn Vịnh Đặng Thị Ba Phan Ngọc Cẩm Nguyễn Hương Sen Hoàng Thị Sập Hoàng Thu Hương Phùng Thị Hương Nguyễn Văn Viễn Trần Thị Phương Hòa Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Đáng Nguyễn Thị Lõn Nguyễn Thị Công Lã Thị Thực Nông Thị Huyền Lư Thị Phương Lan Nguyễn Thị Thắm Vũ Thị Nga TUỔI 58 50 35 55 64 60 52 52 53 55 55 36 41 45 52 63 40 45 67 36 48 30 41 66 50 46 36 47 64 36 32 62 43 46 SỐ BỆNH ÁN 9327 38600 35429 272 34867 32589 28681 26919 36092 29981 35129 18099 25396 40915 40012 25142 24204 36547 29885 31814 21643 13815 13815 7802 23223 14742 22118 26386 15475 10917 1428 16055 20987 18859 NGÀY MỔ 11/04/2012 04/12/2012 10/12/2012 04/01/2012 03/11/2012 18/10/2012 18/09/2012 09/09/2012 14/11/2012 25/09/2012 06/11/2012 18/07/2012 20/08/2012 05/04/013 12/12/2013 05/08/2013 29/07/2013 31/10/2013 10/09/2013 02/10/2013 09/07/2013 10/05/2013 14/06/2013 21/03/2013 22/07/2013 17/05/2013 12/07/2013 13/08/2013 22/05/2014 22/04/2014 26/02/2014 03/09/2014 02/07/2014 26/06/2014 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ngô Thị Xuyên Nguyễn Thị Mai Mai Thị Hương Tào Thị Sén Mai Thị Thảo Nguyễn Thị Duyên Đặng Thị Đào Khúc Thị Thùy Vũ Thị Qúy Nguyễn Thị Tuyết Tô Thị Bền Hồ Ngọc Tuấn Phan Hữu Dũng Hoàng Mai Hương Hoàng Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thạch Quách Thị Hồng Phạm Thị Quyên Hà Thị Hặc Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồi Tống Văn Hoàn Phùng Thị Thúy 49 27 34 61 57 46 51 32 53 59 44 43 57 46 31 63 49 63 38 36 62 46 48 17315 2327 3478 49158 37652 24992 20749 34140 11891 24717 19149 29933 1769 28229 33417 28298 41357 32240 27552 21857 25624 22068 42786 Hà Nội, ngày THẦY HƯỚNG DẪN 06/06/2014 23/01/2014 01/02/2015 24/12/2015 05/10/2015 15/07/2015 24/06/2015 11/09/2015 22/04/2015 14/07/2015 08/06/2015 19/08/2015 19/01/2015 04/07/2016 03/08/2016 20/07/2016 24/09/2016 27/07/2016 01/07/2016 31/05/2016 21/06/2016 13/06/2016 05/10/2016 tháng năm 2018 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ... thuật u màng não yên) nhằm hai mục ti u: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đốn hình ảnh u màng não n Đánh giá kết đi u trị vi ph u thuật u màng não yên 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 Tình hình nghiên. .. ph u thuật Thần kinh Với mong muốn góp phần chẩn đốn sớm đánh giá kết quả đi u trị tiến hành đề tài (Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, chẩn đốn hình ảnh đánh giá kết quả đi u trị vi ph u thuật. .. yên 83 Hình 3.3 Hình ảnh MRI u màng não yên vi trí hồnh n 84 Hình 3.4 Hình ảnh MRI sau ph u thuật u màng não yên vi trí hồnh n sau giao thoa 84 Hình 3.5 Hình ảnh MRI u màng não yên vi trí
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT u MÀNG não TRÊN yên tại BỆNH VIỆN VIỆT đức , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VI PHẪU THUẬT u MÀNG não TRÊN yên tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn